radioamaterske delavnice n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Radioamaterske delavnice PowerPoint Presentation
Download Presentation
Radioamaterske delavnice

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Radioamaterske delavnice

112 Views Download Presentation
Download Presentation

Radioamaterske delavnice

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Radioamaterskedelavnice S56WBV (bostjan.vlaovic@uni-mb.si) S56WAN (andrej.romih@uni-mb.si) Radioklub Študent S59DXX s59dxx@uni-mb.si

 2. Preklopi Rx/Tx predelave

 3. PIN diode (1)

 4. PIN – diode (2)

 5. PLL vezje - Delta

 6. PLL vezje - Delta C333 ->ven C331->12pF C431->12pF C433->1pF

 7. Preverjanje PLL Delovanje PLL preverimo v območju od 430MHz do 440MHz!

 8. Sprejemnik - Delta

 9. PTT - Delta

 10. NF avdio ojačevalec

 11. Delta – osnovi gumbi

 12. Delta – osnovne funkcije • 433* reset in inicializacija • 5* izbira moči (0-254), nekaj mW-2.5W • 4* nastavitev nivoja šumne zapore • 19* nastavitev frekvenčnega zamika (repetitorsko delo) • Vpis frekvence: frekvenca# • MR/VCO preklop: # • Frekvenca(kanali) gor/dol: F+tipka gor/dol • …