Proces razvoja i pisanja projekta
Download
1 / 60

gdg - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Proces razvoja i pisanja projekta April 2011. gdg. gdg. Odluka da se konkuriše Proveriti : Da li je vaša organizacija kvalifikovana; Da li su misija i praksa u skladu s prioritetima programa; Da li ima dovoljno resursa i kapaciteta; Da li postoji stvarna potreba za projektom. gdg.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' gdg' - haley-rowland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Gdg

gdg

 • Odluka da se konkuriše

 • Proveriti:

  • Da li je vaša organizacija kvalifikovana;

  • Da li su misija i praksa u skladu s prioritetima programa;

  • Da li ima dovoljno resursa i kapaciteta;

  • Da li postoji stvarna potreba za projektom.


Gdg

gdg

 • Izbor partnera

  • Proceniti dobre strane, slabosti i ugled potencijalnih partnera;

  • Proceniti resurse i stručnost potencijalnih partnera;

  • Proceniti potencijalni doprinos partnerâ;

  • Pripremiti i zaključiti ugovor o partnerstvu.


Gdg

gdg

 • Blagovremen početak

 • Pisanje projekta – 3nedelje

 • Prevod, ukoliko je potreban – 4-5dana

 • Kopiranje- 1 dan

 • Nalaženje stručnjaka – 5dana

 • Podnošenje projekta – 1 dan


Gdg

gdg

 • Opravdati projekat

 • Prikupiti raspoložive informacije, obaviti intervjue/ fokus grupe/ istraživanje;

 • Analizirati problem;

 • Odrediti ciljeve / odabrati strategiju;

 • Pripremiti radni plan;

 • Isplanirati resurse.


Gdg

gdg

Deo A Sažetak predloga projekta

1. Uputstva za izradu Sažetka;

1.1 Kratak pregled aktivnosti

1.2 Primenljivost aktivnosti

1.2.1 Povezanost ciljeva sa Pozivom;

1.2.2 Povezanost s potrebama ciljnih grupa;

1.2.3 Definisati ciljne grupe, krajnje korisnike, njihove potrebe i ograničenja;

1.2.4 Posebne dodatne koristi;

1.3 Opis aktivnosti.


Gdg

gdg

Deo B Prijavni obrazac

2. PROJEKAT;

2.1 Koštanje projekta

2.1.1 Opis projekta i njegova delotvornost;

2.1.2 Metodologija

2.1.3 Trajanje i akcioni plan (netačan naslov);

2.1.4 Održivost projekta;

2.1.5 Logički okvir;

2.2. Budžet projekta;

2.3 Očekivani izvori finansiranja;

2.4 Iskustvo podnosilaca u sličnim projektima.


Gdg

gdg

Deo B Prijavni obrazac

3 PODNOSILAC

3.1 Identitet

3.2 profil

3.2.1 kategorija

3.2.2 sektori

3.2.3 ciljne grupe

3.3 Kapacitet za upravljanje i sprovođenje projekata

4.0 PARTNERI PODNOSIOCA

5.0 SARADNICI KOJI UČESTVUJU U PROJEKTU.


Gdg

gdg

Deo B Prijavni obrazac

6.0 KONTROLNA LISTA ZA PRIJAVNI OBRAZAC

7.0 IZJAVA PODNOSIOCA

8.0 EVALUACIJA KOMPLETNOG PRIJAVNOG OBRASCA


Gdg

gdg

Rezultati evaluacije


Gdg

gdg

Rezultati evaluacije


Gdg

gdg

Evaluaciono bodovanje/Sažetak predloga projekta

2.0 Relevantnost projekta


Gdg

gdg

Evaluaciono bodovanje

3.0 Uspešnost i izvodljivost Projekta


Gdg

gdg

Evaluaciono bodovanje

4.0 Održivost projekta


Gdg

gdg

Evaluaciono bodovanje

5.0 Budžet i isplativost Projekta


Gdg

gdg

 • Konačna provera

 • Proveriti da li su ispunjeni svi zahtevi koji su izloženi u Vodiču za podnosioce?

