Polskie Towarzystwo Hipiatryczne - PowerPoint PPT Presentation

luella
polskie towarzystwo hipiatryczne n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Polskie Towarzystwo Hipiatryczne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Polskie Towarzystwo Hipiatryczne

play fullscreen
1 / 2
Download Presentation
Polskie Towarzystwo Hipiatryczne
134 Views
Download Presentation

Polskie Towarzystwo Hipiatryczne

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Polskie TowarzystwoHipiatryczne • Popularyzuje dobrostan koni • Szkoli: lekarzy weterynarii, właścicieli i hodowców koni • Dba o zapewnienie wysokich standardów lecznictwa koni Polskie Towarzystwo Hipiatryczne Propagowanie Nowoczesnego Lecznictwa Koni PAMIĘTAJMożesz przekazać1%swojego podatku na działalność edukacyjnąPTH