Obvladovanje generi nih rizikov na projektih razvoja programske opreme
Download
1 / 16

Obvladovanje generi?nih rizikov na projektih razvoja programske opreme - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

Obvladovanje generičnih rizikov na projektih razvoja programske opreme. Pripravila: Irena Krajnc, NKBM. Kratka vsebina. Statistika Izvedba projektov Vzroki za uspeh in neuspeh projektov Upravljanje z uporabniškimi zahtevami Pomanjkljivo sodelovanje z uporabniki

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Obvladovanje generi?nih rizikov na projektih razvoja programske opreme' - ghalib


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Obvladovanje generi nih rizikov na projektih razvoja programske opreme

Obvladovanje generičnih rizikov na projektih razvoja programske opreme

Pripravila: Irena Krajnc,NKBM


Kratka vsebina
Kratka vsebina programske opreme

 • Statistika

  • Izvedba projektov

  • Vzroki za uspeh in neuspeh projektov

 • Upravljanje z uporabniškimi zahtevami

  • Pomanjkljivo sodelovanje z uporabniki

  • Razvoj uporabniških zahtev

  • Upravljanje s spremembami

 • Projektno vodenje

  • Podpora vodstva in sponzorstvo projekta

  • Upravljanje s tveganji

  • Strokovno znanje in zasedba vlog v projektnem teamu

 • Nadzor projekta

  • Generalni indikatorji statusa projekta

  • Opozorilni znaki in korektivne akcije

  • Bazični ukrepi za vzpostavitev kontrole projekta


 • Izvedba projektov
  Izvedba projektov programske opreme

  • Povprečna prekoračitev sredstev je za velike organizacije 178%, za srednje 182% in za majhne 214%

  • Povprečna prekoračitev rokov je za velike organizacije 230%, za srednje 209% in za majhne 239%

  • Povprečen % dokončanih funkcionalnosti je za velike organizacije 42%, za srednje 65% in za majhne 74%


  Vzroki za uspeh
  Vzroki za uspeh programske opreme

  Vzroki za uspeh % vprašanih Skupina

  Sodelovanje uporabnikov 15.9 % A

  Podpora in sponzorstvo vodstva 13.9 % B

  Čiste in stabilne uporabniške zahteve 13.0 % B

  Ustrezno planiranje 9.6 % B

  Realistična pričakovanja 8.2 % A

  Krajša obdobja 'mejnikov' 7.7 % B

  Usposobljen team 7.2 % C

  Jasno lastništvo projekta 5.3 % AB

  Jasna vizija in cilji projekta 2.9 % AB

  Trdo delo teama 2.4 % C

  Ostali vzroki 13.9 % C


  Vzroki za neuspeh
  Vzroki za neuspeh programske opreme

  Vzroki za neuspeh % vprašanih Skupina

  Pomanjkljivo sodelovanje z uporabniki 12.8 % A

  Nepopolne zahteve in specifikacije 12.3 % A

  Spreminjajoče se zahteve in specifikacije 11.8 % A

  Pomanjkanje podpore in sponzorstva vodstva 7.5 % B

  Nekompetentnost teama 7.0 % C

  Pomanjkanje sredstev 6.4 % B

  Nerealistična pričakovanja 5.9 % A

  Nejasni cilji 5.3 % B

  Nerealistično postavljanje rokov 4.3 % AB

  Nepreizkušena tehnologija 3.7 % C

  Ostalo 23.0 % D


  Pomanjkljivo sodelovanje z uporabniki
  Pomanjkljivo sodelovanje z uporabniki programske opreme

  • Kritični dejavnik

   • kdo je pravi in odgovorni uporabnik.

   • uporabniške zahteve

  • Pogoste napake

   • spregledamo razliko med skupinami uporabnikov (vodje, operativci)

   • prevelika ‘kreativnost’ programerjev

   • nepotrebno obremenjevanje programja

   • vključitev šele v uporabniškem testu - t.i. sprožilec – poraba časa in stroški projekta začnejo nekontrolirano naraščatiprav v tej točki.

  • Preprečevanje:

   • vgrajevanje manjših, uporabniško orientiranih neformalnih revizij

   • razmerje med odpravljenimi in obstoječimi težavami.


  Razvoj uporabni kih zahtev
  Razvoj uporabniških zahtev programske opreme

  • Proces definiranja zahtev

   • zbiranje kandidatov za zahteve

   • specificiranje zahtev

   • analiza zahtev

   • razvrščanje zahtev po njihovi pomembnosti

 • Predvidevanje in občutek za posledice

  • kaj se lahko zgodi zanesljivo, verjetno ali zelo malo verjetno

  • kakšne analize bo mogoče pridobiti iz podatkov čez nekaj let

  • s katerimi zunanjimi subjekti je IS povezan

  • kako občutljiv bo naš sistem za spremembe od zunaj


 • Upravljanje s spremembami
  Upravljanje s spremembami programske opreme

  • dobro definirane uporabniške zahteve

  • discipliniranje uporabnikov

  • 'Change board'

