slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ortopedi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ortopedi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

Ortopedi - PowerPoint PPT Presentation


 • 565 Views
 • Uploaded on

Ortopedi. Ortopedi omfattas av. Medfödda deformiteter Ledsjukdomar/skador Åkommor i skelett Åkommor i muskler, senor, ligament Rubbningar i den neuromuskulära apparaten. Preoperativa förberedelser 1 . Hygien Markering Identitetsband Info Erbjud ev sömntablett

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ortopedi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ortopedi omfattas av
Ortopedi omfattas av
 • Medfödda deformiteter
 • Ledsjukdomar/skador
 • Åkommor i skelett
 • Åkommor i muskler, senor, ligament
 • Rubbningar i den neuromuskulära apparaten
preoperativa f rberedelser 1
Preoperativa förberedelser 1
 • Hygien
 • Markering
 • Identitetsband
 • Info
 • Erbjud ev

sömntablett

 • Medicinsk handling
 • F kl 24.00/06.00
preoperativa f rberedelser 2
Preoperativaförberedelser 2
 • Hygien
 • Ev infusion
 • Markering
 • Premedicin
 • Checklista
 • Tvätta patientens händer
 • med sprit
 • Transportera patient till op.
h ftartroplastik
Höftartroplastik

Orsak/uppkomst

Primär coxartros – sekundär artros.

Symtom

operation
Operation

Utbyte av båda led komponenterna med antingen

främre eller bakre snitt.

postoperativt
Postoperativt
 • Andning/cirkulation

Blödning, under op?

Hb?

Trombosprofylax enligt läkarordination.

 • Elimination

KAD, avvecklas. Obstipation

 • Hud/vävnad

Sårkontroll! Agraffer ut.

 • Smärta

VAS kontroller regelbundet, behandling enligt

generell / individuell ordination

postoperativt1
Postoperativt
 • Aktivitet

Läkarordination

Restriktioner

Grönt kort om konstgjord led

r ntgen
Röntgen:

Postoperativ röntgenkontroll.

kn artroplastik
Knä artroplastik
 • Orsak/uppkomst

Primär/ sekundär gonatros

operation1
Operation
 • Knäprotes en/två/tre komponentstyp

Blodtomt fält

slide12

Postoperativt

 • Andning/cirkulation
 • Blödning, under op?
 • Hb?
 • Trombosprofylax enligt läkarordination.
 • Elimination
 • KAD, avvecklas.OBS epidural kateter Obstipation
 • Hud/vävnad
 • Sårkontroll! Agraffer ut.
 • Smärta
 • VAS kontroller regelbundet, epiduralkateter eller i.v/s.c smärtpump
slide13

Postoperativt

 • Aktivitet
 • Läkarordination.
 • Höglägeskudde
 • R.A patient; när de ”hittat” sin quadriceps
 • Normalpatient; belasta 1:a postoperativa dagen
 • Flexion och extension med ledning av sjukgymnast.
 • Postoperativ röntgen
 • Grönt kort om konstgjord led
definition av fraktur
Definition av fraktur
 • När benvävnaden utsätts för en större belastning än den klarar
frakturindelning orsak
Frakturindelningorsak

Trauma

Stress

Patologiska

lokalisation
Lokalisation

Ledfraktur

Fysfraktur

Metafysfraktur

Avulsionsfraktur

f rlopp
Förlopp
 • Tvära
 • Sneda/spiralformade
 • Komminut
 • Kompressionsfraktur
felst llning
Felställning

Vinkelfelställningar

Förkortningsfelställningar

Sidofelställningar

Rotationsfelställning

energim ngd
Energimängd

Lågenergi

Högenergi

hud mjukdelsskada
Hud/mjukdelsskada

Sluten fraktur

Öppen fraktur

stabilitet
Stabilitet

Stabil

Instabil

h ftfraktur
Höftfraktur
 • Cervical
 • Trochantär
preoperativ omv rdnad
Preoperativ omvårdnad

Andning/Cirkulation

Smärta

Elimination

Hud

Aktivitet

operation av cervikal h ftfraktur
Operation av cervikal höftfraktur

Osteosyntes med LIH – spik

alternativt bipolär höftprotes

(avgörs av läkare)

Antibiotika perioperativt enligt ordination

operation av trokant rfraktur
Operation av trokantärfraktur.

Fixering med platta och skruv.

Antibiotika perioperativt enligt ordination.

postoperativ omv rdnad
Postoperativ omvårdnad

Andning/cirkualtion

Smärta

Elimination

Hud

Nutrition

Aktivitet

Röntgen

komplikationer
Komplikationer:
   • Vid LIH- spik;
 • spikglidning,
 • caputnekros,
 • infektion och
 • pseudoartros
komplikationer1
Komplikationer:

Osteosyntes vid trochantär fraktur;

Infektion, totalt haveri i fraktursystemet

lokala komplikationer
Lokala komplikationer
 • Kompartmentsyndrom
 • Kärlskador
 • Nervskador
 • Läkningsstörningar
 • Infektioner
kompartment syndrom
Kompartmentsyndrom

Symtom:

 • Svår smärta
 • Passiva rörelser smärtsamma
 • Hård svullnad
vad g ra
Vad göra?
 • Klipp gips eller förband
 • Högläge !??
 • Rapport till dr
 • Tryckmätning
 • Fasciotomi
k rlskada
Kärlskada

D.S

Symtom:

Smärta

Paralys

Nedsatt sensibilitet

Perifer kyla

Blekhet och cyanos

Avsaknad av perifera pulsar

vad g ra1
Vad göra?
 • Klippa gips och förband
 • Inspektera
 • Palpera
nervskador
Nervskador
 • Dragning eller tryck
 • Avslitning eller skär skada

Symtom:

 • Pares
 • Sensibiltetsbortfall
l kningsst rningar
Läkningsstörningar
 • Dålig blodförsörjning
 • Instabilitet
 • Diastas
 • Omfattande mjukskador

Pseudoatros

infektioner
Infektioner
 • Postoperativ infektioner
 • Antibiotika
lungkomplikationer
Lungkomplikationer
 • Fettemboli
 • Lungemboli
 • DIC
 • ARDS
amputation
Amputation

Orsak:

Trauma

Tumörer

Infektioner

Medfödda defekter

preoperativ omv rdnad1
Preoperativ omvårdnad
 • Nutrition
 • Psykologisk
 • Smärta
postoperativ omv rdnad1
Postoperativ omvårdnad
 • Cirkulation
 • Smärta
 • Psykosocialt
 • Aktivitet
 • Nutrition
 • Elimination
 • Hud/vävnad