SERA TİPİ GÜNEŞ FIRINI TASARIMI, ISIL ÖZELLİKLERİ VE TEORİK KURUMA SÜRESİ
Download
1 / 1

- PowerPoint PPT Presentation


  • 424 Views
  • Uploaded on

SERA TİPİ GÜNEŞ FIRINI TASARIMI, ISIL ÖZELLİKLERİ VE TEORİK KURUMA SÜRESİ. 244595 Ogün KORKMAZ - Yrd. Doç. Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ. Özet. Isıl Denge Denklemi. Tablo 1. Güneş fırını özellikleri. Tablo 4. Kuruma süresi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - louisa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sera t p g ne firini tasarimi isil zell kler ve teor k kuruma s res

SERA TİPİ GÜNEŞ FIRINI TASARIMI, ISIL ÖZELLİKLERİ VE TEORİK KURUMA SÜRESİ

244595 Ogün KORKMAZ - Yrd. Doç. Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ

Özet

Isıl Denge Denklemi

Tablo 1. Güneş fırını özellikleri

Tablo 4. Kuruma süresi

Kereste endüstrisinde enerjinin büyük kısmı kurutma aşamasında harcanmaktadır. Enerji ihtiyacını karşılayan fosil yakıtların çevreyi kirletmeleri, pahalı ve dışa bağımlı olmaları en önemli sakıncalarıdır. Enerji ve işletme masraflarının azaltılması maksadıyla son yıllarda güneş enerjili kurutma yöntemi üzerinde araştırmalar yaygınlaştırılmıştır.

Bu çalışmada, Trabzon’un güneş enerjisi potansiyelinin kereste kurutmada kullanım imkanları incelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda güneş enerjisinin kereste kurutmada etkin bir şekilde kullanılabileceği görülmüştür.

Neden Güneş Fırını

Kerestenin teknik yollarla kurutulması sırasında kullanılan enerji, kereste endüstrisinde kullanılan toplam enerjinin %60-70’ini oluşturmaktadır. Bu yüzden kereste endüstrisinde enerji tasarrufuna yönelik araştırmaların önemini artırmıştır.

Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi birçok alanda başarısını kanıtlamıştır. Güneş enerjili kereste kurutma, klasik kurutmaya oranla enerji ve işletme masraflarının azalmasını sağlarken, doğal kurutmadan daha hızlı bir kurutmayı da gerçekleştirmektedir.

Güneş Enerjisi

Tablo 2. Yatay yüzeye gelen anlık tüm güneş ışınımı (W/m2)

Kurutma Materyali

Araştırmada, Sarıçam ağaç odunlarının 50 mm kalınlıktaki kerestelerinin kurutulacağı varsayılmıştır.

Trabzon ilini temsil etmek üzere iklim verilerinin uzun yıllar ortalamalarından yararlanılarak tasarlanan fırın modelinde gerçekleşecek muhtemel sıcaklık değerleri teorik ve deneysel eşitlikler yardımıyla hesaplanmıştır.

Şekil 3. Kuruma süresinin aylık dağılımı

Tablo 3. Toplayıcı yüzeyine gelen anlık toplam güneş ışınımı (W)

Sonuç

Güneş fırınında yaz peryodu olarak tanımlanan Nisan – Ekim arasındaki 7 ayda kereste ortalama 30 günde % 80 başlangıç rutubetinden % 12 sonuç rutubetine kadar kuruyabilecektir. Benzer şekilde, Kasım – Mart arasındaki kış peryodunda ise ortalama 62 günde kuruyabilmektedir. Bu verilere göre 5 m3 kapsiteli güneş fırınında bir yılda yaz peryodunda 35 m3, kış peryodunda ise 12 m3 olmak üzere toplam 47 m3 kerestenin kurutulabilmesi mümkün görülmektedir.

Bununla birlikte, güneş fırınında kuruma süresinin azaltılması, ısı pompası takviyesi ile mümkün olabilecektir.

Güneş Fırını Tasarımı ve Yapısal Özellikleri

Kaynaklar

1. Cech, M.Y. and Pfaf F., Dehumidification Drying of Spruce Ftuds. Forest Prod. J. 28, 3, 22 – 26, 1978.

2. Chen, P.Y.S., Design and Tests pf a 500 BF Solar Kiln. Forest Prod. J. 31, 3, 33 – 38, 1981.

3. URL 1, http://www.enerji.gov.tr

4. Üçüncü, K. Kereste Kurutma İçin Sera Tipi Güneş Kurutma Fırını Tasarımı ve Ekonomik Analizi, 5. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 26 – 28 Mayıs 2004, İstanbul, 2004.

5. Üçüncü, K. ve Ayhan T., Güneş Enerjili Kereste Kurutma ve Çevre Kirliliğinin Önlenmesine Katkıları, III. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 15 – 17 Kasım 2000, Cilt I, 113 – 120, İstanbul.

Şekil 3. Güneş fırını anlık sıcaklık değerleri

Kuruma Süresi

Şekil 2. Toplayıcı yüzeyine gelen güneş ışınımı (W)

Şekil 1 . Güneş fırını