managerske vje tine n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
MANAGERSKE VJEÅ TINE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

MANAGERSKE VJEÅ TINE - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

MANAGERSKE VJEŠTINE. UVOD U MANAGERSKE VJEŠTINE. Stajališta… …mišljenje da je menadžment umjetnost …menadžment je znanost i organizirana struktura znanja , metoda, tehnika koje se mogu stjecati … menadžment je vještina koja se stiče isključivo praksom. Isključivo rad s ljudima

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MANAGERSKE VJEÅ TINE' - lucas-craig


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
uvod u managerske vje tine
UVOD U MANAGERSKE VJEŠTINE

Stajališta…

…mišljenje da je menadžment umjetnost

…menadžment je znanost i organizirana struktura znanja, metoda, tehnika koje se mogu stjecati

… menadžment je vještina koja se stiče isključivo praksom

svojstva menad erskog posla
Isključivo rad s ljudima

Odgovornost za izvršavanje zadataka i izvršavanje ciljeva organizacije

Usklađivanje konfliktnih ciljeva

Stvaranje prioriteta

Istovremeno moraju razmišljati i analitički i konceptualno

Konstantna neizvjesnost

Neočekivani problemi

Menadžeri su političari i diplomati

Menadžeri su medijatori

Smatraju se simbolima

Imaju autoritet

Menadžeri donose teške odluke

Menadžeri dugo rade

Diskontinuitet i mnoštvo paralelnih problema

Posao verbalne prirode

Menadžeri moraju proizvoditi rezultate koji su veći od njihovih individualnih mogućnosti

Dinamičan posao

Menadžeri moraju biti fleksibilni

Loš menadžment je poguban za cijelu organizaciju

SVOJSTVA MENADŽERSKOG POSLA
jeste li potencijalno vode i menad er svoje organizacije
Jeste li potencijalno vodeći menadžer svoje organizacije?

OSOBINE MENADŽERA

MIŠLJENJE:

tendencija logičkog, pragmatski, inventivnog razmišljanja; odlučno djelovanje; otvorenost promjenama i progresivnim idejama 75%

RADNE NAVIKE:

način na koji djelujete u slučaju nužde, dobra organiziranost, posvećenost i odgovornost nastupa sa pažnjom na kvalitetu 65%

MOTIVACIJA:

razina ambicioznosti i energičnosti, želja za vođenjem, upućenost i hrabro djelovanje 75%

MEĐULJUDSKI ODNOSI:

stupanj na kojemu se pojavljuje dobroćudnost, zrelost, otvorenost za konstruktivnu kritiku i posjedovanje sposobnosti održavanja dobrih ljudskih odnosa 70%

PROSJEČNI REZULTAT:

zbroj sva četiri gornja područja podijeljen sa četiri 70%

slide6

Jeste li potencijalno vodeći menadžer svoje organizacije?

 • 76-100%: IZUZETAN IZVRŠITELJ

Vi ste predodređeni da radite vrlo, vrlo dobro. Stalno ostvarujete prihvatljivu razinu učinka. Izrazi korišteni da vas opišu uključuju «super izvršitelj» i «ne možemo vas dovoljno nahvaliti». Vi radite tako da sve bude perfektno. Imate izuzetan smisao za posao i ljudi su iznenađeni vašim vještinama i znanjem. Zanimaju vas samo poslovi koji imaju velike i dugoročne efekte na rezultate poduzeća. Frustracija, dosada i nizak učinak pojavit će se ranije ako izazov ili promocija nisu odmah ostvareni.

 • 70-75 %: SUPERIORNI IZVRŠITELJ

Vi ćete gotovo sigurno raditi vrlo dobro. Termini koji se koriste da vas opišu uključuju «odličan izvođač» i «organizator». Osnovne su vam prednosti visoka stručnost, te mogućnost brzog i lakog poimanja osnovnih koncepata čak i onda kada vam nedostaje formalno znanje i vježba. Predviđate svoj učinak i pokušavate biti superioran izvršitelj, kako u pogledu postavljenih standarda, tako i vlastitih kriterija. Kombinirate dobre ljudske vještine i želje rezultat čega su dobri odnosi između rukovodstva i osoblja. Vi stvarate najbolje pod pritiskom izvršenja. Pogodni ste za iniciranje, planiranje i implementaciju novih projekata ali to može postati suviše dosadno kada jednom shvatite kompleksnost posla.

slide7

Jeste li potencijalno vodeći menadžer svoje organizacije?

