slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Banki Polskie 2006 Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warsz PowerPoint Presentation
Download Presentation
Banki Polskie 2006 Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warsz

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 94

Banki Polskie 2006 Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warsz - PowerPoint PPT Presentation


 • 288 Views
 • Uploaded on

Związek Banków Polskich. Banki Polskie 2006 Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa 16.01.2006 . Inflacja w latach 1990-2006. Źródło: GUS. Dane za III Kw. 2006. Inflacja w latach 1991-2006. Źródło: GUS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Banki Polskie 2006 Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warsz' - Lucy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Związek Banków Polskich

Banki Polskie 2006

Krzysztof Pietraszkiewicz

Prezes Związku Banków Polskich

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Warszawa 16.01.2006

slide2

Inflacja w latach 1990-2006

Źródło: GUS

Dane za III Kw. 2006

slide3

Inflacja w latach 1991-2006

Źródło: GUS

Dane za III Kw. 2006

slide4

Stopy Procentowe NBP

Źródło: NBP

Dane za III Kw. 2006

struktura systemu finansowego
Struktura systemu finansowego (%)

Kluczowa rola

sektora bankowego

Źródło NBP

slide6

Liczba Banków i placówek bankowych w Polsce

Banki Komercyjne uwzględniono wraz z oddziałami instytucji kredytowych

Dane za III Kw. 2006

Źródło: NBP

slide7

Liczba placówek bankowych

Dane za III Kw. 2006

slide8

Liczba osób zatrudnionych w bankach

 • Kadra dobrze wykształcona
 • Wysoka zdolność do podejmowania nowych zadań

Dane za III kw. 2006

Opr. w ZBP

slide9

Fundusze własne sektora bankowego

w latach 1993-2006 (w mln zł.)

- Przewidywany stały wzrost funduszy, w związku z rosnącymi potrzebami gospodarczymi

Dane za III Kw. 2006

Źródło: NBP

udzia sektora bankowgo w finansowaniu zad u enia skarbu pa stwa
UDZIAŁ SEKTORA BANKOWGOW FINANSOWANIU ZADŁUŻENIASKARBU PAŃSTWA

Źródło: Dane Ministerstwa Finansów

udzia sektora bankowgo w finansowaniu zad u enia skarbu pa stwa11
UDZIAŁ SEKTORA BANKOWGO W FINANSOWANIU ZADŁUŻENIA SKARBU PAŃSTWA

Źródło: Dane Ministerstwa Finansów

zaanga owanie inwestycyjne ofe w sektor bankowy
ZAANGAŻOWANIE INWESTYCYJNE OFE W SEKTOR BANKOWY

Źródło: Raporty kwartalne KNUFiE

inwestycje ofe w polskie banki stan na 29 09 2006
Inwestycje OFE w polskie bankistan na 29.09.2006

co stanowiło ok.13% aktywów OFE

udzia inwestor w zagranicznych w aktywach sektora bankowego kontrolowanych aktyw w 2005
Udział inwestorów zagranicznych w aktywach sektora bankowego (% kontrolowanych aktywów, 2005)

Korzystna

dywersyfikacja źródeł kapitału

wg kraju pochodzenia

Źródło NBP

udzia inwestor w zagranicznych w aktywach sektora bankowego kraj w u e 2004
Udział inwestorów zagranicznychw aktywach sektora bankowego krajów UE (2004)

Źródło: ECB

slide18

Czy są rentowne?

Jakie były warunki działania sektora?

programy naprawcze
Programy naprawcze

Źródło: NBP

jako portfela kredytowego nale no ci zagro one w latach 1993 2006
Jakość portfela kredytowego– należności zagrożone w latach 1993-2006
 • To odzwierciedlenie kondycji gospodarki i stanu obrotu gospodarczego
 • Wysoki udział należności zagrożonych przyczyną niższej rentowności w niektórych okresach i trudności w oferowaniu bardziej atrakcyjnych warunków świadczenia usług.

Dane za III kw.. 2006

Źródło: NBP

slide21

Wynik finansowy netto oraz podatek dochodowy sektora bankowego w latach 1993 - 2006

- Bardzo wysokie obciążenia w następstwie nieprzyjaznych rozwiązań podatkowych.

