Animacijske delavnice - PowerPoint PPT Presentation

macy
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Animacijske delavnice PowerPoint Presentation
Download Presentation
Animacijske delavnice

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
99 Views
Download Presentation

Animacijske delavnice

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Animacijske delavnice

 2. PROJEKTI V PROGRAMSKEM OBDOBJE 2007 - 2013 • LIN 2009 – potrjenih 21 projektov od 22 prijavljenih; 1 izločen in 2 odstopa, realiziranih 19, 139.685,00 € • LIN 2010 – potrjenih 9 projektov od 13 prijavljenih; 2 izločena, 1 odstop ob Pozivu na dopolnitve LIN, 1 nerealiziran, 8 realiziranih, 149.383,93 € • NIP 2011- potrjenih 6 projektov od 10 prijavljenih; 3 zavrnjeni, 1 prestavljen; 6 realiziranih, 177.626,02 € • Prvi NIP 2012 – potrjenih 6 projektov 10 prijavljenih; 1 zavrnjen, 3 odstopi ob Pozivu na dopolnitev, 6 izvedenih, 138.619,03 € • Drugi NIP 2012 – potrjenih 8 projektov od 9 prijavljenih; 1 izločen; 5 realiziranih, 3 v izvajanju; 259.291,05 € • SKUPNO: 47 izvedenih, 3 v izvajanju • SKUPNA VREDNOST LEADER SREDSTEV 1.032.206,43

 3. PROJEKTI OBČINE GROSUPLJE 1. POT KULTURNE DEDIŠČINE ŠMARJE SAP 2. ZGODOVINSKI PRALNI STROJ 3. Z DEDIŠČINO V PRIHODNOST – OBNOVA KAŠČE NA KOPANJU 4. RESTAVRIRANJE KAPELICE PRI TREH KRIŽIH 5. MLIN BRINJE 6. MEDNARODNO SREČANJE ŠKOCJANOV 7. OBNOVA OTROŠKEGA IN MLADINSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA ŠMARJE SAP

 4. SKUPAJ ODOBRENIH 7 PROJEKTOV SKUPNA VREDNOST PROJEKTOV - 297.483,93 €SKUPAJ DODELJENA LEADER SREDSTVA - 150.897,53 €

 5. PROJEKTI OBČINE IG 1. ETNOLOŠKI MUZEJ OD PLUGA DO KRUHA 2. ŽENE IŽANSKEGA PODEŽELJA NA SPLETU 3. KO ZADIŠI PO PEKI NA IŽANSKEM - KNJIGA RECEPTOV 4. OTROŠKE RADOSTI NA KMETIJI 5. VEČ V IŠKI VASI 6. V DEŽELI KOLIŠČARJEV 7. PRIREDITVE IŽANSKEGA PODEŽELJA 8. STOJNICE ZAMETEK IŽANSKE TRŽNICE 9. VEČNAMENSKO IGRIŠČE BREST


 6. SKUPAJ ODOBRENIH 9 PROJEKTOV SKUPNA VREDNOST PROJEKTOV - 256.189,30 €SKUPAJ DODELJENA LEADER SREDSTVA - 152.417,21 €

 7. PROJEKTI OBČINE IVANČNA GORICA 1.POSTAVITEV ZAŠČITNE OGRAJE OB DOSTOPNI POTI DO KRŠKE JAME 2. ETNOLOŠKI MUZEJ ŠTEFAN NOSE MULJAVA 3. KRASOSLOVNA UČILNICA V NARAVI 4. IVANKINA TRŽNICA 5. PŠ GIBALO RAZVOJA (4 LETA) 6. MOJ KRAJ MOJ PONOS 7. VIŠNJA GORA - SLOVENSKA PRAVLJICA 8. INFO TOČKA NA KRKI 9. MUZEJ PŠ MULJAVA

 8. SKUPAJ ODOBRENIH 13 PROJEKTOV SKUPNA VREDNOST PROJEKTOV - 358.984,17 €SKUPAJ DODELJENA LEADER SREDSTVA - 156.489,62 €

 9. PROJEKTI MOL • PODRUŽNIČNA ŠOLA – GIBALO RAZVOJA (izvajal vseh 5 let) • SREČANJE VASI GABRJE – GABERJE 2009 • SKULPTURA NA VASI – KIPARSKA KOLONIJA VOLARTIS • PODRUŽNIČNA ŠOLA GIBALO RAZVOJA • MOJE PESMI-MOJE SANJE • ŽENSKA OD Ž DO A 7. LJUBLJANA IN SLOVENIJA NA DLANI • IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE DOLENČEV MLIN • BARJE KOT UČILNICA • KMETIJSTVO ZA PARK 11. VEČ ZNAŠ VEČ VELJAŠ

