Rsm te hk rygge 2010
Download
1 / 37

Årsmøte HK Rygge 2010 - PowerPoint PPT Presentation


  • 131 Views
  • Uploaded on

Årsmøte HK Rygge 2010. Agenda årsmøtet HK Rygge 2010. Åpning av styrets leder Magnar Nilsen Godkjenne de stemmeberettigede Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen Godkjenne innkalling og dagsorden Behandle årsmeldingen for 2010

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Årsmøte HK Rygge 2010' - lois


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Agenda rsm tet hk rygge 2010 l.jpg
Agenda årsmøtet HK Rygge 2010

Åpning av styrets leder Magnar Nilsen

Godkjenne de stemmeberettigede

Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Godkjenne innkalling og dagsorden

Behandle årsmeldingen for 2010

Behandle regnskapet for 2010

Behandle innkomne forslag og saker

Behandle budsjettet for 2011 og fastsette kontigent og treningsavgift

Valg av styremedlemmer, valgkomitè, revisor og representanter til ting og møter


5 styrets rsmelding for 2010 l.jpg
5. Styrets årsmelding for 2010

HK Rygge har i året hatt følgende administrative sammensetning

Styret

Leder Magnar Nilsen

Nestleder Morten Grønli

Bård Banggren - sportsutvalg

Siri Nilsen

Mette Asheim

Paul Håvard Sørensen

Bjørn Andresen– varamedlem

Ann Kristin Lindegaard. varamedlem (trakk seg april 10)

Daglig leder:

Lasse Nordby

Valgkomitè

Leder: Arnfinn Johansen

Medlem: Per Inge Johansen, Tine L Banggren

Varamedlem: Magnus Banggren

Revisor


5 styrets rsmelding for2010 forts l.jpg
5. Styrets årsmelding for2010(forts.)

Året 2010 startet noe turbulent ved at styret, valgt på ordinært årsmøte, valgte å utarbeide nytt budsjett hvor hovedendringen var reduksjon av daglig leders stilling til 20 %, innkalle til ekstraordinært årsmøte hvor de stilte kabinettspørsmål på å få vedtatt budsjettet. De ble nedstemt og i løpet av en halv time var det stablet på beina et nytt styre. Referert ovenfor. Ann Kristin Lindegaard ble også valgt som varamedlem, men ble fritatt da hun ble ansatt i HK Herulf.

Det nye styret konstituerte seg i midten av april og tok fatt på oppgavene som lå der. Oppgavene var både av sportslig og økonomisk art.

Damelaget vårt i 1. divisjonen mistet mange spillere etter fjorårssesongen og ved oppstart av treningen for inneværende sesong hadde vi 9 spillere. Det var klart at dette ikke ville holde for å overleve i 1. divisjonen og det ble fra sportslig ledelse jobbet på flere plan. I samarbeide med Herulf, hentet vi inn en landslagsspiller fra Moldova. Herulf skrev kontrakt med mannnen. Vi fikk også spillere fra distriktet. Disse hadde stort sett erfaring fra 3. divisjonen. Stallen var fremdeles tynn og en spiller til fra Moldova med noen kamper i Champions Leauge ble hentet inn på høsten. Det har svingt mye gjennom sesongen og det har vært mange kamper stang ut, og vi kan vel konstatere at vi pr. dags dato vil være i 2. div. neste sesong.


5 styrets rsmelding for2010 forts5 l.jpg
5. Styrets årsmelding for2010(forts.)

Økonomien har vært en utfordring. Vi viste at vi hadde færre spillere til å selge lodd, ampler og jobbe dugnad. Dette fremkommer av regnskapet som svikt i inntekter. Vi kunne nok ha økt disse inntektene ved å organisere aktivitetene ennå bedre.Det har også vist seg at kiosksalget har hatt en betydelig svikt. Finansutvalget ble aktivisert. Det ble solgt en del og vi fikk et par sponsor som bidro med en større summer, delvis merket satsningen som var nødvendig på damelaget. Arbeidet med sponsorer er tidkrevende og utfordrende. Vi kan vel konstatere at sponsorene ikke står i kø for å sponse HK Rygge. Det kreves hardt arabeide og nitidig oppfølging av dette arbeidet for at vi skal kunne klare å skaffe de midlene som er påkrevet for å drive klubben. På tross av at klubben har hatt større sponsorinntekter enn noen gang før kommer vi ut med et underskudd på kr. 89.486,-. Dette kan ikke styret si seg fornøyd med og det må tas kraftige tak for å rette opp klubbens økonomi. Styret er i gang med denne prosessen. Vi har satt bort regnskapet mot en sponsorkontrakt slik at nettokostnadene er håndterbare. Arbeidsoppgaver og stillingsprosent er gjennomgått med daglig leder


5 styrets rsmelding for2010 forts6 l.jpg
5. Styrets årsmelding for2010(forts.)

