t rk ye de solunum s stem nfeks yonlarindak etkenler d ren durumu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TÜRKİYE’DE SOLUNUM SİSTEMİ İNFEKSİYONLARINDAKİ ETKENLER DİRENÇ DURUMU PowerPoint Presentation
Download Presentation
TÜRKİYE’DE SOLUNUM SİSTEMİ İNFEKSİYONLARINDAKİ ETKENLER DİRENÇ DURUMU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

TÜRKİYE’DE SOLUNUM SİSTEMİ İNFEKSİYONLARINDAKİ ETKENLER DİRENÇ DURUMU - PowerPoint PPT Presentation


 • 381 Views
 • Uploaded on

TÜRKİYE’DE SOLUNUM SİSTEMİ İNFEKSİYONLARINDAKİ ETKENLER DİRENÇ DURUMU. Doç. Dr. Hakan Erdem TTD-13.Yıllık Kongresi, İstanbul. Ayaktan Hastalar. Trabzon, 2000 yılı, sağlık ocaklarında ASYİ, % 2.8 ÜSYİ, % 23.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

TÜRKİYE’DE SOLUNUM SİSTEMİ İNFEKSİYONLARINDAKİ ETKENLER DİRENÇ DURUMU


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t rk ye de solunum s stem nfeks yonlarindak etkenler d ren durumu

TÜRKİYE’DE SOLUNUM SİSTEMİ İNFEKSİYONLARINDAKİ ETKENLER DİRENÇ DURUMU

Doç. Dr. Hakan Erdem

TTD-13.Yıllık Kongresi, İstanbul

ayaktan hastalar
Ayaktan Hastalar
 • Trabzon, 2000 yılı, sağlık ocaklarında
  • ASYİ, % 2.8
  • ÜSYİ, % 23

Özlü T, Çetinkaya F, Öztuna F, Bülbül Y. Trabzon merkez sağlık ocaklarına başvuran olgularda solunum yolu enfeksiyonlarının değerlendirilmesi. Toraks Dergisi 2002; 3 (Ek 1): 41.

lkemizde pn moni
Ülkemizde Pnömoni
 • Son iki ayda tanı konulmuş
 • 20 akut ve kronik hastalık
  • Pnömoni 15. sırada (%1.15)
  • % 4.2 mortalite, 5. sırada

T.C.S.B, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü, Başkent Üniversitesi Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyeti Etkinlik Projesi, 2004 (www.toraks.org.tr).

slide4

Erdem H, et al. War and infection in the preantibiotic era; the third Ottoman army in 1915, (yayınlanmamış bilgi)

slide7

Şafak B, Çiftçi İH, Kıyıldı N, Aktepe OC, Çetinkaya Z, Altındiş M. Ventilatör ilişkili pnömoni tanısında endotrakeal aspirat kültürleri: 2004-2006 yılları sonuçları. Ankem Derg 2007;21(2):81-5.

Çakır-Edis E, Çağlar T, Oktun M, Gürcan Ş, Hatipoğlu ON, Erkan T. Hastane kökenli pnömonilerde sorumlu etkenler ve antimikrobiyal direnç değişimi. İnfeks Derg 2006 20(2):107-10.

Sevinç C, Şahbaz S, Uysal Ü, et al. Hastane kökenli pnömoni olgularında etken dağılımı ve prognoza etkili faktörler. Tüberk Toraks Derg 2007;55(2):153-9.

Kaynar H, Yılmaz N, Sağlam L, et al. Hastane kökenli pnömoni olgularında etkenler ve antibiyotik duyarlılıkları. Tüberk Toraks Derg 2004 52(4):333-40.

Karacan Ö, Şimşek A, Ulubay G, Akçay Ş, Ergin F, Eyüboğlu FÖ. Seksen Yaş ve Üzeri Olgularda Hastane Kökenli Pnömoninin Seyri. Toraks Derg 2005;6(2):109-14.

Erdem I, Ozgultekin A, Sengoz Inan A, et al. Incidence, etiology, and antibiotic resistance patterns of gram-negative microorganisms isolated from patients with ventilator-associated pneumonia in a medical-surgical intensive care unit of a teaching hospital in istanbul, Turkey (2004-2006). Japanese journal of infectious diseases 2008 Sep;61(5):339-42.

