solunum sistemi ila lar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Solunum sistemi ilaçları PowerPoint Presentation
Download Presentation
Solunum sistemi ilaçları

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Solunum sistemi ilaçları - PowerPoint PPT Presentation


 • 787 Views
 • Uploaded on

Solunum sistemi ilaçları. Antitusif İlaçlar, öksürük refleksini inhibe eden ilaçlardır. Öksürük, koruyucu ve fizyolojik bir reflekstir. Trakeobronşiyal içeriğin hızla dışarı atılma durumudur. Öksürük, trakea , larenks ve büyük bronşların temizlenmesini sağlayan ana mekanizmadır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Solunum sistemi ilaçları' - loki


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
solunum sistemi ila lar

Solunum sistemi ilaçları

Öğr. Gör. Pınar Irmak

slide2

Antitusif İlaçlar, öksürük refleksini inhibe eden ilaçlardır.

Öğr. Gör. Pınar Irmak

slide3

Öksürük, koruyucu ve fizyolojik bir reflekstir. Trakeobronşiyal içeriğin hızla dışarı atılma durumudur.

 • Öksürük, trakea, larenks ve büyük bronşların temizlenmesini sağlayan ana mekanizmadır.
 • Buna yardımcı mekanizma, mukosiliyer transporttur.

Öğr. Gör. Pınar Irmak

slide4

Yani, ufak bronşların ve bronşiyollerinepitel hücrelerinin lumene bakan yüzlerindeki kirpiklerin larenks yönünde yaptığı süpürme hareketidir.

 • Beyin sapında bir öksürük merkezinin bulunduğu genellikle kabul edilir.

Öğr. Gör. Pınar Irmak

slide5

Öksürük olayına eşlik eden iki refleks olay vardır.

 • ■ Bronkokonstrüksiyon
 • ■ Mukus salgılanması

Öğr. Gör. Pınar Irmak

slide6

Öksürük refleksini santral veya periferik etkileri ile kısmen inhibe eden ilaçlara antitusif ilaçlar denir. Bu ilaçlar ağız yolundan kullanılırlar.

Öğr. Gör. Pınar Irmak

slide7

Antitusifler öksürük refleksini 3 şekilde deprese ederler;

 • ■ Öksürük merkezinin inhibisyonu,
 • ■ Periferik, yani akciğerler ve diğer yerlerdeki sinir uçlarının depresyonu,
 • ■ Spazmolitik etki sonucu akciğerlerdeki öksürük reseptörlerinin duyarlılığının azaltılması. Spazmolitik etkili ilaçlar, bronkokonstrüksiyonuinhibe ederek bronkodilatasyon yaparlar ve öksürük refleksini deprese ederler.

Öğr. Gör. Pınar Irmak

ant tus f la lar
ANTİTUSİF İLAÇLAR
 • Opioidler
 • Opioidlerden bazıları antitusif olarak kullanılmaktadır.
 • Santral sinir sistemindeki öksürük merkezini inhibe ederler.

Öğr. Gör. Pınar Irmak

slide9

Kodein (Jucodine, İpekod, Corex, Kodis, Gayakodin, Ludicodine) : Metil morfindir.

 • Antitusif etkisinden başka analjezik ve konstipan etkilidir.
 • Aspirin ve diğer analjeziklerle kombine edilirse analjezik etkisi artar.

Öğr. Gör. Pınar Irmak

slide10

Bağımlılık yapma potansiyeli, morfine kıyasla çok düşüktür. Diğer opiyatlar gibi solunum yolları mukozasındaki bezlerin salgısını azaltır ve mukozada kuruluk yapar.

Öğr. Gör. Pınar Irmak

periferik etkili antitusif la lar
Periferik Etkili Antitusif İlaçlar
 • Noskapin (Arbitus): Afyon içinde bulunan bir alkaloiddir. Bağımlılık oluşturmaz. Spazmolitik etkisi vardır.
 • Bronkodilatör etki de gösterir. Ancak yüksek dozlarda histamin salıverilmesine yol açar. Bu nedenle bronşiyal astımlılarda kullanılmamalıdır.

Öğr. Gör. Pınar Irmak

slide12

Klobutinol (Silomat) : Spazmolitik ve lokal anestezik etkilidir.

 • Oksolamin fosfat (Perebron): Spazmolitik ve bronkodilatör etkilidir.
 • İzoaminil (Peracon) : Bronkodilatör etkilidir.
 • Karbetapentansitrat (Gayaben): Spazmolitik ve lokal anestezik etkilidir. Kodein kadar güçlü antitusif etkilidir, yan etkileri de daha azdır.
 • Demulsent maddeler: Arap zamkı şurubu, meyan balı ve gliserin gibi maddeler ağız yolundan alındığında, farenks mukozasını kaplayarak tahrişi azaltırlar ve öksürüğü hafifletirler.

