slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1278960306 PowerPoint Presentation
Download Presentation
sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1278960306

play fullscreen
1 / 46
Download Presentation

sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1278960306 - PowerPoint PPT Presentation

lowri
60 Views
Download Presentation

sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1278960306

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1278960306

 2. I.NA ÚVOD

 3. Pomluvy • Pomluvy do vědy nepatří • Nejsme popírači • Neplatí nás ropné korporace • Nejsme proti vědcům. Lidé, kteří se nechovají vědecky nejsou vědci. • Klimatologii zideologizovali alarmisté, ne my. Dříve to bývala pro veřejnost nezajímavá suchá věda. „Alternativci“ nejsme my, ale alarmisté. Protlačili svou alternativní teorii politicky přes OSN. A seriozní akademickou vědu vystrnadili. Ve 20.stol. věda říkala, že klima řídí primárně solární cykly. Pak přišel alternativec Mann a jeho hypotéza byla pasována za Pravdu aniž by se ho kdokoli ptal na důkazy.

 4. Argumentace autoritou je tabu • Alarmisté se ohánějí tím, že alarmismu fandí OSN, většina klimatologických publikací a různí hlavouni • My jsme členy klubu skeptiků Sisyfos. • Skeptik nemůže argumentovat autoritou • Skeptik je oddán „kritickému myšlení“ • Nepapouškuje slavné úřady, OSN či autority, kterým „věří“ • Věda začíná tam, kde se vzbouříme proti „konsensu“ • Na začátku každého poznání je jediný vědec, který něco objevil. Je to jeden proti všem. Tak vzniká vědecký pokrok. Ne hlasováním většiny. • „Říká to bible, ale mě se to nezdá. Půjdu a ověřím si to…“ • Cogito ergo dubito ergo sum

 5. Pokud se ale bez autorit neobejdete… • Spencer a Christy: vynalezli satelitní měření globálních teplot • Hoyt, Willson: satelitní měření sluneční aktivity • Zichichi, president světové federace vědců • Oregonská petice • NIPCC

 6. Není spěch • Neotepluje se, jak říkali (0,5°C) • Růst hladin moří se nezrychluje • Lední medvědi přežili už větší horka • Žádný trend povodní (jarní klesají) • Žádný trend hurikánů • Korály přežily větší hladiny CO2 • Benátky se potápí kvůli tektonice, ne teplu • Himaláje neroztají do 2035

 7. II.JAK JSEM SE K TOMU DOSTAL

 8. JAK SE NA KLIMA DÍVÁME Z KATEDRY HISTORIE: Změny klimatu vždy působily na ekonomickou i na politickou situaci. A velmi často se hledal obětní beránek. Snahy svalit změny klimatu na lidi, tu byly odjakživa.Říkáme tomu hon na čarodějnice.Emily Oster. Witchcraft, Weather and Economic Growth in Renaissance Europe. Journal of Economic Perspectives—Volume 18, Number 1—Winter 2004—Pages 215–228  [Retrieved on 25 Aug 2009] Available at <http://home.uchicago.edu/~eoster/witchec.pdf>V Evropě „se období nejsilnějšího honu na čarodějnice shoduje s obdobím podprůměrných teplot, kterým klimatologové říkají „malá doba ledová“… Chladnější teploty vedly k častějším neúrodám…“Edward Miguel. Poverty and Witch Killing. Review of Economic Studies (2005) 72, 1153–1172  [Retrieved on 25 Aug 2009] Available at <http://www.econ.berkeley.edu/~emiguel/pdfs/miguel_witch.pdf> (with a graph of the weather – witch killing correlation)  V Tanzánii „je v letech se srážkovými extrémy dvakrát tolik vražd čarodějnic než v jiných letech. Oběťmi jsou téměř vždy starší ženy, zpravidla je zabijí jejich příbuzní.“

 9. Co se historik a překladatel plete do klimatologie? • Proč se klimatologové pletou do historiografie a přepisují nám Orwellovsky dějiny? (Hokejkový graf vymazal malou dobu ledovou) • Dělají odborníka znalosti nebo diplom? Znalosti! • Studium klimatologie není žádná kvalifikace. Kdybych vystudoval klimatologii, učili by mě různí Metelkové, Lapinové a Michaelové Mannové. Vykládali by mi o uhlíku a jak úžasná je hokejka. Takové pokleslé vzdělání je k ničemu. • Nepolemizujte se mnou. Já jen tlumočím do češtiny, co říkají přední světoví vědci. • Jsem publicista: Informuji, co se děje ve světě vědy

 10. III.ROK AFÉR

 11. SMUTNÝ ROK PRO ČESKOU VĚDU • Plzeňská práva • RVVI: Věda žije … aféry světové vědy proto u nás poněkud unikly pozornosti. Měli jsme svých starostí dost.

