emocion lna inteligencia eq
Download
Skip this Video
Download Presentation
Emocionálna inteligencia EQ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Emocionálna inteligencia EQ - PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

Emocionálna inteligencia EQ. Denisa Eliášová 3.D. 1 Inteligencia. symbol úspechu a  kvality Čo je emocionálna inteligencia? schopnosť poznať a ovládať vlastné emócie aj emócie ostatných ľudí umenie dobre vychádzať so sebou samým i s  ostatnými

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Emocionálna inteligencia EQ' - lore


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
emocion lna inteligencia eq

Emocionálna inteligencia EQ

Denisa Eliášová 3.D

1 inteligencia
1 Inteligencia
 • symbol úspechu a kvality

Čo je emocionálna inteligencia?

 • schopnosť poznať a ovládať vlastné emócie aj emócie ostatných ľudí
 • umenie dobre vychádzať so sebou samým i s ostatnými
 • mäkké zručnosti -„soft skills“- napr. viesť tím, motivovať v ňom seba i ostatných, zachovať si v krízových situáciách chladnú hlavu, vedieť prijať kritiku
slide3
Od IQ k EQ?

Daniel Goleman- americký odborník v oblasti citov

 • EQ nemožno chápať ako merateľnú veličinu
 • IQ a EQ - 2 mozgy:
  • AMYGDALA- riadi emocionálne reakcie
  • HIPOKAMPUS- hodnotí obsah informácií
 • všetko závisí od ich spojenia a spolupráce
 • zvyšovanie EQ= zlepšovanie toku informácií medzi logickým a emocionálnym myslením
 • „ IQ + EQ“- inteligencia rozumu a srdca- sľubný vzorec šťastia a úspechu
2 svet em ci
2 Svet emócií
 • emocionálnosť- „hnutie mysle“ ,„duševné pohnutie“
 • latinské slovoemotum, kt. znamená pohnutý, rozrušený
 • podľa D. Golemana sa EQ jedinca skladá zo 7 schopností: uvedomenie si seba, sebamotivácia, vytrvalosť, kontrola impulzov, regulácia nálad, empatia, nádej alebo optimizmus
 • základný model EQ ako prví navrhli P. Saloveya J. D. Mayervr. 1993 zdôraznili5 typov schopností, kt. sú pre EQ centrálne :
  • poznanie vlastných emócií
  • kontrola vlastných emócií
  • poznanie emócií druhých
  • sebamotivácia
  • zvládanie sociálnych vzťahov

P. Salovey J. D. Mayer

poznanie vlastn ch em ci sebauvedomenie
Poznanie vlastných emócií SEBAUVEDOMENIE
 • základný kameň EQ a pochopenia vlastnej osobnosti
 • je to schopnosť presne sa orientovať vo svojom vnútri, poznať svoje možnosti, schopnosti a hlavne pocity
 • kto nepozná ani nechápe svoje vlastné city, ten je nimi (napr. pri zlosti či strachu) vydaný na milosť a nemilosť
 • „vnútorný hlas“- výborný radca pri životných rozhodnutiach
 • ľudia, ktorí poznajú vlastné emócie sú nezávislí, duševne zdraví a zastávajú skôr pozitívny  postoj k životu
kontrola vlastn ch em ci sebaovl danie
Kontrola vlastných emócií SEBAOVLÁDANIE
 • múdre ovládanie citov je pre životný úspech dôležitejšie ako IQ
 • sebaovládanie je však „práca na celý deň“
 • len ten, kto vníma emocionálne signály a akceptuje ich, dokáže  zvládať svoje emócie a okamžité impulzy
 • pohotovejšie zvládanie našich citových výbuchov- známka emočnej vyspelosti
 • každý výsledok, kt. v živote zažívame, je výsledkom našej reakcie na udalosť