. For å synliggjøre hva hvert enkelt lag ”koster” vil vi forsøke å føre et enkelt lagsregnskap.

Laila Kvammen Lie påtok seg oppgaven med å planlegg og følge opp opplæringen i klubben. Dette gjelder i første rekke dommere og trenere. Styret har også jobbet med å forbedre og formalisere samarbeidet med HK Herulf da en ser at dersom håndballen i distriktet skal kunne utvikle seg er dette nødvendig.

Når det gjelder organisasjonen vil en måtte jobbe kontinuerlig med å forbedre denne for å tilfredsstille alle som har tilknytning til klubben. Når vi nå ser oss nødt til å kutte daglig leders stilling vil det i ennå større grad være behov for frivillige og organisering av disse.

Til slutt vil styret takke alle som stiller opp og gjøre en jobb for klubben. Det er viktig for å bevare og utvikle et positivt tilbud til barn og unge i kommunen.


5 styrets rsmelding for2010 forts7 l.jpg
5. Styrets årsmelding for2010(forts.)

Sportsutvalg:

Sportsutvalget har bestått av styremedlem Bård Banggren og med seg i utvalget har han hatt Hovedtrener for K-1 Kai Frydenlund-Holm ( Ansvar for eldre junior ) og Henning Olsen ( Ansvar for Yngre Junior ). Som sportslig leder har en av mine satsnings mål vært å øke antallet spiller i hvert lag, slik at vi kunne få flere aktive medlemmer. Det har vi til dels lykkes med. Tallet har er noe usikkert, men ca 40 nye med Hånballskolen som har vært stabile på ca 25 unger. Vi har fått både J-18 og J-15 til A sluttspill og det er bra. Klubben arrangerte Gjensidige Håndballskole i høstferien med stor suksess. Vi vil 12 mars gjennomføre Labb og Line turnering med stor deltagelse. Noen spillere har fått muligheten til å trene med laget over seg, noe som har vært en av klubbens ønsker for å tilfredstille de spillerne som har behov for større utfordringer. Sportsutvalget har etter beste evne prøvd å ivareta alle lagene i klubben på en best mulig måte. Det er også meget gledelig at vi har hatt mange av våre J15 på dommer kurs. De har fått prøvd seg i noen kamper allerede, og klart seg meget godt.

Vi håper flere av disse vil fortsette å dømme kamper også i fremtiden. HK Rygge ønsker også å takke alle dommerne i klubben, som gjør fin jobb for klubben.

Takk for oss

MVH

Sportslig leder

HK Rygge

Bård Banggren


5 styrets rsmelding for2010 forts8 l.jpg
5. Styrets årsmelding for2010(forts.)

HÅNDBALLSKOLEN

I år har det vært en stor tillvekst i ant unger på håndball skolen. På det meste har vi hatt rundt 30 unger. Barna har hatt stor fremgang, og gleder seg til turneringen 12 mars

MVH

Henning Olsen


5 styrets rsmelding for2010 forts9 l.jpg
5. Styrets årsmelding for2010(forts.)

Lagene

 K1 sesongen 2010-2011.Vi starten denne sesongen med å bygge opp et nesten helt nytt lag, pga stort frafall fra forrige sesong (dette pga jobb og skole)Sesongen startet med ca 12 jenter som trente hardt fra mai til august. Løpet av denne perioden fikk vi en nyervervelse i Tatiana Alifanova fra Moldova.

