prepoznavanje in obvladovanje stresa za zmanj evanje absentizma n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prepoznavanje in obvladovanje stresa za zmanjševanje absentizma PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prepoznavanje in obvladovanje stresa za zmanjševanje absentizma

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Prepoznavanje in obvladovanje stresa za zmanjševanje absentizma - PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

Slovenska zveza sindikatov - Alternativa. Prepoznavanje in obvladovanje stresa za zmanjševanje absentizma. Slovenske železnice d. o. o. dr. Zdravko Lavrič, spec. družinske terapije. 21.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prepoznavanje in obvladovanje stresa za zmanjševanje absentizma' - louvain


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prepoznavanje in obvladovanje stresa za zmanj evanje absentizma

Slovenska zveza sindikatov - Alternativa

Prepoznavanje in obvladovanje stresa za zmanjševanje absentizma

Slovenske železnice d. o. o.

dr. Zdravko Lavrič,

spec. družinske terapije

21.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”

izvedba projekta

Slovenska zveza sindikatov - Alternativa

Izvedba projekta

- Začetek projekta v drugi polovici leta 2010

Izvedba intervjujev

Analiza rezultatov

Izobraževanje vodij – september/oktober 2010

/12 skupin in 170 udeležencev/

21.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”

namen projekta

Slovenska zveza sindikatov - Alternativa

Namen projekta

- Prepoznati vzroke, ki predstavljajo največji vir stresa na delovnem mestu

Prepoznati obremenilne situacije, ki vplivajo na delo vodij in njim podrejenim delavcem

Ugotoviti, katere spretnosti in znanje potrebujejo vodje za zmanjšanje stresa

Izdelati analizo in predstaviti njene ugotovitve

Zaposlene izobraževati, osveščati in motivirati k bolj zdravemu delovnemu in življenjskemu slogu

Nuditi boljšo podporo kadrovske službe, vodjem in drugim delavcem

21.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”

kon ni cilj projekta

Slovenska zveza sindikatov - Alternativa

Končni cilj projekta

Zmanjšanje uporabe PAS

Zmanjšanje absentizma zaradi doživetij preobremenjenosti na DM

21.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”

analiza raziskave

Slovenska zveza sindikatov - Alternativa

Analiza raziskave

Sodelovalo je 63 vodij

Od tega 21 žensk in 42 moških

Povprečna starost 47,6 let /med 30 in 60 let/

21.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”

analiza raziskave1

Slovenska zveza sindikatov - Alternativa

Analiza raziskave

Ali imate dovolj znanja o stresu?: 21 DA, 42NE

Ali potrebujete dodatno znanje o stresu?: 60 DA, 3 NE

Ali delavci uživajo PAS?: 33 DA, 30 NE

Ali se delavci zatekajo v absentizem?: 40 DA, 23 NE

21.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”

analiza raziskave kaj naredite za zdravje na dm

Slovenska zveza sindikatov - Alternativa

Analiza raziskaveKaj naredite za zdravje na DM?

1/3 NIČ ali skoraj nič!

Zdrava prehrana

Pogovori s sodelavci

Razgibavanje /sprehod med malico/

Peš ali s kolesom v službo

Peš po stopnicah /dvigalo/

21.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”

analiza raziskave kako se borite proti stresu

Slovenska zveza sindikatov - Alternativa

Analiza raziskaveKako se borite proti stresu?

Zmerna fizična aktivnost

Dobri družinski odnosi

Dobri odnosi s sodelavci

Zdrava prehrana

Pogovori

Samoorganiziranost

Terminski plan

21.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”

analiza raziskave spodbujanje k zdravemu ivljenjskemu slogu

Slovenska zveza sindikatov - Alternativa

Analiza raziskaveSpodbujanje k zdravemu življenjskemu slogu

Razgovori z delavci

Prisluhniti njihovim težavam

Ustvarjanje pozitivne klime v delovni sredini

21.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”

analiza raziskave ustvarjanje bolj ih psihosocialnih okoli in

Slovenska zveza sindikatov - Alternativa

Analiza raziskaveUstvarjanje boljših psihosocialnih okoliščin

Pogovor je najboljša stimulacija

Pogovor ob kavici

Primerna in jasna komunikacija

Pohvala

Prava organizacija dela

21.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”

analiza raziskave kaj lahko naredi kadrovska slu ba

Slovenska zveza sindikatov - Alternativa

Analiza raziskaveKaj lahko naredi kadrovska služba?