 12. JAMAL • Briffa 9 let mohl publikovat práce o Jamalu a nikdo po něm nechtěl ukázat, z jakých dat vychází. McIntyre marně redaktory prosil, ať si data vyžádají. • Santer: „Pokud RMS bude trvat na tom, že autoři musí zveřejnit VŠECHNA data – surová data PLUS výsledky všech průběžných kalkulací – nebudu už do časopisů RMS už nic posílat.

 13. OTEPLOVÁNÍ SEŽRAL PES Klimatolog Pat Michaels v článku „Dog Age Global Warming“ (září 2009) píše: „Představte si, že by neexistovaly žádné spolehlivé záznamy o globálních teplotách zemského povrchu. Líté debaty o regulaci skleníkových plynů by najednou neměly žádný vědecký základ… Teď se posaďte a zhluboka dýchejte. Protože data potřebná k ověření pochmurných vizí apokalypsy jsou fuč.“

 14. CLIMATEGATE Klimatologové před námi cosi tají: • „I když dá Světová meteorologická organizace souhlas, stejně vám ta data nevydám. Máme v tom nějakých 25 let práce. Proč bych vám měl ta data poskytnout, když vím, že vám jde jen o to, snažit se v tom najít chyby.“ • „Jestli se doslechnou, že v Británii nyní platí zákon o právu na informace, myslím, že ty soubory radši smažu, než bych je někomu posílal.“ • Rozsudek ICO z července 2010: Vinni obcházením FOIA (zákon o právu na informace)

 15. Děkuji za pozornost. A teď vás zvláštní agent Coffield všechny zatkne. Protože údaje o letošních teplotách jsou přísně tajné.

 16. Phil Jones 16.listopadu 1999: Právě jsem použil Mikův trik z Nature… abych zakryl pokles teplot. (I have used Mick’s Nature trick… to hide the decline)

 17. Jones: Nepřipustím, aby se kterýkoli z těchto článků dostal do příští zprávy IPCC. Kevin a já je nějak udržíme mimo – i kdybychom měli redefinovat, co je to vědecká literatura! (článcích, které Jonese kritizují, že dostatečně nekompenzuje tepelné ostrovy) • Jones je v postavení, že může zablokovat kritiku sebe sama. Chyby se pak neopraví. Kritik se umlčí.

 18. HARRY README • Na podzim 2009 na veřejnost unikly e-maily a poznámky vedoucích autorů IPCC. • Mezi tím bylo i 270 stran poznámek programátora Iana Harrise (soubor Harry Readme), zaměstnance CRU, který se v letech se 2006-2009 pokoušel dát databáze CRU do pořádku: • Je to jeden švindl za druhým (str. 18, „botch“)… • Data z australské meteorologické stanice COBAR AIRPORT AWS nemohou začínat v roce 1962, vždyť byla otevřená teprve v roce 1993! (str. 71)… • S cynickým pokrčením ramen jsem tedy přistoupil k tomuto – přiřadit každou stanici, která jde, ke kódům WMO a zbytek stanic přeměnit na jakoby nové stanice… Jinak řečeno, provedl jsem to, co obvykle dělává CRU. Tak se zajistí, že vadných databází si nikdo nevšimne a z dobrých databází se stanou špatné… (str. 98-99)… • Celý tenhle problém je TAK NEUVĚŘITELNÝ BORDEL… (str. 266)“

 19. GLACIERGATE IPCC převzala bez ověření zprávu z druhé ruky z novin. I s hrubkou. Himaláje neroztají do 2035. Dle odhadu jedné studie je to 2350. Chyba o 300 let!

 20. CITIZEN AUDIT Třetinu zpráv IPCC tvoří nevědecké neověřené zdroje. Šedá literatura. Například článek z horolezeckého časopisu.

