.za - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
.za PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 12
.za
174 Views
Download Presentation
brandi
Download Presentation

.za

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vloei van erediens Gereformeerde erediens .org.za

 2. God versamel ons en ons is bly fokus op God Beweging 1

 3. Stilte Musiek Psalm Fokus Voorbereidende sang a. God roep God se kinders bymekaar en ons fokus op God

 4. Erken God se teenwoordigheid Openingsgebed/ Drempelgebed Oproep tot aanbidding Seëngroet Litanieë Verwelkoming Aanbidding Sang Toesegging Doopherinnering b. God verwelkom en omhels ons; ons rus in Sy teenwoordigheid.

 5. Gebede, Sang (klag) Noodroep Skuld (Verootmoediging) Erken broosheid Skuldbelydenis Beurt-belydenis Kyrie Eleison Vryspraak Beloftes van God c. God luister; ons stort ons harte uit.

 6. StilteLofliedDrumpelgebedFokus op GodVoorbereidende sangOproep tot aanbiddingFamilie-oomblik elemente

 7. God praat met ons en ons luister Woord uitleg Beweging 2

 8. Skriflesing Luister na die WoordLuister weer na die Woord Epiklese-gebed Preek Getuienisse Stil-tyd elemente

 9. God herinner ons & ons ontvang dankbaar die genade versterking Beweging 3

 10. Doop NagmaalRituele Gebed Sang Skriflesing Litanieë Geloofsbelydenis Vredeskus Voorbidding/ Handoplegging Bevestiging Gebod elemente

 11. God stuur ons en ons is gasvry teenwoordigheid Beweging 4

 12. WegsendingsliedAfkondigings Oproep tot dienswerk Wegsending Sang Dissipelskap Skriflesing Seënbede elemente