slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
gdg PowerPoint Presentation
Download Presentation
gdg

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

gdg - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Unapređnje prava, zapošljavanja i životnih uslova izbeglih i interno raseljenih lica u Srbiji. gdg. Opšti cilj Pomaganj e rešavanja problema izbeglica i interno raseljenih lica u Republici Srbiji kroz pružanje adekvatne podrške. Re zultati.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'gdg' - lorie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Unapređnje prava, zapošljavanja i životnih uslova izbeglih i interno raseljenih lica u Srbiji

gdg

Opšti cilj

Pomaganje rešavanja problema izbeglica i interno raseljenih lica u Republici Srbiji kroz pružanje adekvatne podrške

slide2

Rezultati

 • Unapređeni uslovi socijalne inkluzije interno raseljenih lica i izbeglica u 20 lokalnih zajednica u Srbiji;
 • Najmanje 20 ciljnih opština su potpisale ugovore za razvoj pružanja lokalnih usluga socijalne zaštite koje će voditi zaposlena interno raseljena lica i izbeglice (usluge pomoći u kući, dnevnih centara, itd.);
 • Najmanje 200 interno raseljenih lica koji su korisnici usluga socijalne pomoći (materijalno obezbeđenje porodice i sl.) su obrazovani kao budući pružaoci usluga socijalne zaštite;
slide3

Finansiranje

 • Dostupna sredstva iznose 2,640,000 Eur;
 • Indikativna alokacija sredstava po konkursnim prioritetima:
  • Konkursni prioritet 1: Pomoć u kući: 50%
  • Konkursni prioritet 2: Centri za podršku porodicama: 20%
  • Konkursni prioritet 3: Dnevni centri: 10%
  • Konkursni prioritet 4: Stanovanje uz podršku osobama sa invaliditetom: 20%
slide4

Konkursni prioriteti

 • Konkursni prioritet 1:Pomoć u kućiza starija lica, decu, osobe sa invaliditetom, hraniteljske porodice i ostale potencijalne korisnike;
 • Konkursni prioritet 2: Centri za podršku porodicama: Informativni centri i/ili psihološka podrška;
 • Konkursni prioritet 3: Dnevni centri:za starija lica, decu i osobe sa invaliditetom;
 • Konkursni prioritet 4: Stanovanje uz podršku osobama sa invaliditetom;
slide5

Projektno finansiranje Konkursnog prioriteta 1

 • Pomoći u kući
 • U gradskim oblastima:
  • Maksimalni iznos nepovratnih finansijskih sredstava 100,000 Eur;
  • Minimalni iznos nepovratnih finansijskih sredstava 50,000 Eur;
 • U seoskim oblastima ili gradskim i seoskim oblastima:
  • Maksimalni iznos nepovratnih finansijskih sredstava 130,000 Eur;
  • Minimalni iznos nepovratnih finansijskih sredstava 50,000 Eur;
slide6

Projektno finansiranje Konkursnog prioriteta 2

 • Centri za podršku porodicama
  • Maksimalni iznos nepovratnih finansijskih sredstava 50,000 Eur;
  • Minimalni iznos nepovratnih finansijskih sredstava 10,000 Eur;
slide7

Projektno finansiranje Konkursnog prioriteta 3

 • Dnevni centri
 • Prvi centar za dnevni smeštaj u opštini:
  • Maksimalni iznos nepovratnih finansijskih sredstava 130,000 Eurili 150,000 u slučaju rekonstrukcije / adaptacije;
  • Minimalni iznos nepovratnih finansijskih sredstava 50,000 Eur;
 • Za dodatne centre za dnevni smeštaj:
  • Maksimalni iznos nepovratnih finansijskih sredstava 100,000 Eurili 115 000 u slučaju rekonstrukcije / adaptacije;
  • Minimalni iznos nepovratnih finansijskih sredstava 50,000 Eur;
slide8

Projektno finansiranje Konkursnog prioriteta 4

 • Stanovanje uz podršku osobama sa invaliditetom
 • Maksimalni iznos nepovratnih finansijskih sredstava 150,000 Eur;
 • Minimalni iznos nepovratnih finansijskih sredstava 50,000 Eur;
slide9

Projektno finansiranje

 • 90% od ukupno kvalifikovanih troškova projekta;
 • Doprinos aplikanta ili partnera treba da bude finansiran iz sopstvenih izvora sredstava, ili izvora koji ne potiču iz sredstava EU budžeta ili Evropskog razvojnog fonda;
 • Nefinansijska učešća u troškovima (u naturi) nisu dozvoljena kao odgovarajući izvor finansiranja;
slide10

