nacrt prijedloga zakona o hrt u n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O HRT-u PowerPoint Presentation
Download Presentation
NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O HRT-u

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O HRT-u - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O HRT-u. Ministarstvo kulture mr. sc. Nina Obuljen, državna tajnica 12. ožujka 2010. ZAŠTO NOVI ZAKON O HRT-U?. - Poglavlje 8. Zaštita tržišnog natjecanja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O HRT-u' - luke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nacrt prijedloga zakona o hrt u

NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O HRT-u

Ministarstvo kulture

mr. sc. Nina Obuljen, državna tajnica

12. ožujka 2010.

za to novi zakon o hrt u
ZAŠTO NOVI ZAKON O HRT-U?

- Poglavlje 8. Zaštita tržišnog natjecanja

- Communication from the Commission on the application of State aid rules to public service broadcasting (2.07.2009.)

- Commission Directive on the transparency of financial relations between Member States and public undertakings as well as on financial transparency within certain undertakings (16. 11. 2006.)

- Zakon o elektroničkim medijima NN 153/09

- Strategija prelaska s analognog na digitalno emitiranje televizijskih programa u RH (31.7.2008.)

osnovni zahtjevi uskla enja zakona o hrt u s pravilima o dr avnim potporama
OSNOVNI ZAHTJEVI USKLAĐENJA ZAKONA O HRT-u S PRAVILIMA O DRŽAVNIM POTPORAMA
 • da je HRT-u kao javnoj televiziji koja prima pristojbu povjereno ispunjavanje obveze javnih usluga, koje moraju biti jasno određene od strane države
 • da se unaprijed na nepristran i transparentan način utvrde mjerila za izračunavanje iznosa naknade za javne usluge HRT-a
 • da se riješi pitanje dvostrukog financiranja HRT-a, po osnovi pristojbe i komercijalnih aktivnosti (oglašavanje i dr.).
 • da se uvede nadzorno tijelo koje kontrolira HRT u izvršavanju preuzetih ugovornih obveza (programske obveze i poslovanje,te financijski nadzor)
ostala pitanja
OSTALA PITANJA
 • Digitalizacija, odnosno pitanje budućeg razvoja HRT-a
 • Strategija prelaska s analognog na digitalno emitiranje televizijskih programa u RH (31.7.2008.)

- Upravljanje i nadzor (s obzirom na uvođenje novog nadzornog tijela)

tijek rada i kratki pregled zakonskih izmjena
TIJEK RADA I KRATKI PREGLED ZAKONSKIH IZMJENA
 • Osnovana Radna skupina (prvi sastanak u listopadu 2009.)

- Održala tri sastanka

- Nakon što Radna skupina usvoji Nacrt teksta zakona, stavit će se mjesec dana na javnu raspravu nakon čega će Vlada utvrditi Nacrt za prvo čitanje

 • Javna rasprava trajat će cijelo vrijeme – tijekom prvog i drugog čitanja.
djelatnost javne usluge
DJELATNOST (JAVNE USLUGE)
 • Djelatnost HRT-a je proizvodnja radijskog, audiovizualnog i multimedijskog programa, glazbena proizvodnja, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga, multimedijskih usluga i usluga elektroničkih publikacija kao javnih usluga;
 • Detaljno precizirati sve usluge koje HRT sada HRT pruža;
 • Riješiti pitanje novih programskih kanala (javna rasprava);

- Definirati uvjete pod kojima se pokreću novih programski kanali i nove usluge : HRT može proizvoditi i druge specijalizirane radijske, audiovizualne i multimedijske programe te ih objavljivati u zemaljskim i satelitskim mrežama, putem interneta, kabela ili drugog dopuštenog oblika prijenosa, te pružati kao audio i audiovizualne medijske usluge na zahtjev, u skladu s Zakonom i Ugovorom.

djelatnost komercijalna
DJELATNOST( KOMERCIJALNA)

Između ostalog:

- prodaja vremena emitiranja ili prostora za objavljivanje namijenjenog za promidžbene poruke i druge audiovizualne komercijalne komunikacije,

- prodaja radijskog, audiovizualnog i multimedijskog programa,

- naplata ulaznica za koncerte i druge priredbe, te prodaju glazbenih usluga,

- tržišne programske usluge, uključujući interaktivne programske usluge,

- pružanje intelektualnih usluga,

- pružanje tehničkih usluga i elektroničkih komunikacijskih usluga koje nisu sastavni dio javnih usluga,

- izdavačku djelatnost,

- proizvodnja i prodaja nosača zvuka i slike,

- komercijalna upotreba arhivskog gradiva,

- iznajmljivanje proizvodnih i drugih kapaciteta,

- ostvarivanje prihoda iz vlastite imovine.

