evropski verzni sistemi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EVROPSKI VERZNI SISTEMI PowerPoint Presentation
Download Presentation
EVROPSKI VERZNI SISTEMI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

EVROPSKI VERZNI SISTEMI - PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on

EVROPSKI VERZNI SISTEMI. Evropski verzni sistemi. zgodovinski razvoj verznih sistemov prikaz njihovih osnovnih značilnosti povezava verznih sistemov in lastnosti jezikov oz. njihovega razvoja razpoznavanje verznih sistemov ob konkretnih tekstih. razvoj verznih sistemov – časovna razporeditev.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

EVROPSKI VERZNI SISTEMI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
evropski verzni sistemi1
Evropski verzni sistemi
 • zgodovinski razvoj verznih sistemov
 • prikaz njihovih osnovnih značilnosti
 • povezava verznih sistemov in lastnosti jezikov oz. njihovega razvoja
 • razpoznavanje verznih sistemov ob konkretnih tekstih
razvoj verznih sistemov asovna razporeditev
razvoj verznih sistemov – časovna razporeditev

silabični v.s.

kvantitativni v.s. začetek propada k.v.s.

akcentuacijski v.s.

8.st.BC 4.st.AC 13.st.

___________________________________

akcentuacijski v.s.

aliteracijski v.s.

razvoj verznih sistemov geografska porazdelitev
razvoj verznih sistemov – geografska porazdelitev
 • kvantitativni v.s. (stara Grčija, stari Rim)
 • aliteracijski verz (starogermanska poezija, germanska junaška epika)
 • silabični v.s. (Francija, Italija, Španija)
 • akcentuacijski v.s. in silabotonični v.s. (Anglija, Nemčija, Rusija, Poljska… Slovenija)
kvantitativni verzni sistem
kvantitativni verzni sistem
 • stara grščina je razlikovala med dolgimi in kratkimi vokali
 • poezija je bila peta ob spremljavi inštrumentov
 • razvoj sistemov pravil za posamezne žanre (aulodika, kitarodika, lirika)
 • težili so k izohroniji (enako trajanje verzov)
 • najmanjša enota hronos protos (prvi čas)
prozodija
prozodija
 • nauk o muzikalni naravi zlogov in njihovi višini
razpad kvantitativnega sistema
razpad kvantitativnega sistema
 • 4.-13. st.
 • obstoj dveh ravni latinščine (vulgarna, knjižna)
 • 4. st. – premik k štetju zlogov, verzi postajajo enako dolgi, naglasi sovpadajo z dolžinami
 • cerkvena himnika
silabi ni verzni sistem
silabični verzni sistem
 • temelji na numeričnem principu (štetje zlogov)
 • nadtonični ikti oz. poudarki
 • asonanca in rima
 • cezure
pravilo o penultimi
pravilo o penultimi
 • naglas v klasični latinščini
 • naglas je vedno na predzadnjem zlogu (paenultima), če je ta dolg
 • če je vokal v predzadnjem zlogu kratek, se naglas prenese na predpredzadnji zlog
numeri no na elo
numerično načelo
 • pravila za štetje zlogov (npr. zlogi po zadnjem naglašenem zlogu v verzu se ne štejejo)
cezure
cezure
 • posledice močnih akcentov v sredini verza
 • delijo verze, ki so praviloma daljši ali enaki 5 zlogov
 • lahko so središčne (klasični aleksandrinec) ali pa ne
 • verz drži skupaj njegova semantična povezanost
 • enjambement kot kršitev pravila
aliteracijski verzni sistem
aliteracijski verzni sistem
 • pojavil se je ob koncu 4. st. pri germanskih ljudstvih (Skandinavija, Anglija, Irska, Islandija)
 • temelji na aliteraciji (ujemanju začetnih konzonantov)
 • dva verza ali dela enega verza, v katerih sta aliterirani besedi močno poudarjeni (možno samo pri besedah s poudarkom)
akcentuacijski verzni sistem
akcentuacijski verzni sistem
 • razvijal se je vzporedno s silabičnim in se dokončno uveljavil kmalu po njem
 • temelji na naravnem besednem naglasu
 • značilen za germanske in slovanske jezike
 • možen v jezikih, ki imajo lahko naglas na kateremkoli zlogu v besedi
toni ni silabotoni ni verz
temelji na besednih akcentih

verzi vsebujejo stalno število naglašenih zlogov

med naglašenimi je različno število nenaglašenih zlogov

verzi imajo različno dolžino

temelji na besednih poudarkih in numeričnem principu

verzi vsebujejo določeno število naglašenih in nenaglašenih zlogov, ki se enakomerno menjavajo

verzi so enako dolgi

tonični : silabotonični verz
prenos stopic na akcentuacijski sistem
prenos stopic na akcentuacijski sistem
 • ne gre za dolžine in kračine, ampak za naglašene, nenaglašene zloge
 • ne označujemo z (–) in (U), ampak z ostrivci in krativci nad oznakami za zlog (– ali x)
metrum in ritem
metrum in ritem
 • metrum – teoretična shema, ki jo dobimo iz teksta na podlagi prevladujoče oblike verza; v bralcu obstaja intuitivno kot pričakovana oblika
 • ritem – dejanska oblika verzov z vsemi odstopi od sheme; je bolj gibčen, živ in opiše tekst na višji ravni