slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
”HEJ” PowerPoint Presentation
Download Presentation
”HEJ”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

”HEJ” - PowerPoint PPT Presentation


  • 169 Views
  • Uploaded on

”HEJ”. ”Hej” är ett webbaserat IT-stöd för prissättning och framställning av fakturerings- och bokföringsunderlag ”Hej” uppdateras dagligen med vårddata vilket ger verksamheten möjlighet till kontroll av debiteringsklara poster.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '”HEJ”' - keona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

”HEJ”

”Hej” är ett webbaserat IT-stöd för prissättning och framställning av fakturerings- och bokföringsunderlag

”Hej” uppdateras dagligen med vårddata vilket ger verksamheten möjlighet till kontroll av debiteringsklara poster.

”Hej” möjliggör enkel enkel kontroll- och uppföljning av faktureringsunderlag

”Hej” producerar en fil med bokföringsunderlag för elektronisk fakturering

slide2

Här finns information som är av allmänt intresse och som man inte behöver

vara inloggad i systemet för att ta del av – T ex driftstörningar och liknande

Här skriver Du in Ditt

användarID (de fyra

sista tecknen i Ditt

HSA-ID)

Här skriver Du in Ditt

lösenord

… och klickar på Logga in

Inloggning

slide3

ROLLER I HEJ

Cent-HEJ Central HEJ-administratör

Best-ek Ekonom hos beställare

Prod-HEJ HEJ-administratör hos producent

Prod-ek Centralekonom (motsv) hos producent

Klin-ek Klinikekonom (motsv) hos producent

Verks-ansv Verksamhetsansvarig hos producent

PAS-adm PAS-administratör (motsv) hos producent

Sys-adm Systemadministratör på TietoEnator

slide4

VAL AV ANVÄNDARATTRIBUT

Här väljer Du roll (om

Du har flera roller)

Här väljer Du Faktura-

utställare (om Du är behörig

på flera)

Här väljer Du Faktura-

mottagare (om Du är behörig

på flera)

…. och klickar på välj

slide5

STARTSIDA

Här finns information om

vilken AnvändarID/Roll/

Fakturamottagare/Faktura-

Utställare som är inloggad

Här loggar Du ut

Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

slide6

STARTSIDA

Du har nu kommit till Hej´s

startsida.

Här väljer Du vilken rutin

Du vill arbeta med

Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

slide7

STARTSIDA

Vi börjar med

Debiteringsklara

Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

slide8

DEBITERINGSKLARA:1

Här visas ett summerat resultat för de debiteringsposter

som inkommit till HEJ sedan senaste faktureringstillfälle.

Välj den period du vill se resultatet av debiteringsklara

posterna för. Om Du väljer ”Alla” visas samtliga

debiteringsposter som inkommit.

Genom att klicka antingen på krysset eller rubriken kan

du välja att visa fördelningen på olika nivåer.

- översta nivån visar posterna sorterade på prisleverantör,

- nästa nivå på leverantör och

- den lägsta nivån visar fördelningen på fakturamottagare.

slide9

DEBITERINGSKLARA:2

Här väljer Du period

…. och klickar på Sök

Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

slide10

DEBITERINGSKLARA:3

Här är posterna sorterade

efter Prisleverantör

Här är posterna sorterade

efter Leverantör

Här är posterna sorterade

efter Fakturamottagare

Här klickar Du om Du vill

Skriva ut sidan

Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

slide11

FAKTURAUNDERLAG:1

Vi fortsätter med

Fakturaunderlag

Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

slide12

FAKTURAUNDERLAG:2

I fältet faktureringsperiod anger du den tidsperiod du vill titta på med år och månad (ÅÅMM). Du får upp

en lista över vilka Fakturautställare/Fakturamottagare som Du har behörighet att se fakturaunderlag för.

För att välja ett fakturaunderlag att granska närmare markerar Du en rad i listan och klickar ”Visa”. Sidan

Du får upp innehåller länkar gällande ”Fakturering” eller ”Uppföljning”.

Fakturering

Debiteringar Per Avtal

Debiteringar Per Avtal och Uppdrag

Krediteringar per debiteringstillfälle

Uppföljning

Per prisleverantör

Per leverantörsgrupp

Per leverantör

Per prisleverantör, avtal och uppdrag

Per kundgrupp

Per kund

Per kund och avtal

Per kund, avtal och uppdrag

Välj vilken typ av detaljrapport du vill titta på genom att klicka på rubriken (namnet på rapporten). Du får

upp en lista med debiteringar enl den detaljrapport du önskat. Markera en rad i listan och klicka antingen på

produkter eller vårdhändelser för att se ytterligare detaljer. (Vårdhändelser är bara tillgängligt för

leverantörer)

Produkter - Visar detaljerad information om vilka produkter som ingår i fakturaunderlaget

Vårdhändelser - Visar detaljerad information om vilka vårdhändelser som ingår i fakturaunderlaget.

