Adaptant nos a l eees bones pr ctiques i eines
Download
1 / 35

- PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Adaptant-nos a l’EEEs Bones pràctiques i eines. Anna Prades Facultat de Geologia (UB), 30 de març de 2006. La qualitat, garantia de millora. www. aqucatalunya .org. Introducció: AQU Catalunya, Qualitat i EEEs. Índex. El projecte DISSENY. Eines per a l’adaptació dels ensenyaments a l’EEEs.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lorand


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Adaptant nos a l eees bones pr ctiques i eines

Adaptant-nos a l’EEEsBones pràctiques i eines

Anna Prades

Facultat de Geologia (UB), 30 de març de 2006

La qualitat, garantia de millora.

www.aqucatalunya.org


Adaptant nos a l eees bones pr ctiques i eines

Introducció: AQU Catalunya, Qualitat i EEEs

Índex

El projecte DISSENY

Eines per a l’adaptació dels ensenyaments a l’EEEs


Els projectes d aqu catalunya vinculats a l eees
Els projectes d’AQU Catalunya vinculats a l’EEEs

AVALUACIÓ

ASSESSORAMENT

Guies d’avaluació de titulacions (PRO-Q)

Marcs generals

Proves pilot

Projecte DISSENY

Avaluació Sol·licituds POPs

Eines per a l’adaptació de l’EEEs

Principis Qualitat


Una f rmula per la qualitat
Una fórmula per la qualitat

Rellevància

Adequació

QUALITAT = f (Rellevància x Adequació)

 • En relació al CONTEXT

 • En relació als inputs (usuaris)

1. Establir objectius

Mecanismes d’assegurament de la qualitat

 • En relació la capacitat del sistema (INPUTS): tipologia d’estudiants, professorat, infraestructures

2. Desplegar-los

 • Mitjançant PROCESSOS adequats als objectius


La reforma de l eees

El projecte DISSENY

El documentEINES

EEEs

La reforma de l’EEEs

ECTs

2 cicles

Qualitat

Transparència

Reconeixement

Mobilitat

Definició de perfils de formació en competències

Instruments / eines per a conèixer i seguir l’assoliment dels objectius definits


El projecte disseny
El Projecte DISSENY

 • Neix per tal de donar resposta al repte de dissenyar nous plans d’estudi a partir de competències

 • Es creen de tres grups d’àmbits disciplinars diferents

 • Els grups tenen dos grans objectius:

  a) La definició del perfil de formació corresponent al seu ensenyament

  b) L’elaboració d’una guia sobre com elaborar aquest perfil (en base a l’experiència del grup) i sobre com desplegar-lo (activitats formatives i avaluatives)


L ordre del disseny

Pla docent de l’assignatura

Pla docent de l’assignatura

Pla docent de l’assignatura

Pla docent de l’assignatura

L’ordre del DISSENY

RD

Continguts

Perfil que es forma

Metodologies

Pràctiques avaluatives

Perfil de formació

RD

Pla docent de l’ensenyament


Adaptant nos a l eees bones pr ctiques i eines

Del perfil de formació a la certificació de l’aprenentatge

Constitució de la Comissió de disseny

Cerca i recopilació de les fonts documentals

Redacció inicial

Elaboració del perfil de formació

Consulta pública

Anàlisi

Redacció final

El procés de DISSENY


Constituci de la comissi de disseny
Constitució de la comissió de DISSENY l’aprenentatge

