bacteri mies n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bacterièmies PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bacterièmies

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

Bacterièmies - PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on

Bacterièmies. ACICI 2004 16.12.2004. Guió:. Microbiologia Dra. Mariona Xercavins Microbióloga Vigilància Núria Freixas Infermera Control Infecció Transcendència clínica Dra. Ester Calbo Unitat de Enfermetats Infeccioses. MICROBIOLÒGIA. Dra. Mariona Xercavins. DEFINICIONS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bacterièmies' - luce


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bacteri mies

Bacterièmies

ACICI 2004

16.12.2004

slide2
Guió:
 • Microbiologia

Dra. Mariona Xercavins Microbióloga

 • Vigilància

Núria Freixas Infermera Control Infecció

 • Transcendència clínica

Dra. Ester Calbo Unitat de Enfermetats Infeccioses

microbiol gia

MICROBIOLÒGIA

Dra. Mariona Xercavins

definicions
DEFINICIONS
 • Bacterièmia: presència de bacteris en la sang

que s'aïllen en els hemocultius

 • Fungemia: presència de fongs en la sang aïllats en els hemocultius
 • Hemocultius: cultiu de la sang
 • Extracció: sang per venopunció, normalment dos flascons (aerobi i anaerobi)
fisiopatologia
FISIOPATOLOGIA
 • La bacterièmia es produeix quan els microorganismes invadeixen el torrent sanguini i es multipliquen a un ritme que supera la capacitat del sistema reticuloendotelial per eliminar-los.
 • Aquesta invasió pot ser:
  • Focus infecciós extravascular
   • Capil·lars sanguinis
   • Vasos limfàtics
  • Focus infecciós intra -vascular:
   • Endocarditis
   • Infecció catèters intravenosos o arterials
indicacions dels hemocultius
INDICACIONS DELS HEMOCULTIUS
 • Sospita clínica de :
  • Sepsis - Infeccions greus pell
  • Meningitis - Neumonía
  • Osteomielitis - Endocarditis
  • Pielonefritis - Artritis
  • Infecció intraabdominal
  • Febre d’origen desconegut
 • Abans de la administració de la teràpia antimicrobiana sistèmica
signes bacteri mia
SIGNES BACTERIÈMIA
 • Febre o hipotermia (nounats, ancians)
 • Calfreds
 • Leucocitosi o granulocitopenia
 • Deteriorament uni o multiorgànic d’etiologia no coneguda
 • Shock
 • Compromís hemodinàmic de causa no coneguda
 • Combinació d’algun d’aquests
quan realitzar els hemocultius
QUAN REALITZAR ELS HEMOCULTIUS
 • Extracció el més ràpid possible després de l’inici de la febre i els calfreds .
 • Si la bacterièmia es contínua (focus intravascular) el moment de l’extracció és indiferent
qui realitza els hemocultius
QUI REALITZA ELS HEMOCULTIUS
 • Personal d’infermeria del laboratori de Microbiologia
 • Nit i festius: personal d’infermeria del laboratori d’urgències
 • Pediatria/Nounats: personal d’infermeria d’aquests serveis
t cnica d extracci
TÈCNICA D’EXTRACCIÓ
 • Venopunció
  • Venes de l’avantbraç
  • L’utilització de sang arterial no ha demostrat avantatges sobre la venosa
  • Cada extracció s’obtindrà de llocs de venopunció diferents
as psia de la pell 1
ASÈPSIA DE LA PELL (1)
 • Palpació vena escollida
 • Neteja de la zona amb alcohol etílic 70º durant 30 segons
 • Aplicació solució iodada cobrint una àrea d’uns 4 cms de diàmetre
 • Povidona iodada al 10% durant 1 minut
as psia de la pell 2
ASÈPSIA DE LA PELL (2)
 • Deixar assecar el compost iodat per a que exerceixi l’acció oxidant
 • Evitar tocar amb els dits el lloc de la venopunció
 • No parlar ni tossir en el moment de realitzar l’extracció
 • En els malalts al·lèrgics als compostos iodats realitzar dues neteges amb alcohol etílic
extracci de la mostra de sang 1
EXTRACCIÓ DE LA MOSTRA DE SANG (1)
 • Abans es netejaran els taps dels flascons dels hemocultius amb un antisèptic, deixant assecar .
 • A continuació s'inserirà l’agulla a la vena escollida i s’extraurà el volum de sang sense emprar anticoagulant.
 • No s‘ha d’utilitzar cotó ni altre material no estèril sobre l’agulla en el moment de retirar-la de la vena
extracci de la mostra de sang 2
EXTRACCIÓ DE LA MOSTRA DE SANG (2)
 • S’ha d’introduir ràpidament la sang en els flascons d’hemocultius per evitar la coagulació de la sang a la xeringa, travessant-los amb l’agulla en posició vertical
 • Diferent estudis demostren que el canvi d’agulles no disminueix la taxa de contaminació i si augmenta el risc de punxada accidental.
 • Primer s’inocula el flascó anaerobi i després l’aerobi. Inversió varies vegades.
nombre e interval de les extraccions
NOMBRE E INTERVAL DE LES EXTRACCIONS
 • Nº òptim d’extraccions:2 de llocs diferents
 • En casos de sospita d’endocarditis amb hemocultius inicialment negatius o amb aïllament d’estafilococus coagulasa negatiu, pot ser útil realitzar un major nombre d’extraccions
volumen de sang
VOLUMEN DE SANG
 • Volumen:
  • Adults: 10 ml per extracció / 2 flascons
  • Pediatria:1-5 ml per punció. Per flascons no més de 3 ml
contaminats
CONTAMINATS
 • Amb una tècnica d’asèpsia correcta el nombre de hemocultius contaminats no ha de ser superior al 3%.
 • En general es consideren microorganismes contaminats:
  • Estafilococus coagulasa negatiu
  • Bacillus spp.
  • Propionibacterium acnes
  • Corynebacterium spp.
diagn stic sepsis per cat ter
DIAGNÒSTIC SEPSIS PER CATÈTER
 • Extracció de sang vena perifèrica i extracció de sang a través de catèters. Una darrere d’altre. El mateix volumen de sang.
 • Incubació simultània
 • Si l’hemocultiu fet a través del catèter es fa positiu abans de 2 hores que el perifèric,l’origen de la sepsis es el catèter