Sidorna går att skriva ut och det går även att exportera kopior av sidorna till excel och spara dem lokalt.

slide13

FAKTURAUNDERLAG:3

Här väljer du fakturerings-

period genom att ange år

och månad

… och klickar på Sök

Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

slide14

FAKTURAUNDERLAG:4

Här ser Du vilka Faktura-

utställare – Faktura-

mottagare du har behörighet

att se fakturaunderlag för

Här klickar Du om Du vill ex-

portera en kopia av sidan till

excel och spara den lokalt

Här klickar Du om Du vill

skriva ut den här sidan

Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

slide15

FAKTURAUNDERLAG:5

Du väljer Fakturautställare/

Fakturamottagare genom

att markera raden

… och klickar på Visa

Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

slide16

FAKTURAUNDERLAG:6

Här väljer Du den detalj-

rapport Du vill titta på

genom att klicka på namnet

på rapporten

Här klickar Du om Du vill

gå tillbaka till förra sidan

Här klickar Du om Du vill

skriva ut den här sidan

Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

slide17

FAKTURAUNDERLAG:7

Här visas debiteringar per

Avtal och Uppdrag

Här klickar Du om Du vill

skriva ut den här sidan

Här klickar Du om Du vill ex-

portera en kopia av sidan till

excel och spara den lokalt

Här klickar Du om Du vill

gå tillbaka till förra sidan

Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

slide18

FAKTURAUNDERLAG:8

Här markerar Du om Du

vill se ytterligare detaljer

om produkter eller vård-

händelser

Här klickar Du om Du vill

se produkter

Här klickar Du om Du vill

se vårdhändelser (enbart

för leverantörer)

Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

slide19

FAKTURAUNDERLAG:9

Fakturaunderlag – detalj-

rapport produkter

Här klickar Du om Du vill

skriva ut den här sidan

Här klickar Du om Du vill ex-

portera en kopia av sidan till

excel och spara den lokalt

Här klickar Du om Du vill

gå tillbaka till förra sidan

Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

slide20

FAKTURAUNDERLAG:10

Fakturaunderlag – detalj-

rapport vårdhändelser

Här klickar Du om Du vill

skriva ut den här sidan

Här klickar Du om Du vill ex-

portera en kopia av sidan till

excel och spara den lokalt

Här klickar Du om Du vill

gå tillbaka till förra sidan

Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

slide21

MANUELL DEBITERING:1

Då går vi över till

Registrering (manuell

Debitering)

Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

slide22

MANUELL DEBITERING:2

Manuella debiteringar är indelade i tre steg.

Steg 1:

Här fyller Du i

Personnummer – inte obligatorisktFyller Du inte i personnummer får Du själv skriva i kundkoden eller fakturamottagaren

i Steg 2

Vårdenhet (kombikakod) - Obligatoriskt

Datum fr o m - Obligatoriskt

Datum t o m – Inte obligatorisktFyller Du inte i t o m-datum sätts samma datum som fr o m-datum

Produkt - Obligatoriskt

Steg 2;

Här visas kompletterande uppgifter som är härledda från Steg 1. Om man vill ändra

föreslagen kund eller fakturamottagare (endast en av dessa kan ändras och fyllas i),

fyller man i respektive textruta med eget förslag. Förslaget skrivs med koden för

kunden eller fakturamottagaren. Därefter fylls antal i (även minusantal är tillåtet).

När man trycker på ”Beräkna” räknas beloppet ut och visas i Steg 3.

Steg 3:

För att registrera posten tryck på ”Spara”.

Allmänt: ”Avbryt” stänger Steg 2 och 3, och rensar formuläret i Steg 1. Om man

klickar i någon ruta i tidigare steg för att ändra, så raderas det som ev var ifyllt i

steget/stegen efter. D v s om man står på Steg 3 och vill ändra något i Steg 1 kommer

Steg 2 och 3 att raderas. Detta p g a att uppgifter härleds från tidigare steg.

slide23

MANUELL DEBITERING:3

Här fyller Du i nödvändiga

uppgifter

Obligatoriska uppgifter är

markerade med *)

…. och klickar på OK

Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

slide24

MANUELL DEBITERING:4

Här visas kompletterande

uppgifter från Steg1.