Mln zł

Źródło: NBP

Dane za III kw.. 2006

slide22

NOMINALNA I EFEKTYWNA STOPA OPODATKOWANIA BANKÓW (%)

* - bez uwzględnienia obligacji restrukturyzacyjnych – 51,2

** - bez uwzględnienia obligacji restrukturyzacyjnych – 40,4

Źródło: NBP

opodatkowanie sektora bankowego
OPODATKOWANIE SEKTORA BANKOWEGO

Źródło: "Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8" przygotowana przez Ministerstwo Finansów za 2003, 2004, 2005 rok

opodatkowanie sektora bankowego24
OPODATKOWANIE SEKTORA BANKOWEGO

*Źródło: Rzeczpospolita z 10 stycznia 2006 str. B1. Dane opracowano na podstawie "Listy 500" gazety i danych w Monitorach Polski B

slide25

UTRACONE DOCHODY BANKÓW Z TYTUŁU STOSOWANIA REZERWY OBOWIĄZKOWEJ (mln PLN)

- Negatywny wpływ na przychody sektora i warunki świadczonych usług dla klientów

Łącznie w latach 1993 – 2005 utracone dochody banków z tytułu stosowania rezerwy obowiązkowej wyniosły 27,2 mld PLN

Źródło: NBP

slide26

WYSOKOŚĆ WPŁAT NA FUNDUSZ POMOCOWY DO BFG (mln PLN)

- To klienci i właściciele banków wnieśli największy wkład w finansowanie bezpieczeństwa sektora.

Dodatkowo banki wpłaciły łącznie 626 mln PLN na fundusz ochrony środków gwarantowanych, które to środki zostały przekazane deponentom upadłych banków

Łącznie w latach 1995 – 2005 na fundusz pomocowy i fundusz ochrony środków gwarantowanych banki wpłaciły do BFG 2,49 mld PLN

Źródło: BFG

roe w krajach ue 2004
ROE w krajach UE (2004)

Polski sektor bankowy należy do liderów

pod względem stopy zwrotu z kapitału

Źródło: ECB/NBP

c i w krajach ue 2004
C/I w krajach UE (2004)

Efektywność kosztowa

polskiego sektora nie odbiega od standardów UE

ale dalsza poprawa pożądana

Źródło: ECB/NBP

cr5 index w krajach u e 2004
CR5 Index wkrajach UE (2004)

Koncentracja jest niższa niż w większości krajów UE

Źródło: ECB/NBP

wyniki finansowe bank w
WYNIKI FINANSOWE BANKÓW

Źródło: "Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8" przygotowana przez Ministerstwo Finansów za 2003, 2004, 2005 rok

sektor bankowy w polsce potencja wzrostu
Sektor bankowy w Polsce potencjał wzrostu

- Znaczący potencjał wzrostu w kolejnych latach.

Zadłużenie gospodarstw domowych w relacji do PKB danych krajów - 2004

Struktura kredytów detalicznych jako % PKB - 2004

Źródło: UCI New Europe Research, 2004

poziom mar y odsetkowej w latach 1997 2006
Poziom marży odsetkowej w latach 1997-2006

Przyczyny zmniejszenia:

 • Długotrwałe obniżanie stóp procentowych
 • Stabilny i niski wskaźnik inflacji
 • Rosnąca konkurencja
 • Zmniejszanie kosztów
 • Wzrastające „ubankowienie” wpływa na obniżanie jednostkowego kosztu kredytu

Dane za III kw. 2006

Źródło: NBP

koncentracja sektora bankowego a ceny us ug
Koncentracja sektora bankowego a ceny usług

Współczynnik korelacji wynosi „-0,81”, co oznacza wskaźnik koncentracji jest odwrotnie proporcjonalny do nominalnego poziomu cen

źródło Ernst&Young

slide37

180

162

160

140

120

101

93

100

74

69

80

67

66

64

64

52

60

36

32

31

30

29

40

26

20

0

Belgia

EU-15

Polska

Czechy

Grecja

Niemcy

Dania

Słowenia

EU-25

Francja

Austria

Słowacja

Hiszpania

Holandia

Portugalia

Wielka Brytania

Przychody brutto banków od jednego klienta (dane w EURO)