Ann Intern Med 2004;140:18-25

transport al laboratorio
TRANSPORT AL LABORATORIO
 • La petició del hemocultiu ha de estar degudament complimentada
 • Cada flascó ha d’estar identificat amb el nom del pacient i el nº d ‘extracció
 • En el laboratori s’introdueixen en el sistema automatitzat d’hemocultius
 • Si no fa falta incubar-los a l‘estufa a 35-37ºC
processament
PROCESSAMENT
 • Mètodes manuals
 • Sistemes automàtics : son sistemes comercials que eliminen tota manipulació, realitzen agitació i monitoritzaciócontínua, amb tècniques no invasores de lectura.

Es basen en la detecció de la producció de CO2 per els microorganismes i difereixen en el mètode de detecció d’aquest.

slide21
Les dades obtingudes a cada lectura es transmetien a un ordinador on s’emmagatzemen i s’analitzen segons sofisticats algoritmes que determinen quan es produeix creixement bacterià (producció de CO2), a la vegada que minimitzen el nombre de falsos positius i de falsos negatius
sistemes automatitzats
SISTEMES AUTOMATITZATS
 • BacT/Alert® (Organon Teknica): detecció colorimètrica.
 • Bactec-9240 ® (Becton Dickinson): detecció de fluorescència
 • Sistema Vital® (bioMerieux):detecció de fluorescència
 • ESP® (Difco Laboratories): detecció manomètrica
per ode incubaci
PERÍODE INCUBACIÓ
 • 5 dies
 • Pediatria: 7 dies
 • Pacients: 15 dies
  • VIH + / SIDA
  • Endocarditis
  • Fungèmia
 • Brucel·losi: 30 dies
hemocultius positius
HEMOCULTIUS POSITIUS
 • Detecció de flascó positiu
 • Tinció de Gram
 • Sembra a medis de cultius adients
 • Proves d’identificació i de susceptibilitat prèvies
 • Informe preliminar
 • Identificació definitiva
 • Susceptibilitat estandarditzada
 • Informe definitiu
hemocultius negatius
HEMOCULTIUS NEGATIUS
 • Si no s’ha detectat positivitat a l’acabar el temps d’incubació s’informaran els hemocultius com a negatius.
 • Especificar el temps d’incubació
sessi di ria
SESSIÓ DIÀRIA
 • Participants: microbiologia, malalties infeccioses, UCI, pediatria i infermeres control d’infeccions
 • Informació, entre d’altres, de tots els hemocultius positius i seguiment posterior
vigil ncia de les bacteri mies