Aybar Turkoglu M, Topeli Iskit A. Ventilator-associated pneumonia caused by high risk microorganisms: a matched case-control study. Tuberkuloz ve toraks 2008;56(2):139-49.

Ertugrul BM, Yildirim A, Ay P, et al. Ventilator-associated pneumonia in surgical emergency intensive care unit. Saudi medical journal 2006 Jan;27(1):52-7.

Namiduru M, Gungor G, Karaoglan I, Dikensoy O. Antibiotic resistance of bacterial ventilator-associated pneumonia in surgical intensive care units. The Journal of international medical research 2004 Jan-Feb;32(1):78-83.

akci er apsesi
Akciğer Apsesi
 • Ulusal veri 
 • Polimikrobiyal
 • En sık oral anaeroplar
 • S. aureus,
 • P. aeruginosa
 • EGNB
 • Pasteurella, Burkholderia
 • H. influenzae
 • Legionella spp
 • Grup A streptokok
 • S. pneumoniae

Lorber B. Lung Abscess. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases: Churchıll- Lıvıngstone Co, 2005:853-7.

aspirasyon pn monisi
Aspirasyon Pnömonisi

Gazi UTF

236 pnömoni hastası

7’si (% 3) AP tanısı

Üçünde etken

S. aureus

Koagülaz negatif stafilokok

Acinetobacter sp

P. aeruginosa’dır

 • Ulusal veri 
 • Orofarengeal aspirasyon
 • Polimikrobiyal
  • Oral anaeroplar
  • EGNB

Ulukavak-Çiftçi T, Mollarecep ER, Ekim N. Aspirasyon Pnömonisi (7 Olgu ve Literatür İncelemesi). Toraks Derg 2004;5(2):100-5.

bron iektazi
Bronşiektazi

Ulusal veri 

İzmir, 50 olgu

% 32 P. aeruginosa

% 4 H. influenzae

% 2 S. pneumoniae

% 2 P. mirabilis

 • P. aeruginosa
  • Akciğer fonksiyonları 
 • H. influenzae
 • Moraxella catarrhalis
 • S. pneumoniae
 • S. aureus
 • M. tuberculosis dışı mikobakteriler

Kömüs N, et al. Bronşektazi olgularında Pseudomonas aeruginosa kolonizasyonu ve klinik yansımaları. Tuberkuloz ve Toraks 2006 54(4):355-62.

kistik fibrozis
Kistik Fibrozis
 • S. aureus
 • H. influenzae
 • P. aeruginosa
 • Pek çok m.o.
 • Hacettepe UTF
 • S. aureus (% 62)
 • P. aeruginosa (% 43)
 • K. pneumoniae (% 35)
 • H. influenzae (% 27)
 • B. cepacia (% 4)

Şener B, Günalp A, Özçelik U, Göçmen A. Kistik fibrozis olgularının 5 yıllık mikrobiyolojik değerlendirimi Mikrobiyoloji bulteni 1996;30(4):343-51.

tk akci er patojenleri
TK Akciğer Patojenleri

Ulusal veri 

Ulusal veri 

TK-S. aureus

Oral anaeroplar

Atipik Patojenler

 • Pnömokoklar
 • H.influenzae
 • M. catarrhalis
t rkiye de pn mokoklarda penisilin direnci
Türkiye’de Pnömokoklarda Penisilin Direnci

Erdem H, Pahsa A. Antibiotic resistance in pathogenic Streptococcus pneumoniae isolates in Turkey. J Chemother. 2005 Feb;17(1):25-30.

Erdem H. An update on invasive pneumococcal antibiotic resistance in Turkey, 2008. J Chemother. 2008 Dec;20(6):697-701.

slide19

Gazi H. Alt Solunum yolu enfeksiyonu etkeni olarak izole edilen Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenzae ve Moraxella catarrhalis suşlarının in-vitro antibiyotik duyarlılıkları In: 12th National Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, P01-26. Belek-Antalya, 2005.