DEPOZYTY I LOKATY

Źródło: Komisja Europejska

slide38

300

265

250

204

186

200

152

145

150

133

124

119

109

108

102

97

100

76

54

44

39

40

40

50

32

25

22

15

0

Litwa

Polska

EU-25

EU-15

Dania

Austria

Węgry

Belgia

Szwecja

Słowenia

Czechy

Niemcy

Włochy

Irlandia

Finlandia

Francja

Słowacja

Holandia

Portugalia

Hiszpania

Luksemburg

Wielka Brytania

Przychody brutto banków od jednego klienta (dane w EURO)

KONTO

Źródło: Komisja Europejska

slide39

800

728

705

668

700

600

522

517

504

500

435

430

421

414

410

367

363

400

337

308

279

300

233

196

200

157

94

93

71

64

66

100

0

Malta

Cypr

Litwa

EU-25

EU-15

Polska

Dania

Węgry

Austria

Niemcy

Belgia

Czechy

Grecja

Włochy

Irlandia

Francja

Szwecja

Słowenia

Holandia

Słowacja

Finlandia

Hiszpania

Portugalia

Wielka Brytania

Przychody brutto banków od jednego klienta (dane w EURO)

KREDYTY KONSUMPCYJNE

Źródło: Komisja Europejska

slide43

KORZYSTANIE OSÓB PRYWATNYCH Z USŁUG BANKOWYCH

I UBANKOWIENIE GOSPODARSTW DOMOWYCH

Źródło: ABD 2000-2005 (dane średnioroczne)

Pentor Bus 2000-2005 (dane średnioroczne)

NSP’1988NSP’2002

Liczba mieszkańców w wieku 15+ 28268,8 31288,4

Liczba gospodarstw domowych 11970,4 13337,0

Przeciętna liczba osób w gospodarstwie 3,1 2,84

slide44

Pyt.: Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z usług swego banku?

ŚREDNIE

Źródło: Pentor - Audyt Bankowości Detalicznej 2000-2005

kredyty dla podmiot w sektora niefinansowego

300

115

250

200

110

136,4

98,2

86,2

109,9

150

%

100

105

50

121,9

117,1

118,3

121,1

0

100

2002

2003

2004

2005

dla gospodarstw domowych

dla przedsiębiorstw

dynamika kredytów ogółem (prawa oś) rok poprzedni =100

Kredyty dla podmiotów sektora niefinansowego

mld zł

Uwaga: ok. 8% kredytów dla gospodarstw to kredyty na finansowanie mikroprzedsiębiorstw

Źródło Pentor

slide48

Liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych (w szt.) kwartalnie za okres 2004-2006

Kw.

Kw.

Kw.

Kw.

Źródło: ZBP/SARFIN

slide49

Liczba kart płatniczych posiadanych przez klientów w Polsce w latach 2000 - 2006

- Systematyczne upowszechnienie kart z mikroprocesorem, udział w rozwoju gospodarki elektronicznej.

W tys. sztuk

Źródło: NBP

Dane za III kw. 2006

slide50

Rozwój sieci bankomatów w Polsce

Źródło: ZBP

Dane za III Kw. 2006

slide51

Liczba klientów korzystających z dostępu do rachunku bankowego przez Internet

Źródło: ZBP

instytucje wykorzystywane przez m p w celu pozyskania rodk w finansowych
INSTYTUCJE WYKORZYSTYWANE PRZEZ MŚP W CELU POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Źródło: Europejska Federacja Bankowa (European Banking Federation)

dost p do kredytu poprawia si udzia odrzuconych wniosk w o udzielenie kredytu
DOSTĘP DO KREDYTU POPRAWIA SIĘUDZIAŁ ODRZUCONYCH WNIOSKÓW O UDZIELENIE KREDYTU

Źródło: Raport Ministerstwa Gospodarki „Przedsiębiorczość w Polsce 2006”

bariery rozwoju w opinii przedsi biorc w badania koniunktury
BARIERY ROZWOJU W OPINII PRZEDSIĘBIORCÓW- BADANIA KONIUNKTURY (%)

Źródło: Raport Ministerstwa Gospodarki „Przedsiębiorczość w Polsce 2006”

konkurencyjno oprocentowania kredyt w dla m p na rynku lokalnym
KONKURENCYJNOŚĆ OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA MŚP NA RYNKU LOKALNYM

Skala ocen: od 1- do 6, przy czym 6 była ocena najwyższą

Źródło: Opracowanie wyników ankiety “Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” przeprowadzonej w 2005r. wśród MŚP; Polsko-Amerykańska Fundacja Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw, 2006

prostota wniosk w kredytowych i po yczkowych dla m p
PROSTOTA WNIOSKÓW KREDYTOWYCH I POŻYCZKOWYCH DLA MŚP

