Prezentacija prijedloga - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prezentacija prijedloga PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prezentacija prijedloga

play fullscreen
1 / 11
Prezentacija prijedloga
140 Views
Download Presentation
leif
Download Presentation

Prezentacija prijedloga

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. GROZD Monitoring aktivnosti ALDI Građanska platforma za izbore 2006. godine Prezentacija prijedloga Demir Imamovic, demir.imamovic@aldi.ba Izvršni direktor, ALDI Maj24, 2006

 2. GRAĐANSKA PLATFORMA GROZD Monitoring aktivnosti ALDI PREZENTACIJA METODOLOGIJA PERIOD: • Podaci za BiH: 31.12.2001 – 31.12.2004 • Podaci za komparativnu analizu: 31.12.2001 – 31.12.2004 TRAJANJE ISTRAŽIVANJA: • Istraživanje: 01.02.2006 – 31.3.2006 • Naknadne konsultacije: 01.04.2006 – 20.05.2006 IZVORI PODATAKA: • Nacionalni zavodi za statistiku; • Statistički podaci EU, WB, ILO, UN, FAO • Rezultati istraživanja (LSMS metodologija, istraživanja tržišta rada, specifična istraživanja) Države: zemlje zapadnog Balkana, zemlje kandidati za članstvo u EU (Rumunija i Bugarska), zemlje nove članice EU (Slovenija i Mađarska) i kao benchmark podaci EU-15.

 3. GRAĐANSKA PLATFORMA GROZD Monitoring aktivnosti ALDI PREZENTACIJA PRIORITETNI PROBLEMI GRAĐANA BOSNE I HERCEGOVINE • Nezaposlenost • Siromaštvo • Loš položaj penzionera • Neefikasan sistem socijalne i zdravstvene zaštite • Loš položaj poljoprivrednika • Nezadovoljavajući položaj mladih • Netransparentna privatizacija preduzeća • Poslovanje javnih preduzeća • Rad javne administracije • Spora reforma sistema obrazovanja • Korupcija • Spori proces EU integracija

 4. PRIORITETNI PROBLEMI GRAĐANA GRAĐANSKA PLATFORMA GRAĐANSKA PLATFORMA Nezaposlenost PREZENTACIJA PREZENTACIJA NEZAPOSLENOST PREGLED ZAHTJEVA • Broj formalno zaposlenih: 622.000 • Procjena potencijalno radno sposobnih stanovnika BiH: 1.950.000 • Procjena broja stanovnika koji su nezaposleni i neaktivni: 1.328.000 • Broj zaposlenih koji rade, a ne primaju platu (LSMS): 250.000 • Broj formalno zaposlenih u protekle četiri godine smanjen za 5.000 • Broj registrovano zaposlenih u protekle četiri godine povećan za: 60.000 150.000 novih radnih mjesta 2. Iskorjeniti ekstremno siromaštvo 3. Minimalne penzije 250 KM 4. Pristup zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti 5. Dostojanstven standard života na selu 6. Jednake mogućnosti za sve mlade ljude u BiH 7. BiH kandidat za članstvo u EU Napomena: Svi podaci ako nije drugačije naznačeno odnose se na 31.12.2004. godine.

 5. PRIORITETNI PROBLEMI GRAĐANA GRAĐANSKA PLATFORMA GRAĐANSKA PLATFORMA Nezaposlenost - Siromaštvo PREZENTACIJA PREZENTACIJA SIROMAŠTVO PREGLED ZAHTJEVA • Polovini stanovništva BiH prijeti opasnost od pada u siromaštvo; • Trenutni broj siromašnih u BiH: 684.000; • Broj stanovnika koji nemaju prihode dovoljne za minimalne prehrambene potrebe: 153.000 • U protekle četiri godine gini koeficijent je povećan sa 0,263 na 0,295 (EU:0,290) • U protekle četiri godine stopa siromaštva smanjena za 1,7 %; 150.000 novih radnih mjesta 2. Iskorjeniti ekstremno siromaštvo 3. Minimalne penzije 250 KM 4. Pristup zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti 5. Dostojanstven standard života na selu 6. Jednake mogućnosti za sve mlade ljude u BiH 7. BiH kandidat za članstvo u EU Napomena: Svi podaci ako nije drugačije naznačeno odnose se na 31.12.2004. godine.

 6. PRIORITETNI PROBLEMI GRAĐANA GRAĐANSKA PLATFORMA GRAĐANSKA PLATFORMA Nezaposlenost - Siromaštvo - Položaj penzionera PREZENTACIJA PREZENTACIJA LOŠ POLOŽAJ PENZIONERA PREGLED ZAHTJEVA • Trenutan broj penzionera u BiH: 483.800; • Prosječna penzija u BiH 184 KM, 204,4 KM FBiH, 162,9 KM RS; • Minimalne penzije 150 KM FBiH, 90 KM RS • Prosječne penzije u Rumuniji 196 KM, SCG 255 KM, Hrvatskoj 466 KM; • Procjena broja osoba starijih od 64 godine u BiH: 597.000; • Procjena javnih izdvajanja za penzioni sistem u BiH 8,77% BDP, SCG 11,7%, Hrvatska 12,5% 150.000 novih radnih mjesta 2. Iskorjeniti ekstremno siromaštvo 3. Minimalne penzije 250 KM 4. Pristup zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti 5. Dostojanstven standard života na selu 6. Jednake mogućnosti za sve mlade ljude u BiH 7. BiH kandidat za članstvo u EU Napomena: Svi podaci ako nije drugačije naznačeno odnose se na 31.12.2004. godine.

 7. PRIORITETNI PROBLEMI GRAĐANA GRAĐANSKA PLATFORMA GRAĐANSKA PLATFORMA Nezaposlenost - Siromaštvo - Položaj penzionera - Sistem PREZENTACIJA PREZENTACIJA zdravstvene i socijalne zaštite SISTEM ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE ZAŠTITE PREGLED ZAHTJEVA • Prosječan broj korisnika novčane naknade: 422.414; • Diskriminacija u socijalnoj zaštiti: 70% sredstava dobiva 20% korisnika; • 236.830 građana u stanju socijalne potrebe dobiva u prosjeku 38 KM; • FBiH izdvaja 2,4 puta više sredstava po glavi siromašnog nego RS; • Na Kanton Sarajevo odpada 77 % sredstava koja se troše za socijalnu zaštitu u FBiH; • 735.000 građana BiH nema zdravstveno osiguranje; 150.000 novih radnih mjesta 2. Iskorjeniti ekstremno siromaštvo 3. Minimalne penzije 250 KM 4. Pristup zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti 5. Dostojanstven standard života na selu 6. Jednake mogućnosti za sve mlade ljude u BiH 7. BiH kandidat za članstvo u EU Napomena: Svi podaci ako nije drugačije naznačeno odnose se na 31.12.2004. godine.

 8. PRIORITETNI PROBLEMI GRAĐANA GRAĐANSKA PLATFORMA GRAĐANSKA PLATFORMA Nezaposlenost - Siromaštvo - Položaj penzionera - Sistem PREZENTACIJA PREZENTACIJA zdravstvene i socijalne zaštite - Položaj poljoprivrednika LOŠ POLOŽAJ POLJOPRIVREDNIKA ZAHTJEV: PREGLED ZAHTJEVA • Procjena trenutnog broja stanovnika na selu: 1.643.000 • Procjena broja siromašnih na selu i u mješovitim sredinama: 560.000 • Broj stanovnika koji prihode ostvaruje isključivo od poljoprivrede (LSMS): 227.000 • Uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u 2005. godini: 1,98 milijardi KM, od čega na uvoz životinja, proizvoda životinjskog i biljnog porijekla otpada 790 miliona KM 150.000 novih radnih mjesta 2. Iskorjeniti ekstremno siromaštvo 3. Minimalne penzije 250 KM 4. Pristup zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti 5. Dostojanstven standard života na selu 5. Dostojanstven standard života na selu 6. Jednake mogućnosti za sve mlade ljude u BiH 7. BiH kandidat za članstvo u EU Napomena: Svi podaci ako nije drugačije naznačeno odnose se na 31.12.2004. godine. Napomena: Svi podaci ako nije drugačije naznačeno odnose se na 31.12.2004. godine.

 9. PRIORITETNI PROBLEMI GRAĐANA GRAĐANSKA PLATFORMA Nezaposlenost - Siromaštvo - Položaj penzionera - Sistem PREZENTACIJA zdravstvene i socijalne zaštite - Položaj poljoprivrednika Položaj mladih NEZADOVOLJAVAJUĆI POLOŽAJ MLADIH PREGLED ZAHTJEVA • Broj mladih ljudi u dobi od 15 do 24 godine: 531.497 • Broj zaposlenih mladih ljudi u dobi od 15 do 24. godine (LSMS): 63.046 • Broj nezaposlenih mladih ljudi ili mladih koji traže prvi posao: 158.629 • Broj nezaposlenih mladih ljudi u dobi od 25 do 34 godine (LSMS): 302.207 • Stope upisa mladih u srednje škole: 73% (zemlje u regionu između 85 i 95%) • Stopa upisa mladih na fakultet: 27% 150.000 novih radnih mjesta 2. Iskorjeniti ekstremno siromaštvo 3. Minimalne penzije 250 KM 4. Pristup zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti 5. Dostojanstven standard života na selu 6. Jednake mogućnosti za sve mlade ljude u BiH 7. BiH kandidat za članstvo u EU Napomena: Svi podaci ako nije drugačije naznačeno odnose se na 31.12.2004. godine.

 10. PRIORITETNI PROBLEMI GRAĐANA GRAĐANSKA PLATFORMA Nezaposlenost - Siromaštvo - Položaj penzionera - Sistem PREZENTACIJA zdravstvene i socijalne zaštite - Položaj poljoprivrednika Položaj mladih - Proces EU integracija SPOR PROCES EU INTEGRACIJA PREGLED ZAHTJEVA • Bosna i Hercegovina u 2000. godini započela proces EU integracija • Od 2000. do 2006. godine BiH ispunjavala preduslove neohodne za započinjanje pregovora o SAA • Slovenija u periodu od 1993. do 1996. postala kandidat za članstvo u EU • Hrvatska u periodu od 2000. do 2005. postala kandidat za članstvo u EU • Makedonija u periodu od 2000. do 2006. postala kandidat za članstvo u EU 150.000 novih radnih mjesta 2. Iskorjeniti ekstremno siromaštvo 3. Minimalne penzije 250 KM 4. Pristup zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti 5. Dostojanstven standard života na selu 6. Jednake mogućnosti za sve mlade ljude u BiH 7. BiH kandidat za članstvo u EU Napomena: Svi podaci ako nije drugačije naznačeno odnose se na 31.12.2004. godine.

 11. PRIORITETNI PROBLEMI GRAĐANA GRAĐANSKA PLATFORMA Nezaposlenost - Siromaštvo - Položaj penzionera - Sistem PREZENTACIJA zdravstvene i socijalne zaštite - Položaj poljoprivrednika Položaj mladih - Proces EU integracija PREGLED ZAHTJEVA 150.000 novih radnih mjesta 2. Iskorjeniti ekstremno siromaštvo HVALA NA PAŽNJI 3. Minimalne penzije 250 KM Konferencija: Građanska platforma za izbore 2006. godine Sarajevo, 24. maj 2006. godine Demir Imamovic, demir.imamovic@aldi.ba Izvršni direktor, ALDI 4. Pristup zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti 5. Dostojanstven standard života na selu 6. Jednake mogućnosti za sve mlade ljude u BiH 7. BiH kandidat za članstvo u EU