Aktepe OC. Kistik fibrosis olgularında Haemophilus influenzae: Bir alt solunum yolu infeksiyonu etkeni. Flora Derg 2000;5:44.

Berkiten R. Solunum yolu infeksiyonlarından izole edilen Haemophilus influenzae suşları ve çeşitli antimikrobik maddelere direnç. Ankem Derg 2001;15:718.

Mamal-Torun M. Haemophilus influenzae’de antimikrobik maddelere direnç frekansı In: The 2nd symposium of Hinfluenzae infections. İstanbul Türk Mikrobiyol Cem, 2001:80.

Gürol Y. Erişkin hastaların alt solunum yolu örneklerinin Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae ve Moraxella catarrhalis yönünden değerlendirilmesi. In: 30th National Congress of Microbiology, P19-02. Antalya, 2002.

Yıldız D. Kreşe devam eden çocukların boğaz florasında Haemophilus influenzae kolonizasyon sıklığı ve direnç oranları. Ankem Derg 2003;17:97.

Eşel D. Klinik örneklerden izole edilen Haemophilus kökenlerinde antibiyotiklere duyarlılık. Ankem Derg 2000;14:555.

Şenol G, Erer OF, Aktoğu-Özkan S. Garenoksasinin alt solunum yolu patojenlerine in-vitro etkinliği. Klimik Derg 2006;19(1):28-31.

Zarakolu P. Antimicrobial resistance patterns of respiratory pathogens: a local report from Turkey. Clin Microbiol Infect 2003 Dec;9(12):1257-8.

Uraz G. beta-Lactamase activities and resistance to antibiotics of Haemophilus influenzae, H. parainfluenzae and H. aphrophilus strains identified in throat cultures from children. Drug Metabol Drug Interact 2000;16(3):217-28.

Gur D. Prevalence of antimicrobial resistance in Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis and Streptococcus pyogenes: results of a multicentre study in Turkey. Int J Antimicrob Agents 2002 Mar;19(3):207-11.

Baysallar M. Haemophilus influenzae’de in vitro makrolid direncinin araştırılması ve yorumlama kriterlerinin değerlendirilmesi. İnfeks Derg 2002;16:43-7.

Ozyilmaz E. Major bacteria of community-acquired respiratory tract infections in Turkey. Jpn J Infect Dis 2005 Feb;58(1):50-2.

Harding I, Felmingham D. PROTEKT years 1-3 (1999-2002): study design and methodology. Journal of chemotherapy (Florence, Italy) 2004 Dec;16 Suppl 6:9-18.

Gazi H. Antimicrobial susceptibility of bacterial pathogens in the oropharynx of healthy school children in Turkey. Indian J Med Res 2004 Nov;120(5):489-94.

Altun B. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesinde klinik örneklerden izole edilen Haemophilus influenzae suşlarının antibiyotiklere direnç durumu (2002-2007) Çocuk Enfeksiyon Dergisi 2008;2(2):50-4.

Özerol İH. Sağlıklı kişilerde, Moraxella catarrhalis'in nazofaringial taşıyıcılığı ve antimikrobiyallere duyarlılığı İnönü Üniv Tıp Fak Derg 2001;8(2):80-3.

Şenol G. Akciğer enfeksiyonlarında Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis ve Streptococcus pneumoniae suşlarının izolasyon oranları ve antibiyotiklere direnci. Toraks Derg 2000;1(1):46-9.

Akgün DB. Alt solunum yolu enfeksiyonlarından izole edilen S. pneumoniae, H. influenza, M. catarrhalis suşları ve antibiyotiklere direnç, 2002-05. In: 17th Turkish National Congress of Microbiology, P30. Kremlin Palace, Antalya, 2006.

slide23

HK-Gram Negatif Patojenler

Gur D, Gulay Z, Akan OA, et al. [Resistance to newer beta-lactams and related ESBL types in gram-negative nosocomial isolates in Turkish hospitals: results of the multicentre HITIT study]. Mikrobiyoloji bulteni 2008 Oct;42(4):537-44.

slide24

HK-Gram Negatif Patojenler

Eraksoy H, Basustaoglu A, Korten V, et al. Susceptibility of bacterial isolates from Turkey--a report from the Meropenem Yearly Susceptibility Test Information Collection (MYSTIC) Program. Journal of chemotherapy (Florence, Italy) 2007 Dec;19(6):650-7.

slide27

Abut Lİ, Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen stafilokokların farklı antibiyotiklere direnç. İnönü Üniv Tıp Fak Derg 2003;10(4):173-75.