VIGILÀNCIA DE LES BACTERIÈMIES

Núria Freixas Infermera C.I.

impacte de les bacteri mies nosocomials
Impacte de les bacterièmies nosocomials:
 • USA 35M ingressos hospitalaris cada/any.
 • 2,5M pacients desenvolupen una infecció nosocomial.
 • Aprox. 250.000 bacterièmies.
 • Mortalitat entre 12 - 80% (total/UCI).
 • Mortalitat atribuible 16% - 40%.
 • Allarga l’estada hospitalària entre 7,5 i 32 dies.
 • 62500 morts directament atribuïbles

CID 2004:39(1 August)

metodologia de vigil ncia
Metodologia de vigilància:
 • Definicions
 • Raons pel seguiment
 • Equip responsable
 • Recollida de dades
 • Elaboració de resultats
 • Comunicació dels resultats
1 definicions
1.- Definicions:
 • Bacterièmia nosocomial:

Un o més hemocultius positius per bacteris o fongs, obtinguts a partir de les 48 h. de l’ingrés a l´hospital.

 • Bacterièmia comunitària

Hemocultiu positiu obtingut abans de l'ingrés o dintre les primeres 48h.

contaminant o pseudobacteri mia
Contaminant o pseudobacterièmia:
 • Hemocultius que s’ha fet positius en el laboratori però no corresponen a la realitat del pacient.

Succeeix quan els bacteris o fongs aïllats s’han originat fora de la sang del pacient.

 • Es determina per la revisió de l'historia clínica del pacient, exploració física, temperatura, leucòcits, nombre de cultius positius, altres resultats de cultius, curs clínic i resposta terapèutica.
classificaci segons el focus
Classificació segons el focus:
 • Bacterièmia primària:
  • Quan s’aïlla un microorganisme sense relació amb un altre focus d’infecció.
 • Bacterièmia secundària:
  • Quan el microorganisme aïllat a la sang és a conseqüència d’una infecció en un altre lloc del organisme.
2 raons pel seguiment de les bacteri mies
2.- Raons pel seguiment de les bacterièmies:
 • Vigilar de la infecció nosocomial.
 • Detecció i investigació de brots.
 • Control de qualitat del laboratori de microbiologia.
 • Adequació del tractament antibiòtic.
 • Pronòstic de la malaltia.
 • Seguiment epidemiològic.

Pittet

3 equip responsable
3.- Equip responsable:
 • Microbiòleg
 • Metge adjunt de la Unitat de Malalties Infeccioses.
 • Infermeres pel control d’infecció.
4 recollida de dades
4.- Recollida de dades:

Full:

 • Identificació del pacient
 • Dades microbiologiques
 • Diagnòstic d’ingrés i de asèpsia
 • Gravetat
 • Origen de la bacterièmia
 • Factors intrínsecs
 • Factors extrínsecs
 • Focus
 • Tractament
 • Evolució
5 elaboraci dels resultats
5.- Elaboració dels resultats:
 • Revisió de dades per a detectar possibles errors (dates, camps en blanc, classificació etc.).
 • Explotació estadística.
6 comunicaci de resultats
6.- Comunicació de resultats:
 • Comissió d’Infeccions.
 • En brots o epidèmies al servei afectat.
 • Bacterièmies per catèter, a la supervisora de la unitat d’infermeria.
 • Al Departament de Sanitat, malalties de declaració obligatòria.
 • Anualment en la memòria d’epidemiologia.
bacteri mies la trascend ncia cl nica

BACTERIÈMIES:LA TRASCENDÈNCIA CLÍNICA

Esther Calbo

Servei de Medicina Interna i Malalties Infeccioses.

