Odrbildne - the beginning of a beautiful friendship - PowerPoint PPT Presentation

lore
odrbildne the beginning of a beautiful friendship n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Odrbildne - the beginning of a beautiful friendship PowerPoint Presentation
Download Presentation
Odrbildne - the beginning of a beautiful friendship

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
Odrbildne - the beginning of a beautiful friendship
69 Views
Download Presentation

Odrbildne - the beginning of a beautiful friendship

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Odrbildne -the beginning of a beautiful friendship Pecha Kucha 28. februar 2011

 2. Udfordringen

 3. Ordene… • Ordblind: Ca. 59.800 resultater • Ordblinde: 43.200 resultater • Ordblind*: Ca. 207.000 resultater • ordblind* bibliotek*: Ca. 24.500 resultater • Hvor mange: Søgningen i vidensbanken gav 0 resultater

 4. Karakteristik af ordblinde • Ordblinde er en meget forskelligartet målgruppe. • Ordblinde ser ikke altid sig selv som handicappede. • Undervisere, socialrådgivere og jobkonsulenter er en afgørende adgangskanal til de ordblinde. • Meget er vundet ved en tidlig indsats. • Visuel formidling.

 5. Påstand • Man kan fange børn i skolen • Men – der er stadigvæk mange voksne, der skjuler sig og er udenfor systemerne og institutionerne • Og – vi er stadigvæk ikke god nok til at nå dem og hjælpe dem på vej

 6. Fra hjemmesiden • CDord på alle PC'er • CD-Ord er et IT-værktøj, der hjælper med at skrive, stave og læse. Ved hjælp af talesyntese kan man få læst tekst op fra for eksempel en hjemmeside, email eller andre dokumenter. • Skal man selv skrive en tekst, hjælper programmet med at stave ved hjælp af ordforslag fra indbyggede ordbøger. • Programmet ligger på alle bibliotekernes computere. • På NNN Bibliotek findes ydermere en scanner der ved hjælp af tekstgenkendelsesprogrammet Omnipage kan omdanne en trykt tekst til digital tekst. • Download vejledningerne her: • Trykt vejledning til CDord • Video-instruktion til CDord

 7. Joh… • Få siden læst op: Hvis du er ordblind

 8. Temaer Foredrag Koncerter Det mobile bibliotek /Gymnasierne Udstillinger Netværksted Lys/lyd Ånd/viden Filmvisning Bibliotekets indretning It-kurser-bredt Blogs/Facebook Bibliotekarkontakt Chat Bogcaféer Temaer/indsatsområder EFA Eresurser Månedens kunstner DKs rockmuseum Ageforce Biblioteket på festivalen Kvindefester Sangaften Læseklub Arenas nye muligheder for deltagelse Arrangementer ( mød din nabo) Strikkecafé Finder sted Mobil din by

 9. Biblioteksbesøget skal være en oplvelse Ja…! • Brug ViTre

 10. Biblioteket i byen, byen i biblioteket Til stede • Biblioteket skal være en attraktiv og synlig partner for ordblinde • Det skal være til stede, hvor det er muligt at møde den ordblinde • Eks.: Roskilde Kommunes sundhedsdag, hvor Roskilde Bibliotekerne (Jette Willum Ravn) medvirkede på Ordblinde/Dysleksiforeningen Midtsjællands stand

 11. Indretning • Er det til at finde rundt...? • I det fysiske • I det digitale

 12. Biblioteksrum med mange dimensioner Muligheder som mødested • Målet er at understøtte mange typer oplevelser og gøre biblioteksrummet til et medie og en oplevelse i sig selv. • Målet er at skabe et attraktivt mødested for alle borgere og styrke bibliotekets demokratiske dimension.

 13. Biblioteksrum med mange dimensioner Biblioteket som mødested • Kontakten etableres • Rummet er imødekommende • Medarbejderne er opmærksomme og parate og har et vist kendskab

 14. Er der hjælp at hente? • Samarbejde nationalt og lokalt • Nota og folkebibliotekerne • Samarbejde mellem forskellige parter • Skole – bibliotek – (fag)foreninger – …

 15. Nota • Nota er ved at opbygge et godt samarbejde med undervisningssektoren. Det er godt. • Spørgsmål: satser Nota på at samarbejde med folkebibliotekerne også?

 16. Håbet