Skala ocen: od 1- do 6, przy czym 6 była ocena najwyższą

Źródło: Opracowanie wyników ankiety “Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” przeprowadzonej w 2005r. wśród MŚP; Polsko-Amerykańska Fundacja Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw, 2006

szybko procedury kredytowej
SZYBKOŚĆ PROCEDURY KREDYTOWEJ

Skala ocen: od 1- do 6, przy czym 6 była ocena najwyższą

Źródło: Opracowanie wyników ankiety “Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” przeprowadzonej w 2005r. wśród MŚP; Polsko-Amerykańska Fundacja Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw, 2006

slide58

OGÓLNA OCENA BANKÓW W POLSCE

Właściciele firm mikro

II PÓŁROCZE 2005

I PÓŁROCZE 2005

ŚREDNIA

2.4

ŚREDNIA

2.6

N=1500

N=1500

Pentor- Audyt bankowości firm mikro’2005

slide59

CZY BANKI WSPOMAGAJĄ CZY HAMUJĄ ROZWÓJ FIRM I PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE?

(Właściciele firm mikro)

I PÓŁROCZE 2005

II PÓŁROCZE 2005

ŚREDNIA

2.3

ŚREDNIA

2.5

N=1500

N=1500

Pentor- Audyt bankowości firm mikro’2005

ocena dzia alno ci kredytowej bank w opinia firm ma ych

Element oceny

2006

2005

2004

2003

Doradztwo kredytowe

3,46

3,31

3,15

3,22

Przejrzystość i przewidywalność polityki kredytowej wobec firmy

3,44

3,25

2,99

3,01

Maksymalna kwota dostępnego kredytu

3,44

3,18

3,01

3,07

Warunki spłaty

3,42

3,20

2,89

3,03

Czasochłonność rozpatrywania wniosku kredytowego

3,40

3,13

2,83

2,90

Procedurowy oraz ogólny stopień trudności uzyskania kredytu

3,28

2,99

2,72

2,80

Wysokość prowizji i opłat

3,17

3,06

2,54

2,75

Wymagane zabezpieczenia

3,14

3,04

2,70

2,80

Wysokość oprocentowania

3,08

3,01

2,48

2,70

Ocena działalności kredytowej bankówOpinia firm małych

N = 600

Średnia ocena

1 – bardzo źle 2 – źle 3 – średnio 4 – dobrze 5 - bardzo dobrze

Kolorem zaznaczono wielkości średnie – wyższe od 3,0

Źródło: Prezentacja WIB na VI Forum Korporacyjne ZBP, 5.10.2006r

Andrzej Lech

Prezes Zarządu

ocena dzia alno ci kredytowej bank w opinia firm rednich

Element oceny

2006

2005

2004

2003

Doradztwo kredytowe

3,63

3,54

3,42

3,34

Przejrzystość i przewidywalność polityki kredytowej wobec firmy

3,56

3,48

3,37

3,25

Maksymalna kwota dostępnego kredytu

3,48

3,46

3,34

3,27

Warunki spłaty

3,46

3,49

3,32

3,34

Czasochłonność rozpatrywania wniosku kredytowego

3,41

3,39

3,26

3,19

Procedurowy oraz ogólny stopień trudności uzyskania kredytu

3,33

3,36

3,22

3,10

Wysokość prowizji i opłat

3,24

3,31

3,25

3,04

Wymagane zabezpieczenia

3,19

3,26

3,06

3,09

Wysokość oprocentowania

3,18

3,24

3,05

2,96

Ocena działalności kredytowej bankówOpinia firm średnich

N = 600

Średnia ocena

1 – bardzo źle 2 – źle 3 – średnio 4 – dobrze 5 - bardzo dobrze

Kolorem zaznaczono wielkości średnie – wyższe od 3,3

Andrzej Lech

Prezes Zarządu

Źródło: Prezentacja WIB na VI Forum Korporacyjne ZBP, 5.10.2006r

przyczyny niekorzystania z kredyt w bankowych

Przyczyna

2006

2005

2004

2003

brak potrzeby

59,4

50,9

49,4

43,9

za drogi kredyt

22,7

19,8

29,6

31,1

trudności z uzyskaniem (wymagania)