 • Proveriti da li su sva tražena dokumenta pripremljena u traženoj formi / s potpisom/ s pečatom i da li su priložena;

 • Upotrebiti kontrolnu listu koja je sadržana u Vodiču za podnosioce.


Gdg

gdg

Prijavni obrazac


Gdg

gdg

 • Sažetak projekta

 • 1.1 Kratak pregled Projekta

 • Kratak pregled trebalo bi da spreči da procenjivač zaključi:

  • Ideja nije originalna

  • Problem nije važan

  • Osnovno načelo je slabo

  • Rezultati su neodređeni

  • Nema relevantnog iskustva

  • Predlog nema fokus


Gdg

gdg

Naslov

 • Kratak, nedvosmislen i jasan;

 • Zanimljiv i odnosi se na projekat;

 • Originalan(ali ne previše korišćen, npr. “Prilika za...”, “Zajedno...”);

 • Napravite sliku projekta.


Gdg

gdg

Ciljevi Projekta

Opšti ciljevi

To je opšti i dugoročni cilj u kontekstu šire politike. Pruža odgovor na pitanje “zbog čega je projekat važan”. Ustanovljuje doprinos projekta ciljevima programa

Savet!

Opšti cilj bi trebalo da bude vrlo povezan i usklađen s ciljevima Programa

Ciljeve Programa nikako nemojte ponovo pisati kao ciljeve svog projekta!


Gdg

gdg

 • Posebni ciljevi

 • Defenišu zašto je projekat potreban ciljnim grupama;

 • Defenišu šta bi trebalo da se postigne na kraju projekta (1 projekat – 1 cilj projekta);

 • Možete formulisati i podciljeve, ali njih ne bi trebalo da budeviše od 3;

 • Opšti i posebni ciljevi projekta moraju bitimeđusobno povezani i konkretni;


Gdg

gdg

Primer

 • Opšti cilj projekta je da doprinese da se žene niškog regiona, koje su dugo nezaposlene, integrušu u tržište rada.

 • Poseban cilj projekta je da unapredi stručne veštine i pomogne da 60 nezaposlenih žena niskog nivoa obrazovanja ponovo nađu zaposlenje.

 • Dobar poseban cilj obično daje odgovor na pitanje:

 • Šta želite da postignete (rezultati);

 • Kako to želite da postignete (sredstva);

 • Ko će biti krajnji korisnici.


Gdg

gdg

Izbegnite ove greške

 • Opšti cilj projekta nije usklađen s ciljem Poziva;

 • Poseban cilj Projekta je nejasan, što onoga koji procenjuje onemogućava da proveri usklađenost ciljeva predložnog projekta s ciljevima Poziva;

 • Nepovezanost ciljeva projekta s ustanovljenim potrebama i problemima;

 • Poseban cilj projekta je nerealan i neostvariv u vremenu trajanja projekta;

 • Posebni ciljevi projekta formulisani su kao aktivnosti (veoma uobičajena greška prilikom formulisanja posebnih ciljeva).


Gdg

gdg

 • Ciljne grupe/ Krajnji korisnici

 • Ciljna grupa– grupa ili entitet na koje će projekat direktno i pozitivno uticati; to je uvek jasno definisano u “Vodiču za aplikante”

 • Krajnji korisnici – oni koji će direktno imati koristi od projekta, na nivou društva ili sektora.

 • Sledi da u projektu, koji ima za cilj unapređenje kapaciteta i prostora ustanova za obuku (ciljne grupe), direktni korisnici jesu nezaposlene osobe, koje dobijaju kvalitetniju obuku, usavršavaju svoje kvalifikacije i povećavaju izglede za zaposlenje.


