Širši kontekst tretje delavnice Nacionalne skupine deležnikov
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Širši kontekst tretje delavnice Nacionalne skupine deležnikov Projekt CIP Milena Marega, REC junij 2008. Cilj Projekta CIP :. zagotoviti podporo lokalnim skupnostim pri vključevanju v načrtovanje in upravljanje z NSRA odpadki in zbrati / posredovati znanje iz teh izkušenj

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ace


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ir i kontekst tretje delavnice nacionalne skupine dele nikov projekt cip milena marega rec

Širši kontekst tretje delavnice Nacionalne skupine deležnikov

Projekt CIP

Milena Marega, REC

junij 2008


Cilj projekta cip
Cilj Projekta CIP deležnikov:

 • zagotoviti podporo lokalnim skupnostim pri vključevanju v načrtovanje in upravljanje z NSRA odpadki in zbrati / posredovati znanje iz teh izkušenj

 • skozi delavnice Nacionalne skupine deležnikov


Prva delavnica junij 2007
Prva delavnica, deležnikovjunij 2007:

 • Predstavitev projekta in določitev ciljev NSD

 • Načela sodelovanja deležnikov

 • Kriteriji uspešnosti NSD

 • Pričakovanja udeležencev glede sodelovanja v projektu CIP

 • Predlog raziskovalnih nalog CIP

 • Posebnosti dojemanja jedrske problematike v Sloveniji,

 • Določitev problemskih področij in usmeritev za 2. delavnico

 • Podpis sporazuma o sodelovanju


Druga delavnica januar 2008
Druga delavnica, deležnikovjanuar 2008:

 • Ocena enoletnega delovanja Lokalnih partnerstev – SWOT analiza

 • Pristop lokalnih partnerstev do iskanja lokacije za odlagališče NSRAO v Belgiji

 • Francoske izkušnje z dolgoročnim nadzorom

 • Vrste nadomestil in drugih finančnih vzpodbud za lokalne skupnosti

 • Opredelitev vpliva odlagališča NSRAO na razvojni potencial lokalne skupnosti

 • Predlog izdelave sheme procesa odločanja

 • Kriteriji uspešnosti NSD


Tretja delavnica
Tretja deležnikov delavnica:

 • PVO kot priložnost za sodelovanje javnosti

 • Zakonski vidiki PVO in Aarhuška konvencija

 • Ovire in priložnosti

 • Dobre prakse

 • Problemska področja (definicija prizadete javnosti) - možne izboljšave

 • ……


Etrta delavnica
Četrta delavnica: deležnikov

 • Celovit proces odločanja v postopku umeščanja odlagališča ?


Swot prednosti
SWOT – Prednosti deležnikov

 • Povezovanje lokalnih akterjev

 • Obveščenost

 • Možnost sodelovanja pri sprejemanju odločitev

 • Spoznavanje primerov dobre prakse

 • Kakovostnejše odločitve

 • Spoznavanje in raziskovanje vlog posameznih akterjev

 • Možnost posvetovanja in dogovarjanja

 • Krepitev zaupanja med partnerji

 • Dvig partnerske kulture


Swot pomanjkljivosti 1
SWOT – Pomanjkljivosti (1) deležnikov

 • Pomanjkljiva kultura dialoga in posledično upadanje interesa za sodelovanje

 • Neuresničitev pričakovanj in upadanje interesa za sodelovanje

 • Šibka vloga mnenjskih voditeljev

 • Neupoštevanje pomena, načel in pravil LP

 • Politizacija

 • Državne institucije niso vključene v komunikacijo z LP

 • Pomanjkljivo, neobjektivno obveščanje

 • Nesmotrna poraba sredstev


Swot pomanjkljivosti 2
SWOT – Pomanjkljivosti (2) deležnikov

 • Problem parcialnih interesov

 • Pomanjkanje znanja, veščin in pravil delovanja LP

 • Nesodelovanje z drugimi LP

 • Pomanjkljiva zastopanost oz. struktura udeležencev LP

 • Nezaupanje v institucije

 • Nedorečen odnos med LP in občino

 • Vloga in namen LP nista dovolj in stalno pojasnevana

 • Ime Lokalno partnerstvo ni ustrezno


Swot prilo nosti 1
SWOT – Priložnosti (1) deležnikov

 • Zavedanje, da je vprašanje nacionalnega pomena mogoče rešiti v konkretnem lokalnem okolju, medsebojni posluh enih za interese drugih

 • Finančna kompenzacija

 • Usklajevanje interesov, vpliv prebivalcev na razvoj regije

 • Tuje izkušnje

 • Dostop do informacij

 • Injiciranje raziskav

 • Zavest o pomenu participacije

 • Posluh politike in stroke

 • Objektivni lokalni mediji


Swot prilo nosti 2
SWOT – Priložnosti (2) deležnikov

 • Stanje energetske bilance Slovenije in politike EU

 • Dialog različnih strok

 • De-ideologizacija okoljskih vprašanj

 • Priložnost za poravnavo dolgov

 • Uporabaenakega pristopa v drugih projektih

 • Seznanjanje in spoznavanje širše slovenske javnosti

 • Nadaljevanje LP tudi po izboru lokacije


Swot nevarnosti 1
SWOT – Nevarnosti (1) deležnikov

 • Neustrezna merila pri obravnavi območij in dodeljevanju nadomestil

 • Neustrezni in zapleteni postopki

 • Vmešavanje politike

 • Zastopanje ozkih, osebnih ali krajevnih interesov, nemogoče zagotoviti zakonsko podlago

 • Reševanje problemov na ulici

 • Nespoštovanje dogovorov

 • Pristranski mediji, krepitev negativnega javnega mnenja

 • Časovni pritisk


Swot nevarnosti 2
SWOT – Nevarnosti (2) deležnikov

 • Neupoštevanje vseh relevantnih predlogov LP

 • Podcenjevanje družbene klime

 • Nezavedanje velike odgovornosti javnih voditeljev

 • Lokalno partnerstvo neenakovredno tretiran partner

 • Zanemarjanjevarstva narave in ohranjanjabiotske raznolikosti

 • Veliki stroški