Årets første treningskamp, ble spilt i juni mot Jr landslaget nede i mossehallen. Dette ble en grei gjennomkjøring, hvor rygge jentene til slutt vant med god margin. I august reiste vi på kick off. Jentene fikk ikke vite hvor de skulle, det eneste de fikk vite var hva de skulle ha med seg. jentene møtte opp på Øreåsen, og ble fraktet opp til en hytte. Dette kalte vi for camp HK Rygge, og her fikk jentene bryna seg på både: sykling, roing, vardebygging, saging, svømming, mm. Etter Nyttår har jentene bare fortsatt fremgangen, og er pr 1 feb ligger jentene fortsatt over streken nå med 11 poeng.

Skrevet av

Magnus Banggren

Oppmann


5 styrets rsmelding for2010 forts10 l.jpg
5. Styrets årsmelding for2010(forts.)

K3

Dette er et lag som består av en god blanding av unge og litt eldre spillere. Dette er en kamparena, hvor de unge spillerene kan få smake på senior håndballen, samt en arena for de litt eldre som trenger kamp trening.

Målsettninga for dette laget er å få nok poeng til å kunne spille i 3 div også neste sesong, og det ser ut til å gå bra. Laget ligger nå på øvre halvdel, med 14 poeng. 


5 styrets rsmelding for2010 forts11 l.jpg
5. Styrets årsmelding for2010(forts.)

J17/18

Vi startet sesongen med å innkalle til et møte med alle potensielle spillere fra årskullene 94, 93 og 92

Spillerne som kom på møte fikk en kort men fyldig orientering av klubben, representert med Bård Banggren om hva klubben ønsket med denne gruppen og kunne orientere at det ville satses på J18 og Spar denne sesongen.Jentene ble spurt om man var villige til å satse på denne sesongen med tanke på sommertrening, treningsleir og kvalifisering til SPAR. Spillerne fikk også et skjema med noen spørsmål som de skulle svare på og her var det litt forskjellige svar som klubben tok til seg.satsningen ville innebære en stor innsats i fra spillere med tanke på trening og oppkjøring igjennom hele sommeren hvor man la opp til trening 2-3 dager i uken med blant annet ”bakke løp” på Alby. Ut i fra de svarene spillerne ga så ville det bli vanskelig fra klubbens side å stå på målsetningen for inneværende sesong og man måtte derfor senke ambisjonsnivået noe.

Det viste seg også at flere spillere ønsket å forlate klubben. Noen på grunn av skolegang / ville legge opp og andre valgte å bytte klubb.

Av cirka 45 mulige spillere, havnet vi til slutt på knappe 17 tilbake. Av dette skulle man da stille med ett J17 lag på B-nivå samt et J-18 lag som ble påmeldt til Spar kvalifisering samt Nivå A på regionbasis.

De trenerne som var tiltenkt denne gruppen valgte å trekke seg og spillegruppen fikk ny trener.

HK Rygge fikk i løpet av sommeren knyttet til seg en del spillere i fra nabo klubben HK Herulf. Både 92 og 93 jenter.Disse spillerne har gitt klubben et positivt løft og flere av dem tilhører i dag klubbens damelag.

Økonomisk oppsummering:

På grunn av at satsingen ikke ble noe av så var heller ikke det økonomiske kravet så stort. Det er samlet inn en sum i fra foreldrene som skal dekke de økonomiske utfordringene som denne sesongen krever.

Gruppen har også fått 1 sponsor.


5 styrets rsmelding for2010 forts12 l.jpg
5. Styrets årsmelding for2010(forts.)

Sportslig oppsummering:

Seriespill: J18Målsetningen for J18 før jul var å nå A sluttspill og det klarte vi med glans. Laget gikk igjennom første del av sesongens seriespill med kun ett tap og havnet på 2ndre plass i avdelingen som da kvalifiserte for spill blant regionens beste lag etter jul. Etter jul og per i dag har vi spilt 4 kamper i sluttspill A-1 nivå og har dessverre røket på noen pene men også noen stygge tap. Målsetningen er å komme topp 5 i denne meget tøffe avdelingen.

Seriespill: J17Målsetningen for J17 denne sesongen er å komme blant de 4 beste i årets regionserie som gir plass i årets sluttspill i aprilder 4 lag spiller mot hverandre i en turneringsform og det kåres til slutt en vinner i avd. J17/ 41.Laget åpnet sesongen knallbra men tapte de 3 siste kampene før jul med kun ett mål. Målet er fortsatt oppnåelig og gruppen legger ned god innsats for å klare det.