Surucuoglu S. Bacteriology of surgical wound infections in a tertiary care hospital in Turkey. East Afr Med J 2005 82(7):331-6.

Özkalp B. Klinik örneklerden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarının çeşitli antibiyotiklere in vitro duyarlılıkları Gen Tıp Derg 2003;13(2):65-8.

Öncül O. Hastane personelinde nazal Staphylococcus aureus taşıyıcılığı [Nasal S. aureus carriage in hospital personnel]. Klimik Derg 2002;15(3):74-7.

Demirdağ K. Mekanik ventilasyon desteği alan hastaların trakeal aspirat örneklerinden izole edilen bakteriler ve antibiyotik duyarlılıkları. Klimik Derg 2003;16(2):68-72.

Çıtak S. Hastane ve toplum kaynaklı metisiline dirençli Staphylococcus aureus suşlarının çeşitli antibiyotiklere duyarlılığı CUTF Derg 2004;26(1):13-7.

Gonlugur U. Antibiotic susceptibility patterns of respiratory isolates of Staphylococcus aureus in a Turkish university hospital. Acta Microbiol Pol 2003;52(2):143-8.

Namıduru M. Cerrahi yoğun bakım ünitesinde hastane infeksiyonu etkeni olan bakteriler ve antibiyotiklere direnç durumları. İnfeks Derg 2003;17(1):39-44.

Ertem-Tuncer G. Klinik örneklerden izole edilen Stafilokok suşlarının vankomisin ve teikoplanine karşı in-vitro duyarlılıkları. İnfeks Derg 2003;17(2):185-8.

Şencan İ. Hemodiyaliz hastalarında burunda metisiline dirençli Staphylococcus aureus taşıyıcılığı. İnfeks Derg 2003;17(1):31-4.

Ekşi F. Klinik örneklerden soyutlanan S.aureus suşlarının metisilin direncinin belirlenmesi ve antimikrobiyal ajanlara duyarlılığının değerlendirilmesi. XIIth Turkish National Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases P [01-06]. Antalya, 2005.

Kökoğlu ÖF. Dicle Üniversitesi Hastanesi çalışanları ve diyaliz hastalarında Staphylococcus aureus burun taşıyıcılığı ve antibiyotik duyarlığının araştırılması. İnfeks Derg 2003;17(4):443-6.

Yakupoğulları Y. Staphylococcus aureus suşlarının siprofloksasin, ofloksasin, levofloksasin ve moksifloksasin duyarlılıkları. Fırat Tıp Derg 2006;11(1):45-7.

Yavuz MT. Klinik örneklerden soyutlanan Stafilokok kökenlerinin bazı kiolon ve aminoglikozid grubu antibiyotiklere in-vitro duyarlılığının araştırılması. XIIth Turkish National Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases P [01-35], 2005.

Altoparlak Ü, Özbek A, Aktaş F. Üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen bakterilerin çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları Türk Mikrobiyol Cem Derg 2002;32(3-4):167-73.

Tosun I. Emergence of rifampicin resistance in methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolated at a Turkish university hospital. Microb Drug Resist 2005;11(1):48-52.

Baysal B. Klinik örneklerden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarının fusidik asit ve bazı antibiyotiklere duyarlılıkları. İnfeks Derg 2003;17(1):27-30.

Kuzucu Ç. Metisiline dirençli Staphylococcus aureus ve Koagülaz Negatif Stafilokoklarda fusidik asit duyarlılığı Ankem Derg 2003;17(1):7-9.

Çelen MK. Klinik örneklerden izole edilen S.aureus suşlarının fusidik asit direnci XIIth Turkish National Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases P [01-01]. Antalya, 2005.