ustroj hrt a
USTROJ HRT-a

- Do sada je ustroj bio uređen Zakonom (Podružnice: HR, HTV i Glazbena proizvodnja)

- Predlaže se da se ustroj rješava Statutom (slučaj kod svih ostalih javnih ustanova)

- Omogućiti HRT-u prilagodbu novim uvjetima na tržištu te posebno u svjetlu moguće buduće funkcionalne/multimedijske organizacije

programska na ela
PROGRAMSKA NAČELA
 • Formulacije iz važećeg Zakona
 • Manje nadopune i izmjene
definicija sad aja i funkcije javnih usluga
DEFINICIJA SADŽAJA I FUNKCIJE JAVNIH USLUGA

- Test javne vrijednosti: Javne usluge HRT-a u smislu ovoga Zakona sadrže programske obveze HRT-a koje ispunjavaju demokratske, socijalne i kulturne potrebe hrvatskog društva, jamče pluralizam, uključujući kulturnu i jezičnu raznolikost.

- informirati javnost o političkim, gospodarskim, socijalnim, zdravstvenim, kulturnim, obrazovnim, znanstvenim, religijskim, ekološkim, športskim i drugim događajima i pojavama u zemlji i inozemstvu, te osigurati otvorenu i slobodnu raspravu o svim pitanjima od javnog interesa,

- razvijati raznovrsnu proizvodnju umjetničkog programa HRT-a angažirajući najbolje kreativne potencijale sredine, prateći razvoj medija i potrebe javnosti, s osobitom važnošću međunarodne afirmacije ove proizvodnje posredstvom međunarodnih koprodukcija, razmjene, prodaje i festivalske promocije,

- proizvoditi i objavljivati programenamijenjene odgoju i obrazovanju djece, mladih i odraslih te programe znanstvenog sadržaja,

- poticati umjetničku, tehničku i svaku drugu kreativnost,

definicija sad aja i funkcije javnih usluga1
DEFINICIJA SADŽAJA I FUNKCIJE JAVNIH USLUGA

- poticati, proizvoditi, suproizvoditi i objavljivati djela kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, osobito s namjerom očuvanja hrvatskoga nacionalnog i kulturnog identiteta, doprinosa razvoju hrvatske kulture, umjetnosti i zabave, i njihovom međunarodnom predstavljanju

- proizvoditi, suproizvoditi i objavljivati igrana, dramska, dokumentarna i glazbena audio i audiovizualna djela,

- proizvoditi i objavljivati programe namijenjene informiranju pripadnika hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske,

- proizvoditi, suproizvoditi i objavljivati programe namijenjene informiranju pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj,

- prilagođavati, proizvoditi, suproizvoditi i objavljivati programe namijenjene osobama s invaliditetom i posebnim potrebama,

- proizvoditi i objavljivati programe namijenjene ostvarivanju ravnopravnosti muškaraca i žena,

- informirati i obrazovati o očuvanju kulturne i prirodne baštine, o zaštiti prirode, okoliša i ljudskog zdravlja, te promicati pravo građana na zdrav okoliš,

definicija sad aja i funkcije javnih usluga2
DEFINICIJA SADŽAJA I FUNKCIJE JAVNIH USLUGA

- poticati sportske i rekreativne aktivnosti,

- informirati i obrazovati o demokraciji, građanskom društvu i kulturi javnog dijaloga,

- proizvoditi, suproizvoditi i objavljivati programe iz područja religijske kulture te unapređivati razumijevanje između religija i vjerskih zajednica,

- proizvoditi, suproizvoditi i objavljivati programe namijenjene ostvarivanju ljudskih prava, ravnopravnosti i političkih prava građana te unapređivanju pravne i socijalne države te civilnog društva,

- prenositi športske događaje u zemlji i inozemstvu koji su od interesa za javnost,

- proizvoditi, suproizvoditi i objavljivati programe zabavnoga sadržaja,

- proizvoditi i/ili objavljivati programe koji se odnose na poticanje poduzetništva i gospodarstva

- proizvoditi i objavljivati programe županijskog, regionalnog i lokalnog značaja.

definicija sad aja i funkcije javnih usluga3
DEFINICIJA SADŽAJA I FUNKCIJE JAVNIH USLUGA

HRT je dužan:

– njegovati, poticati, proizvoditi, razvijati i/ili koproducirati različite oblike domaćega audio i audiovizualnog te multimedijalnog stvaralaštva koji pridonose razvoju hrvatske kulture, umjetnosti i zabave te pridonositi među­narodnom predstavljanju hrvatskoga kulturnog identiteta,

- proizvoditi i objavljivati programe igranih, dramskih, dokumentarnih i srodnih audiovizualnih djela,

- osiguravati visoke standarde u području audio i audiovizualnog stvaralaštva,

- poticati medijsku pismenost i razvoj sektora nezavisne produkcije audio i video sadržaja, audiovizualnu kulturu, te širiti znanja o radijskoj, televizijskoj i filmskoj baštini.

europska djela djela neovisnih proizvo a a i udio hrvatske glazbe
EUROPSKA DJELA, DJELA NEOVISNIH PROIZVOĐAČA I UDIO HRVATSKE GLAZBE

- Usklađenje sa Zakonom o elektroničkim medijima vodeći računa o posebnoj ulozi i zadaćama javne radiotelevizije

ugovor o programskim obvezama
UGOVOR O PROGRAMSKIM OBVEZAMA ….