 • 65-69 %: IZNADPROSJEČNI IZVRŠITELJ

Vi ste iznadprosječni izvršitelj, a od vas se očekuje da budete pouzdan izvođač. Slijedite smišljene pravce djelovanja na realističan, progresivan i discipliniran način. Općenito, želite obavljati iznadprosječno posao kako vrhunskog, tako i srednjeg managementa. Vaš je nastup inteligentan, agresivan, vedar, orijentiran rezultatu, pozitivan i brz s odgovorom. Međutim, pojmovi koji se koriste da Vas opišu kada niste na poslu su «ne radi uvijek svim svojim potencijalom» i «treba suviše mnogo uputa da bi dao najbolje». Često vam manjka potrebna inicijativa za uspješno izvršenje poslova. Trebate mnogo hrabrosti i povratne sprege da bi se predali potpuno i dosljedno visoko napornom poslu. Možete nastojati da promijenite posao kada osjetite da Vaš talent nije cijenjen. To ne može biti u vašem interesu gledajući dugoročno.

 • 50-64 %: PROSJEČNI IZVRŠITELJ

Pokazujete neke osobine, stavove i ponašanja koja su i protiv vaših interesa. Termini koji se često koriste da vas opišu su «slabo industrijsko znanje», «brzo odustajanje» i «manjak agresivnosti». Sposobni ste rukovoditi poslom, ali uz dobro prethodno definirane procedure i pod neprekidnim nadzorom. Imate znanja da budete iznad prosjeka u nadležnostima ali ne možete naći posao ili karijeru koja vam je prihvatljiva. Rad prije svega smatrate izvorom zarade za život. Ako vas kritiziraju, radije ćete negativno reagirati, nego se suočiti sa činjenicama da vaši stavovi i ponašanje zahtijevaju promjene.

razine menad menta menad erski zadaci

Zatvoren

Otvoren

Kratkoro-

čna

Dugoročna

Optimali-

zacije

Zadovo-

ljavanja

Progra-

mirani

Neprogra-

mirani

Proračun

Prosudba

Razine menadžmenta – menadžerski zadaci

Primarni

managerski

zadatak

Organizacijski

podsistem

ili razina

Okolni

sistemi

Vremenska

perspektiva

Opći

interesi

Tehnike

odlučivanja

Pristup

Povezivanje

organizacije

s okolinom;

obuhvatni

sistemi i

planovi

Strategijska

Integriranje

unutarnjih

aktivnosti

Koordinativna

Učinkovito

i uspješno

postizanje

ciljeva

Operativna

menad erske vje tine

Menadžerske vještine

Vještine upravljanja vremenom

Vještine delegiranja

Vještine rješavanja problema

Interpersonalne vještine

Komunikacijske vještine

Vještine umrežavanja (networking)

Vještine pregovaranja

uspje no upravljanje vlastitim vremenom uklju uje
Uspješno upravljanje vlastitim vremenom uključuje
 • Jasno definirane ciljeve za sva područja života
 • Sposobnost potpune koncentracije za vrijeme obavljanja nekog posla
 • Obavljanje aktivnosti u pravo vrijeme za pojedinca
 • Pravljenje rasporeda aktivnosti i korištenje planera
razlozi lo eg upravljanja vremenom
Razlozi lošeg upravljanja vremenom
 • Nejasni ciljevi i prioriteti
 • Ličnost unositelja kaosa (nedostatak samodiscipline, koncentracije...)
 • Strah od slobodnog vremena
 • Potreba da se radi umjesto drugih
 • Strah od pogreške ili uspjeha
 • Strah od mijenjanja statusa quo
 • Strah od završetka
 • Perfekcionizam

Razina III

Psihološke prepreke

 • Nerealno radno opterećenje
 • Zdravstveni razlozi smanjuju razinu energije
 • Prijelazni životni period
 • Okruženje prepuno “kradljivaca vremena”
 • Dezorganizirani suradnici (nema se kome delegirati)

