Fallot tetraloj s
Download
1 / 26

FALLOT TETRALOJİSİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 1262 Views
 • Uploaded on

FALLOT TETRALOJİSİ. Doç.Dr.Tayfun Güler. FALLOT TETRALOJİSİ. Sağ ventrikül çıkış yolu obstrüksiyonu İnfundibüler tip VSD Büyük, subaortik, perimembranöz, nonrestriktif Sağ ventrikül hipertrofisi Konsentrik Aorta sağa deviasyonu VSD üzerine biner tarzda. PREOPERATİF ÖZELLİKLER. Siyanoz

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FALLOT TETRALOJİSİ' - earnest


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Fallot tetraloj s

FALLOT TETRALOJİSİ

Doç.Dr.Tayfun Güler


Fallot tetraloj s1
FALLOT TETRALOJİSİ

 • Sağ ventrikül çıkış yolu obstrüksiyonu

  • İnfundibüler tip

 • VSD

  • Büyük, subaortik, perimembranöz, nonrestriktif

 • Sağ ventrikül hipertrofisi

  • Konsentrik

 • Aorta sağa deviasyonu

  • VSD üzerine biner tarzda


Preoperat f zell kler
PREOPERATİF ÖZELLİKLER

 • Siyanoz

 • Pulmoner alanda üfürüm

 • Büyüme geriliği

 • Arteryel desatürasyon

 • Polisitemi


PREOPERATİF ÖZELLİKLER

EKG

 • Sağ ventrikül hipertrofisi

 • Yüksek T dalgaları

 • RS oranında ters dönme


Akci er grafisi

PREOPERATİF ÖZELLİKLER

Akciğer grafisi

 • Pulmoner vasküler gölge:

  • ,normal,

 • coeur en sabout

 • Sağ aortik arkus (%25)


Ekokardiyografi

PREOPERATİF ÖZELLİKLER

Ekokardiyografi


Anjiografi

PREOPERATİF ÖZELLİKLER

Anjiografi

Pulmoner

arter

Darlık

Aorta

VSD


Palyat f tedav
PALYATİF TEDAVİ

 • Ciddi, yineleyen hipersiyanotik speller

 • Sağ ventrikül çıkış yolunu çaprazlayan koroner arter anomalisi

 • Pulmoner arterlerin çok dar olması

 • Eşlik eden kardiyak defektlerin tam düzeltmeyi engellediği çocuklar


Palyat f tedav1
PALYATİF TEDAVİ

 • Blalock-Taussig şantı

  • Klasik

  • Modifiye

 • Santral şant

 • Waterston şantı

 • Potts şantı


Klasik blalock taussig ant

PALYATİF TEDAVİ

Klasik Blalock-Taussig şantı 

 • Sol subklavyen a. – pulmoner a.

 • Kolun kanlanmasında sorun


Modifiye blalock taussig ant

PALYATİF TEDAVİ

Modifiye Blalock-Taussig şantı

 • Sentetik greft

  • Subklavyen a. - pulmoner a.

 • Her iki tarafta da uygulanabilir

 • Kolun kan akımı korunur


Santral ant

PALYATİF TEDAVİ

Santral şant

 • Sentetik greft

  • 4-5 mm

  • Asendan aorta – ana pulmoner arter

 • Simetrik pulmoner kan akımı


Tam d zeltme
TAM DÜZELTME

 • VSD’nin kapatılması

 • Sağ ventrikül çıkışındaki obstrüksiyonun kaldırılması

 • Pulmoner arterdeki (varsa) stenozun onarılması


Transventrik ler yakla m i

TAM DÜZELTME

Transventriküler yaklaşım-I

 • Medyan sternotomi

 • CPB

 • Aortik kros klemp

 • Sağ ventrikül çıkışına insizyon


Transventrik ler yakla m ii

TAM DÜZELTME

Transventriküler yaklaşım-II

 • Band rezeksiyonu


Transventrik ler yakla m iii

TAM DÜZELTME

Transventriküler yaklaşım-III

 • VSD’nin kapatılması


Transventrik ler yakla m iv

TAM DÜZELTME

Transventriküler yaklaşım-IV

 • Sağ ventrikül çıkışının yama ile kapatılması


Anestez uygulamasi
ANESTEZİ UYGULAMASI

 • PREOPERATİF HİDRASYON

 • AJİTASYON

  • Hipersiyanotik atak

 • PREMEDİKASYON

  • Sakin anestezi indüksiyonu

  • Havayolu refleksleri !

  • Solunum depresyonu !

  • Oral, nazal, parenteral


Anestez de ama lar

TAM DÜZELTME

ANESTEZİDE AMAÇLAR

 • SVR’ın korunması

 • PVR’ın düşürülmesi

 • Ilımlı bir miyokard depresyonu

 • Nispeten düşük bir kalp hızı


Anestez nd ks yonu

TAM DÜZELTME

ANESTEZİ İNDÜKSİYONU

 • Ketamin

  • 2 mg/kg iv. veya 5-10 mg/kg im.

 • Midazolam

  • İntranazal (0.2-0.3 mg/kg)

  • Oral (0.5-0.75 mg/kg)

 • Opioidler

  • Nazal sufentanil (0.3-3 mcg/kg)

  • Oral transmukozal fentanil (15-20 mcg/kg)

 • İnhalasyon anestezikleri

  • Halotan

  • Sevofluran


Anestez dames

TAM DÜZELTME

ANESTEZİ İDAMESİ

 • Opioid + volatil anestezik

  • Fentanil (25-50 mcg/kg) veya

  • Sufentanil (5-10 mcg/kg) ve

  • Halotan, sevofluran (düşük konsantrasyon)

 • Opioid + ketamin

 • Azot protoksit

  • Hava embolisi !


Operasyonun ba arisi

TAM DÜZELTME

OPERASYONUN BAŞARISI

 • Transözofageal ekokardiyografi

 • Sağ ve sol ventrikül basınçları

  • PRV:PLV > 0.8 : Yetersiz cerrahi

  • PRV:PLV < 0.8 : Yeterli cerrahi

 • Pulmoner arter oksijen satürasyonu

  • < % 80


Baypasin sonlandirilmasi

TAM DÜZELTME

BAYPASIN SONLANDIRILMASI

 • Hemodinamik açıdan anlamlı bir VSD: Yok

 • Sağ ventrikül çıkışında obstrüksiyon: Yok

 • Cerrahi hemostaz,

 • Kalp hızı, ritmi, sağ ventrikül basıncı: Yeterli

 • Ventilasyon

  • Düşük havayolu basınçları ile kontrollü,

  • Optimal arteryel oksijen basıncı

  • PaCO2 : 30-35 mmHg

  • pH : 7.5


Baypas sonrasi d nem

TAM DÜZELTME

BAYPAS SONRASI DÖNEM

 • PVR’ın düşürülmesi

  • Nitrogliserin

  • Amrinon

  • Fentolamin,

  • Tolazolin

  • Prostaglandin E1

  • İnhale nitrik oksit


Postoperat f bakim

TAM DÜZELTME

POSTOPERATİF BAKIM

 • Masada ekstübasyon

 • Erken ekstübasyon

  • Analjezi: Morfin, fentanil

  • Sedasyon

  • Monitörizasyon

  • Aritmi takibi

 • Reoperasyon

  • Aşırı kanama

  • Israr eden sağdan sola şant

  • Sağ ventrikül yetersizliği


Mortal te

TAM DÜZELTME

MORTALİTE

 • Hastane mortalitesi

  • % 1-5

 • 2 yaşın altında mortalite

  • % 6-8


ad