Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
L'ARQUITECTURA GREGA PowerPoint Presentation
Download Presentation
L'ARQUITECTURA GREGA

L'ARQUITECTURA GREGA

152 Views Download Presentation
Download Presentation

L'ARQUITECTURA GREGA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. L'ARQUITECTURA GREGA

 2. Els ordres arquitectònics de l’antiga Grècia

 3. Columna dòrica • No té basa. • Fust circular. • Fust curt. • Fust poc esbelt. • Fust acanalat (amb estries).

 4. Ordre dòric - Capitell format de 2 parts: equí (1) i àbac(2). 2 1

 5. Ordre dòric

 6. Ordre dòric

 7. Ordre dòric

 8. Temple dòric a Delos

 9. Partenó (Acròpolis d’Atenes)‏

 10. Partenó (Acròpolis d’Atenes)‏

 11. Columna jònica • Columna té basa. • Fust circular. • Fust acanalat (amb estries).

 12. Ordre jònic - Capitell decorat amb volutes (espirals).

 13. Ordre jònic

 14. Ordre jònic

 15. Detall capitell ordre jònic

 16. Columna jònica

 17. Temple jònic d’Atenea Niké

 18. Columna coríntia • És l’ordre més elegant. • Columna amb basa. • Fust circular. • Fust acanalat.

 19. Ordre corinti - Capitell decorat amb elements vegetals ( fulles d’acant,...) amb volutes a les 4 esquines.

 20. Capitell corinti

 21. Cariàtides de l’Erecteion d’Atenes

 22. Erecteion

 23. Vista lateral de l’Erecteion d’Atenes

 24. Resum dels 3 ordres arquitectònics grecs. 1)-Dòric2)-Jònic 3)-Corinti