slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nationale Testfaciliteter og demonstrationsanlæg for Vandteknologi og Klimatilpasning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nationale Testfaciliteter og demonstrationsanlæg for Vandteknologi og Klimatilpasning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Nationale Testfaciliteter og demonstrationsanlæg for Vandteknologi og Klimatilpasning - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Nationale Testfaciliteter og demonstrationsanlæg for Vandteknologi og Klimatilpasning Nationalt Vandtestcenter ( NVTC) Et 3-årigt projekt bevilliget af Naturstyrelsen med henblik på at styrke produktudviklingen i og fremme eksporten fra vandsektoren. Overfladevand. Grundvand. Spildevand.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nationale Testfaciliteter og demonstrationsanlæg for Vandteknologi og Klimatilpasning' - lloyd


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Nationale Testfaciliteter og demonstrationsanlæg for Vandteknologi og Klimatilpasning

Nationalt Vandtestcenter (NVTC)

Et 3-årigt projekt bevilliget af Naturstyrelsen med henblik på at styrke produktudviklingen i og fremme eksporten fra vandsektoren

Overfladevand

Grundvand

Spildevand

udbudskravene skabte rammerne
Udbudskravene skabte rammerne

- Testfaciliteterne skal styrke innovationskæden i vandsektoren og styrke efterspørgslen efter dansk vandteknologi. - Testfaciliteterne skal bestå af en fysisk adgang til forsøgshaller, laboratorier eller testcentre. - Testfaciliteterne skal sikre, at flest muligt mindre og mellemstore virksomheder mod betaling kan gennemføre forsøg med grundvand, spildevand og overfladevand. - Testfaciliteterne skal have tilknytning til en førende uddannelsesinstitution samt tilknytning til eksisterende større renseanlæg og vandværk (og/eller kildeplads). - Testfaciliteterne skal være økonomisk selvbærende efter etablering. - Der ses gerne en form for konsortiedannelse bag etableringen af testfaciliteterne.

nvtc k onsortiets juridiske organisation
NVTC konsortiets juridiske organisation

Naturstyrelsen

(udbyder og klient)

COWI

(kontraktholder og projektleder)

Teknologisk Institut

(underrådgiver)

Aarhus Universitet

(underrådgiver)

Aalborg Universitet

(underrådgiver)

Københavns Universitet

(underrådgiver)

et netv rk af landsd kkende faciliteter
Et netværk af landsdækkende faciliteter
 • Konsortiet: Teknologisk Institut, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Københavns Universitet og COWI A/S (projektleder og kontraktholder).
 • Partnerne: Silkeborg Spildevand, Herning Vand, Skanderborg Forsyning, Energiforsyningen Køge, Birkerød Vandforsyning, Frederiksberg Forsyning, Lolland Energi Holding, Aalborg Forsyning, TreFor og Kolding Spildevand.
 • Aarhus Vand, Vandcenter Syd, HOFOR, Avedøre Spildevandscenter og Lynettefællesskabet
 • Region Midtjylland og kommunerne i Business Region Aarhus (Aarhus, Skanderborg, Silkeborg, Randers, Odder, Norddjurs, Favrskov, Samsø og Syddjurs).
 • Ferskvandscentret, Grønt Center og Eksport foreningen
 • Kamstrup og AVK
 • SAMT andre, der efterfølgende har sagt ja til at indgå i det nationale netværk af testfaciliteter (f.eks. Ringkøbing-Skjern Forsyning og Horsens Vand).
en vigtig praktisk og juridisk skillelinje
En vigtig praktisk og juridisk skillelinje
 • NVTC faciliterer og rådgiver i alle faser af innovationskæden og om hvilke test, der er nødvendige og bedst samt hvor de kan udføres.
 • De enkelte testfaciliteter indgår de bilaterale aftaler med virksomhederne om gennemførelse af test

Nationalt VandTestCenter

lidt historie om vand testcentre
Lidt historie om Vand testcentre
 • Et Vand testcenter blev forsøgt etableret i Odder i 90-erne
 • Rådgivning og kurser var planlagt og klar til anvendelse
 • Kontakten til virksomhederne blev aldrig etableret.Centret kom aldrig ud af støbeskeen
 • Aarhus Kommunes Klimasekretariat tog initiativet
 • 2 tilbudsaktiviteter i øst og vest dannede konsortiet d. 3. januar 2013
 • Tildelingsnotat fra 6. maj 2013
 • Møder med en række interessenter er afholdt i 2013
 • Beskrivelser af testfaciliteter er igang

Nationalt VandTestCenter

slide8

Følgegruppenomfatter alle ansøgerne, herunder forsyningerne. Rådgiver og vejleder om projektaktiviteter, nye initiativer og om projektets udvikling.