Ändring av föreslagen kund

eller fakturamottagare görs

genom att man fyller i resp

textruta med eget förslag i

kodform

När man klickar på beräkna

räknas beloppet ut och

visas i Steg 3.

Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

slide25

MANUELL DEBITERING:5

Här visas det uträknade

beloppet

Klicka på ”Spara” för att

registrera posten

Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

slide26

SÖK/ÄNDRA:1

Dags för

Sök/ändra deb poster

Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

slide27

SÖK/ÄNDRA:2

Du gör ett urval genom att fylla i uppgifter i någon eller några av rutorna.

Inget urvalskriterium är obligatoriskt.

Personnummer anges som ÅÅÅÅMMDDXXXX.

Kund, Leverantör samt Produkt anges med respektive kod.

Fakturaperiod from/tom anges som ÅÅMM.

Datum from/tom anges som ÅÅÅÅMMDD.

Om Du markerar rutan ”Utan personnummer (Utan Pnr)” betyder det att Du

söker på alla poster som inte har något personnummer registrerat.

Du får upp en eller flera rader att välja på beroende på hur du valt. Markera

rad i listan och klicka ”Visa”.

Om rutan ”Deb” i listan inte är ikryssad betyder det att posten är odebiterad.

När Du håller musen över leverantörsnamnet i listan så syns hela namnet.

Vad som kan ändras för en debiteringspost styrs av om posten är debiterad

eller inte och om den är manuell eller maskinell.

Knappen ”Kontrollera” används för att kontrollera eventuella ändringar samt det

nya beloppet, innan posten sparas. Därefter trycker man på ”Spara” för att

uppdatera posten.

Knappen ”Kreditera hela” betyder att hela posten krediteras på en gång.

Man behöver alltså inte först ändra antal och sedan trycka ”Spara”, utan

trycker endast på ”Kreditera hela”.

slide28

SÖK/ÄNDRA:3

Gör ett urval genom att

fylla i uppgifter i någon/

några av rutorna

(inget urvalskriterium är

obligatoriskt)

…. och klicka på Sök

Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

slide29

SÖK/ÄNDRA:4

Leta fram den post Du vill

titta på/ändra och markera

…. och klicka på Visa/Ändra

Här klickar Du om Du vill

skriva ut den här sidan

Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

slide30

SÖK/ÄNDRA:5

Här får Du fram information

om den registrering Du valt

att titta på

Det som inte kan ändras för

debiteringsposten är rutorna

Där texten är grå

OBS

OBS

De flesta ändringarna/

rättningarna ska göras i

försystemet!!!

Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

slide31

FELMARKERADE POSTER:1

Här väljer du Felmarkerade

Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

slide32

FELMARKERADE POSTER:2

Här visas de felmarkerade poster som finns för den egna fakturautställaren.

Välj ”Exportera” för att se fler felmarkerade poster än 200 st. Då skapas en

Excelkopia (som kan sparas lokalt) av alla poster.

Vill Du se hela felmeddelandet i listan utan att behöva gå in på detaljsidan,

så håller Du muspekaren över felmeddelandet. När Du håller muspekaren över

Vårdh-ID ser Du även debpost-ID.

Markera en rad och välj ”Visa” för att se detaljer om den felmarkerade posten.

Sida sidan visar detaljer om den felmarkerade debiteringsposten. Om posten

har flera fel/varningar så visas alla på detaljsidan.

(Knapparna ”Lista alla”/”Lista egna” visas enbart för vissa användare med

särskild behörighet.

”Lista alla” innebär att alla felmarkerade poster visas (upp till 200 st), medan

”Lista egna” endast visar posterna för den egna fakturautställaren.)

slide33

FELMARKERADE POSTER:3

Här visas de felmarkerade

poster som finns för den

egna fakturautställaren

Här klickar Du om Du vill

skriva ut den här sidan

Här klickar Du om Du vill ex-

portera en kopia av sidan till

excel och spara den lokalt

Knappen ”Lista alla” visas

enbart för vissa användare

med speciell behörighet

Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

slide34

FELMARKERADE POSTER:4

Markera den post Du vill se

detaljer om felmeddelandet

för

…. och klickar på Visa

Vill Du se felmeddelandet

utan att gå in på detaljsidan

håller du muspekaren över

felmeddelandet

Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

slide35

FELMARKERADE POSTER:5

Här ser du detaljinformation

om den felmarkerade posten

Här klickar Du om Du vill

skriva ut den här sidan

Här klickar Du om Du vill

gå tillbaka till förra sidan

Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet