TRAFIKSÄKERHET - vårt kärnvärde - - PowerPoint PPT Presentation

trafiks kerhet v rt k rnv rde n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TRAFIKSÄKERHET - vårt kärnvärde - PowerPoint Presentation
Download Presentation
TRAFIKSÄKERHET - vårt kärnvärde -

play fullscreen
1 / 57
TRAFIKSÄKERHET - vårt kärnvärde -
160 Views
Download Presentation
cole-mclaughlin
Download Presentation

TRAFIKSÄKERHET - vårt kärnvärde -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TRAFIKSÄKERHET- vårt kärnvärde - Volvo Lastvagnars Haverikommission Anna Wrige

 2. Volvo Lastvagnars Haverikommission Vi har undersökt olyckor med Volvolastbilar sedan 1969 och har idag över 1500 djupstudier i vår databas Syftet är att utveckla ännu säkrare lastbilar genom att besitta: • Generell kunskap om trafiksäkerhet och lastbilsolyckor • Specifik kunskap om våra egna säkerhetssystem

 3. Anna Wrige,3P Förberedande utveckling Ulf Torgilsman,3P Hyttutveckling Claes Avedal,3P Produktplanering Stig Boman,3P Komplett vagn Kenneth Kihlquist,VTC Teknisk service Dennis Mattsson,VTC Teknisk service Volvo Lastvagnars Haverikommission Vi är ett nätverk av personer från olika delar av Produktplanering, Produktutveckling och Teknisk service. Nicolas Dela ChassisEmma Johansson VTECZoran Antic EL

 4. Volvo Lastvagnars Haverikommission Vi vill utveckla ännu säkrare lastbilar Vad har hänt? Varför? Hur? Hur kan olyckan undvikas? Hur kan skadorna minskas? Människa Fordon Trafikmiljö Efter Innan Under

 5. Lastbilsåkande ~ 10-15 % Oskyddade trafikanter~ 20-30 % Personbilsåkande~ 55-65 % Olyckor med tunga lastbilar (>3,5 TON) Dödade och allvarligt skadade

 6. PERSONBILSÅKANDE 55 – 65% LASTBILSÅKANDE 10 – 15% OSKYDDADE 20 – 30% Volvos Typolyckor- lastbilsolyckor med dödade och allvarligt skadade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 7. 50% singelolyckor 30% kollision med en annan lastbil Vältning i 45% av olyckorna LASTBILSÅKANDE 10 – 15% Trafikolyckor med tunga lastbilar Dödade och allvarligt skadade lastbilsåkande 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 8. 65% involverar fronten på lastbilen • Främre underkörningsskydd (FUP) viktigt Filbyten • Typolycka 13 är den vanligaste om man även räknar med lindriga olyckor PERSONBILSÅKANDE 55 – 65% Trafikolyckor med tunga lastbilar Dödade och allvarligt skadade personbilsåkande 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 9. OSKYDDADE 20 – 30% Trafikolyckor med tunga lastbilar Dödade och allvarligt skadade oskyddade trafikanter Stor risk för dödliga eller allvarliga skador • Äldre personer överrepresenterade • Många olyckor siktrelaterade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 10. Trafikmiljön Människan Fordonet Varför händer olyckor? 30% 90% 10% • distraktion • trötthet • missbedömning - hastighet - risk • … • skymd/begränsad sikt • kort filbytessträcka • halka • … • döda vinklar • däcksexplosion • tekniskt fel • …

 11. LKS ACC+FCW DAS ESP LCS CORNERING LIGHT Mänskliga faktorn med i 90% av olyckorna=> Stort behov av aktiva system för att stötta föraren

 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 PERSONBILSÅKANDE 55 – 65% LASTBILSÅKANDE 10 – 15% OSKYDDADE 20 – 30% Siktrelaterade olyckor Sources: VTC ART database, Ceesar database, Volvo Cars Database, Authority data and various other external sources

 13. 5 4 3 1 6 2 7 8 Sikt runt lastbilen Direktsikt genom rutorna Indirekt sikt – i speglar( Nytt lagkrav sedan 2007) Filbyte Högersväng Backning

 14. Lane Change Support, LCS

 15. LCS - sensor och varningslampa Radarsensorn är placerad ovanför hjulhuset, under förvaringsutrymmet på passagerarsidan.