Öğr. Gör. Pınar Irmak

ekspektoran la lar
EKSPEKTORAN İLAÇLAR
 • Solunum yollarında birikmiş balgamı sulandırıp yapışkanlığını azaltarak öksürükle dışarı atılmasını kolaylaştıran ilaçlardır.
 • Ekspektoran ilaçların etkili olabilmeleri için hastanın bol su veya sulu içecekler alması gerekir. Su, bronş salgısını artırarak etki yapan iyi bir ekspektorandır.

Öğr. Gör. Pınar Irmak

slide14

Ekspektoran ilaçların bir kısmı yüksek dozda alındıkları zaman emetik (kusturucu) özellik gösterir. (İpeka, terpin, NH4Cl gibi).

 • Bu ilaçlar, mide mukozasını tahriş ederek refleks yolla akciğerlerde solunum yolları mukoza bezlerinin salgısını azaltırlar. Bunlara indirekt etkili ekspektoranlar denir.

Öğr. Gör. Pınar Irmak

slide15

İpeka (İpekakuanha)

 • İpeka, bitkisel kaynaklıdır. İçindeki aktif maddeler emetin ve sefelinalkaloidleridir. İçindeki alkaloidlerden dolayı ufak dozlarda ekspektoran, yüksek dozda kusturucu etki yaparlar.
 • İpekanın etkisi, mide mukozasını stimüle etmesi sonucu refleks olarak bronş bezlerinin salgısını artırmasına bağlıdır.

Öğr. Gör. Pınar Irmak

slide16

İpeka şurubu ağızdan alınan ilaçlarla olan akut zehirlenmelerde kusturucu olarak kullanılır.

Öğr. Gör. Pınar Irmak

slide17

Tuz Ekspektoranlar

 • Mide mukozasını tahriş ederek, refleks olarak veya direkt etkileriyle bronş mukoza bezlerinin algısını artırırlar.
 • Bu tuzlar; Sodyum iyodür (NaI), potasyum iyodür (KI), amonyum asetat (CH3COONH4), amonyum klorür (NH4 Cl), sodyum benzoat ve sodyum sitrattır.

Öğr. Gör. Pınar Irmak

slide18

Bromheksin Klorür (Bromeksin)

 • Bronş salgısını artırır, viskozitesini azaltır. Mide barsak kanalında ülser yapabilir.

Öğr. Gör. Pınar Irmak

slide19

Mukolitikler

 • İnhalasyon suretiyle lokal uygulanan ve proteolitik etkileriyle balgamı yumuşatan ilaçlardır.
 • Bu gruptaki ilaçlar; Asetilsistein (Fluimucil), Karbosistein (Mukotik). Asetilsistein genellikleinhalasyon suretiyle, Karbosistein oral yoldan kullanılır.

Öğr. Gör. Pınar Irmak

bronkod lat r la lar
BRONKODİLATÖR İLAÇLAR
 • Bronş ve bronşiyollerin düz kaslarını gevşeterek hava yollarının rezistansını düşüren ilaçlardır.

Öğr. Gör. Pınar Irmak

slide21

Bronş ve bronşiyollerintonusu, sempatik sinirlerin genişletici etkisi ile, parasempatik sinirlerin daraltıcı etkisi arasındaki dengeye bağlıdır. Sempatik sinir uçlarından salınan noradrenalin, bronş düz kaslarında β2 adrenejik reseptörleri uyararak bu kasları gevşetir.

Öğr. Gör. Pınar Irmak

slide22

Antihistaminikler, dışardan verilen histaminin etkisini antagonize ederler.

 • Fakat bronşiyalastmalı hastanın krizini önleyemezler. Bu durum, patojenezde sadece histaminin katkısının olmadığını gösterir

Öğr. Gör. Pınar Irmak

slide23

Bronkodilatör ilaçlar, bronş ve bronşiyollerin düz kaslarını gevşeterek hava yollarının rezistansını düşüren ilaçlardır.

 • Bu ilaçlar, bronşiyalastma ve onun gibi bronkospazmın eşlik ettiği, diğer tür alerjik hastalıklarla kullanılırlar.

Öğr. Gör. Pınar Irmak

slide24

Bronşiyalastma olguları ya alerjiye bağlı spazmdan ileri gelir ya da alerjik olmayan çeşitli etkenler, spazmı artırarak soluma güçlüğü yaparlar.

 • Bu etkenler; alt solunum yolları infeksiyonu, soğuk hava, sigara dumanı, ekzersiz olabilir. Her iki durumda da bronş düz kasları hiperreaktif durumdadır.

Öğr. Gör. Pınar Irmak

slide25

Bronkodilatör ilaçlar, genellikle inhalasyon suretiyle lokal olarak uygulanırlar. İlaç solüsyonunun aerosolü ağızdan solunum yollarına çekilir.

 • Aerosol içindeki partiküllerin çapının 5 mikrondan ufak olması gerekir.