Spar kvalifisering 2010/2011. (J18)

11te september 2010 var det klart for kvalifisering til SPAR serien og J18 reiste til Marker for å spille 2 kamper. Et knepent tap for Ørje og et litt mindre knepent tap mot Sverresborg sørget for at vi ikke kvalifiserte oss til årets SPAR.jentene gjorde så godt de kunne men på grunn av altfor kort tid til forberedelser og samspill så holdt det ikke denne gangen.Oppsummert har det vært en god sesong for lagene men man har ikke fått ut sitt fulle potensial. Nøkkelspillere på skadelisten og lagene har slitt med til dels dårlig oppmøte på trening og kampDet har vært god progresjon hos enkeltspillere i laget og flere spillere har utviklet seg. Samholdet i gruppa omtales som bra.

Flere av spillerne har fått prøve seg på høyere nivå i klubben og det har vært vellykket.J17 og J18 består av totalt 19 spillere, 2 ledere og en flink foreldregruppe som stiller opp der det trengs.

Samarbeidet med klubben og J15 lagene har så langt også fungert fint.

Med sportslig hilsen

John Ståle Halvorsen - Oppmann HK Rygge J17 / J18

Frode Aastorp – Trener HK Rygge J17 / J18


5 styrets rsmelding for2010 forts13 l.jpg
5. Styrets årsmelding for2010(forts.)

Jenter 95 1

Etter sommerens gjennomførte egentreningsprogram startet J 95 opp felles trening for sesongen 2010/2011 1. august.

Frem til skolestart trenet hele J 95 gruppen samme, en spillegruppe på 28 spillere.

Gruppen ble delt i 2 spillegrupper, hvorav spillegruppe 1 har bestått av 13 spillere, påmeldt i Regionserien Nivå 1.

Laget har gjennom sesongen hatt 4 ukentlige treninger, hvorav 3 i hall og 1 trening i helsestudio/svømmehall. Laget har egen ressurstrener som har løp-/kondisjonstrening med laget før hver halltrening og kamper.

Laget har dessverre i løpet av sesongen hatt flere spillere skadet, derav en alvorlig, langvarig skade på en av lagets støttespillere.

Laget har likevel gjort en fremragende innsats ved å kvalifisere seg til A-sluttspill og til skrivende stund spille seg frem til semifinalespill i Hyundai Cup.

Laget reiser helgen 11.-13. februar med 14 spillere til Peter Wessel Cup i Larvik, en turnering for landets beste lag i sin årsklasse.

Inneværende sesong har laget vunnet Fredrikstad Cup og Herulf Cup, semifinalespill I Bon Acua Cup på Fjellhammer hvor det ble tap med ett mål for Nordstrand, semifinalespill i Romjuls Cup i Fredrikstad hvor det ble tap på straffekonkurranse for Kråkerøy og semifinalespill i store Gøteborg Cup hvor det ble 1 måls tap for et svensk lag i J 94-klassen.

Laget består av en gruppe treningsvillige og talentfulle jenter som med riktig satsing alle vil kunne ha en flott fremtid som håndballspillere.

Etter jul har flere spillere fra spillegruppe 2 vært en nyttig tilvekst i gruppens seriespill.

Teamet rundt laget har bestått av:

Wenche E. Tangen og Lill Iren Berger, trenere

Ralph Hattevig, ressurstrener

Stig Emanuelsson, oppman


5 styrets rsmelding for2010 forts14 l.jpg
5. Styrets årsmelding for2010(forts.)

J95-2

Startet opp sesongen med 15 spillere i treningsgruppe 2, hvor en valgte å ta pause til etter jul, og en ble flyttet opp til treningsgruppe 1.

Vi har deltatt på 2 turneringer, hvor vi har kommet til sluttspill. Jentene har hatt en god progresjon både når det gjelder samspill og egen utvikling. Flere av jentene har også hatt så stor fremgang at de har spillt på 1.laget, J-17 og J-18.

Vi ligger godt an til å bli seriemester i sesongen 2010/2011.


5 styrets rsmelding for2010 forts15 l.jpg
5. Styrets årsmelding for2010(forts.)

J97

For sesongen 2010/11 er Ismet Kvakic engasjert som hovedtrener for laget. Han hadde i god tid før han ble engasjert planlagt en verdensreise fra august til mars. Einar Nathan og Melissa Tuva Nathan ble derfor engasjert som trenere for perioden Ismet skulle være borte. Ismet hadde noen få treninger før og etter sommeren inntil han reiste på ferie.

