Lärandemål I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att… - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lärandemål I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att… PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lärandemål I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att…

play fullscreen
1 / 1
Lärandemål I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att…
151 Views
Download Presentation
lore
Download Presentation

Lärandemål I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att…

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KlassikerPlanering svenska, årskurs 9 Bedömning Underlag för bedömning är: • muntligt: klassrumssamtal, diskussioner och redovisningar. • skriftligt: läxförhör, kortare och längre skrivuppgifter. Lärandemål I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att… …läsa , tolka och förstå en äldre skönlitterär text. …skriva en berättelse, debattartikel eller bokrecension med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språk. …använda ordbok som hjälpmedel. …sätta in betydelsefulla författare och verk i ett litterärt sammanhang. Långsiktiga mål formulera sig och kommunicera i tal och skrift. läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. anpassa språket efter olika syfte och sammanhang. lära sig följa språkliga normer. Undervisning Vi läser Herr Arnes penning av Selma Lagerlöf. Tillsammans tittar vi på bokens gamla språk och jämför med dagens. Kortskrivningar på delar ur boken är ett arbetssätt under temat. • I helklass och i mindre grupp diskuterar och sammanfattar vi bokens innehåll och tar ställning till frågor av djupare karaktär. • Eleverna skriver egna texter om boken eller om ett ämne ur boken. Åsö grundskola, Stockholm