slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MESTNA OBČINA MARIBOR PowerPoint Presentation
Download Presentation
MESTNA OBČINA MARIBOR

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 15
lowri

MESTNA OBČINA MARIBOR - PowerPoint PPT Presentation

145 Views
Download Presentation
MESTNA OBČINA MARIBOR
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MESTNA OBČINA MARIBOR SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU Jožica Trlep

 2. Dvanajst članov SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU MO MARIBOR Štiri komisije • ZA AKCIJE • ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO UDELEŽENCEV V PROMETU • ZA IZOBRAŽEVANJE • ZA TEHNIČNO UREJANJE PROMETA

 3. PROGRAM DELA SPV V LETU 2007 • AKCIJE POVEZANE S PROJEKTI NACIONALNEGA PROGRAMA VARNOSTI CESTNEGA PROMETA • Hitrost • Alkohol • Mladi voznik • Pešec • Kolesar

 4. PROGRAM DELA SPV V LETU 2007 • STALNE AKCIJE • Začetek šolskega leta • Teden prometne varnosti • Bodi previden • Je vaš otrok pripet • Kolo v prometu • Tekmovanje Kaj veš o prometu • Tečaj CPP za učence OŠ in srednjih šol • Izobraževanje učencev prometnikov • Predavanja za starejše voznike • Predavanja za mentorje prometne vzgoje

 5. PRIMERI DOBRE PRAKSE • Akcije, ki so usmerjene za večjo varnost otrok v prometu ( S kolesom v šolo, Bistro glavo varuje čelada, Varnost otrok na šolskih poteh…) • Akcije za večjo varnost vseh udeležencev v prometu ( ETM, Brezhibno vozilo, Pešec, Kolesar…) • AKCIJE ZA VEČJO VARNOST UDELEŽENCEV V PROMETU

 6. NAMEN PROJEKTA • VARNOST OTROK NA POTI V ŠOLO • SPOZNAVANJE OTROK S PROMETNIMI PREDPISI • ZAINTERESIRANOST OTROK ZA NJIHOVO LASTNO VARNOST

 7. PRIMERI DOBRE PRAKSE II. IZOBRAŽEVANJE • Mentorjev prometne vzgoje • Izobraževanje učencev prometnikov • Dopolnilno izobraževanje voznikov motornih vozil • Izvajanje tečajev CCP za H kategorijo v OŠ

 8. Otrok policist - za en dan

 9. PRIMERI DOBRE PRAKSE • PROMETNAINFRASTRUKTURA • Zbiranje podatkov o prometnih nesrečah • Identifikacija vseh nevarnih mest • Ukrepi za zagotavljanje varnih šolskih poti • Oblikovanje predlogov za odpravo nevarnih mest • Izvajanje ukrepov za večjo varnost udeležencev v prometu ( projekt HITROST )

 10. PRIMERI DOBRE PRAKSE • PROPAGANDNI PROGRAM • Organiziranje okroglih mizah • Obveščanje javnosti o aktivnostih SPV preko sredstev javnega obveščanja • Razdeljevanje propagandnega materiala

 11. HVALA ZA VAŠO POZORNOST