v lt t pusok n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Váltótípusok PowerPoint Presentation
Download Presentation
Váltótípusok

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Váltótípusok - PowerPoint PPT Presentation


  • 78 Views
  • Uploaded on

Váltótípusok. Előadók: Tóth Ádám és Molnár Balázs. A váltóról általában. A váltó rendeletre szóló értékpapír, amelyben egy később esedékes fizetés testesül meg, vagyis amelyben a váltóadós a váltón feltüntetett időpontban és összegben fizetést ígér a váltó tulajdonosának.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Váltótípusok' - lucus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v lt t pusok

Váltótípusok

Előadók: Tóth Ádám és Molnár Balázs

a v lt r l ltal ban
A váltóról általában

A váltó rendeletre szóló értékpapír, amelyben egy később esedékes fizetés testesül meg, vagyis amelyben a váltóadós a váltón feltüntetett időpontban és összegben fizetést ígér a váltó tulajdonosának.

  • Szigorú alakisághoz kötött
  • Forgatható értékpapír
  • Átruházható
  • Fizetőeszközként és hitelfedezeti eszközként is használható
  • Felhasználásához bank közbeiktatása nem szükséges, de lehetséges
  • Igen gyakran használatos a nemzetközi üzleti életben
a v lt nemzetk zi szab lyoz sa
A váltó nemzetközi szabályozása

Változatait, kibocsátását és

felhasználását, valamint a

váltókövetelések érvényesíthetőségét

szabályozzák:

  • nemzeti váltótörvények
  • Genfi Nemzetközi Váltóegyezmények

(1931)

v lt t pusok a fizet sre k telezett szerint
Váltótípusok a fizetésre kötelezett szerint

Saját váltó: (fizetési ígéretet tartalmaz)

  • Minimum 2 személy:

- kiállító: fizetést ígér, ő a főadós

- kedvezményezett:

(rendelvényes, hitelező)

akinek a részére a kifizetést teljesíteni kell

v lt t pusok a fizet sre k telezett szerint1
Váltótípusok a fizetésre kötelezett szerint

Idegen váltó: (fizetési felszólítást tartalmaz)

  • Minimum 3 személy:

- kibocsátó: aki a váltót létrehozza

- címzett: akit fizetésre felszólítanak

Ha elfogadja, aláírja a váltót, akkor elfogadó lesz és egyben főadós, a váltó pedig elfogadvány.

Ha nem fogadja el, nem írja alá, akkor a váltó intézvény lesz, melynek főadósa a kibocsátó.

- kedvezményezett: akinek a részére a kifizetést teljesíteni kell

v lt t pusok a fizet sre k telezett szerint2
Váltótípusok a fizetésre kötelezett szerint

Saját rendeletre szóló idegen váltó:

Egy olyan idegen váltó, ahol a kibocsátó és a kedvezményezett azonos személy.

rendszerint az exportőr, az eladó

„Fizessen nekem…”

A címzett pedig a vevő

(Az ilyen váltót célszerű kiállítását követően azonnal elfogadtatni a vevővel)

megt r t si v lt ad sok
Megtérítési váltóadósok

Ezek a személyek saját fizetést nem ígérnek, csak azt garantálják, hogy ha a főadós a váltót elfogadja, de

nem fizet, helyette ők fognak fizetni.

Ugyanis a váltótörvény kimondja, hogy a váltót bárhol aláírók valamennyien felelősek a váltó összegének kifizetéséért.

Megtérítési váltóadósok lehetnek:

- az idegen váltó kibocsátója

- a forgatók

- váltókezesek

megt r t si v lt ad sok1
Megtérítési váltóadósok

Váltókezesek:

Akik a váltókötelezett érdekében vállalnak

kötelezettséget.