3,6

8,6

8,5

12,5

Przyczyny niekorzystania z kredytów bankowych
 • respondenci mogli wskazać więcej niż jedną przyczynę (odpowiedzi spontaniczne)
 • pytanie skierowano wyłącznie do firm nie korzystających z kredytu

Firmy małe

najczęstsze wskazania (%)

Źródło: Prezentacja WIB na VI Forum Korporacyjne ZBP, 5.10.2006r

Andrzej Lech

Prezes Zarządu

przyczyny niekorzystania z kredyt w bankowych63

Przyczyna

2006

2005

2004

2003

brak potrzeby

59,4

57,4

35,6

36,1

za drogi kredyt

17,5

18,7

20,9

34,2

trudności z uzyskaniem (wymagania)

5,2

4,4

9,4

11,0

Przyczyny niekorzystania z kredytów bankowych
 • respondenci mogli wskazać więcej niż jedną przyczynę (odpowiedzi spontaniczne)
 • pytanie skierowano wyłącznie do firm nie korzystających z kredytu

Firmy średnie

najczęstsze wskazania (%)

Źródło: Prezentacja WIB na VI Forum Korporacyjne ZBP, 5.10.2006r

Andrzej Lech

Prezes Zarządu

w jakim procencie firmy korzystaj z produkt w kredytowych i jakie maj w tym wzgl dzie zamiary
W jakim procencie firmy korzystają z produktów kredytowych i jakie mają w tym względzie zamiary

N = 600

% wskazań

Małe firmy

Andrzej Lech

Prezes Zarządu

w jakim procencie firmy korzystaj z produkt w kredytowych i jakie maj w tym wzgl dzie zamiary65
W jakim procencie firmy korzystają z produktów kredytowych i jakie mają w tym względzie zamiary

N = 600

% wskazań

Średnie firmy

Andrzej Lech

Prezes Zarządu

korzystanie z r nych form kredytowania
Korzystanie z różnych form kredytowania

N = 600

% korzystających

i są to zaangażowania niskie

(np. kredyt w rachunku lub saldo debetowe – 2/3 korzystających małych firm

deklaruje ich wielkość do 20 tys. zł.)

Andrzej Lech

Prezes Zarządu

korzystanie z r nych form kredytowania67
Korzystanie z różnych form kredytowania

N = 600

% korzystających

i są to zaangażowania niskie

(np. kredyt w rachunku lub saldo debetowe – 2/3 korzystających firm średnich

deklaruje ich wysokość do 100 tys. zł.)

Andrzej Lech

Prezes Zarządu

spontanicznie wymieniane s abo ci sektora bankowego
Spontanicznie wymieniane słabości sektora bankowego

N = 600

wskazania powyżej 10%

Małe firmy

Andrzej Lech

Prezes Zarządu

spontanicznie wymieniane s abo ci sektora bankowego69
Spontanicznie wymieniane słabości sektora bankowego

N = 600

wskazania powyżej 10%

Średnie firmy

Andrzej Lech

Prezes Zarządu

slide70

POZIOM KORUPCJI W WYBRANYCH SEKTORACH

PRÓBA PRZEDSIĘBIORSTW (N=500)

1-niski poziom korupcji

6-wysoki poziom korupcji

Źródło PENTOR

slide72

Regulatorzy i nadzorcy

Ministerstwo Finansów

Narodowy Bank Polski

Komisja Nadzoru Bankowego

Komisja Nadzoru Finansowego

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

slide73

Firmy Infrastrukturalne

ENTRUM PRAWA BANKOWEGO I INFORMACJI

Krajowa Izba Rozliczeniowa

Exatel

Biuro Informacji Kredytowej

BIG Infomonitor

Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Polcard

slide74

Firmy Infrastrukturalne

eService

eCard

Giełda Papierów Wartościowych

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

MTS-CeTO

Warszawski Instytut Bankowości

Gdańska Akademia Bankowa

Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach

slide75

Podmioty stowarzyszone

Członkowie Forum Technologii Bankowych:

slide76

Samorządy Gospodarcze

Związek Banków Polskich

Izba Domów Maklerskich

Polska Izba Ubezpieczeń

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych

Związek Maklerów i Doradców

International Chamber of Commerce

slide77

Samorządy Gospodarcze

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

gwarantowanie depozyt w
Gwarantowanie depozytów
 • Depozyty zgromadzone w bankach działających w Polsce gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny*.
 • *po 1 maja 2004 r. dotyczy banków objętych polskim systemem gwarantowania
 • Wysokość gwarancji – do równowartości 22.500 euro:
 • Jeśli kwota depozytów* nie przekracza równowartości w złotych 1.000 euro, to jest gwarantowana w całości.
 • Jeżeli wartość depozytów jest wyższa niż równowartość w złotych 1.000 euro, to wówczas kwota o równowartości 1.000 euro gwarantowana jest w 100%, zaś pozostała kwota depozytów, powyżej równowartości 1.000 euro, do równowartości 22.500 euro, gwarantowana jest w 90 %.
 • Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:
 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 • szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.
 • Czyje depozyty nie podlegają ochronie?
 • skarbu państwa,
 • instytucji finansowych takich jak: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, NFI, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe,
 • podmiotów, które nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 • kadry zarządzającej bankiem oraz głównych akcjonariuszy (posiadających co najmniej 5 % akcji banku).
 • * dotyczy środków pieniężnych zgromadzonych w banku na rachunkach imiennych oraz innych należności wynikających z czynności bankowych, potwierdzonych dokumentami imiennymi  wystawionymi przez bank (np. przelewów).

Źródło BFG

slide80

Systemy wymiany informacji

sektora bankowego - stan obecny

Systemy wymiany informacji wspierające banki przy w wykonywaniu działalności depozytowej i kredytowej:

System Węzła Dostępowego:

 • BANKOWY REJESTR
 • DOKUMENTY ZASTRZEŻONE
 • AKCEPTANCI
 • POSIADACZE
 • POJAZDY

System AMRON (System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu

Nieruchomościami)

BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

INFOMONITOR Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

slide81

System Węzła Dostępowego ZBP

 • DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – baza danych identyfikująca ponad 11,9 mln zastrzeżonych (utraconych i skradzionych) dokumentów i przedmiotów bankowych, w tym ok. 600 tys. dokumentów tożsamości; ogólnokrajowy charakter systemu - szeroki zasięg dystrybucji i przyjmowania zastrzeżeń poprzez ponad sieć 20 tys. Punktów; podstawa prawna -umowa
 • BANKOWY REJESTR – baza danych zawierająca informacje o klientach czasowo nie wywiązujących się ze swych zobowiązań wobec banków i instytucji ustawowo upoważnionych do udzielenia kredytów (ponad 780 tys. klientów); podstawa prawna – ustawa Prawo bankowe
 • AKCEPTANCI - zbiór danych identyfikujących nierzetelnych przedsiębiorców - akceptantów kart płatniczych; System przeznaczony dla agentów rozliczeniowych; podstawa prawna – ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych
 • POSIADACZE - zbiór danych identyfikujących nieuczciwych posiadaczy kart płatniczych; System przeznaczony dla wydawców kart płatniczych; podstawa prawna - ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych
 • POJAZDY - system umożliwiający dostęp do danych o pojazdach mechanicznych zarejestrowanych przez policję jako poszukiwane (ok. 600 tys. pojazdów); system przeznaczony dla sektora bankowego – zgodnie z porozumieniem z KGP i ZBP o wzajemnej współpracy banków i policji; podstawa prawna - umowa
biuro informacji kredytowej sa
Biuro Informacji Kredytowej SA

Należności zagrożone w %

Źródło: BIK

Źródło: NBP

slide83
Biuro Informacji Kredytowej SA

Dodatkowe usługi

 • Monitoring aktywności kredytowej klientów
 • Raporty o aktywności użytkowników bankowych
 • Scoring Biura – dodatkowa ocena punktowa klienta banku
 • Raporty „konsumenckie”

Nowe produkty

 • System „Przedsiębiorca”
 • Projekt „Rating”
 • Projekt „Application Processing Service” – system przetwarzania wniosków kredytowych
slide84
InfoMonitor

Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Platforma wymiany informacji o nierzetelnych płatnikach między sektorem bankowym a innymi uczestnikami obrotu gospodarczego

