Bilgi İşlem
Download
1 / 34

T.C. Sa?lIK BAKAnlI?I DENET?M H?ZMETLER? BA?KANLI?I - PowerPoint PPT Presentation


 • 278 Views
 • Uploaded on

Bilgi İşlem. T.C. SağlIK BAKAnlIĞI DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI. SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ ELEKTRONİK BELGE Y Ö NETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ NDEN BAZI MADDELER. Yönergenin tamamı mail adreslerinize gönderilmiştir . İlkeler ve kurallar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'T.C. Sa?lIK BAKAnlI?I DENET?M H?ZMETLER? BA?KANLI?I' - aleta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i

Bilgi İşlem

T.C.SağlIKBAKAnlIĞIDENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i
SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİNDEN BAZI MADDELER

Yönergenin tamamı mail adreslerinize gönderilmiştir.

 • İlkeler ve kurallar

 • MADDE 5- (1) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarınca;

 • a) Görevleri gereği yürütülen iş ve işlemler mümkün olduğunca elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

 • b) EB YS 'ye ait kullanıcı kılavuzları, yardım dosyaları, sıkça sorulan sorular, yardım masası prosedürleri ve ilgili güncel mevzuat Bakanlığımızın www.saglik.gov.tr/EBYS adresinde yayımlanacak olup, EBYS kullanıcıları bu adresteki bilgileri takip etmekle yükümlüdür.


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i

 • c) EBYS üzerinde hazırlanan evrak taslakları, onaylanma/imzalanma safhasına gelinceye kadar hazırlayan kişiden başlamak üzere onay merciine kadar sıralı amirlerce paraflanır. Onay merciince elektronik olarak imzalanmadan önce taslak üzerinde değişiklik yapılabilir ve taslağı oluşturan personelin sunacağı gerekçe ve talep üzerine, taslak üzerinde son işlem yapan merciin bu gerekçeyi uygun bulması ve onay vermesi üzerine taslak üzerinde işlem yapan tüm merciierin bilgilendirilmesi şartıyla taslağı oluşturan personel tarafından geri çekilebilir. Onay merciince elektronik olarak imzalandıktan sonra belge haline gelen taslak üzerinde değişiklik yapılamaz.

 • t) Kapsamdaki kuruluşlarda hazırlanan her türlü belgeye standart dosya planına uygun bir dosya numarası verilecektir.


Merkez te kilatlarda belge leyi i
Merkez Teşkilatlarda Belge İşleyişi onaylanma/imzalanma safhasına gelinceye kadar hazırlayan kişiden başlamak üzere onay merciine kadar sıralı amirlerce paraflanır. Onay merciince elektronik olarak imzalanmadan önce taslak üzerinde değişiklik yapılabilir ve taslağı oluşturan personelin sunacağı gerekçe ve talep üzerine, taslak üzerinde son işlem yapan merciin bu gerekçeyi uygun bulması ve onay vermesi üzerine taslak üzerinde işlem yapan tüm

 • MADDE 6- (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatında EBYS üzerinde hazırlanacak taslaklar;

 • a) Paraf safhalarından sonra görevli ve yetkili merci tarafından elektronik imza ile imzalanarak belge vasfını kazandıktan sonra hazırlayan kişi tarafından birim evraka gönderilir. Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çalışan personel, kendi kurumu içerisindeki diğer birimlere birim evrakları aracılığı ile evrak havale edecektir. Bakanlık ve bağlı kuruluşlardaki birimlerde çalışan personel kendi kurumu dışındaki birimlere, birim ve kurum evrakı aracılığı ile evrak havale edecektir.


Kapsam d kurum ve kurulu lardan gelen belge i leyi i
Kapsam dışı kurum ve kuruluşlardan gelen belge işleyişi

 • MADDE 7- (1) Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlar merkez teşkilatlarına dış kurumdan fiziksel olarak gelen belgeler:

 • a) Kurum evrak birimince usulüne uygun olarak teslim alındıktan sonra tarayıcı vasıtasıyla elektronik ortama aktarılıp tarih ve sayı verilecektir. (Gazete, dergi, kitap, broşür vb. yayınlar ile taranmasına engel bulunan ekler taranmayacaktır.)

