slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dane INFORMACYJNE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Dane INFORMACYJNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

ID grupy: B3 Lokalizacja: Białystok Opiekun: Piotr Chomienia Kompetencja:matematyczno-przyrodnicza Temat projektowy: „Co słychać?” Semestr/rok szkolny: V semestr / 2011-2012. Dane INFORMACYJNE. Co słychać?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dane INFORMACYJNE' - lucus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dane informacyjne
ID grupy: B3
 • Lokalizacja: Białystok
 • Opiekun: Piotr Chomienia
 • Kompetencja:matematyczno-przyrodnicza
 • Temat projektowy:

„Co słychać?”

 • Semestr/rok szkolny: V semestr / 2011-2012
Dane INFORMACYJNE
d wi k
Dźwięk – wrażenie słuchowe, spowodowane falą akustyczną rozchodzącą się w ośrodku sprężystym. Częstotliwości fal, które są słyszalne dla człowieka, zawarte są w paśmie między wartościami granicznymi od ok. 16 Hz do ok. 20 kHz.Dźwięk
slide5
Fala – zaburzenie rozprzestrzeniające się w ośrodku lub przestrzeni. W przypadku fal mechanicznych cząstki ośrodka, w którym rozchodzi się fala, oscylują wokół położenia równowagi.Fala
podzia fal
Podział fal:
 • Fala podłużna to fala, w której drgania odbywają się w kierunku zgodnym z kierunkiem jej rozchodzenia się. Przykładem fali podłużnej jest fala dźwiękowa.
 • Fala poprzeczna jest to fala, w której kierunek drgań cząstek ośrodka jest prostopadły do kierunku rozchodzenia się fali.
fala pod u na
Fala podłużna

Fala podłużna – fala, w której drgania odbywają się w kierunku zgodnym z kierunkiem jej rozchodzenia się. Przykładem fali podłużnej jest fala dźwiękowa.

fala poprzeczna
Fala poprzeczna – fala, w której kierunek drgań cząstek ośrodka jest prostopadły do kierunku rozchodzenia się fali.Fala poprzeczna
rodzaje fal
Rodzaje fal
 • Fale elektromagnetyczne.
 • Ogólnie fale można podzielić na podłużne i poprzeczne.
 • Fale mechaniczne są falami podłużnymi.
 • Najczęstszym rodzajem fali mechanicznej jest fala akustyczna.
 • Fale elektromagnetyczne są poprzeczne. Z fal elektromagnetyczne wyróżniamy radiowe, mikrofale, podczerwień, widzialne, ultrafiolet, promienie roentgena i gamma.
 • fale koliste- wzbudzane przez źródło punktowe; fale koliste rozchodzą się we wszystkich kierunkach 
 • fale płaskie- wzbudzane za pomocą np. długiej listwy; fale płaskie rozchodzą się tylko w jednym kierunku
zjawiska falowe
Fala ulega zjawiskom:
 • Interferencji
 • dyfrakcji
 • odbicia
 • załamania
Zjawiska falowe
interferencja
Interferencja – zjawisko powstawania nowego, przestrzennego rozkładu amplitudy fali (wzmocnienia i wygaszenia) w wyniku nakładania się dwóch lub więcej fal. Interferencja
dyfrakcja
Dyfrakcja (ugięcie fali) – zjawisko fizyczne zmiany kierunku rozchodzenia się fali na krawędziach przeszkód oraz w ich pobliżu.Dyfrakcja
odbicie
Odbicie – zmiana kierunku rozchodzenia się fali na granicy dwóch ośrodków powodująca, że pozostaje ona w ośrodku, w którym się rozchodzi. Odbicie
fala p aska
Fala płaska

Fala płaska - jest to fala, której powierzchnie falowe tworzą równoległe do siebie linie proste, gdy fala rozchodzi się po powierzchni.

d ugo fali
Długość fali

Długość fali – najmniejsza odległość pomiędzy dwoma punktami o tej samej fazie drgań (czyli pomiędzy dwoma powtarzającymi się fragmentami fali)

cz stotliwo
Częstotliwość

Częstotliwość – wielkość fizyczna określająca liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu. W układzie SI jednostką częstotliwości jest herc (Hz).

amplituda fali
Amplituda fali

Amplituda w ruchu drgającym i w ruchu falowym jest to największe wychylenie z położenia równowagi.

rura kundta
Rura Kundta

Rura Kundta – rezonator akustyczny w kształcie długiej rury z jednej strony zamkniętej, z umieszczonym wewnątrz źródłem drgań (wibratorem).

slide20
echo

Echo – fala akustyczna odbita od przeszkody i docierająca do obserwatora po zaniku wrażenia słuchowego fali docierającej bezpośrednio. Wrażenie echa pojawia się, gdy opóźnienie pomiędzy falą bezpośrednią a falą odbitą jest większe niż 100 ms.

pog os
Pogłos

Pogłos– zjawisko stopniowego zanikania energii dźwięku po ucichnięciu źródła, związane z występowaniem dużej liczby fal odbitych od powierzchni pomieszczenia. Ucho ludzkie odczuwa pogłos jako przedłużenie dźwięku.

aparat s uchowy cz owieka i zwierz t
Aparat słuchowy człowieka i zwierząt

Aparat słuchowy człowieka różni się od zwierzęcego.

Budowa ucha u człowieka

Budowa ucha u psa

wp yw ha asu na zdrowie cz owieka
Wpływ hałasu na zdrowie człowieka

Szkodliwość działania hałasu na organizm człowieka objawia się:

 • zmęczeniem
 • trudnościami w skupieniu uwagi
 • zaburzeniami orientacji
 • podwyższeniem ciśnienia krwi
 • bólem i zawrotami głowy
 • czasowym lub trwałym uszkodzeniem słuchu.
zasady higieny narz du s uchu
ZASADY HIGIENY NARZĄDU SŁUCHU

Zasady higieny narządu słuchu:

 • regularnie oczyszczanie uszu z zalegającej woskowiny
 • unikanie długotrwałych lub częstych ekspozycji na głośne dźwięki
zastosowanie fal d wiekowych
ZASTOSOWANIE FAL DŹWIEKOWYCH

Zastosowanie fal dźwiękowych w przyrodzie:

 • wykorzystuje się je do różnego typu echosond, sonarów, czyli np.:
 • wykrywa ławice ryb
 • mierzy głębokość
 • badanie dna morskiego
 • wykorzystuje się je w stacjach radiowych, np. do porozumiewania się pilotów
ad