here we live come and visit us n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
" HERE WE LIVE – COME AND VISIT US " PowerPoint Presentation
Download Presentation
" HERE WE LIVE – COME AND VISIT US "

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

" HERE WE LIVE – COME AND VISIT US " - PowerPoint PPT Presentation

lucy-cabrera
97 Views
Download Presentation

" HERE WE LIVE – COME AND VISIT US "

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. "HERE WE LIVE – COME AND VISIT US" Kymentaan koulun Comenius-projekti 2006 – 2008 Koordinaattori Taina Mikkola

 2. Projektin johto Koordinaattori Taina Mikkola Kymentaan koulu Suomi

 3. Yhteistyökoulut ja koordinaattorit • Kymentaan koulu, Suomi, Taina Mikkola • Clayesmore Preparatory School, Iso-Britannia,Isabel Rose • Zakladni skola  jazyku Karlovy Vary, Tsekinmaa, Marcela Kotesovcova  • Szkola Podstawowa  w Jaworzni, Puola,Magdalena Stolarz • Grundschule Zschortau, Saksa,Sabine Kops 

 4. Projektin tavoitteet • Oppilaiden ja opettajien käsityksen avartaminen Euroopan maiden kulttuurista. • Oppilaiden harjaannuttaminen käyttämään oppimaansa ensimmäistä vierasta kieltä (englantia).

 5. Projektin tavoitteet • Oppilaiden tietoteknisten taitojen kehittyminen • Paikallisen ja kansallinen kansanperinteen tunteminen. • Ympäristökasvatus

 6. Toiminta 2006 • Esiteltiin oma maa, koulu, kylä sekä opettajat ja oppilaat englanniksi • Jokainen oppilas otti kuvia perheestään ja kodistaan sekä laati pienen englanninkielisen esittelytekstin itsestään. • Laadittiin koulusta kertova englanninkielinen video ja valokuvajuliste

 7. Toiminta 2006 • Valmistettiin lautapeli Hiidenvuoren historiasta • Valmistettiin ryhmätyö Verlasta • Lasten työt lähetettiin kaikkiin projektikouluihin

 8. Toiminta 2006 - 2007 • Oppilailla on kirjekaveri sähköpostitse englantilaisessa Clayesmoren koulussa • Koulu vieraili Verlassa toukokuussa - opas oli yllättynyt lasten taustatiedon määrästä. • Kaikkiin yhteistyökouluihin lähetettiin joulupukin kirje ja joulukalenterit.

 9. Toiminta 2006 - 2007 • Projektikokoukset järjestettiin Isossa-Britanniassa ja Tsekinmaalla • Projektin koulut olivat arviointikokouksessa Kymentaan koulussa 2007 (10 opettajaa) • Järjestettiin juhla ja Kalevala-näytelmä Kymentaan koulussa projektikokouksen vieraille, kyläläisille ja kunnan luottamusmiesjohdolle

 10. Toiminta 2006 - 2007 • Näytelmästä tehtiin DVD ja Kalevala-peli kaikille kouluille • Juhlan järjestelyissä oli huomattava rooli oppilaiden vanhemmilla • Laadittiin moniste suomalaisista sanonnoista, arvoituksista ja tarinoista (käännös englanniksi).

 11. Toiminta 2006 - 2007 • Laadittiin moniste suomalaisista jättiläistarinoista. • Oppilaat tekivät ”tutkimuksen” suomalaista kansansaduista ja niiden olennoista ja kirjoittivat tarinan omasta olennostaan • Laadittiin digikuvitus suomalaisiin ja englantilaisiin sanontoihin.

 12. Toiminta 2006 - 2007 • Kaikki tuotokset opettajat käänsivät englanniksi • Puolan projektikokous 2007, josta PowerPoint-esitys jokaiseen projektikouluun • Opettajavaihto 2007 - apulaisrehtori John Thorpe, Clayesmore Preparatory School, Kymentaan koulussa viikon ajan

 13. Toiminta 2007 - 2008 • Laadittiin kymmenen 3-4 sivuista sähköistä tiedostoa kuvineen ja teksteineen kaikkiin kumppanikouluihin. • Vastaavia raportteja tuli kaikista kumppanikouluista • Tekstejä ja kuvia sisältävä viikkopäiväkirja tehtiin luokkien yhteistyönä.

 14. Toiminta 2007 - 2008 • Laadittiin ”One Week In Our Schools” – päiväkirja kaikkien kumppanikoulujen lähettämästä materiaalista • Kirja painettiin kirjapainossa. • Kaikki opettajat vierailivat Saksassa syyskokouksessa

 15. Toiminta 2007 - 2008 • Kaikki koulut ottivat osaa projektin loppukokoukseen Englannissa. • Matkasta koottiin PowerPoint – esitys CD:lle, joka lähetettiin kumppanikouluille • Projekti päättyi 31.7.2008

 16. Rahoitus • Hanketta varten myönnettiin valtion rahoitusta enintään 9 400 € • Valtionosuuteen hyväksyttävät kustannukset olivat kirjanpidon mukaan 7 290,94 € • Kunta rahoitti opettajien sijaisten palkkakustannukset