Hospital Mútua de Terrassa.

s ndromes cl niques
SÍNDROMES CLÍNIQUES
 • COLONITZACIÓ:creixement de bacteris sense resposta inflamatòria acompanyant i que succeeix en teixits o cavitats que habitualment no són estèrils.
 • INFECCIÓ:fenomen caracteritzat per la resposta inflamatòria deguda a la presència de microorganismes o per la invasió de teixits normalment estèrils.
 • BACTERIÈMIA:presència de bactèries viables en sang, a la pràctica equivalent a un hemocultiu positiu. Un sol hemculitiu positiu és suficient excepte per microorganismes habitualment contaminants (SPCN)
 • SÍNDROME RESPOSTA INFLAMOATÒRIA SISTÈMICA (SIRS):resposta clínica generalitzada a una àmplia gamma d’agressions (infecció, traumatisme, inflamació...) Es defineix en base a paràmetres clínics (FR, FC,Tª) i analítics (leucos)
 • SEPSIS:SIRS per infecció
 • SHOCK:Hipotensió deguda a sepsis, malgrat una correcta expansió del volumen intravascular, amb alteració de la perfussió d’algun òrgan.

Crit Care Med 1992;20:864-74.

objectiu
OBJECTIU
 • Dissenyar un INICIALMENT un tractament empíric i UN COP REBUDA la informació del laboratori de microbiologia un tractament definitiu adequat.
 • L’adequació entre el tt atb i la sensibilitat del patogen té un impacte en MORTALITAT, ESTADA MITJA, COST, SELECCIÓ DE MULTIRESISTENTS, IATROGÈNIA
punts a considerar
PUNTS A CONSIDERAR
 • 1.FORMES DE TRANSMETRE LA INFORMACIÓ (equip de control de bacterièmies)
 • 2. CLASSIFICACIÓ SEGONS EL LLOC D’ADQUISICIÓ, (impacte en la epidemiologia, disseny del tractament empíric)
paper de l infect leg
PAPER DE L’INFECTÒLEG
 • 297 bacterièmies en un hospital terciari.
 • Comparació entre tres grups de bacterièmies:
  • informació directa del laboratori
  • a més a més nota escrita a la HC recomanant atb
  • a més a mes informació oral de l’ IC d’infeccioses

Bouza E. CID 2004; 39:1161-9.

paper de l infect leg1
PAPER DE L’INFECTÒLEG
 • El grup amb més informació:
  • major número de dies amb tt atb adequat (66.3%, 92.1%, 91.2%)
  • major nº de dies amb DDD correctes (16.4, 22.2, 20.7)
  • menor cost (€580.63 vs €537.98 vs €434.53)
  • no demostren menor estança mitja o menor mortalitat
lloc d adquisici de la bacteri mia
LLOC D’ADQUISICIÓ DE LA BACTERIÈMIA
 • BACTERIÈMIA NOSOCOMIAL: hemocultiu positiu obtingut en un pacient hospitalitzat més de 48 h. Si el pacient és traslladat d’un altre hospital es considera com data la de l’inici del primer ingrés.
 • BACTERIÈMIA RELACIONADA AMB EL MITJÀ SANITARI: bacterièmia documentada en les primeres 48 h d’ingrés en un pacient que compleix qualsevol dels següents criteris:
  • Tractament ev o cures a domicili
  • Pacient en hemodiàlisi o que ha rebut QT ev en els 30 dies previs
  • Pacient amb ingrés superior a 2 dies en els 3 mesos previs
 • BACTERIÈMIA COMUNITÀRIA: bacterièmia documentada en les primeres 48 h d’ingrés en un pacient sense cap dels criteris previs

Friedman ND. Ann Intern Med 2002; 137: 791-7

lloc d adquisici de la bacteri mia1
LLOC D’ADQUISICIÓ DE LA BACTERIÈMIA
 • Els pacients amb bacterièmia relacionada amb el mitjà sanitari són similars a les nosocomials en:
  • Origen de la bacterièmia
  • Freqüència d’aïllament d’ Staphylococcus aureus (a considerar MRSA).
  • Comorbilitat (neoplàsia i infecció per VIH)
  • Mortalitat
conclusions
CONCLUSIONS
 • La presència de bacteris en sang és una síndrome clínica que requereix sempre tractament antibiòtic.
 • La precocitat en instaurar un tractament adient té repercussions en la mortalitat.
 • El coneixement de les característiques epidemiològiques del malalt permet acurar el tractament empíric.
 • La informació microbiològica acompanyada del consell clínic millora els resultats.