1 / 17

Határmenti partnerkereső rendezvény 2009. november 24-25. Gyulai Tamás, vezérigazgató DEAK Zrt.

Határmenti partnerkereső rendezvény 2009. november 24-25. Gyulai Tamás, vezérigazgató DEAK Zrt. SZTE-DÉMÁSZ Prototípus biogáz üzem. Projekt. Előzmények. (1) Labor eredmények Mezofil és termofil rendszerekben a beoltás hatása (2) Labor eredmények

lorie
Download Presentation

Határmenti partnerkereső rendezvény 2009. november 24-25. Gyulai Tamás, vezérigazgató DEAK Zrt.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Határmenti partnerkereső rendezvény 2009. november 24-25. Gyulai Tamás, vezérigazgató DEAK Zrt. SZTE-DÉMÁSZ Prototípus biogáz üzem Projekt

 2. Előzmények (1) Labor eredmények Mezofil és termofil rendszerekben a beoltás hatása (2) Labor eredmények Különböző energianövények gáztermelő képessége (3) Üzemi demonstráció 15 m3-es folyamatos üzemű fermentorral végzett demonstrációs kísérlet eredménye 40-50%-os gázképződés növekedés! SZTE találmány, ami… 1 3 2

 3. Kérdés: A Kutatási eredmények nagyon ígéretesek, de vajon a gyakorlatban, ipari méretben mire lehet számítani? Válasz: „Zöldforrás” prototípus üzem!

 4. Követelmények • Kutatási eredmények ipari igazolása • Üzleti rentabilitás • Jövőbeni kutatásokhoz ipari kísérleti bázis • Zöldenergia termelés • Magas energetikai hatásfok • Partnerség a térség kisvállalkozásaival • Energianövények termeltetése • Mezőgazdasági hulladékok ütemezett bevonása

 5. K + F + I • Biológia (bacilus törzsek vizsgálata) • Biotechnológia • Technológiai rendszer és elemei • Technológiai rendszerek összekapcsolása, optimalizálása • Mezőgazdaság • Energianövények fajtakiválasztása • Termelési rendszerek fejlesztése • Energetika • Rendszer optimalizálás • Projekt irányítás

 6. Hő energia KAROTIN PIGMARK Fementlé Hígtrágya DÉMÁSZ SZTE-DEAK Zöldforrás AGROPLANTA KAROTIN PIGMARK Munkaerő Villamos energia MAVIR AGROPLANTA Fementlé Menedzsment DÉMÁSZ Partner kapcsolatok Energianövény

 7. Részvétel a klaszterben Zöldforrás Projekt társaság Hő energia Pólus Innovációs Klaszter Karotin kft Hígtrágya Klaszter koordináció Pigmark kft Megenerg kft Sűrű trágya Benetipig kft Energianövény Karotin kft Növényi hulladék Környezetgazdálkodás kht Hulladék udvarok Fementlé Agroplanta kft

 8. Zöldforrás fő paraméterei A megvalósíthatósági tanulmány alapján a létesítendő üzem fő paraméterei: 3500 háztartás villamos energia igényét fedezimegújuló forrásból!

 9. Földrajzi elhelyezkedés Sertéstelepek Zöldforrás

 10. Üzem elhelyezése Meglévő tároló Sertéstelep Tervezett tároló Szárító Biogáz üzem

 11. Helyszínrajz 1.

 12. Helyszínrajz 2.

 13. PowerRing 1-Fő fermentor 2-Utófermentor 3- Behordó szerkezet 4-Központi szivattyúállomás

 14. Homlokzat

 15. Zöldforrás fázisai

 16. Zöldforrás projekt előnyös környezeti hatása • Fejlett technológiával megoldja a Szeged közeli sertéstelepek hígtrágyájának kezelését. • Zöld energiát termel. • Tapasztalatot nyújt a kölcsönösen előnyös együttműködésre az Egyetem, az önkormányzati és a privát cégek között. • Segíti a K+F+I tevékenység fejlődését. • Tudás bázist teremt további hasonló projektek létrehozásához. (Magas hozzáadott értékű vállalkozások beindulása.)

 17. Zöldforrás Köszönöm a figyelmüket!

More Related