Gdg

gdg

 • 1.2 Relevantnost Projekta

 • 1.2.3 Opisati ciljne grupe i njihove potrebe i kako će se projekat usmeriti ka njihovim potrebama;

 • Koristiti brojeve i osnovne statističke podatke;

 • Ciljna grupa ne bi trebalo da bude velika i homogena;

 • Pružiti jasno objašnjenje problema i način na koji će se projekat njime baviti;

 • Objasniti kako će se projekat baviti potrebama ciljne grupe;

 • Objasniti kakav ste imali kontakt / konsultacije s ciljnom grupom i kako ćete obezbediti njeno učešće.


Gdg

gdg

 • 1.3 Opis projekta

 • Objašnjenje pripreme projekta;

 • Ciljevi projekta;

 • Stavovi zainteresovanoh strana i konsultacije s njima;

 • Aktivnosti, produktivnost i rezultati;

 • Vremenski okvir projekta.


Gdg

gdg

 • 2.1.3 Trajanje i Akcioni plan

  • Definiše redosled i međusobnu povezanost aktivnosti;

  • Planira početak i celokupno trajanje;

  • Definiše ključne prekretnice/događaje

  • Ustanovljuje potrebne ljudske resurse i stručnost;

  • Zasniva se na tabeli aktivnosti.


Gdg

gdg

 • Tabela aktivnosti

 • Horizontalan stubac grafikona

 • Gant grafikon za aktivnosti

 • Horizontalna skala je kalendarsko vreme

 • Svaki stubac pokazuje:

  • najraniji mogući početak do najkasnijeg dopuštenog završetka,

  • planiran početak do planiranog završetka


Gdg

gdg

Raspodela zadataka

Trajanje, početak i završetak

1. Navesti sve aktivnosti

4. Definisati prekretnice

2. Odrediti podaktivnosti

3. Odrediti redosled


Gdg

gdg

 • Pažljivo procenite vreme potrebno za svaku aktivnost;

 • Uzmite u obzir praznike;

 • Napravite odredbe za upravljanje projektom;

 • Upotrebite model iz prijavnog obrasca;

 • Postarajte se da ne propustite nijednu aktivnost;

 • Ne planirajte previše aktivnosti u jednom mesecu;

 • Ne planirajte nabavku opreme za veoma skupe aktivnosti u prvim mesecima.


Gdg

gdg

Uobičajene greške

 • Radni plan ne sadrži sve navedene aktivnosti;

 • Nije jasno definisano trajanje aktivnosti;

 • Neusklađenost (tehnološka, sezonska) predloženog redosleda aktivnosti;

 • Dodeljeni resursi su nedovoljni;

 • Planirane aktivnosti mogu se primeniti u kraćem vremenskom periodu;

 • Partneri nisu uključeni na odgovarajući način.


Gdg

gdg

Logički okvir


Gdg

Matrica logičkog okvira


Gdg

gdg

Elementi(1)

OpštiŠiri nacionalni/sektorski ciljevi

Ciljevi - zašto je važno

PosebniPosebna korist za ciljnu grupu

Ciljevi - zašto je potrebno

RezultatiPromenauzrokovana projektom

AktivnostiŠta projekat radi; usluge i komponente projekta


Gdg

gdg

Elementi(2)

PokazateljiInformacije potrebne za merenje uspeha u odnosu na kvantitet, kvalitet i vreme

ResursiNovac, osoblje, informacije

PretpostavkeČinioci koji su izvan kontrole projekta, a koji mogu da utiču na projekat

PredusloviUslovi koji bi trebalo da preovladavaju kako bi se ostvarili ciljevi projekta


Gdg

gdg

2

3

Opšti ciljevi

Pokazatelji uspeha

Izvori i sredstva provere

Posebni ciljevi

Pokazatelji uspeha

Izvori i sredstva provere

Pretpostavke

1

Očekivani rezultati

Pokazatelji uspeha

Izvori i sredstva provere

Pretpostavke

Aktivnosti

Sredstva:

Troškovi:

Pretpostavke

Preduslovi

Matrica logičkog okvira


Gdg

gdg

Pitanja za proveru

 • Da li ste uključili sve ključne komponente projekta?