Źródło: InfoMonitor

p o d s u m o w a n i e
P o d s u m o w a n i e
 • Sektor bankowy w Polsce posiada duży potencjał wzrostu
 • Stopień ubankowienia w Polsce jest niższy niż w UE co ma wpływ na cenę usług bankowych
 • Koszty podstawowych usług bankowych na świecie w roku 2005 uległy zmniejszeniu o 1.5% (w Polsce spadek cen był wyższy)
 • Ceny w polskiej bankowości detalicznej są bliskie średnim cenom światowym lub niższe, w zależności od analizowanego pakietu usług
 • W Polsce i innych krajach Europy i Ameryki Płn. polityka cenowa banków zachęca klientów do zwiększonego wykorzystywania alternatywnych kanałów dostępu
 • Oczekiwać należy dalszego rozwoju bankowości elektronicznej z wykorzystaniem placówek bankowych jako miejsc doradztwa i umacniania relacji z klientem
 • Bezpieczeństwo i dalszy rozwój gospodarki elektronicznej wymaga dostępu do coraz szerszych zasobów informacji
 • Przetwarzanie informacji łatwiejsze z uwagi na stosowanie coraz nowocześniejszych technologii
 • Wymiana informacji coraz trudniejsza z uwagi na wymogi prawne: ochrona danych osobowych i tajemnice branżowe
 • Systemy wymiany informacji – obecnie podstawowe narzędzia wykorzystywane w bankach do analiz i zarządzania ryzykiem
 • Systemy wymiany informacji – rozwój poprzez elektroniczny dostęp do rejestrów urzędowych oraz współpracę z innymi uczestnikami obrotu gospodarczego
szanse
Szanse
 • Zdobycie nowych rynków przy stosunkowo niskich nakładach w okresie wzrostu gospodarki i przy użyciu najnowszych technologii.
 • Nowe metody zarządzania ryzykiem. Szansą na osiąganie dobrych rezultatów w wyniku zastosowania osiągnięć nauki i wiedzy innych sektorów bankowych.
 • Udział w absorpcji, system płatniczy, kredytowanie gospodarstw domowych, mieszkalnictwa i j.s.t. to główne obszary aktywności w kolejnych latach.
 • Gospodarka elektroniczna, zmniejszenie kosztów, wzrost obrotów to ścieżka osiągnięcia zadowalających rezultatów i obniżania kosztów transferowych w gospodarce.
slide87

Nowa Umowa Kapitałowa i SEPA to dodatkowe nakłady, wzrost konkurencji, konieczność wielkiej mobilizacji pracowników i regulatorów.

 • Zmiana klimatu wokół sektora – niezbędnym warunkiem stabilnego rozwoju banków ale też wykorzystania jego potencjału.
 • Nowoczesne regulacje krajowe, komunikacja z klientami i światem polityki

Wyzwania

zagro enia wewn trzne
Zagrożenia wewnętrzne

Brak przekonywującej, stabilnej strategii w polityce makroekonomicznej.

Podejmowanie próby osłabienie pozycji NBP.

Groźba upolitycznienia nadzoru nad rynkiem finansowym i osłabienia pozycji profesjonalnych regulatorów i nadzorców.

Opóźnienia w zwiększaniu bezpieczeństwa obrotu

- funkcjonowanie sądów

- opóźnienia w elektronizacji publicznych zasobów informacyjnych

- zbytnia ochrona pozycji dłużnika nawet profesjonalnego

zagro enia zewn trzne
Zagrożenia zewnętrzne
 • Niestabilność rynków i brak rozstrzygnięć dotyczących kluczowych kwestii w bankowości UE i światowej
 • Określenie nadzorcy wiodącego w przypadku podmiotów działających na terytorium wielu krajów
 • Określenie pożyczkodawcy ostatniej szansy w sytuacjach kryzysowych
 • Różnorodność funkcjonalna i finansowa systemów gwarantowania depozytów
 • Zróżnicowanie systemów podatkowych i poboru rezerw obowiązkowych
slide90

Bariery hamujące wzrost konkurencyjności banków

  • Szerokie stosowanie podatku od czynności cywilnoprawnych, które powoduje nieopłacalność wielu inwestycji bankowych, w tym utrudniających proces restrukturyzacji finansowej zadłużonych przedsiębiorstw czy rozwijanie nowoczesnych usług bankowych,
  • Brak regulacji prawnych w zakresie VAT groupingu czy Cash poolingu, co powoduje, że szereg inwestycji międzynarodowych instytucji finansowych jest lokowanych w krajach, które przyjęły takie rozwiązania,
  • Faktyczna promocja obrotu gotówkowego przez państwo.
slide91

Bariery związane z brakiem bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w Polsce.