 • Brugerpaneleter et dynamisk panel bestående af et antal virksomheder i forskellige størrelser, som rådgiver specifikt om forhold vedrørende virksomhedernes brug af NVTC. Panelet sammensættes og mødes efter behov. DI har sagt ja til at være medlem.

Nationalt VandTestCenter

udbudsbetingelserne var 3 delte
Udbudsbetingelserne var 3-delte
 • Forretningsmodel
 • Innovationstankegang
 • Samarbejde med uddannelsesinstitutioner

Nationalt VandTestCenter

forretningsmodel
Forretningsmodel
 • Decentral struktur => lavere driftsomkostninger
 • Udnyttelse af eksisterende anlæg og faciliteter
 • Indtægtsdækket virksomhed. Over Head går til sekretariatsdriften
 • Driftsfase i 3.år med et sekretariat etableret
 • Offentlige udbud og "udviklingskasser" udgør en del af det økonomiske grundlag
 • Forventet antal tests per år: min. 30
 • Skønnet budget efter 3. år: min. kr. 300,000

Nationalt VandTestCenter

eksemplar p foresp rgsler til nvtc
Eksemplar på forespørgsler til NVTC
 • Test af vandrør indvendig coatet med nano-teknologi (drikkevand)
 • Test af filter til behandling af overfladevand
 • Test og certificering af højvandslukke (klimatilpasning)
 • Test af rensemetoder, sensorer, pumper, tanke, udvaskning og måske beplantninger i forbindelse med genanvendelse af regnvand fra grønne tage (klimatilpasning)
 • Test af afløbsbrønd på motorveje (igangsættes af Ministeren d. 17.02)

Nationalt VandTestCenter

etablering af en vidensportal
Etablering af en vidensportal

Det virtuelle sekretariat

Oversigt over værktøjer

Oversigt over virksomhedsbehov og eksisterende testfaciliteter

Database af viden om afsluttede, igangværende og kommende vandprojekter

Nationalt VandTestCenter

succeskriterier for nvtc
Succeskriterier for NVTC
 • Etablering af et finansielt bæredygtigt testcenter til fordel for virksomheder, forsyninger og andre interessenter
 • Bidrage til innovation og eksportfremme indenfor vandteknologi og klimatilpasning – salg af testede produkter
 • Match af virksomheders testbehov med testmuligheder og udviklingsbehov – igangsætning af test
 • Skabelse af samarbejde om testforløb mellem virksomheder og Universitetsforskere og studerende – forskningsbaserede test
 • Facilitering af dialog mellem virksomheder med potentielle løsninger og virksomheder med udfordringer der søger en løsning – drøftelse af testsamarbejde
 • Dynamisk kortlægning af muligheder, krav og faciliteter på både efterspørgsels- og udbudssiden - spotte de rette test

Nationalt VandTestCenter

hvordan skabes succes og erhvervsfremme
Hvordan skabes succes og erhvervsfremme?
 • Push and Pull
 • Kommuner og forsyninger bliver vigtige aktører for NVTC
 • Navigere rigtigt mellem mange aktører
 • Store virksomheder kan trække de små og mellemstore med

Nationalt VandTestCenter

arbejdspakkerne
Arbejdspakkerne
 • Arbejdspakke 1: Projektledelse og etablering af sekretariat og intranet (videndelingssystemer)
 • Arbejdspakke 2: Forretningsmodel og beskrivelse af testfacilitet ydelser
 • Arbejdspakke 3: Testfaciliteter og andet testgrundlag
 • Arbejdspakke 4: Markedsføring og kommunikation (offline og online)
 • Arbejdspakke 5: Afholdelse af arrangementer (kurser, speeddating, informationsmøder m.v.)

Nationalt VandTestCenter

speed dating og arrangementer i 2014
Speed-dating og arrangementer i 2014
 • Officiel åbning af NVTC d. 17.02 i Aarhus
 • Eksportforenings vandgruppe d. 13. 03
 • IDA Miljø d. 10.04 i Aarhus
 • Frederiksberg Forsyning d. 14.05
 • Ferskvandscentret i Silkeborg august/september
 • Energiforsyning Køge d. 10.11 i Køge
 • Universiteterne vil bl.a. medvirke og fortælle om afsluttede, igangværende og kommende vandtest relaterede løsninger

Nationalt VandTestCenter