Kvalifikovani podnosioci prijava

 • Opštine u Srbiji, i
 • Postojanje interno raseljenih lica i izbeglica kao stanovnika u okviru njihove nadležnosti;
 • Mogućnost demonstriranja postojanja jasnog plana primene predloženog projekta, i biti u mogućnosti da se dokaže da će predloženi projekat biti održiv, i
 • Postojanje aktivnog radnog partnerstva sa lokalnim centrima socijalnog rada i/ili NVO-ama i/ili ostalim relevantnim zainteresovanim stranama;
 • Biti direktno odgovoran za pripremu i upravljanje projektom sa svojim partnerima, ne ponašajući se kao posrednik, i
 • Ne nalaziti se u bilo kojoj od navedenih situacija navedenih u Odeljku 2.3.3 Praktičnih smernica za ugovorne procedure spoljnih projekata EU http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_en.htm);
slide11

Kvalifikovani partneri

 • Podnosioci mogu imati partnera ili partnere;
 • Partnerstvo sa lokalnim centrom za socijalni rad i/ili NVO-ama i/ili ostalim relevantnim zainteresovanim stranama je neophodno; ne postoji ograničenje u vezi broja partnera;
 • Partneri podnosioca učestvuju u dizajniranju i implementaciji projekta, a njihovi nastali troškovi su na isti način kvalifikovani kao i oni koji su nastali kod korisnika nepovratno dodeljenih sredstava. Oni zbog toga moraju zadovoljiti iste kriterijume kvalifikovanosti koji se odnose i na samog korisnika dodeljenih nepovratnih finansijskih sredstava.
slide12

Partneri

 • Sledeći nisu partneri i ne moraju da potpišu “izjavu o partnerstvu”:
 • Saradnici igraju važnu ulogu u projektu, ali ne mogu dobijati sredstva iz nepovratno dobijenih sredstava izuzev dnevnica ili putnih troškova;
 • Izvođači radova se ne smatraju niti partnerima niti saradnicima, i na njih se odnose pravila javnih nabavki predstavljenih Aneksom IV standardnog ugovora o dodeli nepovratnih sredstava;
 • Podnosilac će se ponašati kao rukovodeća organizacija i, ukoliko bude odabrana, kao ugovaračka strana (“Korisnik”).
slide13

Kvalifikovane aktivnosti

 • Pomoć u kući za starija lica; decu, osobe sa invaliditetom, hraniteljske porodice i ostale potencijalne korisnike;
 • Centri za podršku porodicama: (Informativni centri i/ili Psihološka podrška);
 • Dnevni centri: za starija lica, decu i osobe sa invaliditetom;
 • Stanovanje uz podršku osobama sa invaliditetom (sa trećim stranama);
slide14

Mogućnost zapošljenja interno raseljenih lica

 • Interno raseljena lica, koji su korisnici socijalne pomoći, moraju biti zaposleni na svim finansiranim projektima;
 • Oni treba da čine najmanje 20% ukupnog broja zaposlenih sa punim radnim vrenom ili honorarno zaposlenih lica;
 • Usled toga, mogući podnosioci predloga prema Programu moraju identifikovati i predložiti kandidate iz grupe interno raseljenih lica za najmanje 20% predviđenih pozicija;
 • Podnosioci mogu predložiti više od jednog kandidata za svaku od pozicija, ali ti nominovani kandidati moraju biti identifikovani koristeći se transparentnim kriterijumima selekcije.
slide15

Mogućnost zapošljenja interno raseljenih lica

 • Kontakt detalji, tj. imena, adrese, brojevi telefona ovih osoba moraju biti uključena u predlog zajedno sa kratkom biografijom njihovog prethodnog radnog iskustva i obrazovanja;
 • Tim kandidatima će biti obezbeđene specijalističke obuke od strane Ugovornog tela kako bi stekli neophodne veštine za pozicije identifikovane predlogom;
 • Zahtevan broj zaposlenih lica za pozicije specificirane projektnim predlogom mora biti odabran iz grupe onih kandidata koji su nominovani u predlogu, a u slučaju da su predlogu odobrena sredstva.
slide16