U + R = V

Udalosť + Reakcia = Výsledok

 • zmena výsledku= zmena našej reakcie na udalosť
 • sebaovládanie - naše reakcie, ktoré si každý deň vo svojom živote vyberáme
poznanie em ci druh ch empatia
Poznanie emócií druhých EMPATIA
 • schopnosť pochopiť druhého ako seba samého, vcítiť sa do jeho kože
 • najprv však musíme rozumieť samému sebe a vyznáťsa vo svojich vlastných pocitoch
 • kľúčom k pochopeniu citov druhého človeka je aj schopnosť rozumieť neverbálnym  prejavom: výrazu tváre, gestám, tónu hlasu...
 • súcitenie alebo schopnosť vcítiť sa do emócií druhého človeka tvorí základ tzv. „znalcov ľudí“
sebamotiv cia
SEBAMOTIVÁCIA
 • len vysoké IQ z nás neurobí výborných študentov- musíme sa neustále snažiť na sebe pracovať
 • základom je mať cieľ
 • sebamotivácia= vnútorné zainteresovanie sa práci pre dosiahnutie cieľa
 • musím (to, čo po nás chce okolie) chcem(sebamotivácia)
 • ak niečo skutočne chceme a nielen musíme, máme vnútorný záujem na cieli, prácu konáme s väčšou ľahkosťou
 • správna motivácia- najväčší pomocník na ceste k cieľu
zvl danie soci lnych vz ahov
Zvládanie sociálnych vzťahov
 • kto vie zachádzať s citmi druhých, ten sa rýchlo a inteligentne orientuje i v spoločnosti
 • zvládanie sociálnych vzťahov= schopnosť dorozumievať sa s ostatnými, nadväzovať a udržiavať s nimi vzťahy
 • schopnosť vychádzať s druhými závisí aj od schopnosti rozpoznať a riešiť konflikty
 • ak chceme vytvárať zdravé vzťahy, mali by sme ich vybudovať na dôvere
rozv janie eq
Rozvíjanie EQ
 • štúdie dokazujú, že životný úspech závisí asi len z 20% na IQ, až 80% (!)musí zvládnuť EQ
 • EQ je schopná vývinu a premeny
 • nie je vrodená, nadobúda sa výchovou, tréningom a učíme sa ju používať počas celého nášho života
 • tí, ktorí ju dokázali naplno rozvinúť, sú úspešnejší, spokojnejší a vyrovnanejší
 • zvyšovaním svojej EQ získame väčšiu sebadôveru, pocit šťastia a odvahu vybrať si vo svojom živote smer, po ktorom túžime
 • jej rozvíjaním si zlepšujeme kvalitu svojho života
astie najdokonalej z pocitov
Šťastie: najdokonalejší z pocitov?
 • výskumy jasne ukazujú, že šťastie sa nedá kúpiť, že samotné peniaze skutočne nikoho neučinia šťastným
 • bohatí sa nepovažujú za nijak šťastnejších ako priemerní občania
 • hmotné výhody síce môžu krátkodobo vyvolať pocity šťastia
 • americkí psychológovia  došli k tomuto záveru:

„Trvalo šťastní sú tí, ktorí sa pozerajú na svet optimisticky, sú vyrovnaní a sebavedomí a  dokážu otvorene a priateľsky jednať s ostatnými ľuďmi.“

slide13
Šťastní ľudia sa vyznačujú 4 rysmi:
 • majú o sebe veľmi dobrú mienku, kladný prístup k vlastnej osobe
 • veria, že majú život vo vlastných rukách
 • sú optimisti
 • sú extrovertní a majú sociálnu orientáciu
zoznam bibliografick ch odkazov
Zoznam bibliografických odkazov

Ruisel Imrich 2000, Základy psychologieinteligence. Praha: Portál, s. r. o., Praha 2000. ISBN 80- 7178- 425- 7.

Hubert Andreas 1996, Emocionálníinteligence (z nemeckého originálu EmotionaleIntelligenz preložila Ivana Krausová, 2005). Praha: ZEMS, s. r. o., Praha 2005. ISBN 80- 903305- 6- 8.

http://www.psychometriclab.com/admins/files/Salbot%20a%20kol.pdf

http://prezi.com/l4z_g-qfg-_z/emocionalna-inteligencia/

http://www.cpppap.sk/data/Emocion%C3%A1lna%20inteligencia.pdf

http://www.infovek.sk/predmety/etika/eq/eqM.php

http://www.oskole.sk/?id_cat=2020&clanok=16386

http://www.dfs-metoda.eu/sk/emocna-inteligencia/

http://e-psycholog.eu/pdf/baumgartner-etal.pdf

http://www.enjoyemotions.sk/eq-iq-emocionalna-emocna-inteligencia/

ad