eftirlit me atvinnustarfsemi till gur til rb ta n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eftirlit með atvinnustarfsemi tillögur til úrbóta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eftirlit með atvinnustarfsemi tillögur til úrbóta

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Eftirlit með atvinnustarfsemi tillögur til úrbóta - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Eftirlit með atvinnustarfsemi tillögur til úrbóta. Ari Edwald, framkvæmdastjóri SA Aðalfundur SA 4. maí 2004. Tilefni skýrslugerðar. Fjallað um reglubyrði o.fl. í skýrslu SA í apríl 2003: Bætum lífskjörin! Ljóst að eftir miklu er að slægjast á þessu sviði í skyni hagræðingar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Eftirlit með atvinnustarfsemi tillögur til úrbóta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
eftirlit me atvinnustarfsemi till gur til rb ta

Eftirlit með atvinnustarfsemitillögur til úrbóta

Ari Edwald, framkvæmdastjóri SA

Aðalfundur SA

4. maí 2004

tilefni sk rsluger ar
Tilefni skýrslugerðar
 • Fjallað um reglubyrði o.fl. í skýrslu SA í apríl 2003: Bætum lífskjörin!
 • Ljóst að eftir miklu er að slægjast á þessu sviði í skyni hagræðingar
 • Nýleg skýrsla Hagfræðistofnunar: - heildarkostnaður 9 – 12 ma.

- beinn kostn. fyrirtækja 7,2 ma.

helstu umfj llunarefni
Helstu umfjöllunarefni
 • Almenn umfjöllun
  • almenn viðmið
  • almennar tillögur til úrbóta
 • Umhverfi nokkurra atvinnugreina

- umfjöllun

- tillögur til úrbóta

 • Dæmi úr fleiri áttum, um reglubyrði, óþarft eftirlit og skynsamlega högun þess
n nari umfj llun og till gur um
Nánari umfjöllun og tillögur um:

- Eftirlit með rafverktökum

- Eftirlit með byggingariðnaði

- Eftirlit með veitingahúsum

- Eftirlit með bensínstöðvum

- Eftirlit með fjármálafyrirtækjum

- Eftirlit með fiskeldisfyrirtækjum

- Matvælaeftirlit

- Skipaskoðun

d mi um reglubyr i
Dæmi um reglubyrði

Dýrar kvaðir á apótekum:

- Skulu alltaf mönnuð tveimur lyfja-

fræðingum (einn lyfjatæknir í DK).

- Starfsfólk þeirra má ekki samnýta

inngang, búnings-, salernis- eða

kaffiaðstöðu með öðrum.

helst er kvarta undan
Helst er kvartað undan:
 • Fjölda leyfa, jafnvel frá sömu aðilum
 • Ósamræmdu eftirliti vegna þeirra
 • Ósamræmi í framkvæmd milli umdæma
  • heilbrigðisnefndir sveitarfélaga
  • byggingarfulltrúar
  • Vinnueftirlitið
  • eldvarnaeftirlit
 • Gjaldtöku umfram veitta þjónustu
 • Skorti á umbun fyrir virkt innra eftirlit
almenn vi mi
Almenn viðmið
 • Opinberar leikreglur forsenda heilbrigðs markaðssamfélags. Sátt um það.
 • Mikilvægt að gæta hófs við setningu reglna og ákvörðun eftirlits:
  • lágmarka kostnað
  • lágmarka umstang
 • M.ö.o. framkvæma lög um op. eftirlitsreglur
 • Kostnaðarmat fari alltaf fram
 • Eigið innra eftirlit fyrirtækja og gæðakerfi oft besta lausnin.
till gur til rb ta
Tillögur til úrbóta

Sé utanaðkomandi eftirlit talið nauðsynlegt ber að gæta að:

- sameiningu leyfisveitinga

- lágmörkun kostnaðar

- samræmi í framkvæmd

- forðast tvíverknað, sameina eftirlit

- umbun fyrir virkt innra eftirlit

- flytja framkvæmd út á markaðinn

- þjónustugjöld séu eingöngu fyrir

veitta þjónustu

rafverktakar
Rafverktakar
 • Um margt til fyrirmyndar
 • Rafverktakar reka öflug innri gæða-

stjórnunarkerfi

 • Faggiltar skoðunarstofur gera úrtaks-

skoðanir á grundvelli verklagsreglna

 • Tryggir samræmda framkvæmd
 • Úrtaksskoðunum fækkar hjá þeim sem ítrekað koma vel út, umbun
byggingari na ur
Byggingariðnaður
 • Auka þarf innra samræmi í framkvæmd eftirlits af hálfu:

- Vinnueftirlitsins

- byggingarfulltrúa

- eldvarnaeftirlits

 • Auka þarf umbun til fyrirtækja fyrir rekstur virkra gæðakerfa, heimild í byggingarreglugerð þó ágætt dæmi
byggingari na ur frh
Byggingariðnaður – frh.
 • Vinnueftirlitið að þróa vísa til að samræma eftirlit milli umdæma
 • Ágætt framtak en einsleitni þó ekki tryggð, líkt og með faggildingu
 • Talsvert kvartað undan ósamræmi í eftirliti byggingarfulltrúa og eldvarna-eftirlits
 • Skoða hvort færa megi alla fram-kvæmdina til faggiltra skoðunarstofa
veitingah s
Veitingahús
 • Getur þurft alls fimm leyfi

- starfsleyfi frá heilbrigðisn. sveitarf.

- veitingaleyfi frá lögreglustjóra

- vínveitingaleyfi frá sveitarfélagi

- tóbakssöluleyfi frá heilbrigðisnefnd

- skemmtanaleyfi frá lögreglustjóra

 • Eftirlit vegna þessara leyfa oft á hendi sömu aðila, koma jafnvel aftur og aftur
veitingah s frh
Veitingahús – frh.
 • Dæmi um að eftirlitsaðilar reyni að hagræða, komi ekki aftur innan þriggja mánaða t.d., sé ekki sérstök ástæða til
 • SA leggja til að leyfin verði sameinuð í eitt sem sveitarstjórn gæti gefið út að fenginni umsögn lögreglustjóra o.fl.
 • Skemmtanaleyfið ber að leggja niður, er í raun bara 100.000 kr. skattur á ári á þá sem hafa opið fram yfir 23:30
bens nst var
Bensínstöðvar
 • Þurfa gjarnan fjögur leyfi frá heilbrigðisnefnd
 • Sameina ber þau öll í eitt
 • Starfsstöðvar allar reknar eftir sömu handbók, engin umbun fyrir innra eftirlit
 • Ætti að vera nóg að gera úrtaksskoðanir
 • Óskilvirkt að beina eftirliti með merkingu vöru að sölustöðum þegar innflytjendur / framleiðendur sæta eftirliti
fj rm lafyrirt ki
Fjármálafyrirtæki
 • Greiða allan rekstrarkostnað FME
 • Hlutverk FME skv. lögum: eftirlit með starfsemi fjármálafyrirtækja
 • Rekstrarkostnaður FME óx um 42% umfram verðlag á fimm ára tímabili
 • Nauðsynlegt að auka kostnaðaraðhald
 • FME sinnir fleiri verkefnum, við laga- og reglusmíð og erlent samstarf
 • Óeðlilegt að fjármálafyrirtækin greiði kostnað vegna þess
matv laeftirlit
Matvælaeftirlit
 • Þrjú ráðuneyti, tíu heilbrigðisnefndir
 • Víða skörun, framkvæmdin misjöfn
 • SA styðja tillögu um að sameina eftir-litið undir einni Matvælastofu
 • Allt vettvangseftirlit geti farið fram í einni og samræmdri skoðun hverju sinni
 • Góð reynsla af eftirliti skoðunarstofa með vinnslu sjávarafurða
 • Ríkri kröfu um innra eftirlit þarf að fylgja meiri umbun
fiskeldi
Fiskeldi
 • Faggiltar skoðunarstofur annast eftirlit í umboði Fiskistofu
 • Meðal annarra eftirlitsaðila eru:
  • a. Umhverfisstofnun / heilbrigðisnefnd
  • b. Veiðimálastjóri
  • c. Yfirdýralæknir fisksjúkdóma
 • Flytja ber eftirlit a og b til skoðunar-stofa, sameina nær allt eftirlitið
 • Rík krafa um innra eftirlit, lítil umbun á móti, þarf að auka
skipasko un
Skipaskoðun
 • Rík hefð fyrir að einkaaðilar skoði skip, þ.e. flokkunarfélögin
 • Hluti skipaskoðunar færður til faggiltra skoðunarstofa 1. mars sl.
 • Gagnrýni hagsmunaaðila:
  • undirbúningur ekki fullnægjandi
  • efasemdir um kostnaðarþáttinn
  • regluverkið ennþá flókið
skipasko un frh
Skipaskoðun, frh.
 • Siglingastofnun rekur enn þrjár starfsstöðvar og sér um eftirlit með hluta flotans
 • Heimila ber flokkunarfélögum að annast allt lögboðið eftirlit skipa sem þau hafa eftirlit með
 • Hætta ber útgáfu hinna séríslensku haffærisskírteina
a lokum
Að lokum
 • Víða svigrúm til hagræðingar á fyrirkomulagi eftirlits
  • samræma framkvæmd
  • sameina eftirlit
  • sameina leyfisveitingar
  • auka umbun fyrir innra eftirlit fyrirtækja
  • lækka kostnað
 • Von SA að þessi skýrsla muni nýtast í slíka hagræðingu