Ve ejn sektor a region ln rozvoj
Download
1 / 11

Veřejný sektor a regionální rozvoj - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Veřejný sektor a regionální rozvoj. Jiří Guth. Úvodní povídání. Proč právě já. Kdo jsem, jaké mám zkušenosti a kvalifikaci (studia, práce, bydliště, nevládky,...) 2) Co nabízím a co očekávám. Proč právě vy. kdo jste a co očekáváte. VSRR – co to je a co to není. ANO:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Veřejný sektor a regionální rozvoj' - lumina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ve ejn sektor a region ln rozvoj

Veřejný sektor a regionální rozvoj

Jiří Guth

Úvodní povídání


Pro pr v j
Proč právě já

 • Kdo jsem, jaké mám zkušenosti a kvalifikaci

  (studia, práce, bydliště, nevládky,...)

  2) Co nabízím a co očekávám


Pro pr v vy
Proč právě vy

kdo jste a co očekáváte


Vsrr co to je a co to nen
VSRR – co to je a co to není

ANO:

 • občanská výchova pro starší a pokročilé

 • průřezová a užitečná

  NE:

 • věda

 • meritorní/profilující


Co budeme d lat
Co budeme dělat

 • Struktura státní správy (zákonodárná, výkonná a soudní složka, zvláštní význam MV a MMR)

 • Struktura územní samosprávy (kraje, pověřené obce, obce, mikroregiony)

 • Neziskový sektor „veřejný“ (typy a strategie veřejnoprávních, neziskových a ne přímo občanských organizací – státní, krajské a obecní instituce, média, církve, odbory, komory, …)

 • Neziskový sektor „občanský“ (občanské iniciativy a organizace, účast veřejnosti ve správních, územních a jiných řízeních, správní řád, komunikace s legislativci a lobbování, petice, kampaně a nátlakové akce)

 • Komunitní a mikroregionální rozvoj a nástroje aktivizace komunity (ZG)

 • Územní plánování.

 • Strategické plánování (strategický plán rozvoje organizace a územního celku, základní metody strategického plánování) (ZG)

 • Zásady tvorby rozpočtů, finanční zdroje, možnosti a limity PPP

 • Město a venkov a obnova obojího.

 • Státní správa v oblasti ŽP (MŽP, ČIŽP, kraje, obce) (LM)

 • Udržitelná Evropa a regiony (instituce, vztahy a kompetence) (LM)

 • Udržitelná Evropa regionů (politiky a peníze, přeshraniční spolupráce) (LM)

 • 3B - Borovany, Budějovice a Brusel (konkrétní příklady a beseda, kromě ZG a LM možná i někdo z kraje nebo z města)


Zp sob pr ce a komunikace
Způsob práce a komunikace

 • Literatura a web, viz dále

 • Okružní mejly ([email protected])

 • Turnus L. Mika: 5.-6.1.2006?

 • Za co bude zápočet


Literatura a infozdroje
Literatura a infozdroje

 • Sbírka zákonů ČR

 • Veřejná správa v ČR, MV ČR 2004

 • Hloušek et al.: Posilování rozvoje občanské společnosti v regionech ČR, ICN Praha, 2000

 • Frič et al: Strategie rozvoje neziskového sektoru, Fórum dárců Praha 2001

 • Anonym: Statní politika ŽP, MŽP Praha 2001

 • Anonym: Práce s veřejností a místní agenda 21, MŽP Praha, 2001

 • Anonym: Metodika vypracování územních rozvojových strategií, DHL Praha a MMR ČR, 2002

 • Blažek: Venkov, města, média, SLON Praha 1998

 • Blažek: Venkovy: anamnéza, diagnóza, terapie, ERA Brno 2004

 • Kružíková, Adamová, Komárek: Právo životního prostředí Evropských společenství, Linde Praha 2003

 • EEA (1999): Environment in the European Union at the Turn of the Century (souhrn česky MŽP 1999)

 • primární eurozdroje – Amsterodamská smlouva, Smlouva o ústavě pro Evropu. Smlouva o přistoupení, apod.

 • Weby:MV, MMR, MŽP, ÚÚR, Econnect, Euroskop, EC - zvl. DG ENV


Ve ejn spr va
Veřejná správa

zlatá rovnice:

veřejná správa = státní správa + samospráva

zlatá nerovnice:

úředník ≠ politik


M stn rozvoj
Místní rozvoj

Zbořený mýtus:

Venkov se nevylidňuje!


Co je neziskov
Co je „neziskové“

 • NE co zisk nevytváří

 • NE co zisk nesmí vytvářet

 • ANO co zisk musí reinvestovat do předmětu činnostiad