 • Comissió coordinadora

  • Representants de totes les titulacions de Catalunya / Espanya

 • Comissió específica

  • Representants de tots els col·lectius implicats / afectats pel pla d’estudis

 • Participació d’experts nacionals / internacionals de reconegut prestigi


Adaptant nos a l eees bones pr ctiques i eines

Del perfil de formació a la certificació de l’aprenentatge

El procés de disseny

Constitució de la Comissió de disseny

Cerca i recopilació de les fonts documentals

Redacció inicial

Elaboració del perfil de formació

Consulta pública

Anàlisi

Redacció final


Consulta p blica del disseny
Consulta pública del DISSENY l’aprenentatge

Procediment intern

Procediment extern

Professorat

Ocupadors

Estudiants 2n cicle

Tutors de pràcticum

Estudiants 3r cicle

Professionals


Adaptant nos a l eees bones pr ctiques i eines

Del perfil de formació a la certificació de l’aprenentatge

El procés de disseny

Constitució de la Comissió de disseny

Cerca i recopilació de les fonts documentals

Redacció inicial

Elaboració del perfil de formació

Consulta pública

Anàlisi

Redacció final


Adaptant nos a l eees bones pr ctiques i eines

Exemple de perfil: Medicina l’aprenentatge

Els graduats i graduades en Medicina hauran de respondre a innombrables reptes com a protagonistes principals del proveïment de salut. Reptes que es deriven de treballar en un sistema amb unes demandes creixents i sota exigències d’eficàcia i eficiència. Els rols i funcions del professional de la medicina no només exigeixen la formació com a expert mèdic, sinó que ha de considerar el seu desenvolupament com a comunicador, col·laborador, gestor i defensor de l’estat de salut de la comunitat....


Exemple de perfil psicologia
Exemple de perfil: Psicologia l’aprenentatge

El llicenciat en Psicologia ha de demostrar coneixements dels fonaments científics de la psicologia necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i explicar el comportament humà i ha de ser capaç d’aplicar-los per avaluar i intervenir en els àmbits individual, organitzacional i comunitari.


Exemple de perfil l enginyeria qu mica 1 2
Exemple de perfil: l’enginyeria química (1/2) l’aprenentatge

 • El perfil s’estructura en:

 • Coneixements científics i competències de laboratori fonamentals

 • Competències específiques

 • Competències trasnversals

Coneixements científics i competències de laboratori fonamentals

 • Tenir capacitat per emprar els coneixements del perfil per establir i resoldre analíticament, numèricament, i gràficament una varietat de problemes típics de l’enginyeria química

 • Tenir coneixement rellevant de les ciències bàsiques, i en particular de: matemàtiques –incloent estadística- , química, biologia, física, i principis d’economia, que permeti la comprensió, descripció i solució de problemes típics de l’enginyeria química,

 • Comprendre els principis en que es basen els mètodes moderns de l’anàlisi química, les seves limitacions i l’aplicabilitat als processos químics.

 • Etc.


Estructura del perfil de formaci de l enginyer qu mic 2 2
Estructura del Perfil de formació de l’enginyer químic (2/2)

Competències específiques

Coneixements teòrics específics: principis en els quals es fonamenta l’Enginyeria Química (balanços de matèria, energia i quantitat de moviment....)

Competències pràctiques específiques: dissenyar processos, equips i instal·lacions d’Enginyeria Química

Impacte de la professió: comprendre el rol de l’Enginyeria Química en la prevenció i solució de problemes mediambientals i energètics

Competències de recerca: interpretar situacions i fets experimentals

Competències transversals

Personals: estar orientat a la consecució de resultats, amb habilitat per a la resolució de problemes en absència d’evidències, amb creativitat i capacitat d’iniciativa

Interpersonals: lideratge i negociació, ser capaç de dirigir i liderar equips de treball, motivar els col·laboradors, generar empatia i negociar

Instrumentals: tenir fluïdesa acceptable en l’ús de l’anglès com a idioma de comunicació i relació social / tenir experiència en l’ús de software apropiat


Estructura del perfil de formaci
Estructura del Perfil de formació (2/2)

ENGINYERIA QUÍMICA

PSICOLOGIA

MEDICINA

Valors professionals, actituds, comportament i ètica

Coneixements científics i competències de laboratori fonamentals

Fonaments científics

Fonaments científics medicina

Competències específiques

Competències específiques

Competències genèriques

Competències transversals

Habilitats de comunicació

Personals

Habilitats clíniques

Professionals

Personals

La salut de la població i els sistemes de salut

Interpersonals

Interpersonals

Instrumentals

Instrumentals

L’ús de la informació

Pensament crític i recerca


Adaptant nos a l eees bones pr ctiques i eines

I parlant de competències… QUÈ SÓN? (2/2)

 • Identifiquen la capacitat per a dur a terme amb èxit una tasca o un rol, tant en contextos familiars com en contextos nous

 • Les competències integren/combinen coneixements, habilitats i actituds

  • Es poden aprendre a través del learning by doing

  • A diferència de coneixements i habiltiats i actituds, no es poden avaluar independentment


