principy a aplikace elektrokardiograf n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Principy a aplikace elektrokardiografů PowerPoint Presentation
Download Presentation
Principy a aplikace elektrokardiografů

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Principy a aplikace elektrokardiografů - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Principy a aplikace elektrokardiografů. Diagnostika srdce. Elektrické signály – EKG, FEKG, bioimpedanční signály hrudníku Magnetické signály – MKG Mechanické signály – tlaková křivka, pletysmogram, AVG (arteriovelocitogram), karotidogram, apexkardiogram, seismokardiogram

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Principy a aplikace elektrokardiografů' - liza


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
diagnostika srdce
Diagnostika srdce
 • Elektrické signály – EKG, FEKG, bioimpedanční signály hrudníku
 • Magnetické signály – MKG
 • Mechanické signály – tlaková křivka, pletysmogram, AVG (arteriovelocitogram), karotidogram, apexkardiogram, seismokardiogram
 • Zvukové signály – fonokardiogram
elektrokardiogram
Elektrokardiogram
 • ELEKTROKARDIOGRAM (EKG) je grafická reprezentace časové závislosti rozdílu elektrických potenciálů, snímaných zpravidla z povrchu hrudníku, které vznikají jako důsledek šíření elektrického vzruchu svalovou tkání srdečních síní a komor.
historick vod
Historický úvod

Willem Einthoven

( 22.V.1860 -  29.IX.1927)

1924 Nobelova cena za vynález elektrokardiografu

ekg svodov syst my
EKG svodové systémy
 • Bipolární svody

UI = L - R

UII = F - R

UIII = F - L

ekg svodov syst my1
EKG svodové systémy

Wilsonova svorka

W = (R + L + F)/3 = 0

hrudn svody
Hrudní svody

UV1 = V1 - W

UV2 = V2 - W

UV3 = V3 - W

UV6 = V6 - W

n hradn um st n elektrod
Náhradní umístění elektrod
 • co nejmenší vliv pohybu vyšetřovaného na kvalitu signálu – pohybové artefakty, myopotenciály;
 • co nejmenší vliv přívodů na mobilitu vyšetřovaného
ortigon ln svodov syst my
Ortigonální svodové systémy

vyjadřují prostorové vlastnosti elektrického pole kolem srdce (hrudníku) pomocí tří ortogonálních signálů;

zobrazení pomocí tří rovinných smyček;

slide12

Frankův systém

McFee systém

technick po adavky na ekg p stroj
Technické požadavky na EKG přístroj
 • Účinné potlačení soufázovýchrušivých signálů
 • Potlačení sssoufázových i rozdílových napětí (superponovaných na EKG signál)
 • Propustnost frekvencí s EKG signálem (0,05 – 250 Hz) – nesmí dojít ke zkreslení tvaru EKG signálu
 • Vysoká vstupní impedance
 • Nízký vlastní šum
 • Odolnost vůči defibrilaci
 • Věrné záznamové zařízení
vlastnosti ve frekven n oblasti
Vlastnosti ve frekvenční oblasti

Co je spektum?

Frekvenční spektrum signálu je vyjádření rozložení amplitud a počátečních fází jednotlivých harmonických složek, ze kterých se signál skládá, v závislosti na frekvenci.

ekg mapov n1
EKG mapování
 • Problém s prostorovou interpretací EKG signálu
 • Mapování = zobrazení izopotenciálů (izolinií) do plochy (v čase proměnné)
 • Hodnoty potenciálů jsou barevně kódovány - škálování
fonokardiografie
Fonokardiografie
 • Detekce mechanické činnosti srdce
 • Posloupnost zvuků při srdeční činnosti:
 • první ozva – systolická
  • 0,1 - 0,17s, f = 25-45 Hz
 • druhá ozva – diastolická
  • 0,1 - 0,14s, f = 50 Hz
 • třetí ozva – protodiastolická
  • Svalová, délka 0,1s
 • síňová ozva – presystolická
  • svalová
fonokardiografie1
Fonokardiografie

srdeční šelesty – u fyz., ale hlavně patofyziolog. stavů

(změna charakteru proudění krve – dochází k vibracím, frekvence nad 600 Hz)

vzájemný vztah mezi EKG, KT a SO

fonokardiograf
Fonokardiograf

Fonokardiograf – přístroj, který pomocí mikrofonu snímá akustický signál vznikající při činnosti srdce a provádí jeho částečnou analýzu

 • doplňkové zařízení k elektrokardiografu
 • zvuky a šelesty – amplitudově modulovaný signál (obálka vibrací – diagn. význam),
 • otev. a uzav. chlopní, norm. proudění krve – nízké kmitočty, šelesty – vyšší kmitočty,
 • několik pásem kmitočtů