 10. SKUPAJ ODOBRENIH 14 PROJEKTOV SKUPNA VREDNOST PROJEKTOV - 298.890,91 €SKUPAJ DODELJENA LEADER SREDSTVA - 165.006,43 €

 11. PROJEKTI OBČINE ŠKOFLJICA 1. ŠRC VRH NAD ŽELIMLJAMI 2. RAZVOJ PROTOKOLARNEGA SPOMINKA 3. KMEČKA TRŽNICA POD RUSKOVIM KOZOLCEM 4. GRAD LISIČJE – OSNOVNA SANACIJA 5. PŠ-GIBALO RAZVOJA (3 LETA) 6. GRAJSKE DOGODIVŠČINE 7. UREDITEV SKEDNJA KOT VEČNAMENSKEGA PROSTORA V PIJAVI GORICI 8. GRAJSKA STREHA NAD ATRIJEM GRADU LISIČJE

 12. SKUPAJ ODOBRENIH 10 PROJEKTOV SKUPNA VREDNOST PROJEKTOV - 394.353,81 €SKUPAJ DODELJENA LEADER SREDSTVA - 161.881,17 €

 13. LASOVI PROJEKTI 1. EPP LAS, ŽENSKA OD Ž DO A • SKUPAJ ODOBRENA 2 PROJEKTA • SKUPNA VREDNOST PROJEKTOV - 51.108,57 € • SKUPAJ DODELJENA LEADER SREDSTVA - 22.441,10 € • SOFINANCIRANJE OBČIN 54.000,00 € 2. VODENJE IN UPRAVLJANJE LAS • SOFINANCIRANJE OBČIN - 244.000,00 € • SOFINANCIRANJE MKO – 96.526,54

 14. LEADER 2014 - 2020 • Finančno obdobje 2007 – 2013 administrativno zaključeno (ni več izbora novih projektov) • Izvedbeni zaključek obdobja 2007 – 2013 je 30.6.2015 (zaključeni morajo biti vsi projekti in oddani zahtevki) • Formalni zaključek obdobja 2007 – 2013 je 31.12.2015 (izvedena morajo biti vsa izplačila) • LAS deluje naprej (opredeljeno v Odločbi MKO o pridobitvi statusa delujoče LAS št. 33151-17/200872, točka 11 in obvestilu 33151-17/2008/62

 15. LEADER 2014 - 2020 • MKO NAMENI 5% SRESTEV PRP RS ZA LEADER (ca. 52 mio €) • KANDIDIRALE BODO LAHKO LAS (velikosti od 20.000 in 150.000 prebivalcev) • LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAHKO IMA NAJVEČ DVE TEMATSKI PODROČJI • VIŠINA PODPORE ZA PROJEKTE BO ZNAŠALA NAJVEČ DO 85% UPRAVIČENIH STROŠKOV • NAJNIŽJI ZNESEK PODPORE LEADER ZA PROJEKT JE 2.500 € • NAJVIŠJI ZNESEK PODPORE LEADER ZA PROJEKT JE 200.000 € • PROJEKT SODELOVANJA OBVEZEN • MOŽNOST PREDPLAČILA IN PRIZNANJE DDV KOT PRIZNAN STROŠEK BO UREJENO ZA CELOTNO EU • Razpis za pripravljalno podporo za obstoječe LAS (posledica izbor LAS + LRS) – poleti 2014 • Pričetek izvajanja projektov – jesen 2014

 16. NALOGE 2014 • OPREDELITEV PARTNERSTVA - OBMOČJA LAS + SPORAZUM Z OBČINAMI (NOV ALI ANEKS) • IZVEDBA DELAVNIC • PRIPRAVA LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE • PRIPRAVA VSE OSTALE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS MKO (organizacijska oblika LAS /glede na zahteve MKO, kriteriji za izbor projektov, organi LAS, …) • ZAKLJUČEVANJE PROJEKTOV, PRIPRAVA ZAHTEVKOV IN POROČANJE MKO IZ OBDOBJA 2007 - 2013

 17. Hvala za pozornost!