strategia rozwoju g rno l sko zag biowskiej metropolii silesia do 2025 r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Strategia Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia” do 2025 r. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Strategia Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia” do 2025 r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Strategia Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia” do 2025 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Projekt. Strategia Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia” do 2025 r. Delimitacja obszaru Metropolii „Silesia”. Powierzchnia: 1 218 km 2 Liczba ludności: 1 978,6 tys. Identyfikacja problemów i wyzwań Metropolii „Silesia”. Kluczowe problemy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Strategia Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia” do 2025 r.' - loman


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
strategia rozwoju g rno l sko zag biowskiej metropolii silesia do 2025 r

Projekt

Strategia Rozwoju

Górnośląsko-Zagłębiowskiej

Metropolii „Silesia”

do 2025 r.

slide2

Delimitacja obszaru

Metropolii „Silesia”

Powierzchnia: 1 218 km2

Liczba ludności: 1 978,6 tys.

slide3

Identyfikacja

problemów i wyzwań

Metropolii „Silesia”

slide4

Kluczowe problemy

 • Kluczowe problemy wynikające z transformacji społeczno-gospodarczej przemysłowego obszaru Metropolii „Silesia”:
 • Niekorzystne tendencje demograficzne (migracja i niski przyrost naturalny);
 • Relatywnie niski – w stosunku do innych metropolii w kraju i Europie – poziom wykształcenia mieszkańców (niski odsetek osób z wyższym wykształceniem);
 • Przestrzenne skutki wieloletniej działalności przemysłu ciężkiego nastawionego na wzrost gospodarczy, a nie rozwój zrównoważony;
 • Znaczny poziom zdekapitalizowania infrastruktury transportowej.
slide5

Kluczowe wyzwania

 • Kluczowe wyzwania dla Metropolii „Silesia” to poprawa warunków życia jako zachęta do zamieszkania i inwestowania na jej obszarze.
 • Programowane działania strategiczne (na podstawie analizy SWOT) powinny być skierowane na:
 • wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców,
 • zwiększenie dostępności do infrastruktury technicznej i społecznej,
 • tworzenie warunków do życia w czystym, zdrowym środowisku przyrodniczym,
 • zapewnienie powszechnego uczestniczenia w kulturze i turystyce.
slide6

Podstawa prawna opracowania Strategii Rozwoju

Górnośląsko-Zagłębiowskiej

Metropolii „Silesia” do 2025 r.

slide7

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju(Dz.U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712)
 • Statut GZM
 • Uchwała Nr 12/2008 Zarządu GZM z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu GZM na rok 2008
 • Uchwała Nr 22/2008 Zgromadzenia GZM z dnia 30.09.2008 r. w sprawie wskazania obszarów strategicznych dla rozwoju Metropolii „Silesia”
slide8

Cel opracowania

Strategii Rozwoju

Górnośląsko-Zagłębiowskiej

Metropolii „Silesia” do 2025 r.

slide9

Cel opracowania

Konsolidowanie posiadanego potencjału oraz podejmowanie wspólnych działań na rzecz tworzenia prężnego ośrodka metropolitalnego, konkurencyjnego w skali krajowej i europejskiej, kształtowanego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

slide11

Schemat procesu tworzenia

Faza wstępna

X-XII.2008

Faza zasadnicza

XII.2008 – IX.2009

Faza konsultacji

X-XII.2009

slide13

Struktura dokumentu

 • Wprowadzenie
 • Diagnoza stanu istniejącego Metropolii „Silesia”
 • Analiza SWOT
 • Ustalenia strategiczne
 • Wdrażanie ustaleń strategicznych
 • Monitoring wdrażania ustaleń strategicznych
slide14

Kryteria wyboru zagadnień

do Strategii Rozwoju GZM „Silesia” do 2025 r.

slide18

Misja Metropolii „Silesia”

Metropolia „Silesia”.

Pełnia Życia.

slide19

Wizja Metropolii „Silesia”

Metropolia „Silesia” to policentryczny zespół miejski pozwalający osiągnąć „pełnię życia” dzięki atrakcyjnym warunkom pracy i zamieszkania w czystym środowisku,

z wysoko rozwiniętymi usługami publicznymi w zakresie nauki, kultury, zdrowia i transportu.

slide22

Ustalenia strategiczne

Wybrane cele strategiczne

i operacyjne w obrębie poszczególnych obszarów strategicznych - priorytetów

slide23

Priorytet A

Zarządzanie i pozycja Metropolii „Silesia”

slide24

Priorytet B

Gospodarka, nauka, kultura

slide25

Priorytet C

Transport i komunikacja

slide26

Priorytet D

Środowisko

slide27

Priorytet E

Warunki zamieszkania i usługi społeczne

slide28

Wybrane działania kluczowe dla rozwoju Metropolii „Silesia”

do realizacji lub koordynowania przez GZM

slide31

Wybrane działania uzupełniające dla rozwoju Metropolii „Silesia”

do realizacji lub koordynowania przez GZM

slide34

Dziękuję za uwagę

Piotr Popiel

Dyrektor Biura

Górnośląskiego Związku Metropolitalnegoul. Barbary 21a, p.213, 40-053 Katowice

telefon: +48 (32) 253-0425 faks: +48(32) 253-0435

e-mail: biuro@gzm.org.pl www.gzm.org.pl