 • b) Kapalı zarf ile gelen gizli evrakların yalnızca zarfları taranacaktır.

 • c) Bu şekilde işlem gören belge, EBYS üzerinden ilgili birimin birim evrakına elektronik ve fiziksel ortamda gönderilecek ve ilgili birimde arşivleme yapılacaktır.


Kapsam d kurum ve kurulu lara g nderilecek belge i leyi i
Kapsam dışı kurum ve kuruluşlara gönderilecek belge işleyişi

 • MADDE 8 - (1) Elektronik olarak belge gönderilemeyen kapsam dışı kurum ve kuruluşlara hitaben EBYS üzerinde hazırlanacak taslaklar:

 • a) Paraf safhalarından sonra görevli ve yetkili merci tarafından elektronik imza ile imzalanarak belge vasfını kazandıktan sonra hazırlayan kişi tarafından birim evraka gönderilecektir.

 • b) Birim evrakta bir nüsha çıktı alınarak belgenin alt bölümünde uygun bir alana "Güvenli Elektronik İmzalı / Aslı İle Aynıdır" ibaresi, işlem tarihi, bu işlem için görevlendirilen personelin adı, soyadı ve unvanı eklenerek imzalanıp postaya verilmek üzere kurum evrak birimine zimmet karşılığı teslim edilecektir.

 • Erişim Hakları

 • MADDE 11-

 • Gizli: Müsaadesiz olarak açıklandığı takdirde milli güvenliğimizi ya da itibarımızı ciddi ve olumsuz yönde etkileyecek, idari soruşturmaya, adli soruşturma ve kovuşturmaya zarar verebilecek olan bilgi ve belgelere verilen erişim sınıfıdır.


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i
EBYS işleyişi

Dört aşama ile işlemlerimiz tamamlanmaktadır.

 • Taslak oluşturma

 • Taslağı imzaya gönderme

 • Taslağı Elektronik İmza ile imzalama

 • İmzalanmış belgeyi havale etme


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i
Belgeler – Taslak- Dosyadan- işleyişiGözat(Dosya Seç) tıklayıp ve oluşturduğumuz dosyaları sırayla seçerek ekliyoruz..


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i

 • Gözat işleyişi kısmından Rapor üst yazısını, Raporu, İlişik listesini ve eklerini ekleyerek gerekli yerleri dolduruyoruz. Sol taraftan raporumuzun saklanacağı yeri seçerek kaydete basmadan;


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i

 • Teftiş Dosya Numarası işleyişi karşısındaki kutucuğa teftiş dosya numarasının (Örnek: 2012-01-3) girilmesi gerekmektedir.


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i

 • Aynı sayfada  işleyişiKişisel Bilgi İçerir Kutucuğun işaretlemesi gerekmektedir.


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i

 • Denetçilerimiz tarafından EBYS üzerinden rapor ya da iş emriyle ilgili yazılar gönderilirken, Belge Konusukısmına denetim, inceleme ve soruşturma yapılan il adı, kurum adı, kısaca konu ve denetçinin adı-soyadı yazılmalıdır. (Örnek Ankara, xxxx Devlet Hastanesi, xxxx olayı veya şu konuda, Denetçinin Adı) girdikten sonra kaydete tıklayabiliriz. Taslağımız oluştu.


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i

Taslağı oluşturduğumuzda üst kısımdan emriyle ilgili yazılar gönderilirken, Dinamik İş Akışı Başlat butonuna veya Ana sayfada Evrak çantası – Taslaklarım altında da taslağımızı açarak Dinamik İş Akışı Başlata tıklıyoruz.


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i

 • Alıcı tipi emriyle ilgili yazılar gönderilirken, kullanıcıyı seçiyoruz. Alıcı karşısındaki kutucuğa kendi isminizi yazıyorsunuz. İşlem Türü İmza seçiyoruz. Alıcı Ekleye ve Adım Ekleyesıraylatıklıyoruz


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i

 • İki kişinin imzalaması gerekiyorsa tekrar emriyle ilgili yazılar gönderilirken, alıcı tipi kullanıcı seçiyoruz. Ardından ikinci imza kimin olacak ise onun ismini alıcı kısmına yazıyoruz. İşlem türü imza seçiyoruz. Adım ekleye tıklıyoruz. İkinci kişinin ismi de sağ kısımda görünür.


