ANOTACE - PowerPoint PPT Presentation

love
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANOTACE PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
ANOTACE
167 Views
Download Presentation

ANOTACE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ANOTACE • URČENO PRO ŽÁKY 4. TŘÍD – VLASTIVĚDA - DĚJINY, JAKO HODINA VÝKLADOVÁ. • Žáci se seznámí s panovníky po husitských bouřích. • Popíší krátkou vládu Ladislava Pohrobka. • Vypráví o jediném Českém králi, bez královského původu, na našem trůně – Jiřím z Poděbrad. • Zodpoví na otázky týkající se vlády Jiřího z Poděbrad: Čím předběhl svou dobu? S kým neúnavně bojoval? Jak přišel k trůnu a kdo ho o trůn připravil? Koho doporučil před smrtí na český trůn?

  2. ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

  3. ZIKMUND LUCEMBURSKÝ • Po bitvě u Lipan, uznán českým králem. • Zajistil husitům ústupky. • Rok po vládnutí umírá. • Nemá mužského potomka – rod vymírá po meči.

  4. ALBRECHT II. HABSBURSKÝ • Od jeho 7 let – Zikmund poručníkem • Vzal si za ženu Alžbětu dceru Zikmunda. • Jeho vláda netrvá dlouho. • Umírá při tažení na Turky.

  5. LADISLAV POHROBEK • Narozen po Albrechtově smrti – Pohrobek. • Měl získat Českou a Uherskou korunu. • V 17 letech během příprav na svatbu onemocněl a za 3 dny záhadně zemřel.

  6. JIŘÍ Z PODĚBRAD • Výborný diplomat – od papeže získal titul zemský správce. • Nezletilý Ladislav Pohrobek je korunován, ale stále nemůže vládnout, Jiří nadále spravuje zemi.

  7. husitský král Jiří z Poděbrad • Jediný panovník bez královského původu • Vládl pevnou rukou a spravedlivě. • Vysílal poselství o zachování míru v Evropě.

  8. Obklíčená vojska krále Matyáše Šlechta se spojila s uherským králem Matyášem. Přitáhl s vojskem do Čech – Matyáš obklíčen a zajat. Sjednání mírové smlouvy Matyáš slib nedodržel. Války pokračovaly. Matyáš odtrhl od Čech Moravu a Slezsko. Uprostřed bojů s Matyášem Jiří umírá.

  9. JAGELLONCI • Ještě před smrtí doporučil na český trůn Vladislava Jagellonského, ačkoliv sám měl syny. • Chtěl pro svou zem spojence v Evropě.

  10. POUŽITÉ ZDROJE Soubor:ZikmundZhořelecka radnice.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 1. 9. 2008, 18:13 [cit. 2012-01-30]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zikmund_Zho%C5%99elecka_radnice.jpg Soubor:AnonymKoenig Albrecht II.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 27. 10. 2008, 01:28, 31. 10. 2008, 16:05 Náhled verze z 31. 10. 2008, 16:05 [cit. 2012-01-30]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Anonym_Koenig_Albrecht_II.jpg Soubor:LadislasthePosthumous 001.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 25. 8. 2008, 01:57, 12. 12. 2010, 07:51 [cit. 2012-01-30]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ladislas_the_Posthumous_001.jpg Soubor:Georgof Podebrady.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2. 5. 2008, 16:42 [cit. 2012-01-30]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Georg_of_Podebrady.jpg Soubor:Nurembergchronicles f 251v 2 (Georgiusrex bohemie).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 30. 4. 2009, 01:02 [cit. 2012-01-30]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nuremberg_chronicles_f_251v_2_%28Georgius_rex_bohemie%29.jpg Soubor:AdolfLiebscher - Jiří z Poděbrad nad obklíčenými vojsky.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 20. 3. 2009, 20:10 Náhled verze z 20. 3. 2009, 20: [cit. 2012-01-30]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Adolf_Liebscher_-_Ji%C5%99%C3%AD_z_Pod%C4%9Bbrad_nad_obkl%C3%AD%C4%8Den%C3%BDmi_vojsky.jpg Soubor:Vladislaus II of Bohemia and Hungary.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 21. 12. 2007, 16:44 [cit. 2012-02-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vladislaus_II_of_Bohemia_and_Hungary.jpg