   • v kakšni meri se bo produkt izboljšal,

   • koliko uporabnikov potrebuje novo oz. spremenjeno funkcionalnost

   • kakšni so ti uporabniki (operativni ali pisarniški delavci, ki si lahko pomagajo tudi z drugimi orodji)

   • stroški

   • podaljšanje trajanja projekta

   • časovno zaporedje

   • ali jo je mogoče združiti

   • vpliv na stabilnost produkta

   • dodatni viri


  Podpora vodstva in sponzorstvo projekta
  Podpora vodstva in sponzorstvo projekta programske opreme

  • večinoma formalne narave

  • močna ( vsaj formalno ) na začetku projekta, skozi življenjsko dobo projekta pa vedno bolj popušča

  • možna menjava vodstva

  • premajhno znanje vodstva s področja poslovne informatike in vodenja projektov

  • potrebno je poznavanje vsaj generalnih indikatorjev statusa projekta


  Strokovno znanje in zasedba vlog v projektnem teamu
  Strokovno znanje in zasedba vlog v projektnem teamu programske opreme

  • V fazi razvoja uporabniških zahtev je narejenih cca 20 % 'GO – NO GO' odločitev(Stroški za odpravo napake od 1: 50 do cca 1 : 200 )

   • primerni visoko strokovno usposobljeni razvijalci

   • neizkušeni člani teama - opazovalci in kot neformalni revizorji rezultatov

 • V fazi designa, kodiranja in testiranja

  • neizkušeni člani teama lahko oz. morajo v teh fazah aktivno sodelovati

  • okrepiti zasedbo

 • Strokovne funkcije nadzora projekta

  • izkušen kader


 • Generalni indikatorji statusa projekta
  Generalni indikatorji statusa projekta programske opreme

  • pogostost menjave planov/mejnikov

  • doslednost v organizacijski strukturi projekta v primerjavi z originalnimi plani

  • nihanja v projektni zasedbi in ocene velikosti sistema

  • težavnost pristopa do informacij o projektu

  • količina nadur za doseganje posameznega cilja

  • nivo poznavanja in kontroliranja podrobnosti razvijanega sistema s strani projektnega vodje in sponzorja projekta


  Opozorilni znaki in korektivne akcije
  Opozorilni znaki in korektivne akcije programske opreme

  • problemi z zahtevami in specifikacijami

   • število uporabniških zahtevkov, ki še niso specificirani je višje od povprečja na podobnih projektih in ne upada

   • število postavljenih uporabniških vprašanj je višje od števila odgovorjenih oz. narašča

   • veliko število modifikacij že izdelanih specifikacij

   • veliko število zahtevkov za spremembe oz. naraščanje števila

 • problemi z designom sistema

  • število razvitih komponent sistema je manjše kot je predvideno v planu za to fazo - slabe smernice vodje teama, neizkušenost razvijalcev, nova tehnologija oz. pogoste spremembe zahtevkov


 • Opozorilni znaki in korektivne akcije1
  Opozorilni znaki in korektivne akcije programske opreme

  • problemi z implementacijo sistema

   • število kodiranih, testiranih in integriranih komponent sistema je manjše kot je predvideno v planu za to fazo

   • število kodiranih, testiranih in integriranih komponent sistema je dosti večje kot je predvideno v planu za to fazo

   • odpravljene napake se znova pojavljajo

 • problemi pri testiranju sistema

  • faza testiranja je zaradi zakasnitev predhodnih faz občutno skrajšana

  • nizka količina odkritih napak


 • Opozorilni znaki in korektivne akcije2
  Opozorilni znaki in korektivne akcije programske opreme

  • problemi pri planiranju razvoja

   • razvojne aktivnosti so neenakomerne, storilnost pade takoj po doseganju mejnika

    • osebje dela na projektu samo delno

   • konstantno zamikanje rokov

    • strokovnost teama je bila precenjena oz. smernice niso dovolj stabilne

   • zamik rokov zaradi zamenjave članov teama

    • dva nova člana z visokim nivojem znanja in izkušenj namesto vsakega ključnega člana

    • ena oseba namesto neizkušenegačlana teama, znanje in izkušnje vsaj en nivo višje


  Bazi ni ukrepi za vzpostavitev kontrole projekta
  Bazični ukrepi za vzpostavitev kontrole projekta programske opreme

  • Ustavitev trenutnih aktivnosti na prizadetem delu sistema in ocenitev škode

  • Zmanjšanje števila osebja na upravljiv nivo

  • Zamenjava članov teama z izkušenimi razvijalci

  • Zaključek predhodnih (!) aktivnosti

  • Povečanje in razširitev vodstvenega nadzora

  • Povečanje števila vmesnih produktov

  • Zmanjšanje obsega projekta

  • Revizija projekta z neodvisnimi revizorji in UPOŠTEVANJE njihovih priporočil


  Zaklju ek
  Zaključek programske opreme

  • Vprašanja in odgovori