Kapittel 29 midt sten
Download
1 / 9

- PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Kapittel 29. Midtøsten. BOKMÅL. Elevene skal kunne – undersøke bakgrunnen for en pågående konflikt , og drøfte reaksjoner i det internasjonale samfunnet. Påbygging. Konflikten i Midtøsten 1948-2006. 1948 : Staten Israel blir opprettet . 1956 : Suez- krisen .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lobo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kapittel 29 midt sten
Kapittel 29. Midtøsten

BOKMÅL

 • Elevene skal kunne

  • – undersøkebakgrunnen for en pågåendekonflikt, ogdrøftereaksjoneridetinternasjonalesamfunnet

Påbygging


Konflikten i midt sten 1948 2006
KonflikteniMidtøsten 1948-2006

 • 1948: Staten Israel bliropprettet.

 • 1956: Suez-krisen.

 • 1967: Seksdagerskrigen.

 • 1963: Oktoberkrigen.

 • 1980-1988: Krigmellom Iran ogIrak.

 • 1982: Israel okkupererdetsørligeLibanon.

 • 1987- 1993: Intifada påVestbreddenogGaza.

 • 2000: Nyintifada.

Påbygging


Palestinakonflikten
Palestinakonflikten

 • EtterførsteverdenskrigbleMidtøstendeltoppimandatområder under britiskogfranskkontroll.

 • Noenavstatenebleselvstendigeførandreverdenskrig.

 • Palestinavar et uløstproblem.

 • Vedtakom å opprette et nasjonalthjem for jødene.

 • Konfliktmed de arabiskeinnbyggerne.

 • Jordoppkjøpoginnvandringførandreverdenskrig.

Påbygging


Staten israel blir til
Staten Israel blir til

 • FN vedtokdelingsplani1947.

 • De arabiskestatenestemteimotforslaget.

 • Krigetter at Israel erklærteseguavhengigi1948.

 • Ca 700 000 palestinereflyktet.

 • Israel utvidetterritorietsittgjennomkrigen, ogfikkgrensersomvarlettere å forsvare.

 • Problemenesomdennekrigenskapte, erfortsattikkeløst.

 • Flerekrigermellom Israel ognabostatene.

Påbygging


Fredsprosessen
Fredsprosessen

 • Camp David- avtaleni1978.

 • Fred mellom Israel ogEgypt.

 • Israel knuste PLO militærtiLibanon.

 • Palestinskopprøri de okkuperteområdene 1987- 1993.

 • Osloavtaleni 1993 med norskhjelp.

 • Korrupsjonogsplittelsehospalestinerne.

 • Fredsprosessenbrytersammeni2000.

Påbygging


Oljen i midt sten
Oljen i Midtøsten

 • Enormeoljeressurseroppdagetetterandreverdenskrig.

 • DettegjordeMidtøstentil en viktigbrikkei et geopolitiskspill.

 • Statenebrukteoljensompolitiskpressmiddel.

 • Ringvirkningeriverdensøkonomienetteroljekriseni1973.

Påbygging


Politisk islam
Politisk islam

 • Arabiskepolitikeresom Nasser i Egypt forsøkte å moderniseresamfunnenesine.

 • Panarabisme: nasjonalistiskideologi.

 • Drømom et arabiskstorrike.

 • Islam overtoksomsamlendeideologi.

 • Islamistenebekjempetsekulariseringenavsamfunnet.

 • 1928: DetmuslimskebrorskapiEgypt.

Påbygging


Revolusjon i iran
Revolusjon i Iran

 • Sjahen(kongen) av Iran tvungettil å gåavi1979.

 • Næralliertav USA iregionen.

 • Økonomiskvekst, men politiskundertrykkendeogsosialspenning.

 • Detmuslimskepresteskapetovertarmaktenogblirendamerundertrykkendeennsjahen.

 • Langvarigkrig med Irak.

Påbygging


Framtida h p om fred
Framtida: Håpomfred?

 • Taliban i Afghanistan styrtet2002.

 • Slåssfortsatt mot NATO.

 • Ingenløsningisikte for Israel/Palestina.

 • Veikartfor fred.

 • Israel fortsetter å byggebosettinger.

 • Utsiktfor en selvstendigpalestinsk stat blirmerogmerumulig.

 • Israelskangreppå Gaza januar2009.

Påbygging