 21. HOKEJKA: BEZ PEER REVIEW • Mann pro WSJ: Ustoupit žádostem o zveřejnění podkladů by znamenalo ustoupit zastrašování. • Jones: „Recenzenti tehdy data nepožadovali (všechny teplotní proxy série) ani nepožadovali počítačové programy. Takže přistoupit na tuto žádost o kontrolu teď by představovalo VELMI nebezpečný precedent.“ Říkat, že 98 byl nejteplejší za 1000 let byla chyba: North, Wegman, AR4 Graybill, Yamal

 22. Michael Mann: Protekční dítě. Ještě nebyl Hokejkový graf ani venku a tento student (ještě neměl hotové PhD) byl dosazen, aby šéfoval zkušeným klimatologům. Sám rozhodoval, zda kritika jeho Hokejky je oprávněná. Nestranně. Na tomto základě bylo půl století klimatologie vyhozeno do kanálu. Jen tak. Bez diskuse.

 23. JUDITHGATE • Judith Lean: Panuje odborný spor mezi Leanovou (PMOD) a Wilsonem (ACRIM). IPCC určila, ze tento spor bude nestranně soudcovat… Leanová. • Je cosi shnilého v personální politice IPCC

 24. CO V IPCC NENAJDETE Nepohodlné grafy ve zprávách IPCC neuvidíte. Zprávy IPCC jsou informačně chudé. Neúplné. „Aby se nekazil dojem.“

 25. IVPROČ?

 26. KLIMATOLOGOVÉ SE ZLOMILI POD TLAKEM Věty vedoucích autorů IPCC z Climategate e-mailů: • „Dělal jsem co jsem mohl, abych našel rovnováhu mezi vědeckými zásadami a požadavky IPCC, což jsou často dvě různé věci.“ • „Vím, že je tu tlak, abychom vytvořili úhledný příběh o oteplování, které nemá za tisíc let obdoby, jenže ono to není tak jednoduché… Jsem přesvědčen, že před tisíci lety bylo pravděpodobně stejně teplo jako dnes.“

 27. Když se vědec řídí svou vírou, místo vědeckou metodou Klimatolog Stephen Schneider 1989 v interview pro magazín Discover: „Abychom si získali pozornost veřejnosti, musíme líčit strašidelné scénáře (scary scenarious), dělat zjednodušená a dramatická prohlášení a co nejméně zmiňovat, jak nejisté důkazy máme. Každý vědec si musí sám najít tu správnou rovnováhu mezi tím, co je pravdivé a co zabírá.“ Al Gora za tento přístup odsoudil soud. Případ Dimmock

 28. IPCC JE POLITIKA A NE VĚDA • Členy vybírají MŽP (Bursíkové) • Alarmista klimaskeptika do IPCC nedosadí • Případ Pretel vs. Prunéřov: vědec vyhozen z místa „focal pointu“ IPCC, protože se odvážil nesouhlasit s Greenpeace • Lindzen: „Upozorňuji, že prakticky všechno, co čtete o IPCC pochází z medializovaných Shrnutí pro politiky, které ale píší zástupci vlád, nevládních organizací a byznysu. Vlastní vědecké zprávy, psané zúčastněnými vědci, jsou z valné části ignorovány.“ • Neuvěřitelné: Nejprve publikují toto „Shrnutí“ psané politiky. A vlastní zprávu zveřejní až měsíce poté. Takže celé měsíce, kdy se to medializuje, si nikdo nemůže ověřit, na čem to stojí. (AR4, IPCC 2007)

 29. JAK SE MŮŽE KONSENUS MÝLIT? Michael Crichton: „Téměř každé školní dítě si všimne, že Jižní Amerika a Afrika do sebe dost dobře zapadají a Alfred Wegener v roce 1912 navrhl, že ty kontinenty se ve skutečnosti rozdělily. Konsensus se nad kontinentálním driftem ušklíbal po padesát let. Teorii nejagilněji popírala velká jména geologie až do roku 1961, kdy to začalo vypadat, jako by se mořská dna rozšiřovala. Výsledek: konsensu trvalo padesát let, než uznal, co vidí i školní dítě.“ 

 30. KDYŽ RECENZENT UPOZORNÍ NA CHYBU, JE MLČEN. CHYBA ZŮSTANE • Když někdo upozorní na chybu, neopraví se. Umlčí se kritik. • Nebo se to do textu zařadí až PO recenzním řízení (MM2004, Sternova zpráva) • Pachauri: Kdo kritizuje IPCC, dělá „voodoo science“ • Vincent Gray: námitky recenzenta ignorovány • Námitka norské vlády o Judith Leanové ignorována • McIntyrova námitka proti „hide the decline“ ignorována Peer review? NEVOTRAVUJTE!