Baysallar M. Linezolid and quinupristin/dalfopristin resistance in vancomycin-resistant enterococci and methicillin-resistant Staphylococcus aureus prior to clinical use in Turkey. Int J Antimicrob Agents 2004;25(1):93.

Yavuz MT. S.aureus suşlarının kinupristin-dalfopristine in vitro duyarlılıkları. XIIth Turkish National Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases P [01-32]. Antalya, 2005.

Sancak B. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus heterogeneously resistant to vancomycin in a Turkish university hospital. J Antimicrob Chemother 2005;56:519-23.

Torun MM. Two heterogeneously vancomycin-intermediate clinical isolates of methicillin-sensitive and methicillin-resistant Staphylococcus aureus in a Turkish university hospital: brief report of a surveillance study. Int J Antimicrob Agents 2005;26(6):508-10.

Nakipoglu Y. Investigation of Staphylococcus strains with heterogeneous resistance to glycopeptides in a Turkish university hospital. BMJ Infect Dis 2005;5(5(1)):31.

pn mokoksik asy
Pnömokoksik ASY
 • Kristalize penisilin 6x2 MU
 • Amoksisilin 3x1 gr
 • Levo, moksi, gemi 
 • Makrolidler, tetrasiklinler !!!
 • Pnemo 23, % 79 kapsam

Erdem H, Sener B. Pneumococcal seroepidemiology in Turkey: implications for vaccine coverage. Vaccine 2008 Mar 4;26(10):1271-3.

Oncu S, Erdem H, Pahsa A. Therapeutic options for pneumococcal pneumonia in Turkey. Clin Ther. 2005 Jun;27(6):674-83.

h influenzae m catarrhalis1
H. influenzae, M. catarrhalis
 • Ampisilin, SXT 
 • Makrolidler 
 • Tetrasiklinler 
 • Yeni kuşak kinolonlar 
 • BL/BLI 
 • 2-3 kuşak sefalo 
atipik pn moniler
Atipik Pnömoniler
 • Doksisiklin
 • Makrolidler
 • Levo, moksi, gemi
 • Kritik hastalarda rifampisinle kombinasyon

Erdem H, Unal S. Türkiye'de bağışıklığı yeterli erişkinlerde toplum kökenli pnömoni tedavisi. Flora Derg 2007;12(2):67-79.

oral anaeroplar
Oral Anaeroplar
 • Amoks-klav, Amp-sülb
 • Pip-tazo
 • Metronidazol
 • Karbapenemler

Mandell LA, Wunderink RG, Anzueto A, et al. Infectious Diseases Society of America/American Thoracic Society Consensus Guidelines on the Management of Community-Acquired Pneumonia in Adults. Clin Infect Dis 2007(44):S000–

tk egnb pn monileri
TK-EGNB Pnömonileri
 • SXT, ampisilin 
 • 1-2 kuşak sefalo 
 • Amoks-klav, Amp-sülb 
 • Levo, moksi, gemi !!!
 • 3-4 kuşak sefalospo 
 • Pip-tazo, sef-sülb 
 • Ertapenem 
hk egnb pn monileri
HK-EGNB Pnömonileri
 • Ülkemizde % 16 HKP etkeni
 • Kurumsal yaklaşım
 • Mikrobiyolojik tanı
p aeruginosa
P. aeruginosa
 • Hiçbir antibiyotik güvenilir değil
 • Pip-tazo, sef-sülb
 • Seftazidim, sefepim
 • Aztreonam
 • Karbapenemler (ertapenem hariç)
 • Kombinasyon
  • Aminoglikozid ve/veya kinolon
 • Başka seçenek yoksa kolistin
s aureus
S. aureus
 • Vankomisin
 • Teikoplanin
 • Linezolid
 • Quinopristin-dalfopristin
 • Daptomisin 

Erdem H, Oncul O. A rewiev of the current place of glycopeptides in Turkish medical practice. CurrTher Res 2007;68(1):49-66.

slide36

Teşekkürler…

 hakanerdem1969@yahoo.com