Adaptant nos a l eees bones pr ctiques i eines

PERFIL de Formació de (2/2)COMPETÈNCIES

ESPAIS DE CONVERGÈNCIA

DOCENT / CURRICUAR

PROCÉS D’ENSENYAMENT –

APRENENTATGE

OBJECTIUS d’aprenentatgeCONTINGUT CURRICULAR

DEMANDES D’AVALUACIÓ

ORGANITZACIÓ CURRICULAR

Certificació dels Assoliments

Del Perfil de Formació a la certificació d’assoliments
Adaptant nos a l eees bones pr ctiques i eines

Actuar Química (2/2)(Does)

Saber mostrar(Shows how)

Saber explicar (Knows how)

Saber (Knows)

La decisió de les estratègies d’avaluació/certificació assoliments

NOUS OBJECTIUS

Crisi del model d’avaluació tradicional

Noves estratègies: avaluació d'execucions

Com afrontar el repte?

Criteris de qualitat: coherència, validesa, consistència i transparència

Criteris de selecció

Ús d'estratègies d'avaluació tradicional


Adaptant nos a l eees bones pr ctiques i eines

La Química (2/2)decisió de les estratègies d’avaluació/certificació assoliments


El document eines
El document EINES Química (2/2)

 • L’objectiu del document és elaborar documentació pràctica per a l’adaptació dels ensenyaments a l’EEEs

 • S’estructura en dues parts:

  • Un protocol per a formalitzar el pla docent d’una assignatura

   • Com elaborar les guies/ plans docents a partir de les competències del perfil de formació?

   • Quins elements/apartats haurien de tenir les guies/plans docents?

    b) Exemplificacions de protocols per a l’anàlisi i el seguiment de l’activitat formativa

   • Quines eines/instruments es poden emprar per tal de verificar l’adequació dels processos formatius als objectius definits?


El document eines la guia docent funcions
El document EINES: la guia docent. Funcions Química (2/2)

 • Concretar l'oferta docent

 • Fer pública la seva oferta formativa: objectius d'aprenentatge, continguts, metodologia, criteris d’avaluació.

 • Oferir als estudiants elements informatius suficients

 • És el compromís de la institució sobre diferents criteris del procés d’ensenyament-aprenentatge

 • Constitueix un instrument de transparència


El document eines la guia docent contingut
El document EINES: la guia docent. Contingut Química (2/2)

 • Dades de l'assignatura

 • Prerequisits i orientacions prèvies

 • Competències que l’assignatura vol contribuir a desenvolupar

 • Objectius d’aprenentatge de l’assignatura

 • Blocs temàtics i organització de continguts

 • Enfocament metodològic

 • Avaluació

 • Fonts d’informació bàsica (bibliografia + webs + material audiovisual...)
Eines per a l an lisi i seguiment de l activitat formativa

Rellevància Química (2/2)

Adequació

EINES PER A L’ANÀLISI I SEGUIMENT DE L’ACTIVITAT FORMATIVA

El perfil dels estudiants

Inputs

Processos

Outputs

Situació personal, historial educatiu, motivació...

L’activitat i la dedicació dels estudiants

La percepció dels estudiants

Docència, tutories, avaluació, desenvolupament competències...

La percepció del professorat

Pla d’estudis, organització i coordinació, resultats, estudiants...

Estem preparats per assolir els est ndards
Estem preparats per assolir els estàndards? Química (2/2)

Estàndards d’acreditació: www.aqucatalunya.org


En resum

El projecte Química (2/2)DISSENY

El documentEINES

EEEs

En resum

QUALITAT = F(Rellevància x Adequació)

En relació al CONTEXT

En relació als inputs (estudiants, professorat, instal·lacions)

1. Establir objectius

2. Desplegar-los

Mitjançant PROCESSOS adequats als objectius

Com definir un perfil de formació rellevant i desplegar-lo adequadament

La guia docent com a eina per a facilitar la introducció d’ECTs

Eines per al seguiment de l’activitat formativa (mecanismes d’assegurament de la qualitat)


Adaptant nos a l eees

Adaptant-nos a l’EEEs Química (2/2)

La qualitat, garantia de millora.

www.aqucatalunya.org