 16. LCS aktivering av varning • Hastighet över 35 km/h • Blinkersen på • Om det finns ett fordon i döda vinkeln – varning i A-stolpen + ljudsignal (inställning)

 17. 10km/h Stop 35km/h 60km/h LCS – noga testat • Ungefär 200 olika trafikscenarion har testats på Hällereds provbana • Olika hastighet • Olika väderförutsättningar • Olika fordon och lastbilsspecifikationer. • Även körning på allmän väg – loggning. • Betongsuggor, vägräcken, trafiksituationer... • Både viktigt att trigga när det behövs och att undvika feltriggning

 18. En radarsensor på passagerarsidan detekterar om det finns andra fordon i döda vinkeln. Hjälper föraren att undvika en av de vanligaste olyckstyperna – filbytesolyckan. Systemet aktiveras av blinkersen och varnar om det ligger någon bredvid lastbilen. Volvo Lastvagnar är först i Europa med detta system. Varningen består av en orange lampa på insidan av A-stolpen, samt en ljudsignal från instrumentbrädan (som kan stängas av/på). LCS är användbart på motorvägar, ringleder och andra flerfiliga vägar eller vid vävning vid en avfart, hastighet > 35 km/h. Lane Change Support, LCSSikt som alla kunder, segment och marknader behöver Finns att få på Volvo FM, FH & FH16

 19. Ett system främst avsett för körning inom städer. Lyser upp åt sidan och hjälper föraren att upptäcka cyklister och gångtrafikanter. Systemet aktiveras med blinkersen – i låga hastigheter. KorsningsljusFörbättrad närsikt

 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 PERSONBILSÅKANDE 55 – 65% LASTBILSÅKANDE 10 – 15% OSKYDDADE 20 – 30% Uppmärksamhetsrelaterade olyckor Sources: VTC ART database, Ceesar database, Volvo Cars Database, Authority data and various other external sources

 21. Trötta förare Det uppskattas att 10 – 20% av alla singelolyckor orsakas av trötthet. En typisk trötthetsolycka: I det här fallet tillstod föraren att han hade somnat. Han skadades endast lindrigt men var mycket chockad.

 22. Typiska (men ej nödvändiga) tecken på att en olycka orsakats av trötthet är: • Landsväg. • Inga märken på väg eller vägren. • Liten avkörningsvinkel. Ofta efter en raksträcka vid ingång i kurva. Nära slutmålet eller längre stopp. Tidig morgon. Trötta förare Det uppskattas att 10 – 20% av alla singelolyckor orsakas av trötthet.

 23. LKS består av en kamera som tittar på vägmarkeringarna - fungerar även i mörker Minst en väglinje måste vara synlig för att systemet skall fungera. Målet är att minska antalet olyckor som beror på att lastbilen lämnar sin fil- Avkörningsolyckor- Kollision med trafik i samma riktning- Kollision med mötande trafik En ljudsignal från mitten av instrumentbrädan varnar om en linje korsas. Ingen varning om föraren använder blinkersen och medvetet byter fil/svänger av. Lane Keeping Support- LKS LKS håller koll på lastbilens placering i filen och varnar om föraren omedvetet korsar en väglinje. Finns som tillval på Volvo FH & FH16

 24. LKS fungerar vid hastigheter över 60 km/h och sätts enkelt på och stängs av med en knapp på instrumentpanelen. Vid nedsatt sikt pga snö, regn eller dimma ges indikation att systemet ej kan läsa omgivningen. LKS är främst tänkt för fjärrkörning på motorvägar. Det fungerar även på mindre vägar men ger då sannolikt frekventa varningar eftersom fordonet av utrymmesskäl måste korsa linjer. Lane Keeping Support- LKS LKS aktivt LKS inaktivt

 25. Baserat på Lane Keeping Support Driver Alert Supportanalyserar körbeteende Väljs DAS som favorit i DID visas kontinuerligt information om uppmärksamhetsnivån

