An luathoideachas agus an bunoideachas nascaithe le ch ile
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

An Luathoideachas agus an Bunoideachas Nascaithe le Chéile. Áine Ní Thuathail. Níl ar siúl acu ach spraoí amháin !!!!!.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - louvain


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
An luathoideachas agus an bunoideachas nascaithe le ch ile

An Luathoideachasagus anBunoideachasNascaithe le Chéile

Áine Ní Thuathail


N l ar si l acu ach sprao amh in
Nílarsiúlacu ach spraoíamháin!!!!!

 • Tá an spraoílárnachindulchuncinn an pháisteóg. Is trémheán an tsúgartha a dhéanann an páisteiontas de chastacht an domhainagusgachiarracht a dhéanamhchunmeabhair a bhaintaisti.

 • Tá an tuiscintseo den iontas, mar aon le fiosrachtnádúrtha an pháisteigcroílár an phróisísfoghlamtha. Tá an spraoí an-tábhachtach le deis a thabhairt don pháistebheith mar fheidhmeannachgníomhachinachuidfoghlamaféin.
Labhairt an teanga
Labhairt an Teanga

 • CuirtearbéimsagcuraclamGaeilgearscileannaéisteachtaaguslabhartha a thabhairtchuncinn mar ullmhúchán don léitheoireachtagus don scríbhneoireacht.

 • Tá an teangariachtanach do fhorbairtsóisialta an pháiste. Teastaíonnteangabreáleathan ó napáistíchunnagnáthriachtanaiscumarsáide a chomhlíonadh, caidreamhsoisialta a dhéanamh, beannú do dhaoine, aird a lorg, glaochardhuine, buíochas a ghabháil, teachtaireachtaí a ghlacadh ‘s a thabhairtagusconstaiceanna a shárú

 • Teastaíonn an teangaónbpáistechun a gcuidmothúcháinagus a gcuidsmaointe a chur in iúl, áthas/brón/faitíos/fearg/fuacht &rlAn teanga agus an spraoi
An Teanga agus an Spraoi

 • Tugann am spraoideisiontach don pháisteteanga a úsáid, a bhfoclóir a mhéadúagusneartscileannateangeolaíochta a fhorbairt

 • Chun scileannateanga an pháiste a thabhairtchuncinnnímhór an páiste a spreagadhchun

  • Labhairt -Insint

  • Éisteacht -Ceistiú

  • Míniú -Athinsint


Teanga teanga teanga
Teanga,Teanga,Teanga!!!

 • Aisteoireacht – is breá le páistírólannadaoinedifriúla a imirt, is mise an dochtúr/an siopadóir/an múinteoir &rl

 • Bachóirneartcainte a dhéanamhirithsúgradh le bréagáin, le gléasadhsuas, le uisceagusgaineamh, le cruthanna, dathannaagusirith am ealaíne

 • Cluichíarnós snap, bingo agusmíreannamearaí

 • Ag éisteacht le hábhairtaifeadtaagus leis an treoraíaginsintscéaltaagusagtabhairttreorachachuncluichí a imirtaguschungníomhachtaíéagsúla a dhéanamh

 • Am scéalaíochta – scéalta a athinsintarís ‘s arís, tomhaiscéardatáchuntarlú, cénpáirt den scéalabfhearrleat, tarraingpictiúr den scéal

 • Ranntaagusrímeanna – napáistí a churagcanadh,agdamhsa, agdéanamhnagníomhachtaí a théann leis an

  t-amhránL itheoireacht
Léitheoireacht

 • Bachóir go gcuirfíarchumas an pháiste

  • Léitheoireacht a shamhlú le taitneamhtríéisteacht le scéalta,dánta, amhráinagusrímeanna

  • Feidhmiú mar léitheoirtréleabhair a láimhseáilagusféachainttríothu

  • Taithí a fháilar an bhfocalscríofasatimpeallacht, go háirithesaseomraagus a thuiscint go bhfuilbrí leis

  • An ceangalidirnafuaimeannaaguslitreachascríofa a aithint

  • Litreachanahaibítire a aithintagus a aimnmiú

  • Stór de ghnáthfhocailinléite a chur le chéile

  • Tús a chur le léitheoireachtnaleabhairrangaAg ullmh don l itheoireacht1
Ag Ullmhú don léitheoireacht

 • Teanga, teangaagustuilleadhteanga....