 31. KDYŽ CHCE NĚKDO V TISKU UPOZORNIT NA CHYBU, NEVYDAJÍ MU TO • Případ Climate Research: „Musíme se zbavit redaktora von Storcha.“ • Jones: „Zašel jsem za redaktory, věřím, že úspěšně. Jestli ten článek vyjde, moc bych se divil.“ (Sibiř) • Mann: „Když pohrozíme žalobou, mohlo by je to odradit od toho, aby ten článek publikovali.“ (Keenan: Čína) • Alarmistům pak přirozeně vychází více článků.

 32. Lindzen: Vědecké žurnály mají podivné dvojí standardy, když jde o články předkládané lidmi, kteří kladou otázky ohledně akceptované klimatické moudrosti. V časopisech Science a Nature jsou takové články běžně odmítány bez recenze, s tím že prý nejsou zajímavé. Avšak i když takové články jsou otištěny, uplatňuje se dvojí metr... Otištění naší odpovědi na vznesenou kritiku našeho článku odkládali celé měsíce i déle. A během tohoto zpoždění mohla být naše studie být běžně označována za „diskreditovanou“.

 33. PROČ TA NEOCHOTA UZNAT CHYBU? „Kdo si myslí, že globální oteplování není třeba zkoumat a náš ústav by měl být zrušen, ať zvedne ruku.“

 34. Chyby děláme všichni • Peer review proces má za úkol tyto chyby najít a opravit. • V klimatologii tato „kontrola kvality“ nefunguje. • Výsledkem je vysoká zmetkovost: Himaláje, hokejka…

 35. VCO S TÍM?

 36. ENRON: POTŘEBUJEME AUDIT • Víme-li že kontrola kvality nefungovala, je nutné provést dodatečně AUDIT • Důkladný, nezávislý, musí zahrnovat skeptiky: nejlépe model „arbitráže“ • Co ze zpráv IPCC bylo vůbec pravda? Jaké chyby zatím nebyly odhaleny?

 37. ENRON: Bude audit dělat sám Ken Lay? • Veškerá vyšetřování řídil sám obžalovaný • Členy vyšetřovacích komisí samí alarmisté • Nepředvolali ani žalobce ani svědky • Jednání za zavřenými dveřmi • Sami sebe očistili: • Pachauri neodstoupil • Jones dostal křeslo zpátky • Mann blahořečen.

 38. ÚTOKY PROTI KACÍŘŮM • Popírači (jako popírači holokaustu) • Pomluvy o Exxonu (ExxonSecrets) • Pomlouvačný web DesmogBlog proti klimaskeptikům: dělá to profi PR firma právníka, financováno ze špinavých peněz Lefebvra z hazardu • Kverulanti • Flatearthers • Politická korektnost • Místo věcné debaty útoky ad hominem. • „Diskuse skončila“ • Nature Editorial: „Climatologists under pressure“ • Dopis 255 členů NAS Místo abych opravil svou chybu, snažím se umlčet toho, kdo na ni poukázal.

 39. KLIMATOLOGŮM NEMŮŽEME VĚŘIT • Když senátoři potřebují zjistit, jak se věci mají, nemohou si jen tak zavolat klimatologa. Protože ten jim pravdu neřekne. • Klimatologové jsou v tom sami namočení a svoje kamarády kryjí. Léta ty nepravdy citovali a sami mají máslo na hlavě. • Wegmanova zpráva: Je to „klika“ (= mafie) • Národní klimatologové toho sami moc neprovedli. Ale léta IPCC citovali a vyučovali. Nechtějí své celoživotní dílo vyhodit do popelnice.

 40. KUHNOVO PARADIGMA Kuhn: Struktura vědeckých revolucí: Často citovaný výrok zakladatele kvantové fyziky Maxe Plancka: „Nová vědecká pravda netriumfuje přesvědčením a osvícením oponentů, ale spíše jejich vymřením- starou generaci nakonec vystřídá nová, která novou pravdu pokládá za svou.“

 41. VĚDA SE PAK DĚLÁ JINDE • Kritici nakonec rezignují a založí si vlastní vědeckou linii: NIPCC • Místo dialogu dva monology • Fůze není na obzoru

 42. I aféra „Věda žije“ prokazuje, že politici by neměli být tím, kdo rozhoduje o financování vědy. CO JE OHROŽENO? KLIMA NEBO KLIMATOLOGIE? To odvoláš, jinak máš po grantech!