  • Brak przepisów umożliwiających elektroniczny dostęp do publicznych zbiorów, rejestrów i ewidencji, w tym do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Zastawów, Rejestru Ksiąg Wieczystych, systemu PESEL,
  • Niedostateczną pozycję wierzycieli na skutek braku systemu udostępniania informacji o dłużnikach oraz propozycji ograniczenia praw wierzyciela w projekcie ustawy o upadłości konsumenckiej,
  • Bariery dotyczące przetwarzania przez banki i Związek Banków Polskich informacji objętych tajemnicą bankową,
  • Rosnącą, ale nadal niską sprawność sądów gospodarczych.
slide92

Bariery rozwoju nowoczesnego systemu płatniczego.

  • Brak wprowadzenia do obrotu pieniądza elektronicznego o jednolitym standardzie,
  • Brak koordynacji działań na szczeblu rządowym w zakresie inwestycji w technologie o wzajemnie akceptowalnym standardzie instrumentów płatniczych,
  • Niedostateczny postęp prac nad bezpieczeństwem Internetu i obniżaniem kosztów telekomunikacji,
  • Brak promocji istniejących form bezgotówkowych rozliczeń elektronicznych,
  • Brak świadomości zagrożeń ekonomicznych wynikających z dyrektywy o usługach płatniczych i SEPA oraz konieczności dostosowania przepisów prawa polskiego do nowych uregulowań dyrektywy.
  • Ustawowy wymóg przejścia na obrót bezgotówkowy dla przedsiębiorców w ramach 1 transakcji przekraczającej równowartość 15.000 € (Francja 750 €)
  • Rząd węgierski w celu zaktywizowania popytu konsumentów na usługi rozliczeniowe w formie bezgotówkowej w drodze regulacyjnej doprowadził do zaprzestania z dniem 1 stycznia 1999 r. wypłat wynagrodzeń w formie gotówkowej przez sektor publiczny.
slide93

Bariery rozwoju określonych usług bankowych.

  • Niewspółmiernie wysokie opodatkowanie rezerw celowych i odpisów aktualizujących utrudniające proces kredytowania przedsiębiorstw i restrukturyzację finansową zadłużonych przedsiębiorstw,
  • Utrudnienia w rozpoczynaniu inwestycji w budownictwie mieszkaniowym, m.in.. w następstwie braku uporządkowania planów zagospodarowania przestrzennego, braku gruntów pod budowę, skrócenie czasu wpisów do księgi wieczystej,
  • Niedostateczny stopień uproszczenia i ujednolicenia procedur dokumentów aplikacyjnych w zakresie ubiegania się o środki unijne a także brak prawidłowego systemu monitoringu wykorzystania tych środków na szczeblu administracji publicznej,
  • Niewłączanie banków do systemu oceny formalnej i ekonomicznej niektórych wniosków o dofinansowanie unijne w ramach działań inwestycyjnych programów operacyjnych krajowych i regionalnych,
  • Brak racjonalnych rozwiązań dla przeprowadzenia sekurytyzacji aktywów bankowych, w tym wierzytelności hipotecznych. Rozwój sekurytyzacji jest warunkiem pozyskania nowych środków finansowych na finansowanie długoterminowych projektów inwestycyjnych
slide94

Bariery instytucjonalne utrudniające stabilny rozwój sektora bankowego.

  • Spowolnienie zmian regulacyjnych w polityce makroekonomicznej,
  • Brak jednoznacznej polityki względem członkowstwa Polski w Unii Gospodarczo-Walutowej,
  • Podejmowanie próby osłabienia niezależności banku centralnego w Polsce,
  • Nieprzyjazną atmosferę tworzoną wokół sektora bankowego, podsycaną wypowiedziami osób publicznych, które zawierają informacje nieprawdziwe lub dawno już zdezaktualizowane,
  • Brak porozumienia wiodących sił politycznych w przedmiocie znaczenia i roli sektora bankowego w gospodarce oraz sposobu budowy potencjału sektora bankowego,
  • Przekształcenia w nadzorze nad sektorem finansowym w Polsce i pojawienie się ryzyka braku dostatecznej współpracy między wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w tzw. Sieci bezpieczeństwa nad sektorem bankowym