v zensk dilema n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Väzenská dilema

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Väzenská dilema - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Väzenská dilema. Vladimíra Androvičová Zuzana Kelemenová. Príklad 1. Predpoklad: 2 hráči Ak obaja hráči zradia, sú odsúdení na 10 rokov väzenia Ak obaja hráči spolupracujú, sú odsúdení na 1 rok väzenia Ak Hráč 1 zradí, Hráč 2 je odsúdený na 20 rokov

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Väzenská dilema' - luke


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v zensk dilema

Väzenská dilema

Vladimíra AndrovičováZuzana Kelemenová

pr klad 1
Príklad 1
 • Predpoklad: 2 hráči
 • Ak obaja hráči zradia, sú odsúdení na 10 rokov väzenia
 • Ak obaja hráči spolupracujú, sú odsúdení na 1 rok väzenia
 • Ak Hráč 1 zradí, Hráč 2 je odsúdený na 20 rokov
 • Ak Hráč 2 zradí, Hráč 1 je odsúdený na 20 rokov
slide4

V prípade dvoch krajín každá krajina robí rozhodnutie, ktoré

je pre ňu najlepšie → presun ziskov zo zahraničných do domácich firiem

 • dotácie exportu, importné tarify, investície do rozvoja konkurencieschopnosti domácich firiem,...
slide5

V prípade Väzenskej dilemy máme dvoch hráčov, ktorí majú možnosť spolupracovaťalebo nespolupracovať a ich platba (počet rokov vo väzení) závisí od ich rozhodnutia.

 • Každý z hráčov sa snaží maximalizovať svoj profittým, že minimalizuje počet rokov, ktoré si musí odpykať ako trest vo väzení. → hráči si volia nespoluprácu (aj keď v prípade spolupráce by dostali obaja nižší trest).
slide6

V prípade, že sú našimi dvomi hráčmi vo Väzenskej dileme 2 krajiny:

 • Spolupráca → voľný obchod
 • Nespolupráca→zavádzanie opatrení, ktoré zvýhodňujú domáce firmy napr. importné tarify, dotácie exportu a pod.
klasick v zensk dilema
Klasická väzenská dilema
 • Výhodnejšie by bolo pre každú z krajín robiť opatrenia na podporu svojich domácich firiem (nespolupráca) pretože by sa tým presunul profit zo zahraničných firiem do domácich.
iterovan v zensk dilema
Iterovaná väzenská dilema
 • Uvažujeme v prípade obchodovania dvoch krajín
 • Väzenská dilema s opakovaním
 • Hra sa hrá opakovane a hráči majú možnosť potrestať svojho spoluhráča v prípade predchádzajúcej nespolupráce. → najlepšia možnosť je spolupráca.
pr klad pokr
PRÍKLAD (pokr.)
 • Počet rokov (ktoré si hráči vo väzenskej dileme musia odpykať) = profity z obchodu pre jednotlivé krajiny
 • osobná platba krajiny: c → 10
 • krajina môže dosiahnuť benefit: b → 20
 • záleží na tom pre akú stratégiu sa rozhodne
slide13

V prípade spolupráce, obe krajiny dosiahnu platbu b-c= 10.

 • Ak sa jedna z krajín rozhodne nespolupracovať, maximalizuje svoj zisk a dosiahne benefit s hodnotou 20,
 • platba druhej krajiny bude záporná hodnota c = -10.
 • Ak sa obe krajiny rozhodnú nespolupracovať, tak ich profit bude nulový.
slide14

V prípade opakovanej väzňovej dilemy ak sa jedna s krajín rozhodne nespolupracovať, bude potrestaná tým, že v ďalšom opakovaní nebude spolupracovať ani druhá krajina →

 • k spolupráci nedôjde v žiadnom z ďalších opakovaní hry.
 • V každom ďalšom opakovaní budú dosahovať krajiny nulovú platbu.
 • Krajina, ktorá si zvolila stratégiu spolupráce, dosiahne za všetky kolá hry súčet platieb -10 a krajina, ktorá sa rozhodla nespolupracovať, dosiahne súčet platieb 20.
slide15

Ak sa krajiny rozhodnú spolupracovať dosiahnu v prvom kole väzenskej dilemy obe platbu 10 a v každom ďalšom kole budú naďalej spolupracovať, pretože nemajú dôvod potrestať spoluhráča nespoluprácou.

 • Dosiahnu tak v každom kole hry platbu 10
 • Ich celkový zisk bude potom suma platieb získaných v jednotlivých iteráciách a táto suma bude väčšia ako v prípade nespolupráce.
slide16

Pri opakovanej väzenskej dileme je pre krajiny výhodnejšie spolupracovať

vstúpiť do medzinárodného obchodu

 • Krajinám sa jednoznačne oplatí spolupracovať, čiže obchodovať na voľnom trhu.
pou it literat ra
Použitá literatúra:
 • InternationalEcomonics, P.R.Krugman, M.Obstfeld
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Prisoner%27s_dilemma
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bz%C5%88ovo_dilema
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_trade_theory