Gdg
Download
1 / 21

gdg - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

gdg. Sistem socijalne zaštite. M iroslav Brkić. S ocijalna zaštita.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'gdg' - gitano


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Gdg

gdg

Sistem socijalne zaštite

Miroslav Brkić


Gdg

Socijalna zaštita

 • Оrganizovana društvena delatnost od javnog interesa čiji je cilj pružanje pomoći i osnaživanje za samostalan i produktivan život u društvu pojedinaca i porodica, kao i sprečavanje nastajanja i otklanjanje posledica socijalne isključenosti.

 • Pružaoci: javni i nevladin sektor


Gdg

Ciljevi socijalne zaštite I

 • dostići, odnosno održavati minimalnu materijalnu sigurnost i nezavisnost pojedinca i porodice u zadovoljavanju životnih potreba;

 • 2)obezbediti dostupnost usluga i ostvarivanje prava

 • u socijalnoj zaštiti

 • 3) stvoriti jednake mogućnosti za samostalni život i podsticati na socijalnu uključenost


Gdg

Ciljevi socijalne zaštite II

 • očuvati i unaprediti porodične odnose, kao i unaprediti porodičnu, rodnu i međugeneracijsku solidarnost.

 • preduprediti zlostavljanje, zanemarivanje ili eksploataciju, odnosno otkloniti njihove posledice.


Prava korisnika
Prava korisnika

 • Pravo na informacije

 • Pravo na učešće u donošenju odluka

 • Pravo na slobodan izbor usluga

 • Pravo na poverljivost podataka

 • Pravo na privatnost

 • Pravo na pritužbu


Finansijska podr ka
Finansijska podrška

 • Pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica

 • Pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica

 • Pravo na pomoć za osposobljavanje za rad

 • Pravo na posebnu novčanu naknadu- roditelj koji nije u radnom odnosu, a najmanje 15 godina neposredno neguje svoje dete koje je ostvarilo pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu, ima pravo na posebnu novčanu naknadu u visini najniže penzije, kad navrši opšti starosni uslov za ostvarivanje penzije.


Finansijska podr ka i
Finansijska podrška I

 • Jednokratna pomoć je pomoć koja se obezbeđuje licu koje se iznenada ili trenutno nađe u stanju socijalne potrebe, kao i licu koje se upućuje na domski ili porodični smeštaj, a koje nema sredstava da obezbedi odeću, obuću i troškove prevoza neophodne za realizaciju smeštaja.


Grupe usluga socijalne za tite
Grupe usluga socijalne zaštite

 • Usluge procene i planiranja

 • Dnevne usluge u zajednici – dnevni boravak; pomoć u kući; svratište i druge usluge

 • Usluge podrške za samostalan život – stanovanje uz podršku; personalna asistencija;

 • Savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge

 • Usluge smeštaja – smeštaj u srodničku, hraniteljsku ili drugu porodicu za odrasle i starije; domski smeštaj; smeštaj u prihvatilište


Usluge procene i planiranja
Usluge procene i planiranja

 • Obuhvataju procenu stanja, potreba, snaga i rizika korisnika i drugih lica značajnih za korisnika, procenu staratelja, hranitelja i usvojitelja.

 • Usluge planiranja obuhvataju indvidualno planiranje usluga radi njihovog korišćenja ili određivanja mera zaštite


Dnevne usluge u zajednici
Dnevne usluge u zajednici

 • Dnevne usluge u zajednici obuhvataju aktivnosti koje podržavaju boravak korisnika u porodici i neposrednom okruženju.

 • Dnevne usluge u zajednici obezbeđuje jedinica lokalne samouprave


Usluge podr ke za samostalan ivot
Usluge podrške za samostalan život

 • Usluge podrške za samostalan život pružaju se pojedincu da bi se poboljšao kvalitet života i omogućilo vođenje aktivnog i samostalnog života u društvu.

 • Podršku za samostalan život mladih‚i personalnu asistenciju obezbeđuje jedinica lokalne samouprave.

 • Podršku za samostalan život OSI obezbeđuje Republika Srbija, jedinicama lokalne samouprave čiji je stepen razvijenostiiznad republičkog proseka.


Savetodavno terapijske i socijalno edukativne usluge
Savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge

 • Savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge pružaju se kao vid pomoći pojedincima i porodicama koje su u krizi, radi unapređivanja porodičnih odnosa, prevazilaženja kriznih situacija i sticanja veština za samostalan i produktivan život u društvu.


Usluge sme taja
Usluge smeštaja

 • Porodični smeštaj

 • Domski smeštaj

 • Smeštaj u prihvatilište


U e e u tro kovima usluga
Učešće u troškovima usluga

 • U troškovima usluge socijalne zaštite učestvuju korisnik, srodnik koji ima zakonsku obavezu i mogućnost izdržavanja korisnika,

 • Korisnici koji ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica, učestvuju sa najmanje 20% iznosa tog dodatka odnosno naknade u troškovima usluge socijalne zaštite


Centar za socijalni rad
Centar za socijalni rad

 • Centar za socijalni rad odlučuje o ostvarivanju prava korisnika.

 • Vrši usluge procene i planiranja, upućivanja, monitoringa i evaluacije


Ustanove za vaspitanje i centar za porodi ni sme taj
Ustanove za vaspitanje i centar za porodični smeštaj

 • U ustanovi za vaspitanje dece i omladine sprovode se vaspitne mere, u skladu sa posebnim zakonom

 • Centar za porodični smeštah vrši: pripremu, procenu i obuku hranitelja, pruža podršku hraniteljima,


Domski sme taj
Domski smeštaj

 • Domovi za odrasle i stare

 • Domovi za odrasle i stare sa smetnjama u razvoju

 • Domovi za odrasle sa invaliditetom

 • Domovi za decu bez roditeljskog staranja

 • Za decu i mlade sa smetnjama u razvoju


Licenciranje i standardizacija
Licenciranje i standardizacija

 • Svi pružaoci usluga moraju proći proceduru licenciranja

 • Licenciranje se vrši na osnovu ispunjenosti standarda usluga socijalne zaštite.


Finansiranje republika
Finansiranje-Republika

 • pravo na novčanu socijalnu pomoć

 • pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica

 • usluge porodičnog smeštaja

 • usluge savetovanja i obuke hranitelja i usvojitelja

 • usluge domskog smeštaja


Finansiranje republika1
Finansiranje-Republika

 • usluge stanovanja uz podršku za osobe sa invaliditetom, osim u jedinicama lokalne samouprave čiji je stepen razvijenostiiznad republičkog proseka.

 • centara za socijalni rad - u delu javnih ovlašćenja

 • ustanova za vaspitanje dece i omladine


Finansiranje lokalna samouprava
Finansiranje-lokalna samouprava

 • dnevne usluge u zajednici;

 • usluge podrške za samostalan život, osim usluge stanovanja uz podršku za osobe sa invaliditetom;

 • savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge.

 • Jednokratne pomoći


ad