Informa n syst m dom a byt hav ova
Download
1 / 30

- PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Informační systém domů a bytů Havířova. Prezentace Bakalářské práce. Řešitel: Igor IVAN Vedoucí projektu: doc. Dr. Ing. Jiří Horák. Cíl projektu. Cílem projektu je z poskytnutých dat vytvořit Informační systém domů a bytů v Havířově.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lula


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Informa n syst m dom a byt hav ova

Informační systém domů a bytů Havířova

Prezentace Bakalářské práce

Řešitel: Igor IVAN

Vedoucí projektu: doc. Dr. Ing. Jiří Horák


C l projektu
Cíl projektu

 • Cílem projektu je z poskytnutých dat vytvořit Informační systém domů a bytů v Havířově.

 • Z velké části se v této práci věnuji přípravě dat pro projekt „Koncepce bydlení statutárního města Havířova“, jehož hlavním cílem je návrh a doporučení k privatizaci městských domů a bytů v Havířově.


Spolupr ce na projektu
Spolupráce na projektu

 • Ekonomická fakulta VŠB - TUO, která má patronát nad celým projektem

 • Institut geoinformatiky VŠB - TUO

 • Městský úřad Havířov

 • Městskou realitní agenturou (MRA s.r.o.)


Koly projektu
Úkoly projektu

 • 1. Návrh GIS pro daný účel

 • 2. Lokalizace objektů

 • 3. Příprava datové části IS

 • 4. Vytvoření databáze

 • 5. Analýza bytového fondu z dostupných dat


1 n vrh gis pro dan el 1 3
1. Návrh GIS pro daný účel (1/3)

 • Uživatelé – pracovníci Městské realitní agentury s.r.o., pracovníci statutárního města Havířov

 • Funkce – tento systém by měl pomoci uživatelům přehledně přiblížit bytovou problematiku. Bude shromažďovat dodaná data v přehledné databázi a spolu se statistickými mapami pomáhat v rozhodovacím procesu.


N vrh gis pro dan el 2 3 dodan data
Návrh GIS pro daný účel (2/3) – dodaná data

 • Digitální katastrální mapa (*.dgn) – hranice městských částí a obvodů, KÚ Šumbark a Bludovice – MRA s.r.o.

 • Data ve výměnném formátu ISKN – MRA s.r.o.

 • Data z MRA s.r.o., týkající se bytů a domů v Havířově

 • Data ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 1991 a 2001 týkající se urbanistických obvodů - ČSÚ

 • Databáze adresních bodů – institut geoinformatiky VŠB - TUO


N vrh gis pro dan el 3 3
Návrh GIS pro daný účel (3/3)

 • Software

  • Microsoft Access – shromáždění poskytnutých dat do databáze

  • ArcView GIS 3.2 – zpracování mapových podkladů, tvorba statistických mapových výstupů (kartogramy, kartodiagramy), propojení dat s grafickou složkou

 • Architektura


2 lokalizace objekt 1 5 digit ln katastr ln mapa
2. Lokalizace objektů (1/5) – Digitální katastrální mapa

 • Import dat z formátu *.dgn do formátu *.shp pomocí ArcView GIS 3.2


Lokalizace objekt 2 5 zpracov n dat ve form tu iskn
Lokalizace objektů (2/5) – Zpracování dat ve formátu ISKN

 • Import dat z výměnného formátu ISKN (*.vfk) do formátu *.shp

 • Aplikace Import ISKN – převedení do Personal Geodatabase převod do *.shp pomocí programu ArcToolbox

 • Data se týkají města Havířov, s výjimkou KÚ Bludovice a Šumbark


Obsah importovan ch dat
Obsah importovaných dat ISKN

 • SOURADNICE_POLOHY, OBRAZY_PARCEL, OZNACENI_BPEJ, OBRAZY_BODU_BP, OBRAZY_BUDOV, HRANICE_PARCEL, HRANICE_BPEJ, DALSI_PRVKY_MAPY

 • Nutnost spojit DKM dvou KÚ Havířova k mapě zbylé části města, zvolil jsem vrstvu HRANICE_PARCEL


Lokalizace objekt 3 5 vyzna en m stsk ch st
Lokalizace objektů (3/5) – Vyznačení městských částí

 • Vytvoření samostatných polygonových vrstev městských částí a katastrálních území a pomocí funkce Join, jsem na každý polygon navázal zpracovaná data.