- Ugovorom se definiraju programske obveze HRT-a, te iznos i izvor sredstava za njihovo financiranje, a ugovor sadrži vrstu, opseg i sadržaj svih javnih usluga koje HRT pruža prema Zakonu.

- tko ga potpisuje (HRT i Vlada, uz važnu ulogu Programskog vijeća)

- trajanje (5 god, neki prijedlozi da traje dulje neki kraće)

sadr aj ugovora
SADRŽAJ UGOVORA

- Ugovorom se utvrđuju osobito programske obveze koje se odnose na: objektivno i pravodobno informiranje javnosti; regionalne sadržaje; sadržaje namijenjene djeci i mladima; sadržaje namijenjene osobama s invaliditetom i posebnim potrebama; međunarodne sadržaje; sadržaje namijenjene nacionalnim manjinama i manjinskim skupinama; zaštitu hrvatskog jezika; promicanje kulture i kulturne raznolikosti, obrazovanja i kreativnosti; poticanje športa i prijenos športskih događaja; poticanje poduzetništva i gospodarstva; europska djela; djela neovisne proizvodnje; jačanje hrvatske audio i audiovizualne (filmske) proizvodnje; zaštitu i očuvanje te prikazivanje audio i audiovizualne građe; dijalog s javnošću i jačanje svijesti o javnim vrijednostima; te obveze informiranja u hitnim situacijama.

- Ugovorom se uređuje glazbena proizvodnja HRT-a, pitanja tehnološkog razvoja javne radiotelevizije, financiranja strateških projekata i drugih ulaganja, kao i mjerila i postupak za provedbu testa javne vrijednosti javnih usluga te uvrštavanje športskih događaja u programe HRT-a.

- Ugovorom se uređuje financiranje javnih usluga HRT-a po godinama i izvorima, s prikazom troškova po godinama i vrstama, te ovlasti i obveze tijela HRT-a u odnosu na upravljanje cjelokupnim sredstvima predviđenim za provedbu Ugovora, kao i izvješćivanje o provedbi Ugovora.

upravljanje i nadzor
UPRAVLJANJE I NADZOR

- Uvodi se Nadzorni odbor (nadzire poslovanje i trošenje državne potpore)

 • Otvorena pitanja (odnos Nadzornog odbora i Programskog vijeća)
 • Vijeće za elektroničke medije “upravlja državnom potporom”

- Način izbora Glavnog ravnatelja

- Statut će propisati uvjete i način izbora ravnatelja ustrojstvenih jedinica

- Statut će propisati uvjete i način izbora glavnih urednika sukladno Zakonu o medijima (prijedlog da imenuje Programsko vijeće uz obavezno pozitivno mišljenje uredništva)

sredstva za rad pristojba
SREDSTVA ZA RAD: PRISTOJBA

- Pristojbu plaća: Svatko tko ima radijski i televizijski prijamnik odnosno drugi uređaj za prijam radijskog ili audiovizualnog programa na području Republike Hrvatske dužan je HRT-u plaćati mjesečnu pristojbu,osim ako Zakonom nije drugačije utvrđeno.

- Visina mjesečne pristojbe iznosi najviše 1,5% prosječne neto mjesečne plaće zaposlenih u Republici Hrvatskoj, na temelju statističkih podataka za prethodnu godinu.

- Visinu mjesečne pristojbe za svaku godinu utvrđuje svojom odlukom Nadzorni odbor HRT-a uz prethodno odobrenje Vijeća za elektroničke medije da je pristojba u skladu s Ugovorom

sredstva za rad ogla avanje
SREDSTVA ZA RAD: OGLAŠAVANJE

- Prema sadašnjem Zakonu trajanje promidžbenih poruka u svakom programu HRT-a u radijskim programskim kanalima i općim televizijskim programskim kanalima ne smije biti dulje od 9 minuta u jednom satu programa.

- Analiza tržišta oglašavanja

- Ukoliko bude pokretao specijalizirane programske kanale predlaže se da se HRT-u ne omogući emitiranje promidžbenih poruka u programima specijaliziranih televizijskih programskih kanala.

