10 10 2012
Download
Skip this Video
Download Presentation
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС В БЪЛГАРИЯ актуализация към 10.10.2012 г.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС В БЪЛГАРИЯ актуализация към 10.10.2012 г. - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС В БЪЛГАРИЯ актуализация към 10.10.2012 г. Резултати от приватизацията към 10.10.2012 г. Приватизирани активи. спрямо подлежащите на приватизация активи. спрямо размера на всички държавни активи . Резултати от приватизацията към 10.10.2012 г.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС В БЪЛГАРИЯ актуализация към 10.10.2012 г.' - lottie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
10 10 2012

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС В БЪЛГАРИЯактуализациякъм 10.10.2012 г.

10 10 20121
Резултати от приватизацията към 10.10.2012 г.

Приватизирани активи

спрямо подлежащите наприватизация активи

спрямо размера на всичкидържавни активи

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

10 10 20122
Резултати от приватизацията към 10.10.2012 г.

Приватизационни продажби

* Данните отразяват дейността на всички приватизиращи органи, включително Агенцията за приватизация (сега АПСК), за периода 1993 г. – 2012 г.

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

10 10 20123
млн. USDРезултати от приватизацията към 10.10.2012 г.

Общ финансов ефект

* Размерът на поетите и изплатени задължения е към датата на сключване на приватизационния договор.

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

10 10 20124
Резултати от приватизацията към 10.10.2012 г.

Разпределение на сделките по отрасли

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

slide6
Най-големи предприятия, приватизирани към 10.10.2012 г. (според размера на приватизираните дълготрайни активи по балансова стойност към 31.12.1995г.)
 • “Кремиковци” ЕАД, гр. София
 • “ТЕЦ Бобов дол” ЕАД, с. Големо село
 • “Нефтохим” ЕАД, гр. Бургас
 • “БТК” ЕАД, гр. София
 • “Параходство Български Морски Флот” ЕАД, гр. Варна
 • “Соди” ЕАД, гр. Девня
 • “СОМАТ” ЕАД, гр. София
 • “Арсенал” ЕАД, гр. Казанлък
 • “Асарел-Медет” ЕАД, гр. Панагюрище
 • “Булгартабак Холдинг” АД, гр. София

Списъци и описания на сключените сделки може да намерите в рубриката “Сключени сделки” на страницата на АПСК

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

slide7
Сделки с участие на чуждестранни инвеститори – 174 броя

Сред чуждестранните инвеститори са:

 • “ЧЕЗ, а.с.”, Чехия (“ЕРП-Столично”, “ЕРП-София област”, “ЕРП-Плевен”, 2004г., “ТЕЦ Варна” ЕАД, 2006 г.)
 • “Вива Венчърс Холдинг” ООД, Виена-Австрия (“БТК” ЕАД, 2004г.)
 • “Е.ОН ЕНЕРГИ” АГ, Германия (“ЕРП-Варна” и “ЕРП-Г.Оряховица”, 2004г.)
 • EVN AG, Виена-Австрия (“ЕРП-Ст.Загора” и “ЕРП-Пловдив”, 2004г.)
 • “SOLVEY” - Белгия (“Соди-Девня” ЕАД, 1997г.)
 • “Лукойл Петрол” (“Нефтохим” ЕАД, 1999 г.)
 • Brewinvest S.A. - Гърция (“Загорка” ЕАД, 1994г.)
 • Interbrew - Белгия (“Каменица” ЕАД, 1995г.)
 • “Хайделберг Цимент”АГ - Германия (“Златна Панега” ЕАД и “Гранитоид” ЕАД, 1997г.)
 • “МАРВЕКС”- Испания (“Девня Цимент” ЕАД, 1997г.)
 • “КНАУФ”- Австрия (“Гипсфазер” ЕАД, 1997г.)
 • “Юнион Миниер”- Белгия (“МДК” ЕАД, 1997г.)
 • “БТ Инвест ГмбХ” – Австрия (“Булгартабак Холдинг” АД, 2011г.)

Списък на сделките с участие на чуждестранни инвеститори може да намерите в рубриката “Статистика” на страницата на АПСК

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

10 10 20125
Резултати от приватизацията към 10.10.2012 г.