 26. Driver Alert Support varnar trötta förare

 27. DAS - provning • Körning med trötta förare nattetid • Hade endast fått sova 3-4 h • Körning mellan 00 och 05, i 2h-pass • Körning på allmän väg, ca 1300 h • Specialfall • Filbyten utan att blinka • Körning på vägren • Stark vind • Kökörning • Viktigt att både detektera trötthet och att undvika ”falsklarm”

 28. DAS är baserat på LKS och syftar till att minska antalet trötthetsrelaterade olyckor på landsväg/motorväg vid hastigheter >65km/h. DAS bygger på LKS och analyserar lastbilens position i filen över en längre tid. Baserat på den analysen bedöms förarens uppmärksamhetsnivå. Syftet är att detektera trötthet, längre distraktion och liknande. Föraren får både en ljudvarning och ett blinkande meddelande på instrumentpanelen. Det finns två varningsnivåer. Volvo är först i Europa med DAS. DAS övertar inte ansvaret från föraren, det är endast ett stödsystem som ger honom/henne information att fatta rätt beslut. Driver Alert Support, DAS Finns som tillval på Volvo FH & FH16, 4x2T

 29. Onyktra förare Alkohol är procentuellt sett ett större problem bland personbilsförare än lastbilsförare, men – en onykter lastbilsförare kan orsaka stor skada! Olycka 2004 i Skåne – en berusad lastbilschaufför kör fel och vänder på motorvägen. Efter 3 km körning mot trafiken kolliderar han med 2 personbilar. 5 personer omkommer.

 30. Provkörning med onyktra förare • Samarbete med Vägverket och MHF (Motorförarnas Helnykterhetsförbund) • 4 yrkesförare • Kontrollerad alkoholnivå

 31. Effekt vid körning med alkohol i kroppen 0,2 promille 1 promille

 32. Föraren måste blåsa i 5 s. Om promillehalten överskrider 0,2 promille kan bilen ej startas. Inga test under körning. Varje utfört test registreras i alkolåset. Vid kortare stopp än 30 min behöver inget nytttest göras. Alkolås 2002: Alkolås introduceras som tillbehör 2005: Fabriksmonterat alkolås (Sverige) 2006: Volvo sponsrar alkolås på färjor i södra Sverige 2007: Safe & sober-kampanj i Europa 2008: Fabriksmonterat alkolås (Europa)

 33. Service • Kalibrering var 12:e månad • Servicekod kan “gå förbi” systemet • Volvo Action Service

 34. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 PERSONBILSÅKANDE 55 – 65% LASTBILSÅKANDE 10 – 15% OSKYDDADE 20 – 30% Stabilitetsrelaterade olyckor Sources: VTC ART database, Ceesar database, Volvo Cars Database, Authority data and various other external sources

 35. Modulkombinationer – ökad risk för ojämn lastfördelning Distributionstransporter – avlastning på flera ställen Stabilitetsrelaterade olyckor Att lasta rätt är mycket viktigt för stabiliteten Containertransport – föraren vet inte exakt hur det är lastat eller säkrat

 36. ESP bromsar kombinationen om föraren missbedömt hastigheten och det finns risk för:- vältning i snäv kurva- fällknivsbeteende - sladd Först minskas gaspådraget, om ej tillräckligt aktiveras även hjulbromsarna Även effektivt vid snabba undanmanövrar Fungerar bäst när även trailern har ABS eller EBS Finns nu även på våra rigidbilar med och utan släp samt dragbil med 2 trailers Electronic Stability Program, ESP Styrvinkelgivare och girvinkelhastighet- och sidoaccelerationsensor på chassiram

 37. Electronic Stability Program, ESP Två exempel med trailerekipage Sladd med understyrning • Vid understyrning i en kurva strävar hela ekipaget efter att fortsätta rakt fram. • ESP känner att styrvinkeln ej stämmer med sidokrafter och girvinkelhastighet. • ESP bromsar det inre bakhjulet som har bäst fäste. Sladd med överstyrning • Vid överstyrning i en kurva tappar dragbilens bakhjul greppet och bakvagnen sladdar ut.. • ESP känner att styrvinkeln ej stämmer med sidokrafter och girvinkelhastighet. • ESP bromsar dragbilens yttre framhjul, för att motverka vridningen. • ESP bromsar även trailerhjulen för att räta ut ekipaget och förhindra jack-knife.