Broj podnosioca/dodela

 • Podnosilac ne može predati više od jednog predloga po konkursnom prioritetu u okviru ovog Poziva za podnošenje predloga projekta;
 • Podnosiocu ne može biti dodeljena više od jedne grupe nepovratno dodeljenih sredstava po konkursnom prioritetu u okviru ovog Poziva za podnošenje predloga projekta;
 • Podnosilac je ne može u isto vreme biti partner u drugoj prijavi;
 • Partneri mogu učestvovati u više od jedne prijave.
slide17

Kako konkurisati

 • PADORje on-line baza podataka u kojoj se organizacije same registruju i redovno ažuriraju svoje podatke, preko Europeaid internet stranica: http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_en.htm
 • Pre nego što započnete registraciju Vaše organizacije, molimo pročitajte “Brzi vodič” koji je dostupan na internet stranicama;
 • U papirnoj verziji predloga morate nazančiti EuropeAid ID (EID). Da biste dobili ovu identifikaciju, Vaša organizacija se mora registrovati, sačuvati i “potpisati” (potvrđujući svoju odgovornost) obavezne podatke u PADOR-u.
slide18

Slanje prijava

 • Prijave moraju biti predate u jednom originalu i 2 kopije A4 formata, svaka pojedinačno uvezana;
 • Puna prijavna forma (deo A: sažetak predloga projekta i deo B: kompletni obrazac), budžet i logički okvir takođe moraju biti podnešeni i u elektronskom obliku (Cd-Rom) kao pojedinačni zasebni dokumenti;
 • Spoljna koverta mora nositi referentni broj i naziv Poziva za podnošenje predloga projekta, zajedno sa nazivom i brojem konkursnog prioriteta, punog imena/naziva podnosioca i adrese, i reči "Not to be opened before the opening session" i ” Ne otvarati pre zvanične sesije otvaranja“.
slide19

Slanje prijava (nastavak)

 • Prijave moraju biti predate u zapečaćenoj koverti zvaničnom poštom, privatnom kurirskom službom ili ličnom isporukom (potpisana i datirana prijemnica će biti data isporučiocu) na adresu Evropske delegacije;
 • Prijave poslate drugim kanalima (npr. faksom ili e-mailom), ili isporučene na druge adrese će biti odbijene;
 • Podnosioci moraju potvrditi da je njihova prijava kompletna koristeći kontrolnu listu (odeljak V dela B predloga za finansiranje projekta). Nepotpune prijave mogu biti odbijene.
slide20

Dodatne informacije

 • Dodatana pitanja mogu biti poslata e-mailom ne kasnije od 21 dana pre krajnjog roka podnošenja prijava na adresu Evropske delegacije, jasno navodeći referencu Poziva za podnošenje predloga projekta;
 • E-mail adresa: Snjezana.DJUKIC@eeas.europa.eu
 • Ugovorno telo nema obavezu da pruži dalja razjašnjenja nakon ovog datuma;
 • Odgovori će biti pruženi ne kasnije od 11 dana pre krajnjeg roka za podnošenje prijava.
slide21

Dodatne informacije

 • U interesu jednakog tretmana prijava, Ugovorno telo ne može pružiti prethodno mišljenje o kvalifikovanosti podnosioca, partnera, projekta ili posebnih aktivnosti;
 • Pitanja koja mogu biti od značaja za ostale podnosioce, zajedno sa odgovorima, će biti objavljena na internet stranicama EuropeAid-a: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome , ihttp://www.minrzs.gov.rs/cms/en/home
 • Molimo da redovno konsultujete gore pomenute internet stranice radi dobijanja dodatnih informacija.
slide22

Prateća dokumentacija

Statuti organizacije podnosioca, kao i svake partnerske organizacije;

Kopija poslednjih računa podnosioca (bilans uspeha i bilans stanja za prethodnu finansijsku godinu za koju su računi zatvoreni);

3 Obrazac pravnog subjekta (vidi aneks D ovih Smernica) pravilno popunjen i potpisan od strane podnosioca, praćen objašnjavajućim dokumentima koji su u ovom delu traženi;

Obrazac finansijske identifikacije u skladu sa modelom u prilogu Aneksa E ovih Smernica, sertifikovan od strane banke u kojoj će se vršiti plaćanja;

U slučajevima gde tražena prateća dokumentacija nije uneta u PADOR, ista moraju biti pružena u njihovom originalnom obliku, u obliku fotokopija ili kao skenirane verzije.