Váltókezessé az válik, aki a váltó első oldalát

bárhol aláírja. Váltó aval

Forgatók:

Forgatás: a váltó tulajdonjogának átruházása

Átruházó nyilatkozat: forgatmány (hátlapon vagy a toldaton)

- Teljes forgatmány: ha az átruházó a

kedvezményezett személyét is megjelöli

- Üres forgatmány: csak az átruházót tünteti fel

t rv nyes v lt kell kek
Törvényes váltókellékek

A váltótörvény szerint minden okirat váltónak

minősül, ha azon a törvényes váltókellékek

szerepelnek. Ezek pedig:

  • Kiállítás helye és ideje (jobb felső sarok)
  • Váltó szó a váltó szövegében, a váltókiállítás nyelvén
  • Fizetés időpontja
  • Fizetés helye
  • Címzett megnevezése (idegen váltónál)
  • Kedvezményezett neve
  • Határozott pénzösszeg kifizetésére szóló fizetési felszólítás
  • Kibocsátó (saját váltónál: kiállító) aláírása

Ha ezek közül bármelyik is hiányzik, a jogszabály az okiratot már

nem tekinti váltónak.

t rv nyes v lt kell kek1
Törvényes váltókellékek

A váltótörvény értelmében azonban az alábbi

kellékek hiányozhatnak anélkül, hogy a váltó

érvénytelen lenne:

  • Kiállítás helye (hiányában ez a kibocsátó/kiállító telephelye)
  • Fizetés helye (hiányában ez a váltóadós

telephelye)

  • Fizetés időpontja

Ha ez hiányzik, akkor a váltó látra szól, ez pedig bemutatásakor fizetendő.

(kiállítását követően bármikor, de legkésőbb 1 éven belül be kell mutatni)

nem rv nyess gi v lt kell kek
Nem érvényességi váltókellékek
  • Rendeleti záradék:felesleges, mert

a váltó a jog erejénél fogva forgatható

  • Negatív rendeleti záradék: a kibocsátó

megtiltja a váltó forgatását, így a váltó

névre szólóvá válik

  • Effektivitási záradék:a feltüntetett valuta

mellett a váltóadós országának pénznemében

is lehet fizetni, ezzel azonban megszűnik a választás lehetősége

  • Fedezeti záradék:milyen művelet áll a váltóügylet mögött: - „fedezete áruban” áruváltó

- „fedezete pénzben” fináncváltó

a v lt tja ki ll t s t k vet en
A váltó útja kiállítását követően
  • A váltóbirtokos őrzi a váltót lejáratig,

majd beváltja hitelfedezeti eszköz

  • A váltóbirtokos leszámítoltatja, diszkontálja

egy banknál (eladja)

(a bank levonja a váltó névértékéből a leszámítási

kamatot és fenntartja visszkereseti jogát)

  • A váltóbirtokos egy 3. félnek fizet vele, azaz

forgatja a váltót

fizetőeszköz funkció

ha a v lt ad s nem fizet
Ha a váltóadós nem fizet…

Óvás:

közjegyzői okiratban felvett igazolás

arról, hogy a váltóadós a váltót lejáratkor

nem vagy nem teljesen fizette ki

(a váltóper előfeltétele)

Ezzel egyidejűleg érvénybe lép az értesítési kötelezettség, azaz eljön a megtérítési váltóadósok ideje

Az utolsó váltóbirtokos bárkit felszólíthat közülük fizetésre, mert a váltókötelezettség egyetemes felelősségvállalás.

A váltópert az a megtérítési váltóadós indíthatja, akit fizetésre köteleztek.

egy b v lt t pusok
Egyéb váltótípusok

Telepített váltó:

Ha az elfogadó vagy a kiállító telephelyétől

eltérő helyet jelölt meg fizetési helyként

(általában bankját).

Ekkor nem a váltóadóst kell lejáratkor

felkeresni, hanem a telepest (bankot).

Rektaváltó:

Olyan váltó, amelynek forgatását negatív rendeleti záradékban megtiltották

Pinceváltó:

Ha a címzett fiktív, nem létező személy.

(a fogalmat a váltótörvény nem ismeri)