Več izobraževanj /preko 55%/

Strokovni pogovori o konkretni problematiki

Dobro skupno sodelovanje še naprej

Več novih delavcev /določena DM/

Stimulacija in nagrajevanje delavcev

Podpora v konkretnih težavah

21.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”

analiza raziskave vzroki stresa v delovnem okolju

Slovenska zveza sindikatov - Alternativa

Analiza raziskaveVzroki stresa v delovnem okolju

Časovni pritisk in hiter tempo dela, neodložljivi časovni roki /58% - 44%/

Fizična obremenitve in prostorska obremenjenost /45% dežurstva, delo v prisilni drži/

Nezmožnost organizacije svojega dela in vpliva na spremembo dela /30% - 33%/

Slaba organizacija dela, pomanjkljive informacije, nepoznavanje svoje vloge in odgovornosti na DM /11%-58%/

Delo z ljudmi in klima v podjetju 25%!

Vir: Hoel, Helge, Kate Sparks in Cary L. Cooper: 2001 ILO

21.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”

analiza raziskave dejavniki stresa v delovnem okolju
Analiza raziskaveDejavniki stresa v delovnem okolju

Slovenska zveza sindikatov - Alternativa

Izolacija od sodelavcev

Večizmensko delo

Nadrejeni nalagajo nepotrebna opravila

Delo ni varno

Strah pred novostmi

Naše sposobnosti so premalo upoštevane

Delovne naloge so površno opredeljene

Zatiranje in ustrahovanje

Preveč ali premalo nadzor

 • Napeti odnosi s sodelavci
 • Nejasne delovne zahteve
 • Večkratno preverjanje poteka našega dela
 • Sprejemanje odločitev v afektu
 • Neurejeno delovno mesto
 • Neudoben delovni prostor
 • Izpostavljenost hrupu in bleščanje računalnika
 • Nimamo zasebnosti

Vir: Battison T., Premagujem stres, 1999, str. 45-46

21.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”

analiza raziskave prelomnice v ivljenju in stres
Analiza raziskavePrelomnice v življenjuin stres

Slovenska zveza sindikatov - Alternativa

Nakup hiše

Sprememba zaposlitve

Nesoglasja s partnerjem

Visoka hipoteka

Odhod otroka od doma

Težave s sorodniki

Izrazit osebni dosežek

Sprememba življenjskih navad

Težave z nadrejenimi

Počitnice

Prazniki

 • Smrt zakonca
 • Razveza
 • Prekinitev dolgoletnega razmerja
 • Telesna poškodba ali bolezen
 • Upokojitev
 • Izguba dela
 • Poroka
 • Težave v spolnosti
 • Rojstvo otroka
 • Denarne težave

21.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”

evalvacija izobra evanja

Slovenska zveza sindikatov - Alternativa

Evalvacija izobraževanja

Več podobnih izobraževanj

Izobraževanja za vse delavce, tudi za nadrejene

Pričakujemo nadaljevanje

Bolj pogosta izobraževanja

Tudi v prihodnje nadaljevati s takim delom

21.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”

slide16

Slovenska zveza sindikatov - Alternativa

Pred stresom se najbolj učinkovito zavarujemo, če se zazremo vase. Pot iz stresa vodi vedno prek nas samih!

21.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”

slide17

Slovenska zveza sindikatov - Alternativa

Ko se izgubi vse, ko ne ostane nič, na kar bi se lahko oprli, ko se majejo tla pod nogami in grozijo, da nas pokopljejo pod sabo, ko nimamo več kaj izgubiti, tedaj se lahko zgodi, da se zares srečamo sami s seboj.

/Z. Rakovec-Felser/

21.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”

hvala za pozornost

Slovenska zveza sindikatov - Alternativa

Hvala za pozornost!

21.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”