Razina II

Eksterna stvarnost

 • Zadaci nemaju “dom” [vrijeme]
 • Odvojeno je krivo vrijeme (jutarnji vs. noćni tipovi)
 • Premalo odvojenog vremena
 • Nedovoljno kompetentna osoba rješava problem
 • Obavljanje posla umjesto drugih (ne zna se ili ne želi delegirati)
 • Zadatak je prekompleksan
 • Ne znate što zapravo trebate napraviti

Razina I

Tehničke pogreške

vje tine delegiranja tri koraka delegiranja
VJEŠTINE DELEGIRANJA - Tri koraka delegiranja
 • KORAK 1.
  • Izložiti posao
 • KORAK 2.
  • Biti raspoloživ za savjete i vodstvo tijekom obavljanja posla
 • KORAK 3.
  • Ocjenjivanje i feedback o krajnjim rezultatima
vrste elementi interpersonalnih vje tina
Vrste/elementi interpersonalnih vještina
 • Razvijanje i održavanje razgovora i interakcije (stvaranje odnosa)
 • Slušanje drugih
 • Ispoljavanje senzibiliteta za potrebe i osjećaje drugih
 • Poticanje iznošenja ideja, osjećaja i viđenja drugih
 • Prezentiranje feedbacka
interpersonalne vje tine 1 razvijanje i odr avanje razgovora i interakcije
INTERPERSONALNE VJEŠTINE - 1. Razvijanje i održavanje razgovora iinterakcije
 • Označava otvorenost na ideje drugih i stvaranje ugodne i otvorene atmosfere koja potiče na iznošenje mišljenja
 • Bitno je:
  • Stvarati otvorenost i poštenje u odnosima
  • Pokazivati interes za osobe s kojima komunicirate time što odvajate vrijeme kako bi saznali bitno o njima
  • Pokazati zanimanje i razumijevanje za interese, potrebe i probleme drugih
  • Poticati iznošenje različitih pogleda i stajališta za vrijeme razgovora i/ili rasprave
  • Pružati podršku i ohrabrivati
interpersonalne vje tine 2 slu anje drugih
INTERPERSONALNE VJEŠTINE - 2. Slušanje drugih
 • Intelektualni i emocionalni proces u kojem osoba upotrebljava sve resurse kako bi razumjela poruku drugih (eksplicitnu i implicitnu)
 • Dobar slušatelj treba:
  • Biti objektivan i shvatiti stajalište onoga koji mu šalje poruku
  • Ne smije dozvoliti da njegovo osobno mišljenje i emocije utječu na sadržaj poruke koju prima
  • Slušati ono što je rečeno, a ne interpretirati
  • Znati da ljutnja i negativni stavovi iskrivljuju poruku i priječe da je čujemo
  • Gledati u oči sugovornika
  • Pozorno i koncentrirano pratiti što mu sugovornik govori
  • Rezimirati ono što je rečeno
  • Nastojati otkriti koja je stvarna poruka onoga što je rečeno
  • Promatrati govor tijela sugovornika
interpersonalne vje tine 3 senzibilitet za tu e potrebe i osje aje
INTERPERSONALNE VJEŠTINE - 3. Senzibilitet za tuđe potrebe i osjećaje
 • Sposobnost da se suosjeća s drugima i prihvaćaju individualne razlike
 • Karakteristike:
  • Znati pokazati da ste svjesni problema drugih
  • Shvaćanje da ljudi žele privatnost u osobnim stvarima
  • Spremnost na pomoć drugima da riješe konflikte između osobnih potreba i zahtjeva posla
  • Uvažavanje i omogućavanje drugima da zadovolje svoje potrebe za samopoštovanjem i statusom
  • Sposobnost uvjeravanja drugih u našu podršku i pomoć pri postizanju ciljeva i rješavanju problema
interpersonalne vje tine 4 poticanje izno enja ideja osje aja i vi enja
INTERPERSONALNE VJEŠTINE - 4. Poticanje iznošenja ideja, osjećaja i viđenja
 • Stvaranje klime u kojoj se može slobodno razgovarati i koja ohrabruje izražavanje vlastitih misli i stajališta
 • Karakteristike:
  • Upotreba pitanja otvorenog tipa koja potiču iznošenje mišljenja
  • Izbjegavanje pitanja na koja se može odgovoriti samo s da ili ne
  • Ne upotrebljavanje izjava i tvrdnji koje evaluiraju i prosuđuju izjave drugih
  • Upotrebljavanje onih izjava koje pokazuju da pratite
  • Promišljene opaske koje sažimaju ili ukazuju onome s kime se razgovara kako ste ga shvatili i pomažu održati tijek razgovora
  • Ohrabrivati druge da preispituju vlastito ponašanje
  • Pokazati da uvažavate i cijenite mišljenje osobe s kojom komunicirate
  • Ne prenositi vlastito iskustvo
interpersonalne vje tine 5 prezentiranje feedbacka
INTERPERSONALNE VJEŠTINE - 5. Prezentiranje feedbacka
 • Svrha povratne informacije je da poboljša, korigira, inspirira druge na bolja postignuća
 • Povratna informacija mora biti:
  • Učestala
  • Vremenski neposredna
  • Objektivna
  • Točna
  • Iskrena
  • Konkretna
 • Povratna informacija može biti:
  • Pozitivna = pohvala, priznanje, nagrada
  • Negativna = negativna kritika, pokuda, kazna
vrste elementi komunikacijskih vje tina
Vrste/elementi komunikacijskih vještina
 • Učinkovito korištenje glasa
 • Korištenje neverbalnih pomagala
 • Strukturiranje poruke i njezina primjerenost auditoriju
 • Eliminiranje nepotrebne “buke”
 • Razvijanje dobrih odnosa s auditorijem
slide21

