Breddinf rande comprima sk negemensam skanning 2013 2014
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

BREDDINFÖRANDE COMPRIMA SKÅNEGEMENSAM SKANNING 2013-2014. Samordnad Skanning/Arkiv Region Skåne. Bakgrund….. RD beslut april 2011 om en samlad organisation för Arkiv & Skanning …samt att utreda verksamhetsnära skanning Ny organisation Regionarkivet start september 2011

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lucien


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Breddinf rande comprima sk negemensam skanning 2013 2014
BREDDINFÖRANDECOMPRIMASKÅNEGEMENSAM SKANNING 2013-2014


Samordnad skanning arkiv region sk ne
Samordnad Skanning/Arkiv Region Skåne

Bakgrund…..

 • RD beslut april 2011 om en samlad organisation för Arkiv & Skanning

  …samt att utreda verksamhetsnära skanning

 • Ny organisation Regionarkivet start september 2011

 • Personalövergång från sjukhusen januari 2012

 • Projektstart verksamhetsnära skanning januari 2012

 • RD beslut Juni 2012, all verksamhetsnära skanning skall övertas av Regionarkivet.


Samordnade arkiv region sk ne
Samordnade Arkiv Region Skåne

Arkiv…

 • Samordning av alla arkiv till Regionarkivet, Arkivcentrum syd

 • Trelleborg är först ut med flytt av sina arkiv dec 2012

 • Idag finns 9,5 miljoner journaler på Regionarkivetpå 45 000 hm

 • När alla arkiv är levererade kommer det att finnas totalt ca 100 000 hm förvarade på Regionarkivet

 • Alla arkiv beräknas vara levererade hösten 2015


Samordnad skanning region sk ne
Samordnad Skanning Region Skåne

Skanning projektet

Inom Region Skånes hälso- och sjukvård fanns ingen regionövergripande samordning gällande journalskanning

Konsekvensen av det:

 • Stor variation i mängd resurs som går åt per skannat dokument

 • Variation i kvalitén på inskannat material

  Målet var att utvärdera scenarion:

 • Var bör skanning ske

 • Vem skall bedriva skanning

 • Hur bör skanning bedrivas


Samordnad skanning region sk ne1
Samordnad Skanning Region Skåne

Skanning projektet

 • Projektet startade jan 2012

 • Beslut RD jun 2012

 • Beslutet innebär:1. All verksamhetsnära skanning skall övertas av Regionarkivet2. RD ger Regionarkivet i uppdrag att organisera, effektivisera samt standardisera skanningverksamheten


Samordnad skanning region sk ne2
Samordnad Skanning Region Skåne

Skanning

 • Beslutsfaktorer:- Patientsäkerhet- Utgå från kundens behov- Effektivisera / Ekonomi

 • Totalt skannas det ca 3,6 miljoner dokument/årdetta sker i 2 plattformar idag- Comprima (2,4 miljoner)- Melior (1,2 miljoner)

 • Nollvision – patientbunden information


Samordnad skanning region sk ne3
Samordnad Skanning Region Skåne

Resultat av genomförande Comprima skanningOrganiseraKostnadseffektivisera från 9 skanning punkter till 4stHelsingborg, Kristianstad, Lund samt Malmö


Samordnad skanning region sk ne4
Samordnad Skanning Region Skåne

Resultat av genomförande Comprima skanningEffektiviseraKostnaden för verksamhetsnära skanning 12-14kr (Melior)Kostnaden för Comprima skanning 7 kr/sida (2013)


Samordnad skanning region sk ne5
Samordnad Skanning Region Skåne

Resultat av genomförande Comprima skanningStandardiseraComprima blir skanning plattform (Melior skanning tynger systemet)Skånegemensamma Dokumenttyper


Breddinf rande av comprima implementeringsplan
Breddinförande av Comprima Implementeringsplan

 • Process för genomförandet: V1 Möte med nyckelpersoner från olika kliniker V2-3 Klinikers eget arbete inför överlämnandet ex. Vilka dokument finns på resp. klinik Till vilken dokument typ tillhör dokumentet Planera internpost för utleverans V4 Uppstartsmöte ex. Detaljerad beskrivning av Comprima Regelverksgenomgång Utbildning av användareV5 Start av skanningV9 Uppföljning


 • Logga in

 • Startsida

 • Arkivera

 • Skanning

 • Beställa

 • Bevara eller gallra

 • Leverera

 • Söka och forska

 • Kontakt

 • Internt

Skanning

 • Bakgrund- Historik- Beslut

 • Comprima skanning för dig- Information om Comprima- Manual- Utbildningsmaterial- Sökvägar

 • Riktlinjer och Regelverk-Regelverk för skanning- Dokument typer (index)- Alla dokument

 • Tidsplan- Tidplan för alla kliniker- Process för genomförandet

 • KontakterLänkas till VGI

 • Frågor & Svar

 • Nyheter

WEBBINFORMATIONVISNING

AV

COMPRIMA