Business process reengineering
Download
1 / 19

Business Process Reengineering - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Business Process Reengineering. Fra Trendenes Tyranni. Introduksjon. 90-tallets ide Noe egentlig nytt? Prosessorganisering Ny utforming Få eksempler på vellykkede prosjekter Er retorikken mer suksessfylt enn innholdet?. Uttalt-BPR og Bruks-BPR.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Business Process Reengineering' - loan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Business process reengineering

Business Process Reengineering

Fra Trendenes Tyranni

Bjørn Bugge Bedriftsutvikling


Introduksjon
Introduksjon

 • 90-tallets ide

 • Noe egentlig nytt?

  • Prosessorganisering

  • Ny utforming

  • Få eksempler på vellykkede prosjekter

 • Er retorikken mer suksessfylt enn innholdet?

Bjørn Bugge Bedriftsutvikling


Uttalt bpr og bruks bpr
Uttalt-BPR og Bruks-BPR

 • Uttalt-BPR er tankesettet eller oppfatningen av begrepet BPR og er som sådan også i utvikling – det er ikke et entydig og fasttømret konsept – det flyter og omformes over tid.

 • Bruks-BPR er konkrete endringer eller forsøk på endringer i en organisasjon og som har fått merkelappen BPR eller som er tydelig påvirket av idegrunnlaget i BPR

Bjørn Bugge Bedriftsutvikling


Definisjoner hammer og champy
Definisjoner; Hammer og Champy

 • Kortversjonen: ”Starting over”

  • Finne en bedre måte å gjøre arbeidet på ut fra det vi i dag vet om det og om dagens teknologi

 • En lengre og mer presis definisjon:

  • Re-engineering is the fundamental rethinking and radical redesign of business processes to achieve dramatic improvements in critical, contemporary measures of performance, such as cost, quality, service and speed

Bjørn Bugge Bedriftsutvikling


Andre definisjoner
Andre definisjoner

 • Burke og Peppard:

  • Perspektiv for organisasjonsforbedring som ønsker å finne en måte å få til ”fundamentale transformasjoner” på, og som fokuserer på på prosessene som gjør at organisasjonen kan levere produkt og service til sine interessenter

Bjørn Bugge Bedriftsutvikling


Tidsperspektivet i bpr
Tidsperspektivet i BPR

 • Hammer og Champy bruker revolusjon som bilde på BPR og derved korte tidsperspektiv

 • Davenport har motsatt tankegang:

  • Prosessinnovasjon tar lengre tid enn en prosessforbedring

   • Process improvement can begin soon after changes in a process are identified, and incremental benefits can be achieved within months. Because of the magnitude of organizational change involved, process innovation often takes a much longer time

Bjørn Bugge Bedriftsutvikling


Bpr som revolusjon
BPR som revolusjon

 • Hammer og Champy’s nøkkelord

  • Fundamental

  • Radikal

  • Dramatisk

  • Prosess

Bjørn Bugge Bedriftsutvikling


Fundamental
Fundamental

 • Hvorfor gjør vi det vi gjør i denne virksomheten?

 • Først hva vi skal gjøre – deretter hvordan

 • Når hvordan fokuseres ignorerer vi dagens praksis

 • BPR har ingen teori for endring

Bjørn Bugge Bedriftsutvikling


Radikal
Radikal

 • Se bort fra alle eksisterende prosedyrer

 • Se bort fra alle eksisterende strukturer

 • Finn nye

Bjørn Bugge Bedriftsutvikling


Dramatisk
Dramatisk

 • Skap heller dramatiske resultat enn små resultatforbedringer

 • BPR handler ikke om trinnvise forbedringer

 • Retorikken med bruk av ordet dramatisk skaper også en motstander i TQM som noe gammelt

Bjørn Bugge Bedriftsutvikling


Prosess
Prosess

 • Skille mellom prosessforbedring og prosessinnovasjon (Davenport)(Mer om prosess senere)

Bjørn Bugge Bedriftsutvikling


Mer retorikk
Mer retorikk

 • BPR skapes ved at det nye får identiteten sin ved fiendebilde av det gamle

  • Fy-ord som arbeidsdeling, storskalafordeler, hierarkisk kontroll holdes opp mot

  • Pluss-ord som teamwork, flat organisasjon, antibyråkratisk, prosess, empowerment og informasjonsteknologi

Bjørn Bugge BedriftsutviklingProsess og prosessforst else
Prosess og prosessforståelse

 • Begrepet prosess skal karakterisere BPR. Det har utviklet seg til å bli det mest sentrale – men det er også det mest problematiske

 • Hammer og Champy definerer det slik:

  • A business process is a collection of activities that takes one or more kind of input and creates an output that is of value to the customers

Bjørn Bugge Bedriftsutvikling


Mer om prosess
Mer om prosess

 • I organisasjonsutvikling fokuserer prosess-begrepet på det mellommenneskelige

 • I videste forstand refererer prosess til hvordan ting blir gjort i stedet for hva som blir gjort (Schein 1987)

 • Uklart bilde – ulike definisjoner – ulik vekt på mekanistisk syn kontra interpersonlige aktiviteter

Bjørn Bugge Bedriftsutvikling


Bpr og it
BPR og IT

 • BPR uten bruk av IT?

 • Davenport 1995:

  • By virtue of its power and popularity, no single business resource is better positioned than information technology to bring about radical improvement in business processes

 • Tom Melone, tre nivåer for bruk av IT:

  • Automatisering; bytt ut skjema mot skjerm

  • Effektivisering; gjør det samme som før, men raskere

  • Noe helt annet; noe som ikke ville vært mulig uten bruk av ny teknologi

Bjørn Bugge Bedriftsutvikling


Restrukturering rasjonalisering eller empowerment
Restrukturering, rasjonalisering eller ”empowerment”

 • Tidligere mål for endring:

  • Tidsreduksjon

  • Kostnadsreduksjon

  • Kvalitetsforbedring

 • Davenport: det er ikke nok med bare ett av disse målene; kundene krever:

  • Redusert syklustid, bedre sluttkvalitet og

  • Konkurrentene presser fram lavere kostnader

Bjørn Bugge Bedriftsutvikling


Kunden er en sentral akt r i bpr
Kunden er en sentral aktør i BPR

 • Ved å legge til grunn hele verdikjeden fram til kunden kan man bedre legge til rette for å møte kundens mål:

  • Pris

  • Tid

  • Fleksibilitet

Bjørn Bugge Bedriftsutvikling


Bpr konsept med svakt definert kjerne
BPR – konsept med svakt definert kjerne

 • Har man betydninger og dobbeltbetydninger og mangel på sammenheng

  • Prosessorientert eller strukturerende

  • Empowerment eller lederstyrt

  • Forutsetter IT eller forutsetter ikke IT

  • Reengineering nå/umiddelbart eller over mange år

Bjørn Bugge Bedriftsutvikling