Lokalizace objekt 4 5 vygenerov n mapy adresn ch bod
Lokalizace objektů (4/5) – Vygenerování mapy adresních bodů

 • Pro vygenerování v programu ArcView bylo třeba souřadnice vynásobit -1 a zaměnit


Lokalizace objekt 5 5 zv razn n m stsk ch dom
Lokalizace objektů (5/5) – Zvýraznění městských domů

 • Pomocí analogové mapy (Havířov a Horní Suchá z roku 2004) jsem vybral z vrstvy HRANICE_BUDOV jen městské domy v Havířově

 • U dvou KÚ, kde nebyla dodána vrstva HRANICE_BUDOV, jsem vytvářel domy jako nové polygony pomocí DKM

 • Každému domu jsem přidělil IDOB z databáze adresních bodů a navázal potřebná data pomocí funkce JOIN.


3 p prava datov sti 1 2 data z mra s r o
3. Příprava datové části (1/2) – data z MRA s.r.o. domů

 • 1. Data pro jednotlivé městské byty – adresa, číslo bytu, rozměry pokojů,…

 • 2. Tabulky, které se týkají všech domů v Havířově – počet bytů (ne)obydlených, druh domu, období výstavby, vlastnictví, vodovod, obytné plochy bytů v domě, …

 • 3. Přehled rekonstrukcí městských domů

 • 4. Upřesnění výstavby na přesný rok

 • 5. Seznam domů vstupujících do 1. vlny privatizace


P prava datov sti 2 2 prava dat
Příprava datové části (2/2) – Úprava dat domů

 • Data byla dodána v excelovských tabulkách, nebo v tabulce z MS Access (*.mdb)

 • Bylo třeba k těmto záznamům dodat IDOB pro možné spojení. U většiny případů nebyl problém, ale u excelovské tabulky s rozměry pokojů v bytech bylo třeba ke všem záznamům přidat IDOB ručně (přes 7500 záznamů – časová náročnost).Vytvo en datab ze 2 4 prava tabulek
Vytvoření databáze (2/4) Úprava tabulek domů

 • Tabulky k bytům a domům bylo třeba rozšířit o dodaná data

  • ID rekonstrukce

  • SORELA

  • 1. vlna privatizace

  • Lokalizace domu

 • Vytvoření tabulek Vodovod, Plyn, Kanal, Topeni, Rekonstrukce_typ, Obdobi, Material, Vlastnik, Druh_domu


Vytvo en datab ze 3 4 dotazy
Vytvoření databáze (3/4) – dotazy domů

 • Výpočet ceny bytu

  • Cena bytu = rozměr bytu * 1702 (5502)

  • Hodnota 1702 a 5502 nám byla určena EkF VŠB-TUO

 • Rozdělení bytů podle počtu obytných místností

 • Seznam bytu vstupujících do 1. vlny privatizace

 • Vyhledávání domů s byty na dané ulici5 anal zy bytov ho fondu 1 5
5. Analýzy bytového fondu (1/5) domů

 • Již z druhého úkolu jsem měl potřebná data navázána (data z MRA a z ČSÚ – SLDB 2001)

 • Pomocí programu ArcMap jsem vytvořil statistické mapy (kartogramy a kartodiagramy) a mapy s barevným rozlišením domů pro studované aspekty.

 • Doplnil jsem také okomentování, které vychází z historie města a logických úvah.


Anal zy bytov ho fondu 2 5
Analýzy bytového fondu (2/5) domů

 • Studované aspekty:

  • Vlastnictví domů

  • Období výstavby

  • Materiál

  • Rozdělení bytů dle kategorií

  • Dělení bytů dle počtu obytných místností

  • Průměrný počet osob na byt

  • Průměrný počet m2 celkové plochy na byt


Pou it informa n zdroje
Použité informační zdroje domů

 • Internetové stránky:

  • http://www.gisoft.cz

  • http://www.arcdata.cz

  • http://www.cuzk.cz

  • http://www.havirov-city.cz/

  • http://www.czso.cz/