 38. Electronic Stability Program, ESP Jämnlastskombinationer och dragbil + multi-trailer-kombinationer ESP finns nu även för dessa kombinationer: Komplett jämnlastskombination6x2 rigid, tag, fulluft och blad-luft fjädrade, med olika släp eller dolly med semi-trailer (EMS) Dragbilskombinationer6x2 eller 6x4,med mer än en semi trailer

 39. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 PERSONBILSÅKANDE 55 – 65% LASTBILSÅKANDE 10 – 15% OSKYDDADE 20 – 30% Upphinnandeolyckor Sources: VTC ART database, Ceesar database, Volvo Cars Database, Authority data and various other external sources

 40. Själva avståndsmätningen sköts av en högteknologisk radarsensor i fronten. ACC kan upptäcka framförvarnde fordon på ett avstånd av 180 m och bromsar maximalt med 2 m/s2. Föraren ställer in ett tidsavstånd till framförvarande (1,5-3,5s). Systemet håller sedan det avståndet genom att automatiskt justera gaspådrag och bromssystem. Adaptiv farthållare - ACC Adaptive Cruise Control, ACC, hjälper föraren att följa trafikflödet och bibehålla ett säkert avstånd till framförvarande. Finns att få på Volvo FM, FH & FH16

 41. Tydlig information i hastighetsmätaren – med lysdioder. Med ACC följer också Forward Collision Warning (FCW) med ljudsignal om avståndet blir för kort. (fordon som kör in framför, eller att bromsnivån i ACC ej är tillräcklig) Adaptiv farthållare - ACC Ett gyro känner av tvära kurvor och aktiverar minnet, så att hastigheten bibehålls även om radarn tappar kontakt med framförvarande fordon. Finns att få på Volvo FM, FH & FH16

 42. Adaptiv farthållare - ACC Anpassar hastigheten till framförvarande trafik

 43. Adaptiv farthållare - ACC Forward collision warning

 44. Airbag

 45. Kollision med en annan lastbil Den nästvanligaste olyckstypen där lastbilsåkande skadas Volvos barriärprov - stel barriär formad som bakänden på en trailer • hyttstyrka • hyttinfästningar • skadenivåer • evakuering utskjutande barriär, hastighet 30 km/h (motsvarar ca 50 km/h i verkligheten)

 46. Missuppfattningar om airbag “Den löser inte ut om man bromsar” Det finns ingen koppling mellan triggning av airbag och användande av bromsen. Triggningen styrs endast av fordonets acceleration. Accelerometern sitter centralt framme i lastbilen och en avancerad algoritm styr om airbagen triggas eller ej. “Jag vågar inte ha airbag för jag är rädd att den skall lösa ut vid fel tillfälle och skada mig – tex. när jag rangerar ” Volvos lastbilar genomgår ett gediget testprogram. Det är lika viktigt att airbagen triggar när den behövs som att den inte triggar när den inte behövs. Därför körs även ett flertal prov för att säkerställa att airbagen inte triggar i onödan. Volvo har hittills inte haft något fall där airbagen triggat utan att det varit en kraftig kollision. ”Alla moderna lastbilar har airbag” I Europa finns inget lastbilsmärke som idag har airbag som standard. En del erbjuder det inte alls. Volvo erbjuder idag airbag som tillval på FH och FM.

 47. Volvo Lastvagnars Haverikommission Anna Wrige

 48. Young woman (19 years old) killed in a rollover accident. She was ejected from the truck and trapped under it. She did not use the seat belt

 49. A rollover accident with a fuel transport. The driver was only mildly injured He did use the seat belt Almost at the same time in another part of Sweden:

 50. Utan FUP Med FUP Mötesolyckor Lastbil – Personbil Volvos energiabsorberande FUP • Personbilsåkande endast lindrigt skadade • Personbilens säkerhetssystem aktiverade • Lastbilen går att styra och bromsa efter krocken Frontalkollision, 50% överlappVolvo V70 vs. FH 65 km/h relativhastighet