 • Da li je stepen detaljnosti dovoljan?

 • Da li su odnosi jasno predstavljeni?

 • Da li ste jasno predstavili neočekivane efekte?

 • Da li ste prikladno opisali sve pretpostavke i preduslove?


Gdg

gdg

Budžet


Gdg

gdg

Budžet

 • Povezuje aktivnosti i izdatke;

 • Pruža informacije o količinama i vrednosti svih potrebnih ulaganja;

 • Troškovi su grupisani po vrsti izdataka (osoblje, putovanja, itd).


Gdg

gdg

Proces

 • Napraviti detaljan opis aktivnosti;

 • Odrediti količine svih ulaganja;

 • Odrediti cene po jedinici na osnovu istraživanja tržišta;

 • Pripremiti budžet;

 • Proveriti:

  • Da li su sva ulaganja za sprovođenje projekta uključena u budžet;

  • Da li su ispunjeni svi zahtevi programa


Gdg

gdg

 • Uslovi programa

 • Kvalifikovani troškovi;

 • Maksimum/minimum projektnih/dostupnih sredstava;

 • Norma budžetskog zaglavlja;

 • Sufinansiranje;

 • Format budžeta.


Gdg

gdg

 • Kvalifikovani troškovi

  Troškovi koji su:

 • Neophodni za sprovođenje projekta;

 • Usklađeni s načelima ispravnog upravljanja finansijama – vrednost za uložen novac i troškovna efikasnost;

 • Napravljeni od strane korisnika ili njihovih partnera tokom perioda sprovođenja projekta (troškovi pripreme projekta nisu kvalifikovani);

 • Potkrepljeni originalima pratećih dokumenata;

 • Ne smeju prelaziti troškove koje obično snosi Korisnik ili njegovi partneri.


Gdg

gdg

 • Kvalifikovani direktni troškovi

 • Troškovi osoblja, koji odgovaraju iznosu stvarnih zarada plus troškovi socijalnih doprinosa i ostalitroškovi vezani za isplatu zarada;

 • Putni troškovi i prateći troškovi s tim u vezi;

 • Troškovi kupovine opreme, i usluge;

 • Troškovi potrošnog materijala i ostalog pribora;

 • Troškovi vezani za angažovanje podizvođača.


Gdg

gdg

 • Kvalifikovani direktni troškovi

 • Troškovi koji direktno slede iz uslova ugovora:

  • diseminacija informacija,

  • evaluacija projekta,

  • revizija,

  • prevod,

  • štampanje,

  • osiguranje, itd

  • finansijske usluge - troškovi transfera i finansijskih garancija;

  • Rezerva za nepredviđeneokolnosti koja ne prelazi 5% direktnih kvalifikovanih troškova.


Gdg

gdg

 • Kvalifikovani indirektni troškovi

 • Administrativni opšti troškovi - paušalni iznos koji ne prelazi 7%direktnih kvalifikovanih troškova(ukoliko ne uključuju troškove dodeljene drugom zaglavljuugovornog budžeta);

 • Kada se ugovorom dogovori,nisu potrebna prateća dokumenta.


Gdg

gdg

 • Nekvalifikovani troškovi

 • Dugovi i nadoknade za dugove ili buduće obaveze;

 • Kamata;

 • Stavke koje se već finansiraju drugim okvirom;

 • Kupovina zemljišta ili zgrada, osim onih neophodnih za direktno sprovođenje projekta, a u tom slučaju vlasništvo mora da se prenese na krajnje korisnike do kraja projekta;

 • Gubici na kursnoj razlici;

 • Porezi, uključujući PDV.


