1 / 1

HERGEBRUIK,  OPMERKELIJKE EXPOSITIE VAN DE TEXTIELGROEP WEEFGEIN

HERGEBRUIK,  OPMERKELIJKE EXPOSITIE VAN DE TEXTIELGROEP WEEFGEIN. 24 mei t/m 1 juni exposeert de textielgroep “WEEFGEIN “ in het kunstencentrum in NIEUWEGEIN. Het thema van deze expositie is: INTERIEUR, HERGEBRUIK EN KRANTENARTIKELEN.

louie
Download Presentation

HERGEBRUIK,  OPMERKELIJKE EXPOSITIE VAN DE TEXTIELGROEP WEEFGEIN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. HERGEBRUIK,  OPMERKELIJKE EXPOSITIE VAN DE TEXTIELGROEP WEEFGEIN 24 mei t/m 1 juni exposeert de textielgroep “WEEFGEIN “ in het kunstencentrum in NIEUWEGEIN. Het thema van deze expositie is: INTERIEUR, HERGEBRUIK EN KRANTENARTIKELEN. De textielgroep WEEFGEIN bestaat uit: Renée Campagne, Michelle Henar, Rudy de Haas, Els van Beurden en Marianne Albers Met ongekend enthousiasme is men bezig geweest met vilten, weven, bewerken van kunststof met hitte, breien, papier maken, verstevigen met paverpol, verven, zagen etc. Het resultaat mag gezien worden: prachtige sieraden, lampen, lectuurbakken, vloerkleden, manden, grote potten, schalen, beklede krukjes, poef, grote en kleine kussens … Het hergebruikte en daarna bewerkte materiaal is heel divers, onder meer: kranten, truien, handdoeken en lakens, lampenkap, knopen, scheringresten, cassettebandjes, dekzeilen, spinakers en kunststof flessen. Locatie: Nieuwegein, Kerkstraat 38 Openingstijden: zaterdag en zondag: 24, 25 en 31 mei en 1 juni: 14 tot 17 uur dinsdag 27 mei tot en met vrijdag 30 mei: 10 tot 17 uur Voor nadere informatie: Renée Campagne: telefoon: 030-6042285 email: campagne1805@hetnet.nl

More Related