 • Clárcuimsitheachreámhleitheoireachta a leanúint

 • Cothaíonn am scéalaíochtagrá do leabhairagussuimsaléitheoireacht, bíodhréimseleathanleabhairarfáilagusbíodhneartdeiseannaagnapáistíbreitharnaleabhair, iad a léamhagusiad a phlé

 • Tug airdar an mbealach a léanntú an leabhar – á láimhseáiligceart, agdul ó leathanach go leathanach, ag cur do mhéarfaoinabhfocailagustúagléamh ó chlé go deas

 • Úsáid a bhaint as

  • Pictiúirleabhair

  • Cluichímeaitseála

  • Pictiúir a chur in ord

  • Luaschártaíarfaid an tseomra, lipéidíarnós an cófra, an bord, an dorasAn scr bhneoireacht1
An Scríbhneoireacht

Bachóir go gcuirfíarchumas an pháiste

 • Cleachtaípeannaireachta a dhéanamhle huirlisíscríbhneoireachta - criáin, pinnluaidheagusscuabannapeinteála

 • Foghlaimchunnabunlitreachaaonaireacha a ainmniúagus a scríobh

 • Tuiscint a fháilarclé/deasagusbarr/bun

 • A (h)ainmféin a scríobh

 • Litreachaagusfocail a chóipeáil mar ghníomhachtaíranga


Ag ullmh don scr bhneoireacht
Ag Ullmhú don Scríbhneoireacht

 • Ag spraoi le bréagáintógála (ag cur le chéile, agleagan, agaththógáil)

 • Ag spraoi le babóga– cnaipí, sipeanna, barriallacha

 • Ag láimhseáilbogabhairarnósmárla (agbrú, agrollú, agtarraingt)

 • Ag peinteáil

 • Ag straiceadhagusaggreamúpáipéirnuachtáinagusirisleabhair

 • Ag spraoi le gaineamhagusuisce


An scr bhneoireacht2
An Scríbhneoireacht

 • Níl múinteoirí bunscoile ag súil go mbeadh sé ar chumas an pháiste a bheith ábalta scríobh nuair a thagann sé ar scoil ar dtús. Tá sé i bhfad níos tábhachtaí go dtugtar neart deiseanna don pháiste na matáin a laidriú sna lámha. Déanann sé seo i bhfad níos éasca don pháiste máistreacht a fháil ar an scríbhneoireacht nuair atá siad ar scoilAn luathoideachas agus an bunoideachas nascaithe le ch ile
Mata

 • Bachóir go gcuirfíarchumas an pháiste

 • Luathghníomhachtaímatamaiticiúla – meaitseáil, rangú, comparáidagus cur in ord.

 • Uimhreas – comhaireamh (1-10), comparáid (tacair 1 – 5), anailísuimhris(cónascadh, foroinnt, uimhriú)

 • Ailgéabar – pátrúin a fhorleathnú

 • CruthagusSpás – cruthanna 2T agus 3T

 • Tomhais – fad, meachán, toilleadh, am, airgead

 • Sonraí – sonraí a aithintagus a léirmhíniú


Ullmh ch n don mata
Ullmhúchán don mata

 • Luathghníomhachtaímatamaiticiúla

  • Meaitseáil (stoca le stoca, cupán le fóchupán)

  • Ag rangú(ábhaircosúla a rangú de réirdath, cruth, ainmhí, éin &rl)

  • Comparáid (de réir fad, leithead, airde, méid, m.sh An TríBhéar)

  • Cur in ord(ábhair a chur in ord de réir fad nóairde)


Ar lean
ar lean

 • Uimhreas

  • Ag comhaireamh (rímeannaagusscéaltauimhris a úsáid m.sh cúigear fear agtógáiltí)

 • Ailgéabar

  • Pátrúin a fhorleathnú, pátrúinindath, igcruthagusiméid a aithint. Leanacht leis an bpatrúnagúsáidraon de rudaí, ciúbannapriondáil, cruthanna &rl


Ar lean1
ar lean

 • CruthagusSpás

  • An foclóir a bhaineann le coibhneasaspásula a phlé, thar,faoi, suas, síos, ar, in aice

  • Treonna , aggluaiseachtilíntedíreacha/cuara/igciorcail

  • Cruthanna 3T a shortáil, rudaí a rollann/nachrollann, a luíonn/nachluíonn le chéile, tógálacha a dhéanamh le cruthanna 3T,m.sh robot a dhéanamh as sorcóirí (Páipéirleithris) aguscúibóideacha (boscaícalógaarbhair)

  • Cruthanna 2T , cearnóg, ciorcail, triantán, dronuilleog a aithintagus a úsáidibpictiúiragusibpatrúin


Ar lean2
ar lean

 • Tomhais

  • Fad:- fada/gearr, árd/íseal, leathan/caol

  • Meáchan:- trom/éadrom

  • Toilleadh:- lán/folamh

  • Am:- maidin/tráthnóna, lá/oíche, am lón, am codlata, laethanta na seachtaine, inné/inniu/amárach

  • Airgead:- boinn airgid a aithint suas go dtí 5 cent


Ar lean3
ar lean

 • Sonraí

  • Tacair de rudaí a shortáil agus a rangú de réir critéir amháin – cruth, dath, méid &rl

  • Tacair de shonraí simplí matamaticiúla a léiriú ag úsáid ábhair agus pictiúir