Öğr. Gör. Pınar Irmak

beta adrenerjik resept rleri aktive eden la lar
Beta-Adrenerjik Reseptörleri Aktive Eden İlaçlar
 • Bu grup ilaçlar, bronş düz kaslarının β2 reseptörlerini uyararak bronş ve bronşiyolleri genişletirler.
 • Bazıları β1 reseptörleri de uyarırlar ve kalp ile ilgili yan etkiler yaparlar (örneğin, İzoprenalin). Bazılarının α - mimetik etkileri de vardır, kan basıncını yükseltirler (örneğin, adrenalin ve efedrin).

Öğr. Gör. Pınar Irmak

selektif olmayan beta mimetik la lar
Selektif Olmayan Beta-Mimetik İlaçlar
 • Adrenalin: Sıklıkla kullanılan sempatomimetik bir ilaçtır. β2 reseptörler yanında, β1 reseptörleri de uyaracağından kalp atış sayısını artırabilir. α reseptörleri de uyardığından kan basıncında yükselme yapabilir.
 • Vazokonstriktör etkisiyle bronş mukozasını büzmesi ve mukoza ödemini azaltması da bronkodilatör etkisine katkıda bulunur.

Öğr. Gör. Pınar Irmak

slide28

İzoprenalin (= İzoproterenol) (Isuprel): Adrenalin gibi β1 ve β2 reseptörleri etkiler fakat α- reseptörleri etkilemez. Vazokonstriktör değil, vazodilatör etkisi vardır. Mukozanın şişkinliğini azaltmaz. Adrenalin gibi barsaktainaktive edildiğinden ağız yolundan kullanılmaz.

 • Bronşiyalastma nöbetinin önlenmesi veya tedavisi için inhalasyon suretiyle kullanılır.
 • Kalple ilgili yan etkileri adrenalinden daha belirgindir. İskemik koroner hastalığı olanlarda kontrendikedir.

Öğr. Gör. Pınar Irmak

slide29

Efedrin (Ephedrin) : α ve β reseptörleri uyarır. Sempatomimetik etkileri adrenalinden zayıftır. Bronkodilatör etkisinden başka vazokonstriktör etkisi vardır.

 • SSS'ni zayıf olarak stimüle eder.

Öğr. Gör. Pınar Irmak

slide30

Adrenaline göre üstünlüğü ağız yolundan alınabilmesidir.Hafif astmalı hastalarda nöbetleri önlemek için ve akut bronşit tedavisinde kullanılabilir.

 • Yan etkiler olarak, SSS stimülasyonuna bağlı sinirlilik, uykusuzluk, tremor oluşabilir. Kan basıncı yükselmesi ve prostat hipertrofili hastalarda ise idrar retansiyonu oluşturabilir.

Öğr. Gör. Pınar Irmak

fosfodiesteraz nhibit rleri
Fosfodiesteraz İnhibitörleri
 • Teofilin: Ksantin türevi diüretik bir ilaç olan teofilin, aynı zamanda bronkodilatör olarak da bronşiyalastma tedavisinde kullanılmaktadır.
 • Bronş düz kaslarında fosfodiesteraz enzimini inhibe ederek sitoplazmada siklik AMP düzeyini yükseltmek suretiyle gevşeme yapar.

Öğr. Gör. Pınar Irmak

slide32

Uzun süre kullanıldığı zaman tolerans gelişir. Karaciğerde metabolize edilerek inaktive edilir.

 • Metabolizma hızı bireysel değişkenlik gösterir. Bu nedenle dozunun bireyselleştirilmesi gerekir. Ayrıca sigara tiryakiliği ve fenobarbital tedavisi gibi karaciğer mikrozomal enzimlerini indükleyen faktörler, teofilin metabolizmasını hızlandırır ve etkinliğini azaltır.
 • Karaciğer hastalıkları ve konjestif kalp yetmezliğinde eliminasyonu yavaşlar.

Öğr. Gör. Pınar Irmak

slide33

Glukokortikoidler

 • Antikor oluşumunu inhibe ederek, mukozadaki ödemi azaltarak ve β adrenerjik reseptörlerin adrenerjiknörotransımiterlere duyarlığını artırarak, akut astma nöbetini önlerler.

Öğr. Gör. Pınar Irmak

slide34

Antimuskarinik İlaçlar

 • Solunum yollarının muskarinik reseptörlerini etkileyerek parasempatik büzücü tonusu ortadan kaldırırlar.

Öğr. Gör. Pınar Irmak

mast h cres stab l zat rler
MAST HÜCRESİ STABİLİZATÖRLERİ
 • Solunum yollarındaki mast hücrelerinin membranlarını stabilize ederek histamin ve diğer otakoidlerin salıverilmesini inhibe ederler.
 • Astma krizinin önlenmesi için profilaktik olarak kullanılırlar.

Öğr. Gör. Pınar Irmak

te ekk rler
TEŞEKKÜRLER

Öğr. Gör. Pınar Irmak