Melissa og Einar overtok laget rett før Herulf cup. Det ble en pangstart hvor vi vant cupen. Vi tok også noen seire i starten av seriespillet. I begynnelsen ble det jobbet mye med å skaffe nye spillere. Dette ga også resultater slik at spillergruppen har økt. Noe frafall har det også vært, men ikke mer enn hva som er naturlig. Vi teller i dag 15 spillere hvor av en har vært borte nesten hele sesongen grunnet skade. I tillegg har det vært en del nye spillere innom og prøvd seg for perioder.

Vi trener i hall 2 ganger i uken. I tillegg har vi prøvd å få til en dag i uken med kondisjonstrening. Treningene har hvert preget av mye grunnleggende teknikk trening. Bakgrunnen for dette er antallet nye spillere, samtidig som det var et sterkt behov blant de eksisterende. For å ivareta utviklingen til de beste spillerne, har vi hatt et godt samarbeid med J95 hvor de har fått delta på deres treninger. Noen har til og med fått delta på enkelte kamper. Vi har hatt inntil 6 spillere i uken som har fått hospitere hos J95

Selv om vi ikke har hatt så veldig gode resultater i seriespillet, har treningsopplegget gitt spillerne god utvikling. Kombinasjonen av basis teknikktrening for grunnstammen og mulighetene for toppene å utvikle seg hos J95 har gitt gode resultater. Jeg mener laget står sterkt med gode muligheter for å hevde seg i det fremtidige spillet.

Vil få benytte muligheten til å takke Bård Banggren for sin suverene oppfølging som sportslig leder og ønske Ismet Kvakic og laget lykke til videre.

Hilsen

Einar NathanFung. Hovedtrener J97


5 styrets rsmelding for2010 forts16 l.jpg
5. Styrets årsmelding for2010(forts.)

Lagrapport for HK Rygge Gutter 98 – sesongen 2010/2011:

2 spillere født i 1999.

11 spillere født i 1998.

1 spillere født i 1997.

Tre trenere og to oppmenn.

Det er et veldig hyggelig og godt miljø i laget og nye spillere blir godt mottatt. Det begynte nylig en 1999 spiller som ikke har spilt håndball tidligere og en 1998 spiller som kommer fra Herulf. I tillegg har en 1998 spiller vært på et par treninger for å prøve seg (står ikke i oversikt over antall spillere).

Laget trener 2 ganger i uken – en dag sammen jenter 98 og en dag aleine, og oppmøte på treninger er bra.

Guttene har hatt en veldig positiv utvikling utover i sesongen og har i år vunnet mange kamper i motsetning til i fjor hvor det hovedsakelig var tap.

Guttene får noe kamptrening mot jentene på trening en gang i uka, selv om motstanden i fjor mot jenter 97 nok var mer jevn.

Før jul hadde vi en trivelig sosial kveld med pizza etter trening og vi planlegger også i år en sommeravslutning.

Vi blir med på fellescup i Kristiansand, og kommer også til å melde oss på andre cup’er.

1997 spilleren vår får i år spille kamper i serien, men fordi laget har disp for 1997 spiller mister de retten til A sluttspill og får ikke vinne B sluttspill. Det fremstår som en ”urettferdig” regel som vi har klaget på til forbundet, men dessverre ikke fått medhold på.

Vi har ikke hatt noe foreldremøte i år, men planlegger et så snart vi har mer info om cup’en i Kristiansand.


5 styrets rsmelding for2010 forts17 l.jpg
5. Styrets årsmelding for2010(forts.)

HK Rygge J-11

Laget består nå av 16 jenter hvor vi fikk tilvekst på 2-3 nye spillere høsten 2010. Ingen har sluttet de siste årene noe vi er veldig godt fornøyde med. Her er det en fin blanding fra skolene i Rygge kommune og alle har intergrert seg fint i miljøet.

Vi har to treninger i uken på til sammen 2 timer i hall. Hver torsdag løper vi en halv time før trening. Fremmøte på trening har vært veldig bra og utviklingen på mange av jentene har vært formidabel.