Gdg

gdg

 • Nefinansijsko učešće u troškovima (u naturi)

 • Nefinansijsko učešćenisu kvalifikovani troškovi;

 • Korisnikne treba da ih smatra kao sufinansiranje;

 • Ako su uključeni u budžet trebalo bi da budu navedeni zasebno i korisnik mora da ih napravi;Gdg

gdg

 • Osnovna pravila (1)

 • Budžet mora da pokrije sve kvalifikovane troškove Projekta, a ne samo učešće ugovorne strane;

 • Evropska zajednica finansira određen postotak ukupnih kvalifikovanih troškova, a ne samo poseban deo projekta. Nema potrebe deliti svako zaglavlje budžeta prema izvoru finansiranja.


Gdg

gdg

 • Osnovna pravila (2)

 • Sve stavke treba raščlaniti na zasebne komponente. Mora se naznačiti broj jedinica za svaku komponentu.

 • Ako osoblje ne radi na Projektu sve vreme, pored opisa stavke treba navesti procenat i to naznačiti u broju jedinica (ne u ceni za jedinicu).


Gdg

gdg

Primer (1)


Gdg

gdg

 • Osnovna pravila (3)

 • Dnevnice ne smeju da premaše skalu koju je odobrila Evropska Komisija;

 • Dnevnice pokrivaju smeštaj, hranu, lokalni prevoz u mestu misije i troškove pod razno;

 • Dnevnice se obračunavaju prema broju noći;

 • Za putne troškove treba navesti mesto polaska i odredište.


Gdg

gdg

Primer (2)


Gdg

gdg

 • Osnovna pravila (4)

 • Budžetsko zaglavlje “Oprema i ostali pribor” pokriva troškove kupovine ili iznajmljivanja opreme;

 • Dopuštena je samo oprema koja je neophodna za sprovođenje aktivnosti projekta;

 • Polovna oprema uglavnom se smatra nekvalifikovanom.


Gdg

gdg

 • Osnovna pravila (5)

 • Budžetsko zglavlje 4 “Lokalna kancelarija/Troškovi projektnih aktivnosti” uključuje troškove samo ukoliko su prostorije iznajmljene posebno za Projekat. Uobičajeni troškovi najma i usluga ugovornih tela su administrativni troškovi u zaglavlju 10 - Administrativni troškovi.

 • U budžetskom zaglavlju 5. “Ostali troškovi, usluge” date su samo kompletne stavke iz podugovora (npr. troškovi studijskog putovanja partnera moraju da se pojave u “Osoblje”);

 • U budžetskom zaglavlju 5 “Ostali troškovi, usluge” nisu dozvoljeni paušalni iznosi.Gdg

gdg

 • Saveti

 • Pridržavajte se formata budžeta!

 • Uključite sve aktivnosti!

 • Nikad ne uključujte stavke koje nisu opisane u delu o aktivnostima!

 • Budite realni – ne precenjujte/podcenjujte proračun troškova!

 • Obratite pažnju na greške!


Gdg

gdg

 • Glavne greške (1)

 • Presek troškova nije dovoljno detaljno predstavljen – nema podataka o količinama, cena po jedinici;

 • Opravdanost troškova nije data ili je nekompletna (npr. nema podataka o trajanju aktivnosti, br. učesnika, itd);

 • Pojedine aktivnosti su opisane a nisu u budžetu/ili obratno.


Gdg

gdg

 • Glavne greške (2)

 • Preterane količine;

 • Nerealan obračun troškova;

 • Troškovi stavljeni u pogrešno zaglavlje budžeta;

 • Budžet uključuje nekvalifikovane troškove;

 • Ne poštuje se budžetska norma;

 • Neujednačenost između troškova datih u preseku troškova i izjava partnera.


Gdg

gdg

Partnerstvo – vođa/glavni partner

 • Treba da ima veliko iskustvo;

 • Misija organizacije mora biti usklađena s ciljevima programa;

 • Treba dati jasan opis uloge i doprinosa svakog partnera;

 • Svi partneri treba da budu aktivno uključeni;

 • Ne treba da bude nemih posmatrača već svi treba da imaju odgovarajuću ulogu u primeni projekta.


ad