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i

 • Dinamik İş Akışı Başlata emriyle ilgili yazılar gönderilirken, tıklıyoruz.

 • İş akışı başlamış oldu ve evrakımız imza için Ana Sayfa altında Belgeler-Gelenler-İşlemİçine gelmiş oldu.


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i

 • Açılan sayfada evrakımız Elektronik İmza İle İşlemi Tamamlaya tıklıyoruz


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i

 • Elektronik imza ile evrakımızı imzaladık evrak yazdığında Dosyayı seçerek şifremizi girerek Gidenler Altında Tamamlananlara düştü. Tarih sayı aldı.

 • Evrakın solundaki kutucuğu işaretleyerek Görüntüleye tıklıyoruz. Açılan sayfada havale altında alıcı seçe tıklıyoruz. Kendi Birim Evrakına havalesini yapıyoruz.


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i

 • Evraklarınızı ve eklerinizi 240 olarak olarak gösterebilmek için ilk önce gelen yazıyı dpi ve siyah beyaz taratmanız halinde evraklarınız daha az yer kaplayacaktır.

 • İnternet hızına göre parçalar halinde100’er mb ta kadar veri eklenebilmektir. 20- 30 mb veri sorunsuz olarak yüklenebilmektedir. Toplamda 5 gb veri eklenebilmektedir.

 • Boyutu büyük video, resim vs. verileri sıkıştırarak 30 mb parçalar halinde yükleyebilirsiniz. Pdf uzantılı verileri sıkıştırmayınız.


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i

 • Yapılan denetim, inceleme ve soruşturma sonucunda kaç rapor hazırlanmış ise her bir raporun ekleriyle ayrı ayrı EBYS’ye yüklenip gönderilmesi gerekmektedir. Örneğin bir inceleme ve bir tevdi raporu düzenlenmiş ise inceleme raporu üst yazısı, inceleme raporu, ilişik listesi ve ekleri gönderilecektir. Daha sonra tevdi raporu üst yazısı, tevdi raporu, ilişik listesi ve ekleri gönderilecektir.


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i

 • Pdf rapor hazırlanmış ise her bir raporun ekleriyle ayrı ayrı dosyalarınızı küçültmenin bir yöntemi File altında Save As altında Reduced Size Pdf işaretleyip tekrar kaydeder iseniz pdfdosyanınızın boyutu küçülecektir.


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i

 • Rapor ekleri, elektronik ortamda ek numaraları verilerek rapor hazırlanmış ise her bir raporun ekleriyle ayrı ayrı EBYS’ye yüklenecektir.

 • Uygulamada karşılaşılan güçlükler nedeniyle, incelemenin seyri ve tahlil bölümlerinde eskiden olduğu gibi yer verilmek kaydıyla, rapor eklerine numara verilirken Ek: 1/2, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, ......... yerine, Ek : 1, Ek :2, Ek : 3.......şeklinde ek numarası verilecektir.

 • İlişik listesindeki Sıra No bölümüne ilgili eklerin hangi sayfadan, hangi sayfaya kadar olduğu hususu yine belirtilecektir. (Örneğin 7 sayfadan ibaret iş emri İlişik listesinin Sıra No bölümünde 1-7 şeklinde gösterilecektir.)


Elektronik mza driver ndirme
Elektronik İmza rapor hazırlanmış ise her bir raporun ekleriyle ayrı ayrı Driver İndirme

www.kamusm.gov.tr adresine giriyoruz. Sağ altta sürücülere tıklıyoruz. açılan sayfada aşağıdaki gibi dolduruyoruz.Bilgisayar n zda ebys kullan m i in gerekli programlar
Bilgisayarınızda kuruyoruz.Ebys kullanımı için gerekli programlar