64 - 144 Vi ste osoba orijentirana na suradnju

58 - 63 Sami morate odrediti u koju od ovih kategorija spadate

18 - 57 Vi ste orijentirani na zadatak

faze uspje nog usmenog komuniciranja i preno enja poruka
Faze uspješnog usmenog komuniciranja i prenošenja poruka

Postavljanje ciljeva

Analiza auditorija

Dijagnosticiranje uvjeta okruženja

Organiziranje materijala

Oblikovanje i uporaba vizualnih pomagala

vje tine umre avanja
Vještine umrežavanja
 • NETWORKING = brzo pronalaženje osobe koja može pomoći u nekoj situaciji i pomaganje drugima da načine isto
 • Razlozi zašto je potrebno biti dobar networker
  • U današnjoj ekonomiji talent nije dovoljan
  • Tradicionalni savjet – više znanja i obrazovanja – više ne određuje uspjeh
  • Bez obzira koliko je netko samopouzdan, požrtvovan, lojalan, sposoban, dobro obrazovan, mora biti svjestan da to nije dovoljno u životu
neuspjeh menad era naj e e je posljedica
Neuspjeh menadžera - najčešće je posljedica…
 • defenzivnosti: prekrivanje pogrešaka, optuživanje drugih, ne preuzimanje odgovornosti
 • emocionalne nestabilnosti
 • loših međuljudskih vještina
 • nedostatka kognitivnih vještina
slide26

OBJAŠNJENJE:

Vještine A – KONCEPTUALNE VJEŠTINE

Vještine B – VJEŠTINE UPRAVLJANJA LJUDIMA

Vještine C – TEHNIČKE VJEŠTINE

Za managere je optimalno da posjeduju sve tri vještine, odnosno da imaju izražene sve tri vještine, s obzirom da su sve navedene tri skupine vještina potrebne kako bi se bilo dobar manager. Svatko tko je značajno loš u jednoj od tri navedene grupe vještina (manje od 15 bodova) trebao bi dodatno učiti, čitati i raditi na njihovom poboljšanju.

umjesto zaklju ka
Umjesto zaključka…

Često nekome zavidimo ili mu se divimo na karijeri koju je ostvario, a pritom se rijetko zapitamo kako je došao do uspjeha?!

Američkog psihologa dr. Geralda Kusheru, zainteresirao je taj omjer između “uspjeha i sreće”, pa je odlučio tu temu znanstveno i istražiti.

Ispitao je 1200 “uspješnih ljudi koji su imali uspješnu karijeru. Svima je postavio ista pitanja: Koliko ste zadovoljni karijerom i statusom? Koliko samim poslom? Koliko ukupnom kvalitetom svog života?

slide28
Zadovoljni karijerom? 100% ispitanika - da.
 • Zadovoljni samo karijerom, ali ne vrstom posla i životom? 15% ispitanika - da.
 • Zadovoljni karijerom i vrstom posla ali ne i osobnim životom? 80% ispitanika - da.
 • Zadovoljni karijerom, vrstom posla i ukupnim životom? 5% ispitanika - da.