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

slide9
Принципи в приватизацията
 • Прозрачни правила и процедури за всички участници
 • Равнопоставеност на инвеститорите
 • Осъществяване на икономически ефективна приватизация

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

slide10
Методи на приватизация
 • Публичен конкурс
 • Публичен търг
 • Приватизация чрез фондовата борса

- Публично предлагане

- Неприсъствен публичен търг

- Централизиран публичен търг

- Приемане на търгово предложение

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

slide11
Приватизационни техники съгласно ЗПСК

Техники за дружества с над 50% държавно участие

и обособени части

Техники за дружества с

под 50% държавно участие

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

slide12
Резултати от приватизацията на БФБ
 • Реализирани продажби след влизане в сила на ЗПСК – 1 880 бр. /78.83% от всички продажби за периода – 2 385 бр./
 • Осъществени са 28 ЦПТ и 17 НПТ

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

201 2
Резултати от продажбите на централизирани публични търгове през 2012 г.

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

slide14
Значими приватизационни сделки, осъществени чрез БФБ
 • 34.78% от “БТК”АД – 632 643 хил. лева в компенсаторни инструменти
 • 12.84% от “Булгартабак-Холдинг” АД – 79 295 хил. лева в компенсаторни инструменти
 • 72% от “Св. Св. Константин и Елена” АД – 66 802 хил. лева в компенсаторни инструменти
 • 20% от “ДЗИ” ЕАД – 46 077 хил. лева в компенсаторни инструменти
 • 100% от “Проучване и добив на нефт и газ” ЕАД – 9 355 хил. лева и 31 758 хил. лева в компенсаторни инструменти
 • 99% от ТЕЦ “Марица-3” ЕАД – 2 002 хил. лева и 26 033 хил. лева в компенсаторни инструменти
 • 11.24% от “Златни пясъци” АД – 18 443 хил. лева в компенсаторни инструменти
 • 33% от “ЕВН България Електроразпределение” АД – 84 310 хил. лева в парични средства
 • 33% от “ЕВН България Електроснабдяване” АД – 9 726 хил. лева в парични средства

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

slide15
брой

план за 2012 г.

към 10.10.2012 г.

Резултати от приватизацията през 2012 г.

Приватизационни продажби

Финансови показатели

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

slide16
Обекти предстоящи за приватизация
 • 18 бр. мажоритарни пакети
 • 72 бр. миноритарни пакети
 • 12 бр. дялове/акции, собственост на търговски дружества с мажоритарно държавно участие в капитала, в други търговски дружества
 • 45 имота-частна държавна собственост

Списъци и кратки описания на подготвяните за раздържавяване предприятия може да намерите в рубриката “Проекти” на страницата на АПСК

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

slide17
Приватизационни проекти
 • “АДИС” ЕООД, гр. София
 • "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, гр. София
 • “Монтажи” ЕАД, гр. София
 • “ВМЗ” ЕАД, гр. Сопот
 • "Аудиовидео Орфей" ЕАД, гр. София
 • “Военно издателство” ЕООД, гр. София
 • “ТЕРЕМ - Г. Бенковски” ООД, гр. Пловдив
 • “ТЕРЕМ - Ген. Вл. Заимов”ООД, гр. Божурище

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

slide18
Приватизационни проекти
 • “Свободна зона – Пловдив” АД, гр. Пловдив
 • “Транзитна търговска зона” АД, гр. Варна
 • “Свободна безмитна зона - Бургас” АД, гр. Бургас
 • “Свободна зона – Свиленград” ЕАД, гр. Свиленград

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

slide19
Приватизационни проекти
 • “ЧЕЗ Разпределение България” АД
 • “ЧЕЗ Електро България” АД

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

slide20
Съкращения
 • ЗПСК – Закон за приватизация и следприватизационен контрол
 • ПЗР – Преходни и заключителни разпоредби
 • АП – Агенция за приватизация
 • АСК – Агенция за следприватизационен контрол
 • АПСК - Агенция за приватизация и следприватизационен контрол
 • НПТ – Неприсъствен публичен търг
 • ЦМП – Център за масова приватизация
 • ЦПТ – Централизиран публичен търг
 • БФБ – Българска фондова борса
 • ДУ – държавно участие
 • КИ – Компенсаторни инструменти
 • ВАС – Върховен административен съд

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

ad