Laget spiller i temeserie med 3 omganger (utgruppert forsvar). Vi har vunnet mange av våre kamper i til nå, og vi nærmer oss raskt de beste i distriktet. Spennende å se hva de siste kamper av sesongen vil vise.

Miljøet er det ikke noe og si på, og foreldrene er svært engasjerte. Foreldrefest hadde vi i oktober med godt oppmøte, godt humør og mye latter. Dette frister selvsagt til gjentakelse :o)

Vi vil delta på KIF`s Yngresturnering i Kristiansand sammen med andre lag i klubben før sesong avslutt og ytterligere 1 tunering i nærområdet hvor vi går over i klasse J12. Vi ser alle frem til å kunne delta i sluttspill.

Trener: Geir P. Aas

Hj.trener: Hanne T. Sandnes

Oppmann: Ann Iren Brun


5 styrets rsmelding for2010 forts18 l.jpg
5. Styrets årsmelding for2010(forts.)

Status rapport fra j 10

Vi er pr dags dato  15 jenter som trener 2 ganger i uka.

Vi er 2 trenere og 1 oppmann rundt laget.

Vi har fin utvikling på jentene, laget mistet 4 spillere fra i fjor men har fått inn 6 nye spillere, derfor har resultatene i serien variert.

Vi har vel tapt flere kamper en hva vi har vunnet og spilt noen uavgjorte kamper.

Det er en ivrig gjeng med jenter som har ønsker og bli bedre : )))

Vi gleder oss til og dra på turnering til kristiansand og vi skal også delta i herulf cup.

Godt valg  mh oss fra j 10

Christian   anita og gro


5 styrets rsmelding for2010 forts19 l.jpg
5. Styrets årsmelding for2010(forts.)

G 12

Vi er for tiden mellom 12 og 14 spillere. Vi har fortsatt mange yngre i alder fra 7-9 år. Slitt litt med varierende treningsdeltagelse fra de “etablerte” 10 åringene.

Resultatmessig har vi få seire men flere jevne kamper er det blitt og det er god progresjon på nivået til flere spillere. Stadig kommer det til nye spillere og vi må bruke en del tid på basis ting med disse.

Foreldregruppen er engasjert og stiller opp når det trengs.

/Morten


5 styrets rsmelding for2010 forts20 l.jpg
5. Styrets årsmelding for2010(forts.)

Årsberetning J9

Da det ikke ble noen J8 lag måtte de fra  håndballskolen stille lag

sammen med de som er J9 .

Dette medførte litt kvalitetsforskjell på spillerne, men det  har blitt bedre etter hvert.

Vi startet sesongen med Herulf cup og vant alle kampene våres.

i serien har vi hatt 2 tap og resten seiere.

Vi satser på å være med på en turnering til og avslutningsturnering i Kristiansand,

som blir veldig gøy.

Mvh Trenerteamet  Irene Thoresen            Trener

                                 Monika G Eggesvik      Hjelpetrener

                                 Petter Rismoen            Oppmann


5 styrets rsmelding for2010 forts21 l.jpg

J17

J18

5. Styrets årsmelding for2010(forts.)


5 styrets rsmelding for2010 forts22 l.jpg

J17

J18

J15-1

5. Styrets årsmelding for2010(forts.)

7 innkomne forslag og saker l.jpg
7. Innkomne forslag og saker

Det var ikke kommet inn noen forslag til styret innen fristen 14 dager før årsmøtet9 valg av styremedlemmer valgkomit m v l.jpg
9. Valg av styremedlemmer, valgkomitè m.v

Valgkomiteens innstilling til nytt styre 2011-01-21

Leder 2 år: Magnar Nilsen

Nestleder 1 år: Morten Grønli

Styremedlem1 år : Bård Banggren

Styremedlem 2 år: Tone Hals

Styremedlem 1 år. Gro Anita Haugmo

Styremedlem 2 år: Roger Eggesvik

Varamedlem 1 år: Paul J Bentsen

Varamedlem 2 år: Frode Aastorp

Med vennlig hilsen

Valgkomiteen: Arnfinn Johansen(leder)

Tine L Banggren

Per Inge Johansen

Magnus Banggren


Slide37 l.jpg

Takk

Vil til slutt ønske det nye styret lykke til, og alle som er med på å gjøre HK Rygge til et godt sted å være for barn og unge


ad