- Programe HRT-a zabranjeno je koristiti za teletrgovinu

javni i komercijalni prihodi i rashodi odvojeno ra unovodstvo
JAVNI I KOMERCIJALNI PRIHODI I RASHODI, ODVOJENO RAČUNOVODSTVO
 • HRT stječe javne i komercijalne prihode u skladu sa Zakonom.
 • Javni prihodi HRT-a su izravni i neizravni prihodi vezani uz obavljanje djelatnosti pružanja javnih usluga utvrđenih ovim Zakonom. Javni prihodi HRT-a obuhvaćaju sredstva mjesečne pristojbe, državnog proračuna i sredstva iz fondova Europske unije.
 • Komercijalni prihodi HRT-a obuhvaćaju sredstva ostvarena obavljanjem komercijalne djelatnosti, te svih drugih djelatnosti koje ne spadaju u sadržaj javnih usluga.
 • Iznimno, čista korist od komercijalne djelatnosti ostvarena emitiranjem audiovizualnih komercijalnih komunikacija, oglašavanjem, sponzorstvom, glasovanje putem telefona, prodajom radijskih i televizijskih programa, prodajom ulaznica za koncerte i glazbenih usluga smatra se javnim prihodom HRT-a.

- HRT koristi komercijalne prihode za sufinanciranje djelatnosti pružanja javnih usluga, kao i za očuvanje i razvoj komercijalne djelatnosti ali samo na područjima koja su utvrđena ovim Zakonom.

javni i komercijalni prihodi i rashodi odvojeno ra unovodstvo1
JAVNI I KOMERCIJALNI PRIHODI I RASHODI, ODVOJENO RAČUNOVODSTVO
 • Rashodi HRT-a dijele se na javne, komercijalne i zajedničke rashode.
 • Javni rashodi HRT-a su troškovi koji nastaju ili su povezani s obavljanjem djelatnosti pružanja javnih usluga utvrđenih ovim Zakonom a komercijalni rashodi HRT-a su troškovi koji nastaju ili su povezani s obavljanjem komercijalnih djelatnosti, te svih drugih djelatnosti koje ne spadaju u sadržaj javnih usluga. Zajednički rashodi HRT-a dijele se na javne ili komercijalne prema omjeru koji se utvrđuje Statutom HRT-a i općim aktom o financijskom poslovanju HRT-a.
 • HRT je dužan izraditi metodologiju praćenja izravnih i neizravnih prihoda i rashoda koji se odnose na djelatnost pružanja javnih usluga utvrđenih ovim Zakonom te voditi odvojeno unutarnje računovodstvo za djelatnost pružanja javnih usluga i komercijalnih djelatnosti koje omogućava da se u poslovnim knjigama (glavna knjiga, analitika) odvojeno iskazuju izravni i neizravni prihodi, rashodi i poslovni rezultati nastali djelatnošću pružanja javnih usluga HRT-a od prihoda, rashoda i poslovnih rezultata nastalih obavljanjem komercijalnih djelatnosti.
zabrana kori tenja pristojbe za komercijalne svrhe i pri uva za javne usluge
ZABRANA KORIŠTENJA PRISTOJBE ZA KOMERCIJALNE SVRHE i PRIČUVA ZA JAVNE USLUGE

- HRT ne smije koristiti sredstava pristojbe i druge javne prihode za financiranje komercijalnih djelatnosti HRT-a (ukrižano subvencioniranje).

- HRT može zadržati godišnju prekomjernu naknadu iznad čistih troškova obavljanja djelatnosti pružanja javnih usluga (pričuva za javne usluge) u iznosu do 10% godišnjih financijskim planom proračunatih troškova obavljanja djelatnosti pružanja javnih usluga, a za sredstva iznad toga iznosa smanjit će se mjesečna pristojba.

- Iznimno HRT može zadržati sredstva iznad prethodno utvrđenog iznosa u uredno opravdanim slučajevima, kada su ta sredstva prekomjerne naknade posebno unaprijed i obvezujuće određena u svrhu jednokratnog velikog troška potrebnog za ispunjavanje obveze pružanja javnih usluga HRT-a. Korištenje sredstava prekomjerne naknade mora biti vremenski ograničeno ovisno o namjeni i mora ga odobriti Vijeće za elektroničke medije.

zaklju ak ciljevi novog zakona
ZAKLJUČAK – CILJEVI NOVOG ZAKONA
 • Održati stabilnost i neovisnost HRT-a (važno za kulturnu i medijsku raznolikost, pluralizam, demokraciju)
 • Riješiti pitanje razvoja HRT-a u svjetlu digitalizacije

- Osigurati da HRT obavlja svoju javnu funkciju, a da u isto vrijeme ne narušava tržišnu utakmicu